Pressmeddelanden

2015-04-23 16:37 CEST Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

Stress och utmattningssyndrom 2015

2015-04-21 14:56 CEST Kompetensteamet Stockholm AB Varmt välkommen till Stress och utmattningssyndrom 2015. Utvecklas i din yrkesroll och säkra din plats redan idag!

​Naturliga Stegets grundare till Hudiksvall

2015-04-21 09:46 CEST Fiber Optic Valley Över 120 chefer och ledare från regionen deltar när Fiber Optic Valley för andra året i rad arrangerar Innovation Day. I år är temat hållbarhet ur ett helhetsperspektiv, från miljöfrågor till mångfald. Karl Henrik Robért, grundare av den internationella miljöorganisationen Det Naturliga Steget är en av gästerna. Delar med sig inom området gör även förebilder från Skanska, Microsoft och Kivra.

Ständig uppkoppling skapar nya beteenden

2015-04-17 15:29 CEST Högskolan Väst Skärmsläckarskräck. Skärmsnegling. Online-tics. Vårt användande av laptops och smarta mobiler skapar helt nya vardagsbeteenden. Vi är ständigt uppkopplade och blandar jobb med selfies och tv-tittande. Helst samtidigt.

2015-04-17 09:00 CEST Ratio ​Teknikcollege är en bättre modell för yrkesutbildning än lärlingsutbildning, konstaterar professor Jonas Olofsson i en ny studie från Ratio. Teknikcollege bygger på den svenska arbetsmarknadsmodellen med samverkan mellan arbetsmarknadens parter och växer fram underifrån med enskilda skolor och företag, vilket både säkrar kompetensbehoven och kvalifikationskraven.

2 000 personer från Örebro rekryteras till internationellt gång- och cykelprojekt

2015-04-13 10:50 CEST Trivector Nu startar rekryteringen av deltagare till det internationella forskningsprojektet PASTA, Physial Activity through Sustainable Transport Approaches, där Örebro är en av sju städer som deltar. Syftet är att lära mer om hur vi kan få fler att gå och cykla i våra städer. En stad med stor andel fotgängare och cyklister upplevs ofta som mer trivsam och bidrar till fysisk aktivitet och förbättrad hälsa.

Normer viktigare än ekonomi när pappor väljer att stanna hemma

2015-04-10 13:14 CEST Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Att svenska pappor tar ut mer pappaledighet än norska är möjligen inte förvånande. Men det är inte högre ersättning utan framför allt normer om hur man bör göra som påverkar. När Christina Bergqvist i ett RJ-finansierat projekt undersökte hur besluten om vem som ska vara hemma med barnen fattas, upptäckte hon att kulturella normer och moraliska incitament spelade stor roll.

Livsviktigt – Folkuniversitetet på Vetenskapsfestivalen

2015-04-08 16:02 CEST Folkuniversitetet Göteborg Den 15–19 april arrangeras Vetenskapsfestivalen i Göteborg. Folkuniversitetet medverkar i två av programpunkterna, i samarbete med Göteborgs universitet, Högskolan Väst och Vetenskap & Allmänhet.

​Marknadens kraftfullaste drivdon för konstantspänning, som är dimbar med 0-10V signal

2015-04-08 15:09 CEST LEDsystem Scandinavia AB LEDsystem Scandinavia kommer på Elfack att lansera en serie med kraftfulla dimbara LED drivers för 12V DC med 0-10V styrning

Demokratiseminarium om Decemberöverenskommelsen

2015-04-01 08:00 CEST Institutet för Framtidsstudier Sedan Decemberöverenskommelsen kom till är den ett återkommande ämne i den offentliga debatten. Vad var det egentligen som gav upphov till den? Är den demokratisk? Var det politiskt klokt av de inblandade att ingå i den? Kommer den att spricka? Välkommen till ett seminarium som erbjuder tillfälle till fördjupning av denna debatt.