Pressmeddelanden

Fikarasten kan lyfta företag i Värmland

2014-11-18 08:05 CET inkClub Fikarasten ökar effektiviteten på jobbet. Det är också runt fikabordet vi diskuterar nyheter och jobbrelaterade frågor. Kaffepausen med kollegorna är en viktig del i värmlänningarnas vardag. 50 procent fikar ihop två eller fler gånger per dag visar en undersökning från inkClub.

​Fikarasten kan lyfta företagen i Västerbotten

2014-11-18 08:04 CET inkClub Fikarasten ökar effektiviteten på jobbet. Det är också runt fikabordet vi diskuterar nyheter och jobbrelaterade frågor. Kaffepausen med kollegorna är en viktig del i västerbottningarnas vardag. Nästan hälften fikar ihop två eller fler gånger per dag, visar en undersökning från inkClub.

Fikarasten kan lyfta Norrbottens företag

2014-11-18 08:03 CET inkClub Fikarasten ökar effektiviteten på jobbet. Det är också runt fikabordet vi diskuterar nyheter och jobbrelaterade frågor. Kaffepausen med kollegorna är en viktig del i norrbottningarnas vardag. Över 21 procent fikar ihop tre eller fler gånger per dag, visar en undersökning från inkClub.

Fikarasten kan lyfta företagen i Blekinge

2014-11-18 08:03 CET inkClub Fikarasten ökar effektiviteten på jobbet. Det är också runt fikabordet vi diskuterar nyheter och jobbrelaterade frågor. Kaffepausen med kollegorna är en viktig del i blekingebornas vardag. 17 procent blekingar fikar ihop tre eller fler gånger per dag, visar en undersökning från inkClub.

Fikarasten kan lyfta Stockholmsföretagen

2014-11-18 08:03 CET inkClub Fikarasten ökar effektiviteten på jobbet. Det är också runt fikabordet vi diskuterar nyheter och jobbrelaterade frågor. Kaffepausen med kollegorna är en viktig del i stockholmarnas vardag. Över 47 procent fikar ihop två eller fler gånger per dag, visar en undersökning från inkClub.

Fikarasten kan lyfta Jönköpings företag

2014-11-18 08:03 CET inkClub Fikarasten ökar effektiviteten på jobbet. Det är också runt fikabordet vi diskuterar nyheter och jobbrelaterade frågor. Kaffepausen med kollegorna är en viktig del i jönköpingsbornas vardag. 37 procent fikar ihop två eller fler gånger per dag, vilket är mindre än i många andra län i Sverige, visar en undersökning från inkClub.

Fikarasten kan lyfta företagen i Södermanland

2014-11-18 08:03 CET inkClub Fikarasten ökar effektiviteten på jobbet. Det är också runt fikabordet vi diskuterar nyheter och jobbrelaterade frågor. Kaffepausen med kollegorna är en viktig del i sörmlänningarnas vardag. Nästan 58 procent fikar ihop två eller fler gånger per dag, visar en undersökning från inkClub.

​Fikarasten kan lyfta företagen i Kronoberg

2014-11-18 08:03 CET inkClub Fikarasten ökar effektiviteten på jobbet. Det är också runt fikabordet vi diskuterar nyheter och jobbrelaterade frågor. Kaffepausen med kollegorna är en viktig del i kronobergarnas vardag. Hälften fikar ihop två eller fler gånger per dag, visar en undersökning från inkClub.

​Fikarasten kan lyfta företagen i Kalmar

2014-11-18 08:02 CET inkClub Fikarasten ökar effektiviteten på jobbet. Det är också runt fikabordet vi diskuterar nyheter och jobbrelaterade frågor. Kaffepausen med kollegorna är en viktig del i kalmarbornas vardag. Över 40 procent fikar ihop två eller fler gånger per dag, visar en undersökning från inkClub.

​Fikarasten kan lyfta företagen i Jämtland

2014-11-18 08:02 CET inkClub Fikarasten ökar effektiviteten på jobbet. Det är också runt fikabordet vi diskuterar nyheter och jobbrelaterade frågor. Kaffepausen med kollegorna är en viktig del i jämtlänningarnas vardag. Nära 43 procent fikar ihop två eller fler gånger per dag, vilket är mindre än i många andra län i Sverige, visar en undersökning från inkClub.