Nyheter

AddQ Consulting stödjer kampen mot mobbing i skolorna

2014-11-23 09:11 CET AddQ Consulting AddQ Consulting stödjer aktivt kampen mot mobbing i skolorna i kampanjen Mot mobbing i Skolorna

Västra Götalandsregionen har beslutat om fortsatta satsningar på Innovatum

2014-11-21 13:59 CET Innovatum Under torsdagen den 20 november fattades beslut i Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd om fortsatta utvecklingssatsningar på Innovatum. Det att Innovatum har ett fortsatt ansvar att jobba med omställningen i regionen enligt upparbetade processer och metoder. Det innebär ett fortsatt erbjudande om samarbetsprojekt, nätverk, kontakter och stöttning till nystartade företag.

Rymden – nästa anhalt för kommersialiseringen

2014-11-21 13:49 CET FOI - Totalförsvarets forskningsinstitut Rymdindustrin är inte vad den har varit: en spelplan med endast några få stora nationer som spelare. Andelen privata aktörer har ökat och vi går mot en allt större kommersiell marknad med ett stort utbud av tjänster. I ett nytt memo beskriver FOI utvecklingen och orsakerna bakom den.

AddQ releases a Result Management Plugin for National Instruments TestStand

2014-11-21 02:32 CET AddQ Consulting The Quality Result Management (QRM) plugin is a web based result storage system that solves all your problems with local result storage and long database transaction times.

NU-sjukvården och Högskolan Väst i ny satsning på kombinationstjänster

2014-11-20 15:33 CET Högskolan Väst NU-sjukvården och Högskolan Väst tar i höst sitt samarbete till en ny dimension med en satsning på två tjänster där verksamhets- utveckling kombineras med forskarstudier. Satsningen är ett resultat av samarbetet i NU-akademin Väst, som nu tar ett viktigt steg framåt.

Studie visar att ytterligare satsningar på forskning och diabetesvård krävs

2014-11-20 14:09 CET Svenska Diabetesförbundet I dagarna har media rapporterat om en ny svensk forskningsstudie som visar att risken att dö i förtid vid typ 1-diabetes är dubbelt så hög trots välreglerade blodsockernivåer, vid högre nivåer ökar risken upp till tio gånger. Diabetesförbundets och Diabetesfondens ordförande Fredrik Löndahl tycker att det krävs ytterligare satsningar på forskning och diabetesvård.

Skandionkliniken nominerad till Årets Bygge 2015

2014-11-20 12:44 CET LINK arkitektur LINK arkitektur står bakom den tekniskt avancerade byggnaden som är först i Norden att erbjuda protonbehandling av cancer. Kliniken står nu klar och har nominerats till Årets Bygge 2015. Tävlingen lyfter fram exempel på det bästa byggsektorn har presterat i kvalitet, samarbete i projektet, ekonomi och form som färdigställts under det gångna året.

Brist på digitala läromedel i skolan

2014-11-20 11:19 CET Lärarnas Riksförbund IT i undervisningen ökar i snabb takt. Drygt en tredjedel av lärarna använder nu IT i de flesta av sina lektioner. Men när det gäller IT-baserade läromedel är missnöjet stort. Det visar en undersökning som Tidningen Skolvärlden gjort.

Läs vårt senaste blogginlägg: Individanpassad mental träning

2014-11-20 10:57 CET Imagine that Nyfiken på hur man kan individanpassa mental träning? Läs om det här.

2014-11-19 15:00 CET Stockholm Life Solna-Stockholm Ny rapport från statlig myndighet visar att Zenicors tum-EKG metod för screening av förmaksflimmer är kostnadseffektivt