Pressmeddelanden

2014-08-09 09:56 CEST Marschen för funktionshindrades mänskliga rättigheter

Kyrkornas världsråd vädjar för kristna i Irak

2014-08-08 18:00 CEST Svenska kyrkan Hundra tusen kristna och andra religiösa minoriteter har tvingats fly i norra Irak. Kyrkornas världsråd ber i ett brev till sina medlemmar och partners om stöd och påverkansarbete för att säkerställa skydd för utsatta grupper i området. De flyende går ifrån sina hem och egendom och behöver humanitär hjälp. Svenska kyrkan bidrar med humanitära insatser.

Hyresgästföreningen lyfter bostadsfrågan på Nolia

2014-08-08 09:27 CEST Hyresgästföreningen region Norrland I dag och imorgon är det partiernas dagar på Stora Nolia. Hyresgästföreningen finns på plats och tänker se till att ett av Norr- och Västerbottens största framtidsproblem, den akuta bostadsbristen, kommer upp på dagordningen. Vi har redan träffat flera politiker, både från kommun och riksdag. Men också många besökare som själva drabbats av bristen på bostäder.

2014-08-07 14:28 CEST Marschen för funktionshindrades mänskliga rättigheter

2014-08-07 00:27 CEST Nättidningen Payback / Payback Sverige

2014-08-06 11:08 CEST Nättidningen Payback / Payback Sverige

Lokalt brottsförebyggande arbete - inbjudan till debattkväll

2014-08-06 10:48 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige Stiftelsen Tryggare Sverige presenterar ett nytt nationellt brottsförebyggande program. En viktig ingrediens i programmet är att försöka klara ut vilken förmåga i form av kunskap, kompetens, resurser, organisation etc. som egentligen krävs av polisen och kommunerna för att fullgöra sitt uppdrag med att förebygga brott.

Företagskonkurserna ökade under juli månad

2014-08-05 15:15 CEST UC AB Företagskonkurserna ökade i juli månad med 3 % jämfört med samma månad 2013. För årets första sju månader kvarstår dock den positiva utvecklingen med minskande konkurser jämfört med förra året då minskningen var 6 %. UC:s statistik omfattar aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer.

2014-08-05 10:57 CEST Nättidningen Payback / Payback Sverige

Stockholm Pride är slut: RFSL välkomnar nya ställningstaganden från partierna

2014-08-04 12:41 CEST RFSL Under årets Stockholm Pride har flera av partierna kommit med nya politiska ställningstaganden eller gjort andra utspel på det hbtq-politiska området. RFSL välkomnar alla dessa med glädje.