Bilder

Dave Goulson, författare till boken galen i humlor

Dave Goulson, författare till boken galen i humlor

2016-06-29 08:30 CEST

Dave Goulson är professor i biologi vid University of Sussex. Han har alltid varit besatt av naturen – från barndomens insekts- och växtsamlande till vuxenlivets banbrytande forskning om humlans hemligheter och envisa kamp för artens överlevnad. Under Almedalsveckan 2016 talar Dave Goulson på seminariet Bi happy – Om binas betydelse för den globala matförsörjningen, där även Svenska Bin deltar.

Anne Abraham Marbrandt

Anne Abraham Marbrandt

2016-06-28 10:08 CEST

Materialbild för Älskade Barn, Studiefrämjandets studiecirklar om föräldraskap i nytt land

Materialbild för Älskade Barn, Studiefrämjandets studiecirklar om föräldraskap i nytt land

2016-06-27 09:45 CEST

Materialbild för Älskade Barn, Studiefrämjandets studiecirklar om föräldraskap i nytt land

Karin Helander

Karin Helander

2016-06-27 07:37 CEST

Karin Helander är professor i teatervetenskap och vicerektor för humanvetenskaperna vid Stockholms universitet.

Fanny Forsberg Lundell

Fanny Forsberg Lundell

2016-06-27 07:37 CEST

Fanny Forsberg Lundell är docent i franska vid Stockholms universitet och talesperson för tankesmedjan Humtank.

Michael Tjernström

Michael Tjernström

2016-06-27 07:37 CEST

Michael Tjernström är professor i meteorologi vid Stockholms universitet.