Pressmeddelanden

2015-12-01 10:00 CET Uppsala universitet Att vara med om en traumatisk händelse kan orsaka livslånga ångestbesvär kallat posttraumatiskt stressyndrom. Nu visar forskare från Uppsala universitet och Karolinska Institutet att personer med posttraumatiskt stressyndrom har en obalans mellan två av hjärnans signalsystem, serotonin och substans P. Ju större obalans, desto allvarligare symptom uppvisar patienterna.

2015-11-30 11:18 CET Uppsala universitet Pressmeddelandet "Posttraumatiskt stressyndrom speglar en obalans mellan hjärnans signalsystem" är återtaget.

Forskare som kan svara på frågor om klimatet inför klimatmötet i Paris 2015

2015-11-26 14:08 CET Stockholms universitet De centra och institut vid Stockholms universitet som kan olika aspekter av klimatet och klimatförändringar är framförallt Bolincentret för klimatforskning, Ekoklim, Stockholm Resilience Centre, Östersjöcentrum samt Stockholm Environment Institute.

Jul, nyår och vinter ur olika perspektiv

2015-11-24 15:06 CET Stockholms universitet Vill du veta mer om julens mat, traditioner, växter eller hur och varför vi konsumerar som vi gör under julen? Eller kanske vill du veta allt om de dolda gifterna i våra julklappar eller om årets längsta natt Yalda? Här är tips på forskare vid Stockholms universitet.

​Erik Dahlberghs Suecia får upprättelse - ny bok kastar nytt ljus på en svensk bildskatt från 1600-talet

2015-11-24 14:31 CET Kungl. biblioteket I den nya boken Drömmen om stormakten. Erik Dahlberghs Sverige (Medströms förlag) berättar historikern och KB-medarbetaren Jonas Nordin och konstvetaren Börje Magnusson hela historien om Erik Dahlberghs Suecia antiqua et hodierna. Boken är tillkommen i samband med Kungl. bibliotekets arbete med att digitalisera hela Sueciasamlingen och göra bilderna fritt tillgängliga på nätet.

De anser inte att de är underordnade

2015-11-19 08:00 CET Högskolan i Gävle Man måste försöka att förstå, ha empati och nyfikenhet och framförallt respekt för barnen, säger Fereshteh Ahmadi, sociologiprofessor och My Lilja, lektor, båda från Högskolan i Gävle, i en bok om de ensamkommande flyktingbarnens situation. En del kan känna sig underordnade och köper den bilden. Den påverkar när de sedan kommer ut i samhället och känner sig som andra klassens medborgare.

2015-11-18 13:52 CET Uppsala universitet Tidigare forskning har sett svensk-judiska reaktioner på nazisternas terror som passiva eller överdrivet försiktiga. Men i en ny avhandling visar Pontus Rudberg att svenska judar bistod judar i Europa på många olika sätt under hela perioden från Hitlers tillträde som rikskansler och fram till andra världskrigets slut.

Terroristdåd ökar fördomar mot muslimer

2015-11-18 11:39 CET Jönköping University Anti-muslimska fördomar och hatbrott ökar som en följd av islamistiska terroristattacker, visar en genomgång av nordamerikansk och europeisk forskning gjord vid Jönköping University. Men uppmärksammade hatbrott mot muslimer har paradoxala effekter, visar analysen.

Stöd till utsatta barn beforskas på Högskolan Väst

2015-11-17 08:00 CET Högskolan Väst Grästorps kommun och Högskolan Väst presenterade nyligen ny forskning som visar att meritvärdvärden ökar, närvaron i skolan ökar och en bättre arbetsro skapas när skola och socialtjänst tillsammans har tillsatt resurser för insatser i skolan och utökat elevhälsan. Det visar sig att tillgängligheten till barn som lever i familjer med missbruk, psykisk ohälsa eller våld har ökat.

2015-11-16 09:15 CET Uppsala universitet ”Kampen om tolkningsföreträdet – synen på islam och mänskliga rättigheter bland olika islamiska tolkningsskolor”. Det är rubriken för årets Forsskålsymposium som hålls den 20 november vid Uppsala universitet.