Bilder

Bild 2. Rita Mahato från Nepal - 2014-års Per Anger-pristagare

2014-09-08 06:00 CEST Forum för levande historia 2014 års Per Anger-pris tilldelas den nepalesiska människorättsförsvararen Rita Mahato för hennes uthålliga kamp mot sexuellt våld mot kvinnor och flickor i ett patriarkalt, våldsamt och socialt utsatt samhälle. Trots att hon själv och hennes familj ständigt är utsatta för allvarliga hot fortsätter hon kampen för att stärka Nepals kvinnors mänskliga rättigheter.

Bild 1. Rita Mahato från Nepal - 2014-års Per Anger-pristagare

2014-09-08 06:00 CEST Forum för levande historia Per Anger-priset 2014 tilldelas den nepalesiska människorättsförsvararen Rita Mahato för hennes uthålliga kamp mot sexuellt våld mot kvinnor och flickor i ett patriarkalt, våldsamt och socialt utsatt samhälle. Trots att hon själv och hennes familj ständigt är utsatta för allvarliga hot fortsätter hon kampen för att stärka Nepals kvinnors mänskliga rättigheter.

Christer B Jansson

2014-09-07 22:34 CEST BelBin Assessment Christer B Jansson VD, Partner och grundare av Confident Approach samt Belbin Assessment.

Christian Runius

2014-09-07 18:17 CEST Runius Design

Christian Runius

2014-09-07 18:15 CEST Runius Design

mydlink Home Smart Plug (DSP-W215)

2014-09-05 10:44 CEST D-Link

Samsung Mate

2014-09-05 10:00 CEST Samsung Electronics Nordic AB Alla fyra skrivare har olika ljusa färger, okonventionella former och klimatsmarta egenskaper, som att kunna skriva ut på återvunnet papper.

Samsung One & One

2014-09-05 10:00 CEST Samsung Electronics Nordic AB Alla fyra skrivare har olika ljusa färger, okonventionella former och klimatsmarta egenskaper, som att kunna skriva ut på återvunnet papper.

Samsung Egg Tray

2014-09-05 10:00 CEST Samsung Electronics Nordic AB Alla fyra skrivare har olika ljusa färger, okonventionella former och klimatsmarta egenskaper, som att kunna skriva ut på återvunnet papper.

Radioteleskop såg ljuset för första gången

2014-09-05 09:56 CEST Chalmers tekniska högskola 20-metersteleskopet vid Onsala rymdobservatorium får just nu nytt liv tack vare att dess skyddande radom nu uppgraderas. Arbetets mest kritiska skede kom förra veckan då radomens nya kalott lyftes in med en stor kran. Efter veckor av regn och blåst sken äntligen solen, och under en kort stund – faktiskt för första gången – var den stora parabolantennen öppen mot himlen.