Bilder

Skoltoalett i samarbete mellan Gustavsberg och Tork

2014-03-27 09:15 CET Villeroy & Boch Gustavsberg Skoltoaletten som är resultat av samarbetet mellan Gustavsberg och Tork.

Sjukhusbadrum - i samarbete mellan Gustavsberg och Tork

2014-03-27 09:15 CET Villeroy & Boch Gustavsberg Gustavsberg och Tork har gemensamt tagit fram det idealiska sjukhusbadrummet där man har tagit hänsyn till allt från behovet av smarta lösningar och energibesparing till kostnadsaspekter.

Tryckmätare Luftflödesmätare MP200

2014-03-25 15:11 CET Kimo Instrument AB MP 200 P är en högnoggrann, innovativ och robust tryckmätare för differenstryck upp till 500 Pa. Fungerar även som luftflödesmätare och lufthastighetsmätare. Det går även att ansluta separata temperaturgivare (termoelement typ K) och funktion för automatisk temperaturkompensering ger ökad noggrannhet vid prandtlrörsmätning.

Tryckmätare manometer MP120

2014-03-25 15:07 CET Kimo Instrument AB MP120 är en kompakt och robust tryckmätare för mätning av differenstryck upp till 1000 Pa och lufthastighet 2-40 m/s med prandtlrör. Tryckmätare MP120 är noggrann, pålitlig och mycket enkel att använda. Idealisk för bl a ventilationsmätningar.

Temperaturlogger KT110

2014-03-25 14:31 CET Kimo Instrument AB KT110-IN är en kompakt och prisvärd temperaturlogger. Loggern har minneskapacitet för 12 000 mätvärden och startas enkelt med en knapptryckning alternativt tidsinställd start. Loggningsintervallet är fritt ställbart från 1 s till 8 h. Mätdata tankas snabbt över från temperaturlogger till PC via USB-gränssnitt.

Temperaturlogger KTT310

2014-03-25 14:29 CET Kimo Instrument AB KTT310 är en flexibel och pålitlig temperaturlogger för externa termoelement-givare typ K, J och T. Loggern har minneskapacitet för 100 000 mätvärden och startas enkelt med en knapptryckning alternativt tidsinställd start. Mätdata tankas snabbt över från temperaturlogger till PC via USB-gränssnitt.

Temperaturlogger KT150

2014-03-25 14:25 CET Kimo Instrument AB KT150-IO är en kompakt och prisvärd temperaturlogger. Loggern har minneskapacitet för 16 000 mätvärden och startas enkelt med en knapptryckning alternativt tidsinställd start. Loggningsintervallet är fritt ställbart från 1 s till 8 h. Mätdata tankas snabbt över från temperaturlogger till PC via USB-gränssnitt.

Fuktlogger KH210

2014-03-25 14:21 CET Kimo Instrument AB KH210-AO är en noggrann och mångsidig fuktlogger för relativ fuktighet och temperatur. Dessutom har den 2 extra ingångar för temperatur och ström/spänning. Loggern har minneskapacitet för 20 000 mätvärden och startas enkelt med en knapptryckning alternativt tidsinställd start. Mätdata tankas snabbt över från fuktlogger till PC via USB-gränssnitt.

Fuktlogger KH110

2014-03-25 14:19 CET Kimo Instrument AB KH110-AO är en kompakt och prisvärd temperatur- och fuktlogger för %RH, °C och lux. Loggern har minneskapacitet för 16 000 mätvärden och startas enkelt med en knapptryckning alternativt tidsinställd start. Mätdata tankas snabbt över från fuktlogger till PC via USB-gränssnitt.

Fuktlogger KH250

2014-03-25 14:07 CET Kimo Instrument AB KH250-AO är en vattentålig, noggrann och mångsidig fuktlogger för relativ fuktighet och temperatur. Dessutom har den 2 extra ingångar för temperatur och ström/spänning. Loggern har minneskapacitet för 20 000 mätvärden och startas enkelt med en knapptryckning alternativt tidsinställd start. Mätdata tankas snabbt över från fuktlogger till PC via USB-gränssnitt.