Pressmeddelanden

​Kritik mot ytterligare avräkningar från biståndet

2015-04-16 14:08 CEST Diakonia "Det är djupt olyckligt att regeringen i vårbudgeten aviserar ytterligare avräkningar från biståndet med 479 miljoner," skriver representanter från Svenska kyrkan, Diakonia, LO-TCO Biståndsnämnd, PMU och Rädda barnen i ett gemensamt uttalande. Avräkningarna ska gå till att finansiera kostnader för flyktingmottagande i Sverige. "Dessa två så avgörande prioriteringar får aldrig sättas mot varandra!"

Kritik mot ytterligare avräkningar från biståndet

2015-04-16 14:02 CEST Svenska kyrkan Det är djupt olyckligt att regeringen i vårbudgeten aviserar ytterligare avräkningar från biståndet med 479 miljoner. Genom att sammanlagt 8,9 miljarder kronor av biståndet på detta sätt stannar i landet blir Sverige det största mottagarlandet för svenskt bistånd, säger representanter från Svenska kyrkan, Diakonia, LO-TCO Biståndsnämnd, PMU och Rädda barnen.

​Svensk delegation till Guatemala för att belysa människorättsbrott

2015-04-16 08:06 CEST Diakonia Människorättsförsvarare i Guatemala hotas, förföljs och utsätts systematiskt för våld. Situationen är alarmerande. På söndag reser en svensk delegation med representanter från näringsliv, kyrka, riksdag och biståndsorganisationer till landet för att visa sitt stöd för civilsamhället. Delegationen kommer träffa företrädare för både organisationer och regeringen under den veckolånga resan (19-25/4).

Unikt teaterprojekt om sexuellt våld i Kongo

2015-04-15 15:20 CEST Kvinna till Kvinna Det utbredda sexuella våldet mot kvinnor i Demokratiska Republiken Kongo berör en hel nation. Kvinna till Kvinna och Postkodlotteriet stödjer ett projekt i Östra Kongo där teater blir ett möjligt verktyg för att berätta om svåra upplevelser. Nu visas resultat av projektet - föreställningen "Les Femmes" i Stockholm och Uppsala 20 - 22 April.

2015-04-13 18:41 CEST CONCORD Sverige Hur kan Politik för Global Utveckling (PGU) återfå en central plats i Sveriges globala arbete? Regeringskansliet och CONCORD Sverige bjuder in till seminarium om nystarten av PGU. Fokus ligger vid tre utmaningar: Hållbart företagande, kapital- och skatteflykt samt hållbara energiinvesteringar. Företrädare för den svenska regeringen, civila samhället, akademin och näringslivet medverkar.

Ny bok om EU:s koloniala rötter

2015-04-13 15:40 CEST Tensta konsthall ​Den nyutgivna boken Eurafrika – EU:s koloniala rötter av Peo Hansen och Stefan Jonsson har väckt internationell uppmärksamhet och släpps nu på Tensta konsthall.

Låst läge i Gaza – vägar framåt

2015-04-13 07:02 CEST Diakonia I en ny rapport som släpps idag (13/4) sammanfattas läget i Gaza sedan kriget sommaren 2014. Den lyfter åtgärder som måste till för att våldet inte åter ska trappas upp. Bakom rapporten står Diakonia, Individuell Människohjälp, Kvinna till Kvinna, Oxfam, Rädda Barnen och Svenska Kyrkan samt 39 andra organisationer med långsiktigt engagemang för demokrati och mänskliga rättigheter i Mellanöstern.

Låst läge i Gaza – vägar framåt

2015-04-13 07:00 CEST Kvinna till Kvinna Återuppbyggnaden av Gaza kommer inte igång trots löften från internationella samfundet. 100 000 personer är fortfarande hemlösa och många är barn. Diakonia, Individuell Människohjälp, Kvinna till Kvinna, Oxfam, Rädda Barnen och Svenska Kyrkan, tillsammans med 35 andra organisationer uppmanar i en rapport parterna att återuppta förhandlingar och häva blockaden av Gaza.

Låst läge i Gaza – vägar framåt

2015-04-13 07:00 CEST IM, Individuell Människohjälp ​Det internationella samfundet bidrar till Gazabornas lidande genom att inte få till stånd återuppbyggnaden av Gaza. Våldet kommer trappas upp igen, om inget drastiskt sker. Dessa slutsatser drar Diakonia, Individuell Människohjälp, Kvinna till Kvinna, Oxfam, Rädda Barnen och Svenska Kyrkan, tillsammans med 39 andra organisationer i en rapport som släpps idag.

IKEA-kampanj ger ljus i mörkret till 380 000 människor i UNHCR:s flyktingläger

2015-04-10 09:00 CEST Sverige för UNHCR IKEA-kampanjen ”En liten lampa kan göra stor skillnad” gav i år 10,8 miljoner euro (ca 101 miljoner kronor) till UNHCR, FN:s flyktingorgan. Kampanjen pågick i IKEA-varuhus världen över mellan 1 februari och 29 mars och under denna period skänkte IKEA Foundation en euro för varje köpt LEDARE (LED-lampa) till stöd för människor som har tvingats fly sina hem.