Pressmeddelanden

Stor fläck inte längre bäst - klimatförändringarna kastar om flugsnapparens framgångsfaktorer

2017-01-23 17:30 CET
I en ny studie har forskare vid Uppsala universitet funnit bevis för att klimatförändri...

Anslaget A(u)ktion- konst i kampen mot diabetes tilldelas Dr Anya Medina Benavente

Anslaget A(u)ktion- konst i kampen mot diabetes tilldelas Dr Anya Medina Benavente

2017-01-23 15:37 CET
Dr Anya Medina Benavente har blivit tilldelad anslaget A(u)ktion-konst i kampen mot dia...

TreeWell vidare i tävlingen "Skraknästet"

TreeWell vidare i tävlingen "Skraknästet"

2017-01-23 14:15 CET
TreeWell har gått vidare till den första presentationen inför jury i tävlingen "Skraknä...

Förutsättningar för utvinning av marin sand och grus i Sverige

2017-01-23 14:15 CET
Fyra områden på svensk havsbotten har identifierats som möjliga för uttag av marin sand...

Syntell har i konkurrens vunnit ett avtal inom digitaliseringsområdet

2017-01-23 14:14 CET
Syntell AB har, via Kammarkollegiets ramavtal för Managementtjänster - Verksamhets- och...

Pro Futura-nomineringar klara

2017-01-23 13:50 CET
13 universitet i fem olika länder har inkommit med nomineringar till 2017 års Pro Futur...

Skarvlöst surfande i skyn

Skarvlöst surfande i skyn

2017-01-23 13:36 CET
Under 2017 förutspås 11,5 miljoner flygresor göras i Europa. En ökning om 21 procent jä...

Beslut om nytt reningsverk idag på kommunfullmäktige i Lidköping

Beslut om nytt reningsverk idag på kommunfullmäktige i Lidköping

2017-01-23 13:20 CET
I kväll sammanträder kommunfullmäktige i Lidköping, och politikerna ska då fatta beslut...

Dålig timing av proteiner kan förhindra infektion av Yersinia

Dålig timing av proteiner kan förhindra infektion av Yersinia

2017-01-23 13:03 CET
Sofie Ekestubbe visar i sitt avhandlingsarbete hur viktigt samspelet mellan specifika p...

​Vi stödjer Drivkraft Malmö för femte året i rad

​Vi stödjer Drivkraft Malmö för femte året i rad

2017-01-23 12:56 CET
Drivkraft Malmö har en växande mentorsverksamhet för barn och deras familjer i samarbet...