Kontaktpersoner

Meysam A. Eriksson
Anders Åhlund
Mats Ulfendahl

Svenska Läkaresällskapet Mats Ulfendahl, född i Stockholm 1959, är professor i experimentell audiologi och otologi vid Karolinska institutet i Solna sedan 2004. Mellan 2010 och 2015 huvudsekreterare för ämnesområdet Medicin och Hälsa vid Vetenskapsrådet. Från och med 1/7 2015 tillförordnad ordförande för Svenska Läkaresällskapets forsningsdelegation.