Pressmeddelanden

Hjärnfonden tvivlar på Fridolins åtgärdsgaranti

2017-08-16 16:12 CEST
Regeringens åtgärdsgaranti för att tidigt upptäcka elever som behöver extra stöd i läsn...

​Kickstart för 1 000 mindre företags digitala utveckling

​Kickstart för 1 000 mindre företags digitala utveckling

2017-08-16 16:04 CEST
Nu ska 1 000 små och medelstora industriföretag få hjälp att komma igång eller vidare m...

Örebroforskares sensor kan rädda liv

2017-08-16 14:11 CEST
Achim Lilienthals släkting dog i en explosion som jämnade en hel fabrik med marken. Öre...

Svenska Läkaresällskapet arrangerar kurs för asylsökande läkare från länder utanför EU

Svenska Läkaresällskapet arrangerar kurs för asylsökande läkare från länder utanför EU

2017-08-16 11:42 CEST
För att ta tillvara asylsökande läkares kunskaper arrangerar Läkaresällskapet en ettåri...

Wargön Innovation blir ett nationellt centrum för utveckling av hållbara material

Wargön Innovation blir ett nationellt centrum för utveckling av hållbara material

2017-08-16 11:07 CEST
​Spadarna gick i jorden på onsdagenoch byggstartade Wargön Innovations test- och demoan...

Hur skapar vi en hållbar demokrati?

Hur skapar vi en hållbar demokrati?

2017-08-16 11:00 CEST
Hur skapar vi en hållbar demokrati? I en öppen seminarieserie vid Högskolan i Gävle hö...

Vita älgar DNA-testas vid SLU

Vita älgar DNA-testas vid SLU

2017-08-16 09:14 CEST
Den vita älgen i västra Värmland har blivit en viral världssuccé. Nu ska en forskargrup...

Nordiska registerdata visar att SGLT-2-hämmare, jämfört med andra glukossänkande läkemedel, förknippas med en minskad risk för prematur hjärt-kärlsjukdom och död

2017-08-16 09:00 CEST
Resultat publicerade i The Lancet Diabetes & Endocrinology från observationsstudien CVD...

Mötesfria vägar säkrare men slits snabbare

Mötesfria vägar säkrare men slits snabbare

2017-08-16 08:47 CEST
För att minska risken för frontalkrockar har Trafikverket omvandlat högt trafikerade vä...

Ny forskning: Jihadism och avradikalisering i Sverige

Ny forskning: Jihadism och avradikalisering i Sverige

2017-08-16 08:33 CEST
Välkommen till ett seminarium där vi presenterar forskningsresultat baserade på intervj...