Pressmeddelanden

SLU ett av världens tio bästa mindre universitet

2018-08-07 11:27 CEST
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) hamnar på tio i topplistan när Times Higher Educati...

Nationellt krisstöd, dispenser och undantag ska mildra effekterna av torkan

Nationellt krisstöd, dispenser och undantag ska mildra effekterna av torkan

2018-08-01 12:14 CEST
Efter tre månader med ovanligt varmt och regnfattigt väder står jordbruket inför stora ...

Torka - arbete pågår för att underlätta lantbrukarnas situation

Torka - arbete pågår för att underlätta lantbrukarnas situation

2018-07-20 11:08 CEST
Torkan fortsätter och situationen är alltjämt allvarlig. Myndigheter och branschorganis...

Krisfoder till idisslare

Krisfoder till idisslare

2018-07-20 09:56 CEST
Den extrema torkan i Sverige skapar en akut brist på foder till betande djur. SLU-forsk...

Mobil teknologi avslöjar kräftpesten snabbt och redan i fält

Mobil teknologi avslöjar kräftpesten snabbt och redan i fält

2018-07-05 12:30 CEST
Snabbtester med ny mobil teknologi gör det möjligt att direkt i fält påvisa om ett vatt...

Vissa läkemedel innehållande valsartan dras in

Vissa läkemedel innehållande valsartan dras in

2018-07-05 07:02 CEST
Den blodtryckssänkande aktiva substansen valsartan från substanstillverkaren Zhejiang H...

Honungsprogram bidrar till bihälsa

Honungsprogram bidrar till bihälsa

2018-07-03 09:00 CEST
Jordbruksverket har fattat beslut angående fördelningen av medel i Nationella honungspr...

Allvarliga brister på solskyddsprodukter

Allvarliga brister på solskyddsprodukter

2018-07-02 09:15 CEST
Läkemedelsverkets kontroll visar att solskyddsprodukter på den svenska marknaden saknar...

Pengar till studier för bättre djurvälfärd och lönsammare företag

Pengar till studier för bättre djurvälfärd och lönsammare företag

2018-07-02 09:00 CEST
Inom ramen för regeringens livsmedelsstrategi har Jordbruksverket fått möjlighet att de...

Se upp för olagligt införda hundar

Se upp för olagligt införda hundar

2018-06-29 14:09 CEST
Illegal införsel av hundar innebär många gånger ett stort lidande för hundarna under d...