Pressmeddelanden

Arbetsförmedlingens förändringsarbete ska studeras

2015-10-09 10:20 CEST Stockholms universitet En forskargrupp knuten till Akademin för ekonomistyrning i staten vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet kommer följa och forska på Arbetsförmedlingens förnyelseresa som inleds nu och ska pågå fram till 2021.

​Gabriel Wikström invigde Minds självmordslinje

2015-10-08 15:38 CEST Mind Gabriel Wikström, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister, delade med sig av sin egen erfarenhet av utmattningssyndrom, när Självmordslinjen invigdes på Mind.

Utlandsfödda kan främja export av tjänster

2015-10-08 13:45 CEST Ratio Att anställa ytterligare en utlandsfödd med eftergymnasial utbildning som bott kort tid i Sverige är sammankopplat med i genomsnitt 18 procents högre tjänsteexport till de utlandsföddas ursprungsländer, ceteris paribus, skriver Andreas Hatzigeorgiou och Magnus Lodefalk i Ekonomisk debatt.

Innotiimi-ICG presenterar nytt koncept för digitala och hållbara möten

2015-10-08 12:43 CEST Fiber Optic Valley Innotiimi-ICG har glädjen att presentera ett helt nytt sätt för team och grupper att samarbeta, samverka och fatta beslut. Tjänsten heter OPERAmeeting och är ett digitalt program och en molntjänst som hjälper team att skapa bättre möten, ledarskap och att effektivisera sin tidsanvändning. Applikationen bygger på den av Innotiimi utvecklade OPERA-metoden.

Vem skrev egentligen historien?

2015-10-08 08:00 CEST Högskolan i Gävle De flesta medeltida handskrivna handlingar är anonyma, och det finns ett stort behov av att sätta in dem i ett sammanhang, säger Lasse Mårtensson, forskare och lektor vid Högskolan i Gävle. Ett projekt som fått 13,46 miljoner från Riksbankens jubileumsfond, handlar om att få kontakt med och tolka vår historia. – Datorerna kan se och mäta former som vi inte kan se, säger Lasse Mårtensson.

Möjligheter och begränsningar i bedömning av naturvetenskap som medborgarbildning

2015-10-08 07:11 CEST Stockholms universitet Praktiska bedömningsövningar i form av rollspel i naturvetenskap är en utmaning både för elever och lärare. Det visar ny forskning från Stockholms universitet som studerat hur elever engagerar sig i samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll.

Hållbarhetsdag väcker stort intresse

2015-10-08 07:00 CEST Högskolan Väst På fredag bjuder Högskolan Väst in till en inspirerande dag i ämnet Hållbar utveckling. Vad händer i regionen med avseende på tekniska lösningar och affärsmodeller kopplat till hållbar utveckling? Cirka 150 föranmälda deltagare har hörsammat inbjudan.

Mind öppnar Självmordslinjen

2015-10-06 07:30 CEST Mind Mind öppnar Självmordslinjen. Det är den första suicidpreventiva stödlinjen i Sverige, som har öppet dygnet runt.

Otrygga anställningar påverkar hela arbetsplatser

2015-10-06 07:00 CEST Stockholms universitet Du påverkas inte bara av din egen situation med trygg eller otrygg anställning. Även en arbetsplats med ett klimat av otrygghet påverkar negativt visar ny forskning från Stockholms universitet.

Otydlig gräns mellan arbete och privatliv i sociala medier

2015-10-05 07:00 CEST Stockholms universitet Sociala medier förändrar hur vi förhåller oss till arbetet och suddar ut gränsen mot vårt privatliv. De gör också fler människor till offentliga personer, enligt en kommande avhandling från Stockholms universitet. Steffi Siegert vid Företagsekonomiska institutionen uppmanar arbetsgivare att diskutera användningen av sociala medier.