Kontaktpersoner

Christofer Björkvall

IDG

Annika Engström

Tekniska Högskolan (JTH) Mellanmänsklig kommunikation i utvecklingsprocesser är Annikas stora intresse. På senare år har fokus riktats mot arbetsplatsers relationer, ledare och medarbetare och hur dessa kommunicerar för att gynna lärande och idéutveckling. En verksamhets ledning och organisering skapar förutsättningar för en god mellanmänsklig kommunikation vilken i sin tur skapar förutsättningar för en god...

Martin Älenmark

Optiqo Sweden AB

Daniel M Andersson
Martin Eksberg

Skylto den fantastiska skyltmakaren AB

Magnus Granström

Yoyomotion