Bilder

Hövding - Airbag for cyclists

2014-10-09 14:51 CEST Hövding Sverige AB

Klätterservice inspekterar Uppsala Domkyrka okt 2011

2014-10-09 08:50 CEST Klätterservice i Norden AB Klätterservice har sedan början av 2011 utfört inspektioner, omfogning av samtliga klöverfönster på kyrkans tre torn, fasadinspektioner och andra mindre arbeten på kyrkan. Ett arbete som underlättat underhållet och gett Uppsala Domkyrka en god översikt av kyrkans kondition inför framtiden.

Klätterservice på Uppsala Domkyrka april 2013

2014-10-09 08:50 CEST Klätterservice i Norden AB Klätterservice har sedan början av 2011 utfört inspektioner, omfogning av samtliga klöverfönster på kyrkans tre torn, fasadinspektioner och andra mindre arbeten på kyrkan. De röda korgarna under resp klättrare är specialanpassade för arbetet på kyrktornen. De syftar till att helt eliminera risken för påverkan på omgivningen i form av nedfall av porösa material från kyrktornen.

Max Ortiz Catalan, patienten och Rickard Brånemark

2014-10-08 20:00 CEST Chalmers tekniska högskola Max Ortiz Catalan (till vänster) och Rickard Brånemark (till höger) tillsammans med världens första patient som har en tankestyrd armprotes inopererad, med fast inkoppling till skelett, nerver och muskler. (Bilden får bara användas av massmedier.)

Patienten med borrmaskin

2014-10-08 20:00 CEST Chalmers tekniska högskola De implanterade elektroderna är mindre känsliga för olika former av elektriska störningar. På grund av det kan patienten nu använda apparater som har en motor, till exempel en borrmaskin. (Bilden får bara användas av massmedier.)

Patienten i vardagen

2014-10-08 20:00 CEST Chalmers tekniska högskola Elektroderna kan fånga upp mer muskel- och nervsignaler än elektroder utanpå huden. Därför kan patienten nu styra protesen med mindre ansträngning är förut. Styrningen är också mer precis, så han kan hantera mindre och ömtåligare föremål. (Bilden får bara användas av massmedier.)

Patienten i yrkeslivet

2014-10-08 20:00 CEST Chalmers tekniska högskola Patienten arbetar som lastbilschaufför i norra Sverige, och upplever sedan operationen att han kan lösa alla situationer som han ställs inför. Till exempel att spänna fast lasten och hantera maskiner. (Bilden får bara användas av massmedier.)

Handledsprotes

2014-10-08 17:24 CEST Universitetssjukhuset Örebro Den nya handledsprotesen har Handkirurgiska kliniken på USÖ utvecklat tillsammans med Mayokliniken i Rochester, Minnesota i USA.

Kurt Pettersson, verksamhetschef på Handkirurgiska kliniken

2014-10-08 17:21 CEST Universitetssjukhuset Örebro Kurt Pettersson, verksamhetschef på Handkirurgiska kliniken vid USÖ menar att USÖ-kliniken idag betraktas som en auktoritet både när det gäller proteskirurgi och frakturkirurgi.

Operation på Handkirurgiska kliniken vid USÖ

2014-10-08 17:19 CEST Universitetssjukhuset Örebro På tisdag ska den första patienten i världen få en handprotes av en helt ny modell som ska förbättra rörligheten i handleden.