Pressmeddelanden

E-handel 2014 - Trender och statistik

2014-11-28 17:00 CET CupoNation Handeln på nätet har under 2014 ökat kraftigt i jämförelse med tidigare år, och visar inga tecken på att stanna.

#48 – fredag: Ja till könsneutral äktenskapslag i Finland

2014-11-28 16:26 CET Feministiskt Perspektiv Med 105 röster för och 92 emot röstade Finlands parlament ja till medborgarinitiativet för en lagändring som möjliggör könsneutrala äktenskap. Beskedet väckte jubel, men debatten inför beslutet har också visat att kampen mot homofobi i det finska samhället behöver fortsätta. I fredagens nummer även om hemarbetande kvinnor som organiserar sig och om filmregissören som banar ny väg i Pakistan.

NCC är med och gör Frihamnen till stadsdel

2014-11-28 15:37 CET NCC AB ​Idag beslutade Göteborgs Stad att NCC blir en av åtta aktörer som får utveckla de första 1 500 bostäderna och 1 000 arbetsplatserna i Frihamnen – Göteborgs nya stora stadsdel. NCC:s långa erfarenhet av stadsutveckling och förståelse för en tät och blandad stad gav resultat.

UIC livestreamar The Lean Startup Conference 10,11 december

2014-11-28 15:09 CET Uppsala Innovation Centre (UIC) För tredje året i rad livestreamar Uppsala Innovation Centre The Lean Startup Conference som samlar alla de stora namnen inom Lean Startup-rörelsen tillsammans med över tusen entreprenörer.

Digital aktiebok

2014-11-28 14:57 CET Svenska Standardbolag AB Svenska Standardbolag AB har bildat aktiebolag i 60 år och det har blivit cirka 300 000 under dessa år. Sedan ett antal år finns aktieboken sparad elektroniskt för våra bolagskunder och de kan enkelt få aktieboken mailad till sig. Vi har också sedan 2009 en Aktiebokstjänst som främst nyttjas av företag där ägarbyte förekommer lite oftare. Tjänsten innebär att aktieboken alltid är uppdaterad.

Sparbanken Skåne planerar för tillfälliga lokaler i Brio-huset i Osby

2014-11-28 14:54 CET Sparbanken Skåne Sparbanken arbetar för fullt med att hitta lösningar för den lokala bankverksamheten efter branden förra helgen. Tillsammans med Osby kommun planerar banken nu att inrätta tillfälliga lokaler i Brio-huset i Osby.

2014-11-28 14:09 CET NCC AB Enligt NCC:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att sådan aktie omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

Orio AB anpassar verksamheten och varslar om övertalighet

2014-11-28 14:07 CET Orio AB Som ett led i ett omfattande förändringsprogram och en långsiktig affärsstrategi kommer Orio anpassa verksamheten och varslar om övertalighet motsvarande 74 tjänster. Varslet berör både kollektivanställda och tjänstemän i Nyköping och Trollhättan.

Svenska staten fälls i Europadomstolen

2014-11-28 14:03 CET Centrum för rättvisa Europadomstolen har fällt svenska staten för brott mot rätten att inte lagföras eller straffas två gånger för samma sak. I fallet hade en kvinna åtalats för skattebrott. Samtidigt hade hon påförts skattetillägg i en parallell process som fortsatte även efter att hon friats i skattebrottsprocessen. Detta stod i strid med Europakonventionen och kvinnan tillerkänns nu 2 000 euro i skadestånd.

2014-11-28 14:00 CET Almis mediarum Det finns många snabbväxande företag i länet och konkurrensen är hård för en placering på listan. Följande företag är de snabbast växande i Norrbotten.