Kontaktpersoner

Fredrik Ottoson
Sören Eriksson
Viktor Backemar

Groth & Co Viktor är kommunikatör med erfarenhet från Prime PR och leder ett flertal marknadsprojekt. Han är delaktig i affärsutvecklingen och rådgivare vid intern och extern kommunikation. Viktor har lett förändringsarbetet kring vår grafiska profil och vår nya hemsida. Han har övergripande ansvar för verksamhetens CRM-system. Viktor administrerar och organiserar vår seminarie- och...

Niclas Hannerstig

Groth & Co Niclas är konsult, specialiserad på tvist och process kopplade till varumärkes-, upphovs-, IT-, medie-, marknads- och konkurrensrätt samt domännamn. Han är rådgivare inom immaterialrättsstrategi, portföljförädling, licensiering och avtal. Niclas har processjuridisk erfarenhet av amerikansk och internationell IP-juridik från bland annat amerikanska patentverket, USPTO, och United States...

Rita Adolfsen
Jia Liu

Cevt For information in Chinese, please contact Jia Liu.

Stefan Lundin
Mattias Kristiansson