Pressmeddelanden

Hållbarhetsprojektet we_change kommer till Göteborg

2015-03-04 08:02 CET Ungdomar.se 11-12 mars kommer we_change och Behrang Miri till Angeredsgymnasiet för att diskutera hållbarhet, hålla workshops och ge över 1200 gymnasieelever verktyg för att kunna påverka samhället till det bättre. Målet är att stärka ungdomarnas självförtroende, bidra till ett kunskapslyft kring hållbar utveckling samt skapa en plattform där unga, näringsliv och kommun kan mötas.

Det gick åt skogen efter smekmånaden

2015-03-04 07:45 CET Tonerlagret I februari lovade Tonerlagret att bli mer miljövänliga och gottgöra för utskrifterna man bidrar till landet runt. Ta reda på om kampanjen varit lyckad och om vi snart kan vänta oss en rik och ståtlig Tonerskog.

HaV-nej till vindkraftspark: Projektet måste anpassas för att skydda Östersjöns tumlare

2015-03-04 07:30 CET Havs- och vattenmyndigheten ​Bolaget Eon Wind Sweden AB ansöker om att få bygga upp till 300 vindkraftverk på Södra Midsjöbanken, söder om Öland och inom Sveriges ekonomiska zon. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har nu på begäran av regeringen yttrat sig i frågan. - Vi anser att tillstånd inte kan beviljas på befintligt underlag eftersom nya och viktiga uppgifter om tumlare har tillkommit, säger Björn Sjöberg.

2015-03-04 07:30 CET IVL Svenska Miljöinstitutet ​IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Nordiska Ministerrådet tagit fram ett förslag till en gemensam nordisk strategi för ökad återanvändning och återvinning av textilier och textilavfall. Ett centralt element i strategin är att införa ett certifieringssystem för att öka förtroendet för textilinsamlingen.

Minska CO2 utsläppen med hållbara golv från Weber

2015-03-04 07:05 CET Weber, Saint-Gobain Byggprodukter AB ​Weber lanserar ett nytt golvsortiment under devisen Weber Hållbara Golv. Genom att arbeta med förbättringar i produktionen och välja rätt råmaterial har Weber lyckats minska koldioxidutsläppen för sina nya golvavjämningsprodukter med upp till 20%. Ledorden vid framtagning av de nya produkterna har varit bättre produktprestanda, enklare applicering, mindre miljöbelastning och bättre inomhusmiljö.

2015-03-04 07:00 CET Uppsala Vatten och Avfall Problem med fett i avloppsledningarna är något som har ökat genom åren, både i Sverige och ute i Europa. Det här är något som har märkts också i Uppsala. Därför satsar nu Uppsala Vatten på att lösa problemet, genom att inventera och besikta fettavskiljarna hos kommunens livsmedelsverksamheter.

2015-03-04 07:00 CET Göteborg Energi DinEl AB I år delar Göteborg Energi DinEl Miljöfond ut rekordbeloppet 850 000 kronor till 10 projekt som bidrar till nytänkande inom miljö och hållbar utveckling. Bland årets projekt är det stort fokus på kunskapsspridning kring energi och hållbar energianvändning för barn och ungdomar, men även mindre projekt som fokuserar på utveckling av prognosverktyg för att stötta solexpansionen i Göteborg.

Två märkliga fågelarter ”upptäckta” på tropiska öar

2015-03-04 06:30 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU En egendomlig ”trädpiplärka” och en lika besynnerlig ”skogsärla” som förekommer på öar i Indonesien respektive Västafrika har ”upptäckts” med hjälp av genetiska metoder av en svensk-dansk forskargrupp i en studie ledd av Per Alström från SLU. Arterna har länge förbryllat forskarvärlden, men nu har de fått sin korrekta och helt oväntade plats i fåglarnas släktträd.

Tvätta båtbotten miljövänligt i dina fin-skor

2015-03-03 21:36 CET MSE Engineering AB

Sodexos VD Azita Shariati är näringslivets mäktigaste kvinna 2015

2015-03-03 20:30 CET Sodexo AB Tidningen Veckans affärer har utsett Service Managementbolaget Sodexo AB:s VD Azita Shariati till näringslivets mäktigaste kvinna 2015. Azita får priset för sin inkluderande ledarstil och bolagets arbete kring jämställdhet och mångfald.