Pressmeddelanden

Lindex kunder rundar upp för barn på flykt

2015-09-04 15:39 CEST Sverige för UNHCR Med start idag erbjuds kunder som handlar i någon av Lindex butiker att runda upp sitt köp med 10 kronor till förmån för UNHCR:s arbete för barn på flykt. Pengarna som samlas in kommer att hjälpa tusentals familjer att få tak över huvudet, kläder, vatten, mat och tillgång till sjukvård.

Långsiktigt stöd behövs till Syriens flyktingkvinnor

2015-09-04 14:19 CEST Kvinna till Kvinna Flickor och kvinnor på flykt från Syrien blir ofta kvar i närområdet där de lever under mycket knappa förhållanden och stor utsatthet. Ett långsiktigt stöd i vardagen är ofta det bästa att ge dessa kvinnor skydd och stöd. Kvinna till Kvinna arbetar i och kring Mellanösterns flyktingläger och har upparbetade kanaler för att se till att hjälpen kommer fram till dem som mest behöver det.

ActionAid på plats i flyktinglägren

2015-09-04 09:44 CEST ActionAid ActionAid finns på plats i flyktinglägren i Syriens grannländer Jordanien och Libanon. Sedan kriget utbröt i Syrien har ActionAid kunnat hjälpa över 70 000 flyktingar i lägren.

Östgruppen: Låt inte Lukasjenka lura dig, Wallström!

2015-09-04 09:07 CEST Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter Idag inleds ett tvådagars informellt möte för EU:s utrikesministrar i Luxemburg. En av frågorna på dagordningen handlar om ett eventuellt avskaffande av EU:s sanktioner mot den belarusiska regimen. Östgruppen uppmanar Sveriges utrikesminister Margot Wallström att stå upp för sanktionspolitiken.

Svenska kyrkan stödjer flyktingar och migranter i Ungern

2015-08-31 09:32 CEST Svenska kyrkan Med anledning av den stora tillströmningen av flyktingar och migranter till Europa bistår Svenska kyrkan med bland annat hygienartiklar, tält och psykosociala insatser i Ungern. Insatserna fokuseras framförallt på kvinnor och barn.

Clowner utan Gränser åker till Nepal

2015-08-27 16:06 CEST Clowner utan Gränser Clowner utan Gränser börjar nu att arbete för och med utsatta barn i Nepal. Kring Katmandu kommer våra artister sätta upp föreställningar för och leka med barn som drabbades av jordbävningen i april i år samt med barn och mammors som räddats från trafficking och bordellerna i Mumbais Red Light distrikt. Vi vill sprida skrattet hos barnen och ge dem mod att kämpa mot fattigdom och orättvisor.

​Svenska kyrkan utökar stödet till irakiska flyktingar i Jordanien

2015-08-26 09:13 CEST Svenska kyrkan För att rädda liv och lindra nöden för nyanlända irakiska flyktingar i Jordanien satsar Svenska kyrkan ytterligare medel för att ge flyktingar mat, sanitet och livsuppehållande sjukvård. Svenska kyrkan har beredskap att skicka specialister på psykosocialt arbete.

2015-08-25 11:13 CEST Sida Att minska fattigdomen genom att låta svenska och utländska kommuner och landsting samarbeta kring lokaldemokrati- hur fungerar det? Fredag den 28 augusti presenteras en ny utvärdering avInternationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD, som sedan 2009 arbetar med den delen av svenskt bistånd som idag omfattar 130 samarbetsprojekt och 70 svenska kommuner, landsting och regioner.

Clowner utan Gränser börjar arbeta i Ukraina

2015-08-24 16:06 CEST Clowner utan Gränser Idag sker Clowner utan Gränsers första expedition till Ukraina. Efter att kriget bröt ut i Ukraina 2014 har hundratals barn farit illa när deras familjer drivits på flykt i en fortfarande olöst konflikt. Därför gör Clowner utan Gränser nu sin första turné till landet.

Fotoutställningen Les Femmes vidare till Borås

2015-08-18 16:37 CEST Kvinna till Kvinna Fotografen Cato Leins bilder i fotoutställningen Les Femmes visar upp Kongos kvinnor på ett annat sätt. Här finns kraft och vilja till förändring och kvinnorna är inte längre anonyma offer. Kvinna till Kvinna och Postkodlotteriet vill med utställningen ifrågasätta bilden av det krigsplågade Kongos kvinnor. Visas 21 aug – 21 sept på ”Utblick”, Kulturhuset i Borås.