Kontaktpersoner

Rolf Greisen

Rolf Greisen

2016-10-18 10:07 CEST

Annica Marcusson

Annica Marcusson

2016-10-11 14:47 CEST

Agne Lindberg

Agne Lindberg

2016-10-06 17:21 CEST

Kompetens Företagsöverlåtelser Immaterialrätt & marknadsföring IT & telekommunikatio...

Micael Karlsson

Micael Karlsson

2016-10-06 17:18 CEST

Kompetens Bolagsrätt Företagsöverlåtelser Life science Private equity

Jens Kinnander

Jens Kinnander

2016-10-06 17:15 CEST

Kompetens Bolagsrätt Immaterialrätt & marknadsföring IT & telekommunikation Life Sc...

Anders Hulegårdh

Anders Hulegårdh

2016-10-06 17:13 CEST

Kompetens Corporate commercial Energi & naturresurser Fastighet & entreprenad Föret...

Fredrik Mörner

Fredrik Mörner

2016-10-06 17:10 CEST

Kompetens Aktiemarknad Bolagsrätt Företagsöverlåtelser Private equity

Per-Ivar Svensson

Per-Ivar Svensson

2016-10-06 17:07 CEST

Kompetens Bolagsrätt Corporate commercial Företagsöverlåtelser Ryssland

Mats Dahlberg

Mats Dahlberg

2016-10-06 17:04 CEST

Kompetens Aktiemarknad Bank & finans Företagsöverlåtelser Private equity

Hans L. Bergqvist

Hans L. Bergqvist

2016-10-06 17:00 CEST

Kompetens Bolagsrätt Företagsöverlåtelser Insolvens & rekonstruktion Miljö