Pressmeddelanden

2015-08-31 10:41 CEST Fortum Sverige AB - ​Nettoomsättningen uppgick till 3 556 MSEK (3 684). - Rörelseresultatet uppgick till 1 041 MSEK (1 125). - Resultatet efter skatt uppgick till 535 MSEK (824). - Försäljningen uppgick till 5 436 GWh (5 389) varav 4 396 GWh (4 461) utgjordes av värme.

2015-08-31 10:35 CEST SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Projektet PPI4Waste har lanserat webbplatsen www.ppi4waste.eu som samlar och sprider information kring offentlig innovationsupphandling inom avfallsområdet. – Projektet syftar också till att stötta myndigheter vid upphandlingar inom avfallssektorn. Målet att förebyggande av avfall ska integreras i offentlig innovationsupphandling, säger Berit Gullbransson på SP.

Digital post för ökad resurseffektivitet

2015-08-31 10:00 CEST Kivra AB ​Nu kan alla kunder hos Tekniska verken välja att ta emot och hantera posten i den digitala brevlådan Kivra. Allt fler företag och myndigheter väljer att ställa om till digital post. Kivra är Sveriges digitala brevlåda och samarbetet innebär att Tekniska verken stärker kunddialogen och sitt varumärke genom att aktivt arbeta med hållbarhetskommunikation.

Cramo huvudsponsor för Årets bygge

2015-08-31 10:00 CEST Svensk Byggtjänst Cramo går in som huvudsponsor i Årets bygge, tävlingen som sätter ljuset på samhällsbyggnadssektorns mest framgångsrika projekt.

Vattenkrisen hot mot svenska företag

2015-08-31 09:53 CEST Världsnaturfonden WWF I flera delar av världen råder vattenkris. Samtidigt beräknas efterfrågan på vatten öka kraftig och inom tillverkningsindustrin spås en ökning med 400 procent till 2050. En ny rapport från Världsnaturfonden WWF kartlägger vattenrisker kopplade till sex av Sveriges största industrier med verksamhet utomlands och viktiga vattenintensiva råvaror som stål och bomull.

Invigning av barnspår i Sätraskogen

2015-08-31 09:52 CEST Stockholms stad Skärholmens stadsdelsförvaltning arbetar med att öka tillgängligheten till och i vårt fina naturreservat i Sätraskogen. Vi önskar att fler invånare kommer ut i naturen och rör på sig samtidigt som de får information om allemansrätten. Vi har sedan tidigare ett motionsspår för vuxna och tillsammans med Friluftsfrämjandet kom vi fram till att det vore kul med spår riktade till barn.

2015-08-31 09:45 CEST Bodens kommun Fridykare rensar botten på luleälven och tilldelas miljöstipendiet

2015-08-31 09:33 CEST Norconsult AB Situationen i Kristianstad är kritisk då man står inför en betydande översvämningsrisk. Norconsult har genom en nyligen avslutad ramavtalsupphandling fått uppdraget att förhindra att staden översvämmas.

ISO-certifierade STORKÖKSTILLVERKARNA vet var spisen ska stå.

2015-08-31 09:05 CEST MK MarknadsKommunikation STT - STORKÖKSTILLVERKARNA har stor erfarenhet att genomföra storköksentreprenader. Mer än 130 000 personer serveras dagligen från de 275 kök som har levererats till personalrestauranger, hotell, sjukhus och skolor sedan starten 1990. I dessa miljöer ställs höga krav på samordning och engagemang och självklart lika höga miljö- och kvalitetskrav.

2015-08-31 09:00 CEST Jönköping Energi I början av augusti skickade Jönköping Energi in ansökning om stöd till bredbandsutbyggnad av Jönköping Stadsnät på landsbygden. Det är tre områden som vi har sökt pengar för. – Det är vår förhoppning att vi får möjlighet att bygga ut i dessa områden eftersom vi vet hur viktigt det är för landsbygden att ha ett fungerande bredband, säger Mats Lagervall, optonätchef på Jönköping Energi.