Kontaktpersoner

Rebecca Duvemyr
Christer Björkin

IDG

Joanna Röckner Lindgren
Johan Hallstan
Christofer Björkvall

IDG

Annika Engström

Tekniska Högskolan (JTH) Mellanmänsklig kommunikation i utvecklingsprocesser är Annikas stora intresse. På senare år har fokus riktats mot arbetsplatsers relationer, ledare och medarbetare och hur dessa kommunicerar för att gynna lärande och idéutveckling. En verksamhets ledning och organisering skapar förutsättningar för en god mellanmänsklig kommunikation vilken i sin tur skapar förutsättningar för en god...

Martin Älenmark

Optiqo Sweden AB