Kontaktpersoner

Robert Östman
Anders Lewald

Energimyndigheten Anders arbetar med fordonsforskning, elfordon och biodrivmedel på avdelningen för forskning och innovation.

Peter Engdahl

Energimyndigheten Peter är chef för enheten för hållbar transport.

Börje Fransson
Fredrik Ottoson
Sören Eriksson
Viktor Backemar

Groth & Co Viktor är kommunikatör med erfarenhet från Prime PR och leder ett flertal marknadsprojekt. Han är delaktig i affärsutvecklingen och rådgivare vid intern och extern kommunikation. Viktor har lett förändringsarbetet kring vår grafiska profil och vår nya hemsida. Han har övergripande ansvar för verksamhetens CRM-system. Viktor administrerar och organiserar vår seminarie- och...