Kontaktpersoner

Leila Andersson
Arve Teie
Peter Halldin
Maureen Hoppers

Mångkulturellt centrum Kontakta mig för frågor rörande Mångkulturellt centrums verksamhet så lotsar jag dig vidare i organisationen.

Charlotte Hyltén-Cavallius

Mångkulturellt centrum Fil. dr i etnologi. Mina forskningsintressen rör skapandet av migrationens kulturhistoria, formandet av nation och kulturarv och därmed också frågor om makt, tolkningsföreträde och hierarkier. Nyckelord är historia, kulturarv och materialitet; textil och expressivitet, samt intersektionell migration, minoritet, estetik, klass, kön och historia.

Bengt Baron