Pressmeddelanden

Advokatsamfundet avstyrker förslaget om ny ”snabblånelag”

Advokatsamfundet avstyrker förslaget om ny ”snabblånelag”

2017-02-23 11:37 CET
Utredningen ”Stärkt Konsumentskydd på marknaden för högkostnadskrediter” var ett försla...

Politisk veteran ny ordförande i Allra

Politisk veteran ny ordförande i Allra

2017-02-23 11:13 CET
Vid en extra bolagsstämma på onsdagen valdes den tidigare riksdagsledamoten Gunnar Axén...

Återbetalning av avgiften till Europeiska unionen ledde till lägre utfall

Återbetalning av avgiften till Europeiska unionen ledde till lägre utfall

2017-02-23 10:00 CET
Saldot i statens budget för januari 2017 blev ett överskott på 8,7 miljarder kronor. De...

Bokslutskommuniké 2016

2017-02-23 09:49 CET
Deflamo AB publicerar Bokslutsrapport för 2016. • Nettoomsättningen för helåret 201...

Inbjudan till pressträff

2017-02-23 09:49 CET
Allra sjösätter ett omfattande åtgärdspaket - externt rekryterad styrelseordförande bli...

Inbjudan: Ford delar sin vision för City of Tomorrow på Mobile World Congress

Inbjudan: Ford delar sin vision för City of Tomorrow på Mobile World Congress

2017-02-23 09:01 CET
Ken Washington, chef för Research and Advanced Engieneering på Ford Motor Company, komm...

Fel färg på klädseln kan sänka bilens värde

Fel färg på klädseln kan sänka bilens värde

2017-02-23 09:00 CET
Välj färg på klädseln med omsorg när du köper bil – ditt val kan nämligen påverka bilen...

Vicore Pharma resolves on directed share issues and publish notice for an extraordinary shareholders’ meeting

2017-02-23 08:52 CET
The Board of Directors of Vicore Pharma Holding AB has resolved on two directed share i...

Kallelse till extra bolagsstämma i Vicore Pharma Holding AB (publ)

2017-02-23 08:51 CET
Aktieägarna i Vicore Pharma Holding AB (publ), 556680-3804, kallas härmed till extra bo...