Kontaktpersoner

Svensk Bolags Invest INC. Storkunds kontakt. Styrelseordförande.

Richard Jonsson
Joakim Berndes

KRIS Riksförbund

Ulrika Sandberg

Moll Wendén Advokatbyrå Ulrika Sandberg arbetar hos Moll Wendén sedan våren 2014. Hon har tidigare tjänstgjort som tingsnotarie vid Örebro tingsrätt. Ulrika arbetar med allmän affärsjuridik med inriktning på arbetsrätt.

Ralph Gelfgren

Kom Visual Merchandising Agency

Andrea Svanberg
Andrea Svanberg
Pontus Furevik

Bright Time

Ragnhild Sicheritz Pontén

Bright Time

William Chand