Pressmeddelanden

2015-05-25 14:10 CEST Sida I höst antas FNs nya mål för hållbar utveckling och näringslivet pekas ut som en viktig aktör för att nå dessa mål. På ett Sida-seminarium diskuteras företagens roll i att hitta lösningar på de globala utmaningarna. Vad har CSR och hållbarhetsarbete för konsekvenser i praktiken? Kan företagens arbete vara både hållbart och lönsamt?

Journalistresa till Israel och Palestina

2015-05-21 14:11 CEST Svenska kyrkan Svenska kyrkan och Diakonia ordnar en studieresa för journalister till Israel och Palestina 8-15 november. Syftet är att ge deltagarna möjlighet att fördjupa sin kunskap om konflikten, skapa kontakter samt att nyansera och problematisera. Men även gå bakom rubrikerna genom möten med olika aktörer som lever och verkar i området.

Läkarmissionen rapporterar från Nepal

2015-05-15 09:15 CEST Läkarmissionen Läkarmissionen har jobbat med flera olika projekt i Nepal under många år och efter jordbävningen fanns man snabbt på plats för att hjälpa de utsatta. När det andra stora skalvet inträffade befann sig Hari Karki i en by i Sindhupalchowk-distriktet, där han påbörjat en omfattande nödinsats tillsammans med Medair, en av Läkamissionens partners i det drabbade området.

2015-05-13 14:51 CEST Sida I det jordbävningsdrabbade Nepal är behoven fortsatt mycket stora vad gäller mat, rent vatten och tak över huvudet. Sida har nu beviljat ännu fler stöd till bland annat FN-helikoptrar som ska flyga ut mat och andra förnödenheter till svåråtkomliga områden på landsbygden sedan vägar förstörts. Sveriges stöd till insatser i Nepal är nu på sammanlagt 77,9 miljoner kronor.

EU-kommissionens nya migrationsstrategi: Rädda Barnen kräver fler lagliga vägar

2015-05-13 10:40 CEST Rädda Barnen Inför att EU-kommissionen ska presentera sin nya migrationsstrategi idag där frågan om ökade flyktingkvoter ingår, kräver Rädda Barnen fler säkra vägar in till Europa för både barn, familjer och enskilda som är på flykt. Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin befinner sig just nu i Mellanöstern bland annat i syfte att besöka flyktingläger.

2015-05-12 13:36 CEST Läkarmissionen Nya våldsamma skal har drabbat Nepal nu på förmiddagen och det redan hårt drabbade landet är nu ännu mer sårat. Läkarmissionen finns på plats och hjälper så mycket det går. Om ni publicerar information om organisationer att ge gåvor till, glöm inte oss!

Fotoutställning i Gallerian ger annan bild av Kongos kvinnor

2015-05-12 11:17 CEST Kvinna till Kvinna Fotografen Cato Leins bilder i fotoutställningen "Les Femmes" visar upp Kongos kvinnor på ett annat sätt. Här finns kraft och vilja till förändring, kvinnorna är inte längre anonyma offer. Kvinna till Kvinna och Postkodlotteriet vill med utställningen ifrågasätta bilden av det krigsplågade Kongos kvinnor. Visas 19-26 maj i Gallerian i Stockholm.

Rädda liv när du hyllar mamma

2015-05-11 11:00 CEST Läkarmissionen Varför inte låta morsdagpresenten göra lite extra gott? Genom att ge bort en förlossning från Läkarmissionens gåvoshop stöttas insatserna för mödra- och barnhälsovård i Kongo och Tanzania, där antalet som dör i samband med förlossning är bland de högsta i världen. Tack vare svenskt stöd hjälps tusentals varje år.

PRESSINBJUDAN: De överlevde det dödliga våldet - Cause of death: Woman | Lördag 16 maj kl 13.00

2015-05-08 11:57 CEST Värmlands Museum Lördag 16 maj kl 13.00 Värmlands Museum, Sandgrundsudden Karlstad En av tre kvinnor världen över utsätts för fysiskt, sexuellt eller annan typ av våld under sin livstid. Det finns människor över hela världen som dödas av en orsak – de är kvinnor.

2015-05-07 17:50 CEST ActionAid ActionAid har följt utvecklingen EcoEnergy’s verksamhet, tidigare SEKAB, sedan 2008. Den första granskningen av bolaget utfördes redan då av ActionAid Sverige tillsammans med ActionAid Tanzania på plats i Bagamoyo. ActionAid välkomnar nu Sidas beslut att projektet avslutas från deras del.