Pressmeddelanden

Högt betyg för senaste bussresan

Högt betyg för senaste bussresan

2018-03-16 11:16 CET
Västtrafik får höga betyg av kunderna i de ombordmätningar som genomfördes 2017 i Skövd...

Paradigmskifte inom hälso- och sjukvården ställer krav på färre och bredare specialiteter

Paradigmskifte inom hälso- och sjukvården ställer krav på färre och bredare specialiteter

2018-03-16 09:48 CET
​För att möta utmaningarna i hälso- och sjukvården lyfter Svenska Läkaresällskapets ord...

​Journalsystemet uppdateras - risk för längre väntetider i helgen

2018-03-15 15:51 CET
I helgen uppgraderas journalsystemet i Region Västmanland. Under uppgraderingen måste p...

Lex Maria-anmälan med anledning av fördröjd bröstcancerdiagnos

Lex Maria-anmälan med anledning av fördröjd bröstcancerdiagnos

2018-03-15 11:51 CET
Knutor i bröstet bedömdes inledningsvis som ”tät vävnad”, men en magnetkameraundersökni...

Lex Maria-anmälan med anledning av fördröjd diagnos

Lex Maria-anmälan med anledning av fördröjd diagnos

2018-03-15 11:45 CET
En 68-åring kvinna genomgår både mammografi- och ultraljudsundersökning men tumör upptä...

Apoteket Express öppnar vid Flemingsbergs station

Apoteket Express öppnar vid Flemingsbergs station

2018-03-15 08:35 CET
Idag öppnar Apoteket Express vid Flemingsbergs station där 36 000 personer passerar var...

Lex Maria: Lång akuttransport av födande kvinna

2018-03-15 08:00 CET
En kvinna som på grund av egen sjukdom skulle föda på ett sjukhus med särskild övervakn...

Irisity har publicerat årsredovisning för 2017

Irisity har publicerat årsredovisning för 2017

2018-03-15 08:00 CET
Göteborg — Irisity AB (publ) redovisar 35% tillväxt samt positivt rörelseresultat, EBIT...

​Pressinbjudan: Välkommen att närvara när utmärkelsen Skånes bästa vårdcentral utses

​Pressinbjudan: Välkommen att närvara när utmärkelsen Skånes bästa vårdcentral utses

2018-03-14 14:19 CET
Vårdcentralen Klippan, vårdcentralen Anderslöv och Capio Citykliniken Helsingborg Maria...

Närakut Löwenströmska – ny närakut i Upplands Väsby

Närakut Löwenströmska – ny närakut i Upplands Väsby

2018-03-14 13:10 CET
Cityakuten – ett dotterbolag till vårdkoncernen Praktikertjänst – driver sedan årsskift...