Kontaktpersoner

Fredrik Krook
Per Eriksson
Åsa Öttenius

Fastighetskontoret, Stockholms stad Åsa Öttenius är chef för fastighetskontoret. Hon har det strategiska och övergripande ansvaret för planering och uppföljning av kontorets verksamhet gentemot fastighetsnämnden. Hon ansvarar för övergripande ekonomi- och verksamhetsstyrning och har det övergripande resultatansvaret.

Mikael Svensson

Havs- och vattenmyndigheten Foto: Anna Tano Graflind

Anna Karlsson
Helena Börjesson