Pressmeddelanden

Planera för din kommuns framtid - ÖP-dagarna

2015-04-17 14:07 CEST Teknologisk Institut En översiktsplan kan se ut på många olika sätt och det finns inte en modell som passar i alla kommuner i alla situationer. En lyckad utformning är ändå en som är väl genomarbetad, där det går att förstå tanken bakom och anledningen till den valda utformningen.

Planera för framtidens psykiatrilokaler

2015-04-17 11:11 CEST Teknologisk Institut Runt om i landet pågår och planeras olika typer av ny- och ombyggnationsprojekt av psykiatrilokaler. För dig som jobbar med vårdmiljö och psykiatrilokalsfrågor är därför ansvaret stort att skapa förutsättningar för hållbara vårdlokaler och att skapa en modern och attraktiv psykiatriavdelning för framtidens behov.

Eldsjälar prisas på Gyncancerdagen 2015 i Göteborg

2015-04-16 21:22 CEST Nätverket mot gynekologisk cancer Eva Rosén, kontaktsjuksköterska på Gynavdelning 68, och Karin Bergmark, överläkare, gyn-onkolog, båda på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, har tilldelats Nätverket mot gynekologisk cancers Eldsjälspris 2015. Priset delades ut på Gyncancerdagen i Göteborg den 16 april 2015.

Vård av papperslösa

2015-04-16 14:23 CEST Miljöpartiet i Stockholmsregionen Miljöpartiet i Stockholms läns landsting vill att regeringen vidgar lagstiftningen så att papperslösa också kan få vård som inte är akut. I väntan på det vill Miljöpartiet att landstinget redan nu börjar erbjuda papperslösa samma vård som andra medborgare.

2015-04-16 10:56 CEST Landstinget Västmanland Tekniska problem i landstingets telefonisystem innebär försenade återuppringningstider till invånare och patienter som ringt Sala Väsby vårdcentral för att boka återuppringningstid. Felsökning och arbete pågår för att lösa situationen snarast möjligt.

Enbart miljöbilar i Öresundsregionen från 2016

2015-04-16 10:54 CEST Öresundskomiteen I en ny avsiktsförklaring om miljöbilar, har kommunerna och regionerna inom Öresundskomiteen satt som mål att alla nya lätta fordon som köps in till de egna fordonsflottorna, ska drivas på el, biogas eller vätgas. Avsiktsförklaringen har utarbetats av Öresundskomiteen tillsammans med medlemsorganisationerna.

Alliansen skär utan utskiljning

2015-04-16 08:44 CEST Miljöpartiet i Stockholmsregionen Psoriasisföreningen har varnat för landstingets neddragningar i vårdvalen. Nu är risken överhängande att deras verksamheter kan komma att läggas ner.

Eldsjäl prisas på Gyncancerdagen 2015 i Malmö

2015-04-15 21:17 CEST Nätverket mot gynekologisk cancer Christine Asciutto, läkare på Kvinnokliniken i Lund, har tilldelats Nätverket mot gynekologisk cancers Eldsjälspris 2015. Priset delades ut på Gyncancerdagen 2015 i Malmö den 15 april. Nätverket mot gynekologisk cancers Eldsjälspris vill uppmärksamma viktigt arbete mot gynekologisk cancer och för cancerdrabbade kvinnor i hela landet.

2015-04-15 16:12 CEST Västerbottens läns landsting Idag, onsdag, har landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd sammanträtt. Nämnden beslutade bland annat om att portabel provtagningsutrusning för PK(INR)-mätning i hemmet ska införas för vissa patientgrupper.

2015-04-15 13:05 CEST AFA Försäkring Sjukdomar i muskler och skelett är den vanligaste orsaken till sjukskrivning i AFA Försäkrings sjukförsäkringskollektiv. I en ny rapport har allvarliga sjukfall på grund av sjukdomar i muskler och skelett analyserats. Rapporten presenteras vid ett seminarium hos AFA Försäkring den 22 april.