Dokument

Försäljning av djurläkemedel 2017

Försäljning av djurläkemedel 2017

2018-09-14 09:47 CEST

Rapport, försäljning av djurläkemedel 2017

Affisch om matavfall på sex språk

Affisch om matavfall på sex språk

2018-06-12 05:55 CEST

Avvattning av jordbruksmark i ett framtida klimat

Avvattning av jordbruksmark i ett framtida klimat

2018-05-08 09:41 CEST

Som en del i arbetet med livsmedelsstrategin har Jordbruksverket kartlagt och analysera...

Blodtrycksstatistik

Blodtrycksstatistik

2018-05-02 11:41 CEST

Vem behöver träffa doktorn?

Vem behöver träffa doktorn?

2018-04-11 15:25 CEST

Amodeus informationsaffisch till kattägare. Högt blodtryck - vem behöver träffa doktorn?

Rapport om Kunskapsförsörjning för konkurrenskraftigt stallbyggande

Rapport om Kunskapsförsörjning för konkurrenskraftigt stallbyggande

2018-03-15 10:42 CET

I en ny rapport har Jordbruksverket analyserat hur byggnationen av stallar kan utvecklas.

Ceva Avtryck nr 1, 2018

Ceva Avtryck nr 1, 2018

2018-01-26 12:10 CET

Årsrapport för biverkningar 2016

Årsrapport för biverkningar 2016

2017-06-19 10:45 CEST

Ceva Avtryck nr 2, 2017

Ceva Avtryck nr 2, 2017

2017-05-26 11:51 CEST