Pressmeddelanden

2015-06-17 13:40 CEST Modity Energy Trading AB Bodens Energi väljer Modity Energy Trading som partner gällande elhandel. Motiveringen från Bodens sida belyser Modity som en transparent, oberoende och innovativ samarbetspartner.

Celab förbättrar täckningen i RAKEL för Jämtkraft

2015-06-17 13:06 CEST Celab Communications AB Jämtkraft har sjutton vattenkraftstationer runt om i Jämtland, varav många ligger där RAKEL-täckningen är bristande eller obefintlig. För att öka säkerheten för medarbetarna har Celab fått uppdraget att installera lösningar för att garantera mottagningen inomhus.

Nya 19”-rack från Rittal möter nya IT-krav på utbyggnad

2015-06-17 11:35 CEST Rittal Scandinavian ab Rittal fortsätter utbyggnaden av racksystemet TS IT för att möta alla varierande applikationer och krav i IT-miljön. Nu finns två kompatibla 19” TS IT rack, varav ett speciellt för nätverkskomponenter.

Hälsa på Mitsubishi Electric på Stora Nolia i Umeå!

2015-06-17 10:39 CEST Mitsubishi Electric Mitsubishi Electric medverkar den 1-9 augusti på Stora Nolia i Umeå. En mässa, även kallad folkfest, som drar cirka 100 000 besökare varje år och runt 800 utställare. Kika förbi Mitsubishi Electrics monter 168 för att prata uppvärmning och luftkonditionering.

Christian Berner AB levererar domventiler till Göteborg Energis biogasanläggning GoBiGas

2015-06-17 10:31 CEST Christian Berner AB Göteborg Energi väljer domventiler från teknikföretaget Christian Berner AB till sin nya biogasanläggning. Leveransen omfattar fyra stycken domventiler (Ø 400 mm) som ska användas vid förgasning av biobränsle i deras stora miljösatsning GoBiGas. Installation sker i maj/juni.

PiteEnergi väljer Skellefteå Kraft som krafthandelspartner

2015-06-17 08:00 CEST Skellefteå Kraft ​PiteEnergi har genomfört en gedigen upphandlingsprocess, där valet till slut föll på Skellefteå Kraft. Kontraktet är på fem år och omfattar idag en försäljningsvolym på 400 GWh per år.

Pressinbjudan:  Framtidens servicestation, förnybart och framåtblickande med OKQ8 på Almedalsveckan

2015-06-17 08:00 CEST OKQ8 Under politikerveckan i Almedalen medverkar OKQ8 i flertalet seminarier; om framtidens bostads- och servicelösningar på Kreabs Samhällsbyggardag, om minskade utsläpp och ökad lönsamhet på KNEG:s seminarium samt om förflyttningen från fossilt till förnybart på SPBI:s branschdag. Välkommen att delta under samtliga seminarier!

Utrymningsbelysning med stor yta och inbyggt DALI-gränssnitt – ELH-serien från ESYLUX

2015-06-16 14:39 CEST ESYLUX Sverige AB ESYLUX presenterar en modern utrymningsbelysning för korridorer och stora utrymmen med optimerad linsteknik, LED:er med hög kvalitet och digital styrning

2015-06-16 13:16 CEST Svensk Energi Nästan sju av tio svenskar anser att vi ska fortsätta att använda de kärnreaktorer som finns idag. Det är bara en femtedel som vill avveckla genom politiska beslut, samma nivå som före Fukushima. Andelen osäkra ökar något.

2015-06-16 10:15 CEST Svensk Byggtjänst Byggvägledning 9 Fukt, som utkom första gången 2002, finns nu i färsk och aktuell utgåva. Publikationen är en del i byggvägledningsserien – en rad handböcker som har som mål att underlätta tillämpningen av föreskrifterna i Boverkets byggregler BBR samt förklara dess bakgrund och på så sätt inspirera till lösningar som uppfyller funktionskraven.