Nyheter

Hovrättsdom friar chefer

2015-03-03 12:47 CET Sveriges Kommuner och Landsting Hovrätten i Sundsvall har idag meddelat en friande dom i brottsmålet där två chefer i Krokoms kommun åtalats för arbetsmiljöbrott. Domen förtydligar gränserna för chefers arbetsmiljöansvar.

NetClean Labs – ett nytt kunskapsnav

2015-03-03 11:59 CET NetClean Nu lanseras NetClean Labs – ett nytt kunskapscentrum med målsättningen att samla spetskompetens från hela världen inom bekämpning av barnpornografi, för att skapa ett tryggare samhälle.

2015-03-03 02:18 CET Försäkringsjuristerna Stockholm Många större företag väljer att för tvistelösningsforum använda ett skiljeförfarande före allmän domstol. Anledningarna kan vara flera, och inte alla lika smickrande. En konsekvens att att ett mindre, ja även ett lite större företag, undertecknar och därmed ingår ett samarbetsavtal, leveransavtal osv. med skiljedomsklausulen är att en tvist kommer resultera i direkt obestånd.

2015-03-03 01:52 CET Försäkringsjuristerna Stockholm Försäkringsfusket är tämligen mycket mindre utbrett än vad många tillfrågade försäkringstagare de facto håller för sant. En konsekvens av detta är att man tenderar att själv tänja på gränserna om man vet att andra gör det. Särskilt när man är med och delar på den pott pengar som man tror andra skor sig på. Det är ett fångarnas dilemma som i slutänden var och en förlorar på.

2015-03-03 01:27 CET Försäkringsjuristerna Stockholm När iPhone släpper en ny modell på marknaden så ökar "försäkringsfallen" med just förlorade, skadade och stulna iPhones. Särskilt i trakterna kring Östermalm och Stureplan och man kan ju förmoda att många använder försäkringen för att uppgradera sig ned den nya iPhone-modellen. Vi har berört denna fråga i tidigare inlägg fenomenet tål att poängteras.

​Umgängessabotage ledde till ensam vårdnad för den andre parten

2015-03-02 16:30 CET Juristpunkten Umgängessabotage ledde till ensam vårdnad för den andre parten I mitt jobb ser jag ibland att vårdnadshavare utövar någon slags dold makt över vissa umgängesföräldrar. Att förlora vårdnaden är för de flesta ett bevis på att personen har varit kriminell, missbrukat, varit passiv eller utövat olika typer av sabotage. Men ibland kan personen i sig vara lämplig, det är bara samarbetet

DEN SVENSKA DEMOKRATINS HISTORIA, TURNÈ FRÅN NORR TILL SÖDER

2015-03-02 12:55 CET Uppsala stadsteater Föreställningen "Den svenska demokratins historia" är ute på en sju månader lång klassrumsturné i landets gymnasieskolor, från norr till söder, för att prata med nästa generations medborgare om demokrati, dess problem och potential. I april-maj kommer föreställningen till Uppsala län.

2015-03-02 01:56 CET Försäkringsjuristerna Stockholm Har du problem med försäkringsbolaget? Har du råkat ut för skada och får inte ersättning av försäkringsbolaget på grund av att du enligt dem åsidosatt någon av förpliktelserna i avtalet? Då finns det anledning att kontakta en försäkringsjurist för konsultation.

2015-02-28 21:51 CET Försäkringsjuristerna Stockholm 1 kap. 1 § Regeringsformen, vår viktigaste grundlag, inleder med folksuveränitetsprincipen eller demokratiprincipen som stipulerar att: All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Makten utövas genom den förtroendevalda som vi i öppna och fria val enligt samma principer som ovan med ny juridisk språkdräkt, majoritetsprincipen, väljer till våra ledare.

2015-02-28 21:16 CET Försäkringsjuristerna Stockholm Försäkringsbolagen utreder dagligen försäkringsfall. När större beloppsvärden aktualiseras eller när misstänksamhet om andra frågor uppmärksammas så höjs också utredningsnivån hos bolagen. Dels på försäkringsbolaget som har olika nivå på sina utredningshandläggare, dels så används sakkunniga vid misstanke om brott såsom Larmtjänst. Inte sällan med bristfälliga utredningsmetoder.