Kontaktpersoner

Therese Smedberg
Mattias Stjernström
Evelin Stjernström
Lotta Möller
Hanna Triumf
Dag Beskow
Ann-Sofie Chudi

Fastighetskontoret, Stockholms stad Ann-Sofie Chudi är chef för Administrativa avdelningen. Administrativa avdelningen är en proaktiv resurs som levererar tydliga och värdeskapande verktyg och processer i en aktiv dialog med övriga delen av kontoret. Avdelningen ansvarar för förvaltningsövergripande frågor inom arkiv, registratur, HR, IT, CAD, kontorets lokalfrågor, juridik, verksamhetsplanering och uppföljning, internkontroll,...

Carina Jonsson

Fastighetskontoret, Stockholms stad Carina Jonsson är avdelningschef för fastighetsavdelningen. Avdelningen ansvarar för teknisk och ekonomisk förvaltning, underhållsplanering, fastigheternas drift och tillhandahåller lokalservice till hyresgäster. Verksamheten omfattar bland annat uthyrning, energieffektivisering och miljöfrågor. Fastighetsavdelningen är indelad i fyra enheter, förvaltningsenheten, teknisk förvaltning,...

Magnus Svensson