Pressmeddelanden

​Walking the talk?

2015-10-06 19:23 CEST Handelshögskolan i Stockholm Majoriteten av de 72 största svenska börsbolagen lever inte upp till sin hållbarhetskommunikation. Mistra Center for Sustainable Markets (MISUM) på Handelshögskolan i Stockholm, har undersökt de 72 största börsbolagens (Large cap) hållbarhetskommunikation och huruvida företagen implementerar och utvärderar det som de kommunicerar externt.

Walking the talk?

2015-10-06 19:17 CEST Handelshögskolan i Stockholm ​The majority of Sweden’s 72 largest listed companies do not live up to their sustainability communication. A recent study by Mistra Center for Sustainable Markets (MISUM) at the Stockholm School of Economics, has explored how Sweden’s largest companies communicate their sustainability aspirations, implementation and evaluation.

Hur ska läkare och vårdpersonal möta ensamkommande barn?

2015-10-06 17:01 CEST Svenska Läkaresällskapet Allt fler inom hälso- och sjukvården kommer att möta de ensamkommande barn som söker sig till Sverige. Fram till augusti i år hade drygt 9 300 barn kommit utan sina föräldrar eller annan legal vårdnadshavare och sökt asyl i Sverige. I slutet av september har siffran stigit till 14 058, vilket kan jämföras med totalt cirka 7 000 under 2014. Angeläget program under årets Medicinska riksstämma.

2015-10-06 16:50 CEST Stena Recycling AB 250 procent. Så stor skillnad i klippkraft har den nya saxen som nu installerats på Stena Recycling ABs återvinningsanläggning i Timrå. Bolaget investerar 40 miljoner i saxen som kan klippa hela 58 ton en-meters metallskrot i timman.

2015-10-06 15:34 CEST Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation Snart stundar central avtalsrörelse, och därefter lokal översyn i Svenska kyrkans församlingar. Individuell och differentierad lönesättning är en grannlaga uppgift. – I löneöversynen värderar vi inte människan, utan hennes arbetsinsats, skriver VD Helén Källholm i sin ledare. Våra anställda ska definitivt ha lön för sin möda, men inte för vem hon är.

Ny handhållen LIBS analysator från Bruker

2015-10-06 14:36 CEST Karl Deutsch Nordiska AB Som komplement till vår handhållna analysator Bruker S1 Titan introducerar vi nu en ny analysator Bruker EOS 500 baserad på LIBS (Laser Induced Brakedown Spectroscopy) LIBS bygger på att laser exitering av en metall där avgivande ljus från en plasma som bildas analyseras

2015-10-06 14:20 CEST Olink Bioscience Uppsala, 6 oktober, 2015 - Olink Bioscience lanserar idag Proseek® Multiplex CVD II96x96 och Proseek Multiplex CVD III96x96, två nya paneler för humana proteinbiomarkörer som riktar sig mot ett brett spektrum av kardiovaskulära sjukdomar (CVD). Dessa paneler ersätter och utökar vår redan mycket framgångsrika Proseek Multiplex CVD I96x96-panel och möjliggör analys av 184 CVD-relaterade biomarkörer.

Amalie Stalheim vann första pris i Ljunggrenska tävlingen 2015

2015-10-06 13:26 CEST Kungl. Musikhögskolan (KMH) ​Amalie Stalheim, cellist och KMH-student vid Edsbergs slott, har vunnit första pris i Ljunggrenska tävlingen 2015. Tävlingen, som är en av Sveriges främsta inom klassisk musik, arrangeras av Stiftelsen Ebba och Gustaf Ljunggrens Minnesfond i samarbete med Högskolan för Scen och Musik vid Göteborgs universitet. Priset är 100.000 kr och konsertturné med University of Gothenburg Symphony Orchestra.

2015-10-06 13:14 CEST ArcCore AB ARCCORE, den oberoende leverantören av AUTOSAR lösningar för den globala automotivemarknaden, har nu öppnat ett kontor i Indien. Baserad i Bangalore är det nya kontorets uppgift att stödja kunder på den lokala marknaden. Därutöver ska ingenjörsteamet på plats också delta i ARCCOREs globala AUTOSAR projekt.

2015-10-06 13:07 CEST VINNOVA Nu har VINNOVA beslutat att ge finansiering till 18 företagsinkubatorer runt om i landet. Inkubatorstödet ska bidra till att det blir fler nya kunskapsintensiva tillväxtföretag i Sverige.