Pressmeddelanden

2014-10-01 12:32 CEST Örebro universitet Forskare vid Örebro universitet och Universitetssjukhuset har fått ett bidrag från Forte på närmare 2,5 miljoner kronor för att undersöka hur arbetare i järngjuterier påverkas av att de utsätts för kvartspartiklar och damm. För höga damm- och partikelhalter anses påverka riskerna för hjärt-kärlsjuklighet och problem i luftvägarna och lämpliga gränsvärden för partikelexponering saknas.

Harp Art Lab inviger Framtidsveckan på Göteborgsoperan

2014-10-01 11:14 CEST Harp Art Lab Framtidsveckan i Göteborg sätter fokus på allt positivt som görs lokalt för ökad ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Konstnärer från Harp Art Lab inviger med en performance med bi-ljud, videokonst och ljudbearbetade honungsdrinkar. Plats: Göteborgsoperan, lilla scenen. Tid: 6 oktober kl. 19.00.

Hanna Almlöf ny medarbetare på Ratio

2014-10-01 10:37 CEST Ratio Hanna Almlöf, jur dr, börjar idag sin deltidsanställning på Ratio. Hanna knyts till forskningsprogrammet "Financing of Innovations" där hon ska utforska behovet av en ny aktiebolagslag för mindre aktiebolag i Sverige.

2014-10-01 10:25 CEST Högskolan i Halmstad Nio nya stipendier till ekonomstudenter till ett värde av sammanlagt 270 000 kronor. Så vill organisationen Svensk handel uppmuntra studenter på Högskolan i Halmstad som skriver examensuppsats inom området internationell handel.

2014-10-01 09:30 CEST Janssen Stockholms läns landsting har under 2013 tillsammans med de tre läkemedelsföretagen Janssen, H Lundbeck AB och Otsuka Pharma Scandinavia AB genomfört en förstudie om vården av schizofrenipatienter i Stockholms län. Nu presenteras resultaten.

2014-10-01 09:21 CEST Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Trots att forskning i dag omhuldas av alla, råder en påtaglig brist på systematisk kunskap om forskning. Det vill Riksbankens Jubileumsfond ändra på. RJ har därför tillsammans med andra finansiärer tagit initiativ till en satsning på forskning om samhällets kunskapsförsörjning. För att underlätta planeringen utlyser RJ i ett första steg planeringsanslag med deadline 21 oktober.

Kungl. Musikhögskolan får högt betyg i ämnet musikpedagogik

2014-10-01 09:06 CEST Kungl. Musikhögskolan (KMH) Kungl. Musikhögskolan (KMH) får omdömet "hög kvalitet" i Universitetskanslerämbetets (UKÄ) utvärdering av utbildningarna i musikpedagogik. Därmed har KMH:s samtliga utbildningar bedömts hålla hög eller mycket hög kvalitet.

Ny Sifoundersökning: Sju av tio ser ökat behov av välgörenhet

2014-10-01 08:15 CEST Hjärt-Lungfonden Fler än sju av tio svenskar tror att behovet av insamlingar till välgörenhet kommer att öka i framtiden. Det visar en ny Sifomätning som Hjärt-Lungfonden har beställt. Hjärt-Lungfondens nya generalsekreterare Kristina Sparreljung slår fast att behovet av resurser till forskningen är betydligt större än Hjärt-Lungfonden kan dela ut.

2014-09-30 15:53 CEST Högskolan i Halmstad Studie- och yrkesvägledningen i Halland ska stärkas genom ett pilotprojekt som genomförs av Högskolan i Halmstad.

Philips showcases its commitment to creating a better, more sustainable future at the Innovation Experience 2014

2014-09-30 14:00 CEST Philips An inspirational event to experience how Philips delivers personal, meaningful innovation that has a positive impact on people’s lives