Pressmeddelanden

Ny bred satsning mot övergödning

Ny bred satsning mot övergödning

2018-06-15 08:00 CEST
Övergödning är ett stort problem i sjöar, vattendrag och havsområden, framför allt i Gö...

Svensk trädgårdsodling stabil trots stora förändringar för enskilda grödor

Svensk trädgårdsodling stabil trots stora förändringar för enskilda grödor

2018-06-14 09:45 CEST
Trädgårdsodlingen visade inga större förändringar mellan 2014 och 2017, trots att produ...

Ny behandlingsrekommendation: Intravenös vätskebehandling till barn behöver individualiseras

Ny behandlingsrekommendation: Intravenös vätskebehandling till barn behöver individualiseras

2018-06-13 09:07 CEST
​Intravenös vätskebehandling av barn behöver individualiseras, följas upp och anpassas....

Myndighetsnätverk visar en dålig affär på Arlanda

Myndighetsnätverk visar en dålig affär på Arlanda

2018-06-12 15:48 CEST
Inför sommaren när många reser på semester arrangeras utställningen ”En dålig affär” so...

Kvarlämnade matrester kan sprida dödlig djursjukdom

Kvarlämnade matrester kan sprida dödlig djursjukdom

2018-06-12 05:55 CEST
Den smittsamma och dödliga grissjukdomen afrikansk svinpest är ett mycket stort hot mot...

Heidi Andersson och Anders Wall – två av SLU:s hedersdoktorer 2018

Heidi Andersson och Anders Wall – två av SLU:s hedersdoktorer 2018

2018-06-11 10:51 CEST
Sex nya hedersdoktorer, varav fem kvinnor, har utsetts vid SLU. Hedersdoktorernas olika...

Sverige ett av få OECD-länder som både ökat jordbruksproduktionen och minskat dess miljö- och klimatpåverkan

Sverige ett av få OECD-länder som både ökat jordbruksproduktionen och minskat dess miljö- och klimatpåverkan

2018-06-08 09:06 CEST
OECD har utvärderat jordbrukets och livsmedelssektorns innovationssystem. Innovationssy...

Skadegöraren rotgallnematod finns i fler fält

Skadegöraren rotgallnematod finns i fler fält

2018-06-07 12:00 CEST
Uppföljningen av det fall av växtskadegöraren rotgallnematod av arten Meloidogyne chitw...

SLU landets bästa unga universitet

2018-06-07 11:35 CEST
Med en 36:e plats på världslistan rankas SLU som Sveriges bästa ”unga universitet” i Ti...

Skogsbrand: Tänk på detta om du har djur

Skogsbrand: Tänk på detta om du har djur

2018-06-05 15:07 CEST
Jordbruksverket följer utvecklingen av skogsbrandsrisken och den pågående branden i Väs...