Bilder

Maria Derner

Maria Derner

2016-07-12 11:00 CEST

Kommunikationschef

Kyckling av djungelhöns

Kyckling av djungelhöns

2016-07-12 10:10 CEST

Fortsatt hög investeringstakt i infrastruktur i Umeå

Fortsatt hög investeringstakt i infrastruktur i Umeå

2016-07-12 07:55 CEST

Under sommaren utför Umeå Energi grävarbeten i centrala Umeå med omnejd. På bifogad karta framgår vilka områden som berörs.

Blåsippa

Blåsippa

2016-07-12 07:14 CEST

Skuggtåliga växter som blåsippa gynnades när gamla gräsmarker växte igen. Foto: Alistair Auffret

Skärgårdsöar

Skärgårdsöar

2016-07-12 07:14 CEST

Öarnas storlek och placering är väldigt betydelsefullt för vilka sorters växter klarar landskapsförändringar. Foto: Sara Cousins

Betande kor

Betande kor

2016-07-12 07:14 CEST

Att återuppta bete skulle gynna gräsmarksväxter och kan vara speciellt viktigt på mindre och mer isolerade öar. Foto: Alistair Auffret