Pressmeddelanden

Nordomatic lanserar ny molntjänst

2014-04-01 15:39 CEST Nordomatic AB Idag på Nordbygg 2014, monter A30:30, presenterar Nordomatic ett nytt energiövervakningssystem som vänder sig till professionella fastighetsförvaltare. Stigande energikostnader och strängare miljökrav har skapat ett stort intresse för energibesparing i byggnader.

2014-04-01 15:05 CEST SWEDMA Föreningen NIX-Telefon varnar för verksamheten Nix Spärrservice (även Nixservice) som mot betalning säger sig erbjuda tjänsten att ordna spärr mot telefonförsäljning för privata telefonabonnemang. Föreningen NIX-Telefon vill med största möjliga tydlighet klargöra att varken Nix Spärrservice eller den föregivna betaltjänsten drivs eller sanktioneras av Föreningen NIX-Telefon.

2014-04-01 13:19 CEST iBuyWeSell social classifieds marketplace The International platform where environmentally conscious people gather to sell, buy, swap and giveaway pre-owned and unwanted belongings to people they know and trust, celebrates its 4th Birthday

Mavshack: Mavshack tidigarelägger rapportdatum

2014-04-01 13:16 CEST Mavshack AB (publ) Mavshack har beslutat att ändra rapportdatumet för det första kvartalet från den 23 maj till den 16 april 2014. “Vi har under första kvartalet anpassat våra rutiner inför kommande listbyten och kan därför erbjuda marknaden en ännu bättre service ” säger Jonas Litborn VD Mavshack AB

2014-04-01 11:58 CEST FundedByMe Svenska crowdfunding plattformen Fundedbyme lägger till möjligheten för entreprenörer att söka lån från crowden för att finansiera sina bolag. "I Sverige, liksom i många andra länder, är det svårt för tillväxtbolag att få in pengar. Där finns ett jättebehov, inte minst för bolag som inte befinner sig i en storstad eller i närheten av riskkapital", säger vd Daniel Daboczy

BizView – New data adapter for UNIT4 Agresso

2014-04-01 10:30 CEST NCG Group Today we present the ‘BizView Data Adapter’ for UNIT4 Agresso. This means that it becomes even easier and faster to connect BizView with Agresso for reporting, forecasting, budgeting and dashboards. The data adapter creates a connection between BizView and Agresso, and integrates both dimensional- and transaction data.

BizView - Ny dataadapter för UNIT4 Agresso

2014-04-01 09:30 CEST NCG Group Idag presenterar vi ’BizView Data Adapter’ för affärssystemet UNIT4 Agresso. Det innebär att det blir ännu enklare och snabbare att koppla ihop BizView med Agresso för rapportering, prognos, budgetering och dashboards. Dataadaptern skapar en koppling mellan BizView och Agresso, och integrerar både dimensions- och transaktionsdata.

2014-04-01 09:30 CEST BIMobject AB BIMobject AB tillkännager idag att bolaget fått sin hitintills största enskilda order. Ordern överstiger 500 000 SEK och inkom från Spanien och Portugals ledande tillverkare av systemväggar.

ComAround fortsätter växa

2014-04-01 09:10 CEST ComAround Scandinavia AB ComAround är marknadsledare inom Zero Level support och är etablerade i Sverige och Norge. Som ett led i vår fortsatta tillväxt har vi rekryterat två nya talanger till vårt Stockholmskontor.

Unik it-tjänst från TDC beräknas spara tre miljoner kronor

2014-04-01 08:00 CEST TDC Sverige Apotek Hjärtat uppskattas spara närmare en miljon kronor årligen med hjälp av TDC:s it-tjänst Energy Management. Under den treåriga avtalsperioden beräknas besparingen bli cirka tre miljoner kronor. Samtidigt väntas energieffektiviseringstjänsten bidra till dramatiskt minskade koldioxidutsläpp.