Nyheter

​Dolda fel i bostadsrätt – såhär gör du!

2015-06-17 15:17 CEST Juristpunkten ​Dolda fel i bostadsrätt – såhär gör du! Trots att bostadsrätter idag ofta kan kosta lika mycket eller mer än många fastigheter så är regelverken som tillämpas på köpen inte desamma. Man kan tycka att det inte borde vara någon större skillnad mellan att köpa hus och bostadsrätt, de är båda bostäder och ofta till likvärdiga priser i storstadsregionerna. Skillnaderna är dock betydande och regleras

Facebook som bevis i vårdnadstvister, Juristpunkten

2015-06-17 14:58 CEST Juristpunkten Många klienter jag träffar är förtvivlade över att deras motpart hotar dem, förtalar dem och ljuger utan att det finns bevis som kan föras fram i ljuset. I vårdnadstvister, framför allt, är det tyvärr ingen hemlighet att ”fulspel” förekommer och att barnets bästa sätts i sista hand. Vi har fri bevisföring i svensk rätt, men ändå är det först de senaste åren som jurister har vågat åberopa

​Var går barnets bästa vid frågan om verkställighet av umgänge?

2015-06-17 14:49 CEST Juristpunkten ​Var går barnets bästa vid frågan om verkställighet av umgänge? Vad händer när barnet vägrar ett utdömt umgänge och är det verkligen förenligt med barnets bästa att tvinga ett barn att ha umgänge mot sin vilja. Är det juridiskt korrekt att utdöma vite till en boendeförälder som gjort allt för att uppmuntra sin tonåring till umgänge men misslyckats? Två föräldrar möts i tingsrätten, antingen

​Vad innebär verkställighet vid umgänge med barn?

2015-06-17 14:37 CEST Juristpunkten ​Vad innebär verkställighet vid umgänge med barn? Verkställighetsärenden regleras i 21 kap. föräldrabalken. Efter en muntlig förberedelse eller en huvudförhandling har parterna fått ett interimistiskt beslut under en pågående process eller en dom efter en avslutad process. Som part i målet blev man kanske nöjd med avgörandet eller så blev det inte riktigt som man hade tänkt sig men oavsett hur

Inbjudan till brottsförebyggande nätverksträff den 24-25 september

2015-06-17 11:20 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige Stiftelsen Tryggare Sverige bjuder in till nätverksträff för tjänstemän och förtroendevalda med ett brottsförebyggande uppdrag. Syftet med nätverksträffen den 24-25 september är att erbjuda brottsförebyggare från hela Sverige tillfälle att träffa kollegor för ömsesidigt erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.

2015-06-17 11:00 CEST NetClean Spårning, eller ”tracking” i den engelskspråkiga programvaran, är en helt ny funktion för ProActive. Den innebär att systemet känner igen och larmar när en extern hårddisk som tidigare har gett larm i systemet åter kopplas upp mot en dator med ProActive installerat – även om de illegala filerna inte öppnas upp.

2015-06-17 10:55 CEST NetClean Tracking is a new feature in ProActive that makes it possible to detect an external disk that has previously had a reported incident, as soon as it’s reconnected to a computer with ProActive installed – even if the illegal files are not opened.

CERTEGO tidigare Swesafe kompletterar med SmartWater MärkDNA

2015-06-17 06:00 CEST CERTEGO AB Skandinaviens största leverantör av kompletta säkerhetslösningar kompletterar nu sitt utbud med SmartWater, av Polisen även kallat MärkDNA och DNA-märkning.

Burma: journalister skräms till tystnad

2015-06-17 01:01 CEST Amnesty International, svenska sektionen ​I takt med att de nationella valen, som ska hållas i november, närmar sig ökar de burmesiska myndigheternas tillslag för att tysta kritiska röster. Oberoende redaktioner utsätts för hot och journalister trakasseras och fängslas, säger Amnesty International i en ny rapport: Caught between state censorship and self-censorship.

Sverige: ​Svenska banker bryter mot riktlinjer för mänskliga rättigheter

2015-06-17 00:01 CEST Amnesty International, svenska sektionen Svenska banker investerar i företag som bidrar till allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter, visar en ny rapport. Rapporten visar dessutom att bankernas vanligaste försvar – att föra påtryckningsdialog med företagen - i många fall inte håller måttet