Pressmeddelanden

Akademiska Hus överklagar förvaltningsrättens dom angående LOU

2014-06-27 12:53 CEST Akademiska Hus Akademiska Hus överklagar nu förvaltningsrättens dom om att bolaget är en upphandlande myndighet enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

2014-06-27 10:37 CEST Mentor Communications AB Säkerhetsperspektivet får allt större fokus under Almedalsveckan i Visby och i år arrangerar Skydd & Säkerhet i samarbete med partners ett panelsamtal om framtidens säkerhet med företrädare från såväl politik och polis som näringsliv.

Bluffakturor - falska stämningar vanligt

2014-06-27 09:48 CEST Förenade Bolag Ett av de instrument som oseriösa företag har visats använda för att driva in sina krav är att förfalska en ansökan om stämning hos tingsrätten mot den påstådda kunden.

SwedSec tilldelar analytiker sanktion

2014-06-27 09:45 CEST SwedSec Licensiering AB Den SwedSec-licensierade analytikern har brutit mot företagets regler för anställdas egna affärer med finansiella instrument.

Kvinnors låga riskaptit bygger upp mentala hinder för tillväxt och framgång

2014-06-27 09:15 CEST MacoMedia AB Riskaptiten bromsar karriären och tillväxten - ofta på ett omedvetet plan Kvinnors låga riskaptit gör avtryck såväl bland företagare som bland kvinnor i karriären. Lena Törner betonar vikten av att våga konfrontera och diskutera kvinnors bristaptit, vad den beror på och vad man kan göra för att bryta den onda cirkeln.

Dödligt våld mot kvinnor i nära relation – ny kartläggning

2014-06-27 06:37 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige Idag presenterar den oberoende Stiftelsen Tryggare Sverige en ny kartläggning av dödligt våld i nära relationer. Sammanlagt har 30 fall av dödligt våld mot kvinnor i nära relationer granskats av en expertgrupp bestående av socionomer, poliser m.fl. Resultaten visar att cirka hälften hade kunnat förhindras genom ett mer professionellt agerande från polisen, socialtjänsten m.fl. myndigheters sida.

11,9% av alla bostadsrättsföreningar har en styrelse där någon har minst 1 betalningsanmärkning

2014-06-27 06:37 CEST UC AB Ny statistik från UC visar att 11,9% av alla bostadsrättsföreningar har en styrelse där en eller flera av styrelsemedlemmarna har minst 1 betalningsanmärkning. UC har tagit fram statistik över landets 23 038 bostadsrättsföreningar som visar att det i Sverige finns hela 2 735 bostadsrättsföreningar där en eller flera av föreningens styrelsemedlemmar inte har kunnat sköta sin personliga ekonomi.

2014-06-26 15:29 CEST Nättidningen Payback / Payback Sverige

FUB i Skövde deltar i förbundets rikskampanj ”Ansökan om ett vanligt liv”

2014-06-26 14:16 CEST Riksförbundet FUB – FUB i Skövde deltar lokalt för att stödja rikskampanjen "Ansökan om ett vanligt liv". Vi tycker det är ett bra sätt att också sprida kunskap om FUB, och därmed stärka FUB i Skövde. Bland annat kommer vi att se till att kampanjens affischer syns på stan. FUB i Skövde kommer även att finnas på plats på Friskvårdens dag den 7 september för att informera om föreningen.

2014-06-26 14:01 CEST Quality Hotels För bara 1 år sedan stod Quality Hotel Sundsvall i Folkets Hus, efter en omfattande renovering, helt klart att ta emot sina första gäster. På en hotellmarknad som totalt sett senaste året minskat i Sundsvall har man lyckats växa och bli gästernas favorit nr 1 inom Quality Hotels Sverige.