Videor

Snabba fakta om antibiotikaresistens

Snabba fakta om antibiotikaresistens

2016-05-30 11:13 CEST

Längd  1:10

Kontroll av tabletters sönderfall (disintegration)

Kontroll av tabletters sönderfall (disintegration)

2016-05-09 14:58 CEST

Längd  0:11

Analys med NMR

Analys med NMR

2016-05-09 14:55 CEST

Längd  0:14

 Varningsskyltar NMR-rum (Nuclear Magnetic Resonance)

Varningsskyltar NMR-rum (Nuclear Magnetic Resonance)

2016-05-09 14:53 CEST

Längd  0:14

Inmatning av provplatta i MALDI-instrument

Inmatning av provplatta i MALDI-instrument

2016-05-09 14:51 CEST

Längd  0:15

Pipettering av prover för MALDI-masspektrometri

Pipettering av prover för MALDI-masspektrometri

2016-05-09 14:48 CEST

Längd  0:21

Fotografering av gel efter elektrofores

Fotografering av gel efter elektrofores

2016-05-09 14:46 CEST

Längd  0:15

Pipettering med flerkanalspipett

Pipettering med flerkanalspipett

2016-05-09 14:43 CEST

Längd  0:27

Mortling av tabletter

Mortling av tabletter

2016-05-09 14:39 CEST

Längd  0:20

 Öppnar kapsel med läkemedel

Öppnar kapsel med läkemedel

2016-05-09 14:37 CEST

Längd  0:18