Pressmeddelanden

Nya rön från DNA spårar språkens uppkomst

2015-03-03 12:54 CET Stockholms universitet En ny studie publicerad i Nature ger en ökad förståelse för hur de Indoeuropeiska språken i Europa vuxit fram. Studien bygger på analys av DNA. En av de forskare som deltagit i den internationella forskargruppen som tagit fram studien är Christos Economou, doktorand vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur vid Stockholms universitet.

​”Bli IT-konsult – det är bra betalt”

2015-03-03 11:49 CET FINDWISE Programmeraren Karin Obermüller berättade varför hon bestämde sig för att bli IT-konsult. - Det är bra betalt, det är kul och man jobbar med riktigt smarta människor. Men det kan också vara tufft, säger Karin. Som kvinna i en mansdominerad bransch måste man ha skinn på näsan, våga synas och höras.

2015-03-03 11:10 CET Uppsala universitet ​Under de senaste årtiondena har kejsarsnittsfrekvensen ökat kraftigt över hela världen. Helena Litorp har undersökt situationen i Tanzania och visar i sin avhandling att det inte endast var andelen kejsarsnitt som ökat, utan även mödradödligheten. En rad kliniska rekommendationer ges för bättre vårdkvalitet.

Michael Persson från AkzoNobel invald i IVA

2015-03-03 10:19 CET AkzoNobel Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, har valt Michael Persson från AkzoNobel som ny ledamot. Persson arbetar i gränsytan mellan industri och akademi. Han är en materialkemist från Göteborg, Innovation Manager vid AkzoNobels affärsenhet Pulp and Performance Chemicals och adjungerad professor vid Chalmers. Som forskare och uppfinnare innehar han 18 patent och ett flertal utmärkelser.

2015-03-03 09:24 CET Stockholms Handelskammare Regeringen har aviserat att man tänker utreda överskottsmålet. Andreas Hatzigeorgiou, chefekonom vid Stockholms Handelskammare, välkomnar beskedet men uppmanar regeringen att öppna upp för nytänkande och ett mer nyanserat förhållningssätt till överskottsmålet.

2015-03-03 08:26 CET Umeå universitet ​Umeå universitet har som första svenska lärosäte undertecknat tidskriften the Lancets uppmärksammade manifest med målet att skapa en global rörelse för att motverka och förebygga hot mot mänskligheten och vår hälsa. Bakom uppropet står en rad internationella forskare inom folkhälsa.

2015-03-03 08:22 CET AstraZeneca Acquisition strengthens AstraZeneca’s aclidinium respiratory franchise and adds immediate revenues with long-term growth potential

Philips scoops a record-breaking number of 52 winners at the iF DESIGN AWARD 2015

2015-03-03 08:00 CET Philips Philips has picked up 52 accolades at the iF DESIGN AWARD 2015, one of the oldest and most important design competitions in the world. This year marks 90 years since the inception of design at Philips. Since 1925 Philips design has evolved into being a key strategic partner for the business, improving people’s lives through meaningful innovation.

8 mars – experter vid Stockholms universitet

2015-03-03 08:00 CET Stockholms universitet Inför Internationella kvinnodagen den 8 mars har vi samlat ihop några av alla forskare vid Stockholms universitet som forskar eller har forskat om frågor kopplat till kvinnokamp, feminism och/eller genusvetenskap.

2015-03-03 06:30 CET Uppsala universitet I en ny avhandling från Uppsala universitet har läkaren och doktoranden Aivar Päären undersökt om gymnasieungdomar med bipolära sjukdomar utvecklar sjukdomen även som vuxna. Hans resultat visar att de flesta drabbade barn och ungdomar inte utvecklar bipolär sjukdom som vuxna men att många får andra hälsoproblem som depression, ångest och kroppslig sjukdom.