Pressmeddelanden

Marknadsvärdet för inkassoverksamhet  på den offentliga marknaden uppgår till 254 miljoner kronor

2014-09-18 08:10 CEST DoubleCheck AB DoubleCheck har för andra året gjort en unik rikstäckande kartläggning över den offentliga marknadens affärer. Den offentliga marknadens totala inköp av varor och tjänster uppgick 2013 till 770 miljarder kronor. Det finns 74 leverantörer på inkassomarknaden som tillsammans har fakturerat Sveriges myndigheter, kommuner och landsting 2,5 miljoner kronor under 2013.

2014-09-17 10:23 CEST Västtrafik Nu tar Västtrafik och Lidköpings kommun nästa steg i utvecklingen av stadstrafiken i Lidköping. I december blir det lättare att resa tack vare fler avgångar och nya resmöjligheter. Syftet med satsningen är att skapa bättre bytesmöjligheter vid Lidköpings resecentrum och högre punktlighet i trafiken.

Intygstjänst ska förenkla för patienter och vården

2014-09-17 08:20 CEST Västerbottens läns landsting Nu lanseras Mina intyg, en e-tjänst som förenklar hanteringen av läkarintyg för både patienter och personal inom hälso- och sjukvården.

2014-09-16 11:38 CEST Miljöpartiet i Stockholmsregionen

Ny forskningsdirektör i Västerbottens läns landsting

2014-09-15 14:51 CEST Västerbottens läns landsting Handkirurgen Mikael Wiberg blir från årsskiftet ny forskningsdirektör i Västerbottens läns landsting. Han blir också chef för den nyinrättade staben för forskning och utveckling.

Ny infektionsmottagning på Danderyds sjukhus

2014-09-15 11:40 CEST Danderyds sjukhus Idag den 15 september utökas Danderyds sjukhus infektionsenhet med en öppenvårdsmottagning som beräknas ta emot 1 500 patienter första året. Till 2016 planeras även en utökning med 18 nya vårdplatser för inneliggande patienter. Bild: Några av de läkare och sjuksköterskor som arbetar på den nya mottagningen. Fotograf: Carin Wesström

2014-09-15 11:30 CEST Region Skåne Den 18 och 19 september samlas ett 60-tal skånska företag till en internationell upphandlingskonferens om forskningsinfrastruktur och affärsmöjligheter i samband med byggandet och driften av forskningsanläggningarna ESS och Max IV. Press och medier hälsas välkomna att följa konferensen och träffa företagare, föreläsare och arrangörer.

Inera och Nordic Medtest föreläser på Nationella eHälsodagen

2014-09-15 07:30 CEST Nordic Medtest Krister Eriksson (Inera) och Henrik Emilsson (Nordic Medtest) föreläser om "Testa anslutningar till nationella tjänster" på Nationella eHälsodagen 2014 som hålls onsdag 22 oktober i Stockholm.

Världsledande psykiatriforskare, professor David Kupfer, leder kurs på Läkaresällskapet den 2 oktober

2014-09-12 10:00 CEST Svenska Läkaresällskapet I höst kommer den svenska versionen av den psykiatriska diagnosmanualen DSM-5, boken som definierar friskt och sjukt inom psykiatrin. Med anledning av det bjuder Svenska Läkaresällskapet in den världsledande psykiatriforskaren David J. Kupfer, ordföranden för arbetet med DSM-5 i USA, att hålla en heldagskurs, främst riktad till ST-läkare och specialister inom psykiatrin. Mer info www.sls.se

Nöjda kunder på Grön Express

2014-09-10 09:31 CEST Västtrafik Resenärerna på Västtrafiks busslinje Grön Express mellan Kungälv och Mölnlycke blir alltmer nöjda. Det visar de kundundersökningar som genomförts ombord, där hela 97 procent av kunderna uppger att de är nöjda med sin senaste resa.