Pressmeddelanden

Leva som vi lär: Om hållbar konsumtion

2014-04-15 10:33 CEST Stockholms universitet Handen på hjärtat: hur gör du när du handlar? Får de miljö- eller Fairtrade-märkta varorna stå kvar i hyllan trots att du egentligen tycker att miljöfrågorna är viktiga? Studier visar att det finns ett gap mellan attityd och handling. Henric Barkman vid Stockholms universitet har undersökt hur man kan överbrygga dessa gap och uppmuntra till hållbar konsumtion.

2014-04-15 07:02 CEST Stockholms universitet Stockholms universitet har utsett årets hedersdoktorer som på ett utmärkande sätt bidragit till universitetets verksamhet inom forskning och utbildning. Däribland finns Eleanor Sharpston som är generaladvokat vid EU-domstolen och den franske filosofen Francois Recanati.

Dags öka värdet av praktisk kunskap inom socialt arbete

2014-04-14 08:15 CEST Örebro universitet I en artikel i British Journal of Social Work vill doktoranden Anna Petersén och professor Jan Olsson vid Örebro universitet lyfta fram det de kallar praxisbaserad kunskap, PBK, inom socialt arbete. De menar att i tider när evidensbaserad praktik, EBP, tagit allt större plats inom olika områden, är det dags att påminna om kunskaper som finns hos alla olika intressenter.

EU stärker svensk handel och tillväxt

2014-04-10 08:30 CEST Ratio Forskningsinstitutet Ratio har i en ny forskningsstudie "Sverige och EU: Handel och tillväxt" funnit att Sveriges varuhandel med EU idag är nästan dubbelt så stor som den skulle ha varit utan medlemskap och handelsavtal. Varuhandeln har ökat med 85-95 %, som en direkt följd av EU och ökad öppenhet. Effekterna på tjänstehandeln är cirka hälften så stor. Effekterna på tillväxt (BNP) är 3-20 %.

2014-04-09 07:03 CEST Stockholms universitet En allt större del av den svenska äldreomsorgen utförs av privata företag, och det finns både starka förhoppningar och stora farhågor kopplade till den utvecklingen. Många har bestämda åsikter, men vad vet vi egentligen om konkurrensens konsekvenser? Vad säger forskningen? Marta Szebehely, professor i socialt arbete, vid Stockholms universitet föreläser om äldreomsorg i privat regi den 10 april.

2014-04-04 08:51 CEST Uppsala universitet En ny studie som nu publiceras i Current Biology visar att genvarianter som styr förmågan att tåla mjölk kan berätta spännande saker om Khoe-folkets historia i Afrika. Forskargruppen, som letts från Uppsala universitet, drar slutsatsen att sedvanan med boskapsskötsel fördes till södra Afrika av en liten grupp migranter från östra Afrika.

Forskning och jämställdhet i fokus för årets trafikpristagare

2014-04-03 14:02 CEST Trivector Trafiktekniska föreningen delar idag ut priset till årets trafikpristagare vid föreningens årsdagar i. Mottagare av priset är Lena Smidfelt Rosqvist, forskningschef på trafikkonsultföretaget Trivector Traffic och ordförande i Nätverket för kvinnor i transportpolitiken. Lena belönas för sitt engagemang för jämställdhet i branschen och för sitt hårda jobb med att koppla ihop forskning med praktik.

EU:s Janusansikte: ny bok lanseras 10 april

2014-04-03 10:38 CEST Ratio Den 10 april publicerar Ratio antologin ”EU:s Janusansikte” (red. Nils Karlson) som behandlar frågor med stor aktualitet inför det kommande valet till EU-parlamentet: Vad ska skötas på nationell nivå och vad ska hanteras på europeisk nivå? Vilken sorts politik vill vi att EU ska föra? Hur kan EU:s bidrag till Sveriges och Europas utveckling värnas och utvecklas

Kropp och politik – Hälsoupplysning som samhällsspegel

2014-04-02 10:57 CEST Carlsson Bokförlag Bockar, ribbstolar, plintar och blå gymnastikskor. Det är föremål som väcker ångestladdade minnen hos många svenskar. Skolgymnastik har sina rötter i det sena 1800-talet då man började intressera sig för hälsan hos befolkningen. Under hela 1900-talet har det intresset bara ökat.

2014-03-31 11:45 CEST Uppsala universitet Vid utvärdering av högre utbildning i Sverige är examensarbetet en viktig del. I sin avhandling har Ola Svärd undersökt vad kvalitet i examensarbeten innebär inom en högskoleingenjörsutbildning och konstaterar att det inte är entydigt. Han försvarar sin avhandling vid Uppsala universitet den 10 april.