Pressmeddelanden

Höstens faror för våra djur

Höstens faror för våra djur

2018-09-03 03:59 CEST
Sammanfattning om vad som kan vara farligt för djuren under hösten

Priset på åkermark ökade i hela landet mellan 2014 och 2017

Priset på åkermark ökade i hela landet mellan 2014 och 2017

2018-08-31 09:37 CEST
Det genomsnittliga priset på åkermark i Sverige har ökat med drygt 24 procent till 83 9...

Ökad produktion av ekologisk mjölk 2017

Ökad produktion av ekologisk mjölk 2017

2018-08-22 09:36 CEST
Jordbruksverkets samlade statistik över den ekologiska animalieproduktionen 2017 visar ...

Ny operationsmetod möjliggör mindre öppning i bröstkorgen

2018-08-21 12:58 CEST
Ett pågående forskningssamarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet och Nihon Univers...

Årets spannmålsskörd 75 procent av det normala – men prognosen är osäker

2018-08-20 09:32 CEST
Årets totala skörd av spannmål väntas bli 4,2 miljoner ton, en minskning med 29 procent...

Läkemedelsverkets årsrapport för biverkningar för 2017 publicerad

Läkemedelsverkets årsrapport för biverkningar för 2017 publicerad

2018-08-14 09:46 CEST
Sverige har en fortsatt god nivå av biverkningsrapportering. Det visar den senaste årsr...

SLU ett av världens tio bästa mindre universitet

2018-08-07 11:27 CEST
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) hamnar på tio i topplistan när Times Higher Educati...

Nationellt krisstöd, dispenser och undantag ska mildra effekterna av torkan

Nationellt krisstöd, dispenser och undantag ska mildra effekterna av torkan

2018-08-01 12:14 CEST
Efter tre månader med ovanligt varmt och regnfattigt väder står jordbruket inför stora ...

Torka - arbete pågår för att underlätta lantbrukarnas situation

Torka - arbete pågår för att underlätta lantbrukarnas situation

2018-07-20 11:08 CEST
Torkan fortsätter och situationen är alltjämt allvarlig. Myndigheter och branschorganis...

Krisfoder till idisslare

Krisfoder till idisslare

2018-07-20 09:56 CEST
Den extrema torkan i Sverige skapar en akut brist på foder till betande djur. SLU-forsk...