Pressmeddelanden

2015-04-21 17:20 CEST Enzymatica AB (publ)

​Så överlever harpestbakterien i mänskliga celler

2015-04-21 15:18 CEST Umeå universitet En viss typ av proteinsekretion gör det möjligt för harpestbakterien att förhindra att den avdödas av kroppens värdceller. Det gör i sin tur bakterien kan växa till och bli sjukdomsframkallande, enligt den avhandling som Lena Meyer försvarar vid Umeå universitet, den 24 april.

2015-04-21 13:08 CEST AstraZeneca AstraZeneca and Bina Technologies, Inc., a member of the Roche Group, today announced that they have entered into an agreement for AstraZeneca to become the first member to join the Bina Alliance Programme

Sveriges största befolkningsstudie startar i Stockholm

2015-04-21 10:25 CEST Hjärt-Lungfonden Nu startar Sveriges hittills största befolkningsstudie om hjärt- och lungsjukdomar i Stockholm. 5 000 stockholmare ska hälsoundersökas i studien SCAPIS.. Målet är att kunna avgöra risken för hjärt- och lungsjukdomar långt innan man drabbas.

Bra schemaläggning bästa medlet mot trötthet

2015-04-21 09:58 CEST VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut ​En ansenlig del av olyckor med yrkesutförare beror på trötthet och den huvudsakliga orsaken är att arbetet ofta är förlagt till tider på dygnet då vi normalt är trötta. Forskare på VTI har kartlagt kunskap om hur man motverkar trötthet. Det viktigaste medlet mot trötthet hos yrkesförare är rimlig schemaläggning som undviker exempelvis kort dygnsvila, lång vakentid och långa arbetspass.

​Naturliga Stegets grundare till Hudiksvall

2015-04-21 09:46 CEST Fiber Optic Valley Över 120 chefer och ledare från regionen deltar när Fiber Optic Valley för andra året i rad arrangerar Innovation Day. I år är temat hållbarhet ur ett helhetsperspektiv, från miljöfrågor till mångfald. Karl Henrik Robért, grundare av den internationella miljöorganisationen Det Naturliga Steget är en av gästerna. Delar med sig inom området gör även förebilder från Skanska, Microsoft och Kivra.

Regionalt projekt uppmärksammas på nordisk konferens

2015-04-21 09:30 CEST Norrlandicus Under hösten 2014 testades en ny typ av digitala inkontinensskydd på ett äldreboende i Kramfors. Testet som genomfördes av projektet Norrlandicus har väckt stor uppmärksamhet och kommer i dagarna att presenteras på svenska mässan i Göteborg.

2015-04-21 09:30 CEST Norrlandicus Nu släpper testbädden Norrlandicus den första rapporten från testet av SCA Hygiene Products inkontinensutredningsverktyg. Verktyget som testats på ett äldreboende i Kramfors har visat sig kunna förbättra inkontinensvården för både äldre och personal.

2015-04-21 08:20 CEST Enzymatica AB (publ)

Laddhybriders kostnadseffektivitet kan beräknas mer än tusen gånger snabbare

2015-04-21 08:00 CEST Chalmers tekniska högskola Laddhybridbilar har låg bränsleförbrukning men fler och dyrare delar än bilar med enbart förbränningsmotor. Inför tillverkningen måste den optimala kompromissen mellan kostnaderna räknas fram, något som hittills varit extremt tidskrävande. Nu har forskare vid Chalmers utvecklat en ny beräkningsmetod som minskar tidsåtgången dramatiskt.