Pressmeddelanden

2015-08-28 09:08 CEST Fiber Optic Valley Av 200 sökande är Fiber Optic Valleys projekt Central Baltic ICT Meta Cluster ett av 23 utvalda som beviljas EU-medel för att ta regionens IT-företag till en internationell marknad. Inklusive stöd från Region Gävleborg får projektet 2,2 miljoner Euro fördelat på tre länder. Samarbetspartners är Acreo Swedish ICT samt ICT – kluster i Estland och Lettland.

Ny termin med nära 23 000 antagna studenter

2015-08-27 08:34 CEST Umeå universitet Umeå universitet ligger på en tredjeplats i landet när det gäller antalet antagna studenter – 22 600 har kommit in på höstens program och kurser. Och när höstterminen startar den 31 augusti förväntas klart fler än ifjol börja utbilda sig till lärare, socionom och civilingenjör i energiteknik.

Så styr servitrisens utseende din matbeställning

2015-08-24 08:00 CEST Karlstads universitet Våra val som konsumenter styrs av olika faktorer. Vid ett restaurangbesök påverkas vi av personalens utseende. Har servitrisen ett "hälsosamt" utseende väljer vi de hälsosamma alternativen från menyn framför de mindre hälsosamma. Detta visar en studie av forskarna Poja Shams och Anders Gustafsson vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet.

2015-08-18 12:21 CEST Mind Regeringen måste satsa på att minska antalet självmord. Det finns kunskap och planer, det finns en nollvision, det finns människor som vill engagera sig. Nu är det regeringens tur att engagera sig. Det säger Mind i en kommentar till Socialstyrelsens senaste statistik som visar att 1531 personer dog i självmord, mer än 5 gånger fler än i trafiken.

Uppdaterade standardverk inom barn- och ungdomspsykologi

2015-08-14 13:30 CEST Natur & Kultur Nu finns en grundligt reviderad andra utgåva av "Klinisk barnpsykologi". Den innehåller flera nyskrivna kapitel om bl.a. hjärnan, genetik och kulturella aspekter. Dessutom finns 3:e utgåvan av standardverket "Barn- och ungdomspsykiatri", grundligt reviderad med många nyskrivna kapitel. Här beskrivs de vanligaste psykiatriska och utvecklingsneurologiska tillstånden hos barn och unga.

Miljoner till utvecklingsprojekt för ökad rörlighet på arbetsmarknaden

2015-08-14 10:23 CEST Högskolan Väst Hur kan man underlätta för människor att pendla genom användning av digital teknik? Högskolan Väst och University College Nordjylland har tillsammans fått 20 miljoner ur EU:s regionala fond till projektet PendlerBroen. Syftet är att främja sysselsättning och människors rörlighet på arbetsmarknaden genom digital teknik.

2015-08-13 13:30 CEST Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Kan FN-systemet demokratiseras genom icke-statliga aktörers medverkan? Är global demokrati möjlig - eller ens önskvärd? Dessa frågor svarar statsvetare i forskningsprogrammet TRANSDEMOS på den 8 september. De bjuder då in till en halvdagsseminarium där de presenterar sina slutresultat. Seminariet går av stapeln på Medelhavsmuseet mellan kl 13 och 16.

​Synen på pengar har förändrats i Sverige

2015-07-07 06:02 CEST Stockholms universitet Svenskarnas attityd till pengar och finansiella företag har förändrats. En följd av att minnet av finanskrisen suddas ut och att vi står utan ränta på vårt sparkapital och istället kan låna pengar billigt. Det visar en stor kartläggning av svenskarnas attityder till pengar som genomförts av varumärkes- och anseendeforskaren Tony Apéria vid Stockholm Business School, Stockholms universitet.

​En god sömn gynnar upplevelsen av arbetsdagen

2015-07-06 06:02 CEST Stockholms universitet Hög belastning och stress på arbetsplatsen kan bidra till dålig sömn medan en god sömn kan förbättra upplevelsen av att vara på jobbet. En ny studie från Stockholms universitet och Karolinska institutet visar att det finns ett ömsesidigt samband mellan hög belastning på arbetet och sömnstörningar. Studien publiceras i julinumret av tidskriften Sleep.

Svenska lärosäten spelar en viktig roll i Europas stora samhällsutmaningar

2015-07-03 11:30 CEST Högskolan Väst Högskolan Väst samlade under Almedalsveckan en panel för att diskutera högskolornas och universitetens roll och ansvar i demokratifrågor. Deltagarna betonade hur viktigt samarbetet är - på lärosätena men även nationellt och internationellt. De stora orden i Bolognaöverenskommelsen behöver brytas ned i konkret arbete. Lärosätena spelar en viktig roll i Europas stora framtidsutmaningar.