Pressmeddelanden

Socialstyrelsens nya riktlinjer: Perjeta ny standardbehandling vid spridd HER2-positiv bröstcancer

2014-04-24 14:41 CEST Roche AB Två målinriktade läkemedel, Perjeta och Kadcyla, rekommenderas av Socialstyrelsen för behandling av patienter med spridd HER2-positiv bröstcancer. Det framgår i de nya uppdaterade nationella riktlinjerna för bröstcancersjukvård som presenterades i veckan. Båda läkemedlen har visat sig ge en signifikant fördel i överlevnad jämfört med tidigare tillgängliga behandlingsalternativ.

Hållplatskontroller även i spårvagnstrafiken

2014-04-24 13:40 CEST Västtrafik Nu tar Västtrafik nästa steg i utvecklingen av biljettkontrollen när hållplatskontroller införs även i spårvagnstrafiken. Bemötande och kommunikation är ledord i arbetet och stor vikt kommer att läggas på att kontrollerna genomförs snabbt och smidigt för att undvika förseningar.

Riksrevisionen: Anhöriga tar ett större vårdansvar

2014-04-24 11:59 CEST Neuroförbundet 1,3 miljoner människor i Sverige är anhörigvårdare i någon form och många av dem måste ta ett större ansvar för sina närståendes omsorg och vård än vad de orkar med. Det visar en rapport som Riksrevisionen publicerat. -Rapporten bekräftar den verklighet som många av Neuroförbundets medlemmar och deras anhöriga lever i, säger Lise Lidbäck Neuroförbundets ordförande.

Miljöpartiet: Landstingets sjukhuspersonal måste ges bättre arbetsvillkor

2014-04-24 09:45 CEST Miljöpartiet i Stockholmsregionen Personalbrist tvingar sjukhus stänga vårdplatser i hela landet. Bristen är störst i Stockholm. Orsaken är att den tunga arbetsbelastningen får personal att lämna sjukhusen, vilket gör att fler vårdplatser måste stängas. Det menar Miljöpartiet, med Helene Öberg (MP) landstingsråd i Stockholms läns landsting i spetsen, som nu kräver att landstingets besparingar på sjukhusen stoppas.

2014-04-24 09:30 CEST Västerbottens läns landsting Den äldre mannen hade besvär med urinvägarna och fick efter läkarbesök kateter och antibiotika för sannolik urinvägsinfektion.

2014-04-23 16:37 CEST Landstinget Västmanland Landstinget förändrar organisationen på förtroendemannanivå nästa mandatperiod. På onsdagen godkände landstingsfullmäktige ett förslag som innebär att nuvarande utskott ersätts med två beredningar under landstingsstyrelsen; en för folkhälso- och sjukvårdsfrågor och en för regionala utvecklingsfrågor.

2014-04-23 16:29 CEST Landstinget Västmanland Enligt ett förslag som landstingsstyrelsen tar ställning till den 30 april ska landstingsdirektören få i uppdrag att genomföra ett projekt med målet att ta över ambulansdirigeringen när avtalet med SOS Alarm går ut.

Sveriges galnaste ungdomshälsa finns i Umeå

2014-04-23 08:00 CEST Västerbottens läns landsting Ungdomshälsan i Umeå har utsetts till ”Årets galnaste ungdomsmottagning” under en nationell ungdomsmottagningskonferens. – Galet betyder att vi gör något annorlunda och bra, och för oss är utmärkelsen väldigt positiv, säger Lillemor Eriksson, avdelningschef.

De tio finalisterna i Eurovision School Contest är utsedda!

2014-04-22 17:36 CEST Region Skåne Idag blev det officiellt vilka tio skånska och danska klasser som blir årets finalister i Eurovision School Contest 2014. Tävlingen har under våren engagerat skånska och danska skolelever från årskurs 4-6 i miljöfrågor för ett grönare Europa.

2014-04-16 10:36 CEST Mälardalsrådet Fler och fler stockholmare väljer att pendla till Uppsala visar ny rapport från Mälardalsrådet. Det är över 4500 stockholmare som rullar in till Uppsala Centralstation dagligen. Mellan 2008 och 2012 har pendlingen från Stockholm ökat med nästan 20 %. Det är dags att förnya vår bild – nu svänger Uppsala pendeln och stockholmarna kommer hit.