Bilder

LANdry

LANdry

2016-06-15 09:26 CEST

Att det är svårt att få tonåringar att hjälpa till hemma kan många föräldrar känna igen sig i. Den stora tillgången av spel, film och annan digital underhållning gör möjligtvis motivationen till att städa eller diska ännu sämre. Samsung ville med hjälp av ny teknik utföra ett experiment för att vända på denna trend och resultatet blev LANdry – platsen där valutan för att spela var smutstvätt.

LANdry

LANdry

2016-06-15 09:26 CEST

Att det är svårt att få tonåringar att hjälpa till hemma kan många föräldrar känna igen sig i. Den stora tillgången av spel, film och annan digital underhållning gör möjligtvis motivationen till att städa eller diska ännu sämre. Samsung ville med hjälp av ny teknik utföra ett experiment för att vända på denna trend och resultatet blev LANdry – platsen där valutan för att spela var smutstvätt.

LANdry

LANdry

2016-06-15 09:26 CEST

Att det är svårt att få tonåringar att hjälpa till hemma kan många föräldrar känna igen sig i. Den stora tillgången av spel, film och annan digital underhållning gör möjligtvis motivationen till att städa eller diska ännu sämre. Samsung ville med hjälp av ny teknik utföra ett experiment för att vända på denna trend och resultatet blev LANdry – platsen där valutan för att spela var smutstvätt.

Vinterväg, underhåll

Vinterväg, underhåll

2016-06-15 08:25 CEST

Operationsmetod från USÖ ökar hållbarheten på hjärtats nya kranskärl

Operationsmetod från USÖ ökar hållbarheten på hjärtats nya kranskärl

2016-06-14 20:52 CEST

En studie visar att kranskärlsoperationer utförda med no touch-teknik ger betydligt bättre resultat på lång sikt jämfört med traditionella operationsmetoder. Det visar Ninos Samano, forskare och specialistläkare på Kärl-Thoraxkliniken vid Universitetssjukhuset Örebro. Han har nyligen avslutat en studie om hur patienter mår efter en kranskärlsoperation.

Operationsmetod från USÖ ökar hållbarheten på hjärtats nya kranskärl

Operationsmetod från USÖ ökar hållbarheten på hjärtats nya kranskärl

2016-06-14 20:44 CEST

En no touch-vengraft med sin omgivande vävnad.

KTH-forskaren och industridoktoranden Stefan Johansson.

KTH-forskaren och industridoktoranden Stefan Johansson.

2016-06-14 14:34 CEST

KTH-forskaren och industridoktoranden Stefan Johansson.