Pressmeddelanden

2015-01-05 17:00 CET Stockholms universitet För första gången har nu forskare lyckats mäta den elektrostatiska kraft som påverkar laddade aminosyror i ett protein, när proteinkedjan passerar genom cellmembranet i en bakterie. Det är forskare vid Stockholms universitet som har gjort studien som idag publiceras i tidningen Nature Structural and Molecular Biology.

2015-01-02 10:27 CET Swerea Tunnare gjutgods och aluminiumlegeringar som tål högre temperaturer. Det är målsättningen med två nya projekt som Swerea SWECAST nu driver. Och lyckas detta finns möjlighet att framöver tillverka lättare komponenter till flyg och fordon vilket kommer ge lägre bränsleförbrukning och minskade utsläpp av koldioxid.

Medfött beteende avgör hur du styr bilen

2014-12-26 09:00 CET Chalmers tekniska högskola Forskare vid Chalmers har hittat lösningen på ett 70 år gammalt mysterium inom trafikforskningen: en hittills oförklarlig ryckighet när vi styr ett fordon. Upptäckten kan leda till säkerhetssystem i bilar som kan korrigera farliga styrrörelser redan innan de har inträffat.

Hjärtstoppspatienter i Örebro län har störst chans att överleva

2014-12-23 08:00 CET Universitetssjukhuset Örebro Örebro län har återigen bäst resultat i landet då det gäller att rädda livet på människor som drabbas av hjärtstopp utanför sjukhus. 17,8 procent är vid liv efter en månad.

2014-12-22 23:00 CET Uppsala universitet Blodtryckssänkande behandling kan förhindra stroke och död hos personer med lätt förhöjt blodtryck och utan tidigare hjärt-/kärlsjukdom. Det visar en ny studie från forskare vid Uppsala universitet som nu publiceras i den ledande tidskriften Annals of Internal Medicine.

2014-12-22 21:04 CET Tidningen Forskning

2014-12-22 21:00 CET Uppsala universitet Retrovirus är betydande patogener som har attackerat ryggradsdjur under miljontals år. Nu presenterar forskare från Uppsala universitet och Lunds universitet ny kunskap om den långa samutvecklingen mellan retrovirus och deras värdorganismer genom att studera endogena retrovirus (ERVs), retrovirus vars gener blivit en del av värdorganismen arvsmassa.

2014-12-22 09:14 CET Högskolan i Halmstad Högskolan i Halmstad har fått sammanlagt 22 miljoner kronor i forskningsmedel beviljade för projekt som startar 2015 i KK-miljön Forskning för innovation. Högskolan är också med och delar på 60 miljoner i två av fyra så kallade SIDUS-program, där internationellt erkända forskningsmiljöer på lärosäten och forskningsinstitut får möjlighet att forska tillsammans.

Vinnova-pengar till vinnande projekt vid KI Innovations

2014-12-22 08:46 CET Karolinska Institutet Innovations AB Nu får fem projekt baserade på forskning vid Karolinska Institutet medel från Vinnova för att ta ytterligare ett steg på vägen mot marknaden. – Det är ett bevis på att projekten är vetenskapligt starka och har potential för kommersialisering, säger Lilian Wikström, VD på KI Innovations. Per Rydberg (bilden) och företaget Adduct Analys hör till de lyckliga mottagarna av Vinnova-miljoner.

Skillnader i dödlighetsrisk bland egenföretagare

2014-12-22 08:00 CET Stockholms universitet En ny studie från Stockholms universitet granskar risken att dö i förtid för egenföretagare i Sverige. Granskningen visar att dödlighetsrisken är högre bland de egenföretagare som har enskild firma jämfört med de som har aktiebolag.