Pressmeddelanden

Blommor, fjärilar och så en och annan gök

Blommor, fjärilar och så en och annan gök

2018-05-22 09:00 CEST
22 maj är biologiska mångfaldens dag och just nu blommar gullviva, backsippa, jungfrul...

Mer vårkorn och mindre höstvete i år

Mer vårkorn och mindre höstvete i år

2018-05-16 09:33 CEST
I år odlas spannmål på knappt 1 miljon hektar i Sverige, det visar ny statistik över jo...

Nu kan sjukvården biverkningsrapportera direkt från journalsystemet

Nu kan sjukvården biverkningsrapportera direkt från journalsystemet

2018-05-15 12:30 CEST
Läkemedelsverket har tillsammans med Sveriges kommuner och landsting, Inera och Region ...

Med värmen har huggormarna vaknat!

Med värmen har huggormarna vaknat!

2018-05-15 04:56 CEST
Väsby Djursjukhus informerar: -Lika plötsligt som det blev varmt har huggormarna va...

Vattenförsörjningen inom jordbruket måste få större uppmärksamhet

Vattenförsörjningen inom jordbruket måste få större uppmärksamhet

2018-05-14 09:00 CEST
Jordbruksverket har analyserat vattenförsörjningen i jordbruket med hänsyn till förvänt...

Miljardinvestering i jordbruksmarkens dränering behövs för framtida klimat

Miljardinvestering i jordbruksmarkens dränering behövs för framtida klimat

2018-05-08 09:41 CEST
Dräneringen av den svenska jordbruksmarken är eftersatt sedan många år tillbaka och k...

Kors kroppsspråk kan berätta vad de känner

Kors kroppsspråk kan berätta vad de känner

2018-05-07 13:03 CEST
Välfärdsaspekter har blivit allt viktigare i studier som handlar om djurhållning. Enkla...

​Högt blodtryck riskerar att katten blir blind

​Högt blodtryck riskerar att katten blir blind

2018-05-07 09:05 CEST
I maj står problematiken med högt blodtryck – hypertension – i fokus. Världen över uppm...

Sveriges arbete för att motverka antibiotikaresistens förebild i EU

Sveriges arbete för att motverka antibiotikaresistens förebild i EU

2018-05-04 08:58 CEST
Sveriges arbete för att motverka antibiotikaresistens hos djur får beröm av EU. Den sve...

​​Vägrenar och kraftledningsgator kan användas bättre för naturvård

​​Vägrenar och kraftledningsgator kan användas bättre för naturvård

2018-05-04 07:45 CEST
Vid vägrenar, kraftledningsgator och längs med järnvägar finns stora arealer naturmark,...