Pressmeddelanden

Stor kompetensbrist kring IT-säkerhet bland svenska företagsledare

2014-06-30 09:00 CEST NTT Com Security En ny undersökning från NTT Com Security bland beslutsfattare inom IT-säkerhetsområdet i Sverige visar att företagsledningar är dåligt insatt i vilka behov företagen har av IT-säkerhetslösningar. 41 procent av de tillfrågade anser att organisationens ledning har ganska eller mycket låg kunskap om behovet av IT-säkerhetslösningar

2014-06-30 08:12 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige I anslutning till årets Almedalsvecka presenterar den oberoende Stiftelsen Tryggare Sverige en kartläggning av mordet i Stockholm i juli 2012. Kartläggningen är en unik granskning av hur centrala aktörer så som polis, socialtjänst, hälso- och sjukvård etc. agerar i syfte att förebygga och förhindra våld i nära relationer.

Diplomerad chef i städbranschen - ny satsning hösten 2014

2014-06-29 22:02 CEST Fairdeal Group AB

Den svenska innovationspolitiken i ett nötskal

2014-06-28 19:25 CEST IPR Forum 2 minuters sammanfattning av den svenska innovationspolitiken från Sveriges Radio P1 Vetandets värld. Inslaget med Marcus Wallenberg, Annie Lööf och Andreas Vass summerar läget som sedan lång tid råder inom svensk innovation.

Riksdagsdebatt om behovet av skydd för uppfinnare

2014-06-28 19:01 CEST IPR Forum Interpellationsdebatten den 28 juni 2014 "Skydd för uppfinnare mot patentintrång" mellan Hillevi Larsson (S) och Justitieminister Beatrice Ask (M). EU-kommissionen har gjort en kartläggning där 600 av världens främsta uppfinnare fått svara på frågor om patentintrång. Samtliga uppfinnare var drabbade, och 70 procent var mycket utsatta i form av hot och tvister. Situationen är inte bättre i Sverige.

Psykiatriprofessor Thomas Szasz: Psykiatrin måste avskaffas!

2014-06-27 21:03 CEST KMR KMR är den enda grupp som har modet att stå upp emot psykiatrisk makt, sade psykiatriprofessor Thomas Szasz i en video, strax före sitt frånfälle år 2012. Szasz var världens mest kända antipsykiatriker och förkämpe för mänskliga rättigheter inom psykiatrin, tillika en av grundarna av KMR. Han hävdade att psykiatrin är ett slaveri.

För många undantag riskerar göra diskrimineringslagen tandlös, anser FUB.

2014-06-27 15:27 CEST Riksförbundet FUB Bristande tillgänglighet införs som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen, men för många undantag riskerar göra lagen tandlös, anser Thomas Jansson, ordförande för FUB.

2014-06-27 13:54 CEST FORES Fores är på plats på Almedalsveckan, med alla medarbetare, alla dagar och medverkar på över 20 arrangemang. Är det ett tankesmedjerekord? Tisdagen är Fores dag på Almedalen, med fem egna seminarier i rad, klockan 10-15 på Gotlands museum, Fornsalen. Men redan söndag eftermiddag har Fores sin första programpunkt, och fredag eftermiddag anordnar Fores sitt sista mingel.

Akademiska Hus överklagar förvaltningsrättens dom angående LOU

2014-06-27 12:53 CEST Akademiska Hus Akademiska Hus överklagar nu förvaltningsrättens dom om att bolaget är en upphandlande myndighet enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

2014-06-27 10:37 CEST Mentor Communications AB Säkerhetsperspektivet får allt större fokus under Almedalsveckan i Visby och i år arrangerar Skydd & Säkerhet i samarbete med partners ett panelsamtal om framtidens säkerhet med företrädare från såväl politik och polis som näringsliv.