Kontaktpersoner

Christoffer Andersson
Richard Anell

Svensk Bolags Invest INC.

Richard Jonsson
Joakim Berndes

KRIS Riksförbund

Ulrika Sandberg

Moll Wendén Advokatbyrå Ulrika Sandberg arbetar hos Moll Wendén sedan våren 2014. Hon har tidigare tjänstgjort som tingsnotarie vid Örebro tingsrätt. Ulrika arbetar med allmän affärsjuridik med inriktning på arbetsrätt.

Ralph Gelfgren

Kom Visual Merchandising Agency

Andrea Svanberg