Pressmeddelanden

Med juridiken som värdeskapare

2015-02-11 14:31 CET ESBRI Vad betyder juridik för ett företag? Bromskloss eller olja i maskineriet? Det är i mångt och mycket upp till företagsledningen, menar professor Boel Flodgren. En skicklig företagsledning integrerar ekonomiskt och juridiskt tänkande, och ser lagen som värdeskapande resurs. Välkommen på en öppen föreläsning med professor Flodgren, 16 februari i Stockholm. Mer på www.esbri.se

Kilpatrick Townsend rådgivare vid Carlyles utveckling av Nacka Strand

2015-02-11 11:00 CET Hyresgästföreningen region södra Skåne Överenskommelsen om hyrorna för 2015 mellan Hyresgästföreningen och Ystadbostäder är klar. Resultatet blir en höjning från 1 januari 2015 med 1,55 procent.

Nytt inslag i Svensk Byggtjänsts podcast Snåret:  ”Akut behov av samlat grepp på LOU från regeringen”

2015-02-11 09:52 CET Svensk Byggtjänst Lagen om offentlig upphandling, LOU, har fått en hel del kritik för att vara krånglig och enbart gynna lägsta pris på bekostnad av kvalitet, hållbarhet och innovation. I det senaste avsnittet av Svensk Byggtjänsts podcast Snåret diskuteras snårigheterna i LOU. Deltagarna efterlyser ett samlat grepp från regeringen samt någon form av stödfunktion för upphandlare som finns i andra länder.

Påverkar språk och kultur möjligheten till rättvisa?

2015-02-11 07:45 CET Örebro universitet Vilken roll spelar språk, beteende och kultur för en rättvis rättegång? Forskning visar att missförstånd lägger hinder i vägen och nu får Örebro universitet 150 000 kronor från Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, STINT, för att inleda ett samarbete med Kina kring detta.

Ny antologi: Utvägar – feministiska allianser för en solidarisk framtid

2015-02-11 07:01 CET Settings Den 10 februari utkommer antologin Utvägar – feministiska allianser för en solidarisk framtid på Ordfront Förslag. Antologin tar sin utgångspunkt i kvinnorättskonferensen Nordiskt forum och Feministisk festival Malmö som ägde rum i juni 2014 och är sammanställd i ett samarbete mellan organisationen Settings och tidningen Feministiskt perspektiv.

#7 – tisdag: Socialtjänstens individuella bedömningar är en chimär

2015-02-10 15:01 CET Feministiskt Perspektiv Socialtjänsten är alldeles för politikerstyrd, enligt socialarbetaren Lena Ström. Även om politikerna håller sig utan de flesta besluten styr de genom budgeten. I dag publicerar vi sista delen av en serie i tre delar om hur försörjningsstödet urholkats under 30 år. Och Lena Ström har aldrig träffat någon kommunpolitiker som tycker att socialtjänsten ska vara generösare.

 Ny antologi: Utvägar – feministiska allianser för en solidarisk framtid

2015-02-10 13:56 CET Feministiskt Perspektiv I dag, den 10 februari, utkommer antologin Utvägar – feministiska allianser för en solidarisk framtid på Ordfront Förslag. Antologin tar sin utgångspunkt i kvinnorättskonferensen Nordiskt forum och Feministisk festival Malmö som ägde rum i juni 2014 och är sammanställd i ett samarbete mellan organisationen Settings och tidningen Feministiskt perspektiv.

Claes Schlyter till Ganeidas styrelse

2015-02-10 13:56 CET Ganeida Security Consulting AB Claes Schlyter, tidigare koncernsäkerhetschef för Kockums och E.ON Sverige, har valts in som ledamot i Ganeida Security Consultings styrelse.

2015-02-10 12:57 CET Hyresgästföreningen region Norrland Hyresgästföreningen vill att politikerna i Gällivare och Kiruna kommuner ställer sig bakom föreningens brev till regeringen om bostadssituationen i Malmfälten. – Vi vill att regeringen ger LKAB ett ägardirektiv där bolaget ska vidta åtgärder för att nuvarande hyresgäster i Kiruna och Gällivare inte drabbas ekonomiskt i samband med stadsomvandlingen, säger Henry Magnusson, regionchef.