Kontaktpersoner

Johan Klang

Praktikertjänst Johan Klang är Praktikertjänsttandläkaren som reste till Zimbabwe för att hjälpa barn i behov av tandvård. Han sitter även med i styrelsen för Tandläkare Utan Gränser.

Magnus Fogelberg

Svenska Läkaresällskapet Verksamhetschef neurologi, rehabiliteringsmedicin och sömnmedicin, Skaraborgs sjukhus Skövde Ordförande i Läkaresällskapets språkkommitté

Ingela Wiklund

Praktikertjänst Foto: Juliana Wiklund

Ann-Britt Östlund