Pressmeddelanden

Seminarium om värdediskriminering & digital manifestation

2015-02-27 16:47 CET Fredrika Bremer Förbundet

Aktierna i Cefours företrädesemission är registrerade

2015-02-27 14:58 CET Cefour Wine & Beverage AB (publ) Handel med TO3B startar den 6 mars Bolagsverket har nu registrerat aktien i företrädesemissionen med teckningsperiod fram till den 26 januari. Sista handelsdag blir därmed den 4 mars 2015 för BTU, och första handelsdag för teckningsoptionerna TO3B blir den 6 mars. TO3B ger innehavaren rätt att teckna en aktie för kursen 6 öre fram till den 31 maj.

#9 – fredag:  #utvägar – Ett samtal in på bara huden

2015-02-27 13:41 CET Feministiskt Perspektiv När Utvägar hade sitt sista stopp stod kroppen och sexualiteten i fokus. Temat var in på bara huden. Leila Brännström ledde samtalet med Christine Bylund och Catrine Andersson, som skrivit i antologin, och Ulrika Westerlund, ordförande för RFSL. Samtalet om kroppen blev snabbt en diskussion om medborgarskap. Vem är jag som medborgare när min kropp inte blir sedd som norm?

2015-02-27 13:02 CET Skanska AB I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

2015-02-27 12:41 CET Svenska Standardbolag AB Skid-VM's sista dagar är nu i helgen och vi kan enas om att det varit fantastiska tävlingar på en mycket välorganiserad tävlingsplats. Det märks tydligt att falun har organiserat skid-VM förr, det man gör flera gånger om blir man bra på. Vi på Svenska Standardbolag har jobbat med bolagsfrågor och lagerbolag sedan 1954, vi kan bolagsärenden.

Trash compactor innovation soon on the market

2015-02-27 12:08 CET Comprez HB The swedish inventor, Göran Persson, will soon launch Comprez - a device to manually compact trash in plastic bags With Comprez the volume of garbage can easily be reduced by approximately 50%. He is now crowdfunding capital to be able to start series production.

Fel läge för förbud mot könsdiskriminerande reklam?

2015-02-27 11:01 CET Feministiskt Perspektiv Stereotypa skildringar i medier utgör ett hinder för jämlikhet, men diskussioner om de skadliga effekterna har hindrats av en retorik där varje form av åtgärd betraktas som en attack mot yttrandefriheten. Regeringsskiftet, men också senare års diskussioner om rasstereotyper, innebär att frågan kan bli föremål för ny debatt. Maria Jacobson undrar dock om tidpunkten är den rätta.

Satsning på information till unga om riskerna med spel om pengar

2015-02-27 10:31 CET Lotteriinspektionen Prata om Spel är en satsning på information till unga om riskerna med spel om pengar. Kunskap och utbildning är nyckelfaktorer för att göra unga medvetna och kritiskt granska de spelerbjudanden de möts av. Prata om spel erbjuder lärare och andra, som arbetar med unga, verktyg för att göra unga medvetna om riskerna med spel om pengar och hur spelreklamen påverkar.

2015-02-27 10:05 CET Inkubera Inkuberas alumnibolag Multi Trolley medverkar nästa vecka i Draknästet på TV 8. Programmet, där fem drakar ska övertygas att satsa sina pengar på unika idéer, sänds på måndag kväll kl. 21.

2015-02-27 10:00 CET Ekonomistyrningsverket Saldot i statens budget för januari 2015 blev ett underskott på 12,4 miljarder kronor.