Pressmeddelanden

2014-10-30 16:32 CET Äldrecentrum 84 procent av de äldre i storstaden och 83 procent av de äldre i mindre orter tycker att livet just nu är mycket eller ganska bra. Detta och mycket mer visar studien SNAC som ger en bild av utvecklingen över tid för äldre personer från 60 år och uppåt. Den 7 november bjuder studien SNAC in till ett journalistseminarium för att berätta om resultat från rapporten ”Äldres liv och hälsa”.

Underbeforskning bidrar till en ojämlik vård

2014-10-30 10:40 CET Svenska Läkaresällskapet Svenska Läkaresällskapet välkomnar regeringens planerade kommission, och vill passa på att lyfta vikten av en mer jämlik forskning. Det finns stort utrymme för förbättring när det gäller sjukdoms- och samhällsgrupper som hamnar utanför den medicinska forskningens radar. Det finns stora skillnader i tillgång till god medicinsk forskning när det gäller äldre, multisjuka.och andra utsatta grupper.

2014-10-30 08:00 CET Västerbottens läns landsting På måndag, den 3 november, startar vaccinationerna mot säsongsinfluensan. De som tillhör en riskgrupp erbjuds vaccination till lägre pris.

2014-10-28 12:41 CET Region Skåne Region Skåne satsar nu på en rad åtgärder som ska ge sjuksköterskor bättre karriär- och lönemöjligheter.

Svenska Läkaresällskapet efterlyser högre krav på fortbildning för läkare

2014-10-28 11:00 CET Svenska Läkaresällskapet Läkaresällskapet presenterar i ett policydokument sin ställning i frågan om fortbildning för läkare. Det är den längsta perioden i den yrkesverksamma läkarens gärning och vi ser det som nödvändigt att det finns system för att säkerställa att alla läkare har, och kan utveckla, rätt kompetens för verksamheten. Ansvaret ligger hos läkaren, men arbetsgivaren måste ställa resurser till förfogande.

Temadag om konsekvenser av våld

2014-10-28 10:58 CET Västerbottens läns landsting

Nacka tecknar ramavtal med Mindmancer

2014-10-28 10:15 CET Mindmancer AB Mindmancer har vunnit Nacka kommuns upphandling av intelligent kamerabevakning. Avtalet gäller i två år och kan förlängas fram till 2018. – Intelligent kamerabevakning räddar varje år stor värden och förhindrar onödig skadegörelse. Vi är glada att fått förtroendet av Nacka att leverera denna viktiga tjänst, säger Johnny Berlic, VD på Mindmancer AB.

Döende patient blev TV-underhållning: Svea hovrätt prövar målet

2014-10-28 09:17 CET Centrum för rättvisa

Unik självrengöring för hygienisk rengöring

2014-10-28 08:45 CET Kärcher AB Kärchers nya ångtvätt med sugfunktion SGV 8/5 är utvecklad för att klara strikta hygienkrav, speciellt inom livsmedelsindustrin. Med automatisk självrengöring och möjlighet att spola inuti maskinen efter hand undviks bildande av bakterier efter avslutat arbete. LED-display och ergonomiskt handtag med kontroll gör rengöringen enklare för användaren.

2014-10-27 17:39 CET Västtrafik Idag har ett stort antal personer som ansökt om Västtrafiks provåkarkort fått fel brev hemskickat. Det är ansökande som inte uppfyllt kriterierna för att få ett provåkarkort som av misstag fått ett utskick med rubriken ”Dina 14 dagar gratisresor väntar”.