Nyheter

2014-09-17 10:26 CEST Wistrand Advokatbyrå

2014-09-17 10:21 CEST Wistrand Advokatbyrå

Debattkväll om organiserad brottslighet - ett hot mot rättsstaten?

2014-09-17 09:03 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige Den grova organiserade brottsligheten har fått fäste i många kommuner. Som en konsekvens av det ökar brott som narkotikahandel, utpressning och människohandel. Detsamma gäller övergrepp i rättssak, olaga hot och bedrägerier m.fl. brott.

2014-09-16 12:45 CEST Animal News around the World - på svenska Stor demonstration i Spanien mot "Toro de la Vega" ägde rum 13 september.

2014-09-15 21:14 CEST Animal News around the World - på svenska "While there are hundreds of “animal rights” organizations, the only animal who has any legal rights at all is the human animal".

Riksförbundet FUB söker kanslichef

2014-09-15 12:43 CEST Riksförbundet FUB FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. Personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga är medlemmar i FUB liksom många andra som delar FUB’s grundsyn. Riksförbundet FUB söker nu en ny kanslichef.

Frukost med Robert Deli, Vinge Advokatbyrå

2014-09-15 11:00 CEST Projektgaranti Varmt välkommen på ytterligare ett frukostseminarium hos oss på Projektgaranti i Göteborg. Den 3 oktober får vi lyssna till advokat Robert Deli som delar med sig av flera nya, viktiga, rättsfall på det entreprenadjuridiska området. Rättsfallen är tydliga exempel på den förändring som pågår inom entreprenadjuridiken, en kunskap du direkt kan omsätta till värdeskapande praktik.

G4S förstärker försäljningsorganisationen

2014-09-15 10:35 CEST G4S Ingemar Johannesson tillträder som Key Account Manager vid Säkerhets- och trygghetsföretaget G4S Secure Solutions AB.

2014-09-12 11:23 CEST Animal News around the World - på svenska Läkare inom neurologi och allmänmedicin som kämpar för djurens rätt.

STANLEY byter logotyp och markerar global tillhörighet

2014-09-12 10:00 CEST STANLEY Security Stanley Security Solutions byter logotyp och blir därmed ett enat varumärke inom STANLEY-koncernen. Sedan uppköpet av Niscayah 2011 har företaget successivt integrerats i multindustriella Stanely Black & Decker koncernen och nu tar företaget nästa steg genom att byta logotyp.