Pressmeddelanden

2014-06-18 14:30 CEST Svebio, Svenska Bioenergiföreningen Regeringen skrotar kvotplikten för biodrivmedel med hänvisning till oenighet med EU-kommissionen om hur man ska se på koldioxidskatten. Det framgår av en debattartikel i Dagens Industri idag. BioDriv kommenterar regeringens utspel och ger beröm för att regeringen står upp för den svenska modellen med koldioxidskatt, men beklagar att man vill införa skatt på biodiesel.

2014-06-18 14:26 CEST Sundsvall Energi Sundsvall Energis nya informationsfilm "Energifabriken dygnet runt" är finalist i "Deauville Green Awards 2014". Green Awards är en internationell miljöfilmsfestival som pågår mellan den 17-19 juni. Totalt tävlar 250 stycken filmer från över 30 länder.

25 svenska framtidsbolag – bevis på sprudlande innovationskraft i Sverige

2014-06-18 12:51 CEST Serendipity Innovations AB I den nationella tävlingen The Serendipity Challenge koras Sveriges främsta Start Up- eller tillväxtbolag. Av de många inkomna bidragen har 25 gått vidare till finaldagen den 24 juni under entreprenörsveckan i Båstad. Bolagen som sökt till tävlingen kommer från runt om i Sverige och olika branscher som IT, medicinteknik, bioteknik, cleantech, lifestyle med mera.

2014-06-18 12:50 CEST SMC Pneumatics Stockholm 2014-06-18, SMC Corporation, världens ledande leverantör av pneumatik, rapporterar inför bolagsstämman i Tokyo den 26 juni en rekordförsäljning med 395 mdr JPY, motsvarande ca 26 mdr SEK, en ökning med 22 % mot föregående år. Även lönsamheten förbättrades till en vinst före skatt på 121 mdr JPY, nära 8 mdr SEK, en ökning med 29 %.

2014-06-18 11:34 CEST Jämtkraft AB Det finns ingen laglig grund i att kräva en utrivning av Långforsens vattenkraftstation, det har Mark- och miljödomstolen slagit fast i den dom som kom i dag 18 juni. - Det här domslutet känns väldigt bra. Under processen så har vi varit förvånade över den argumentation som Kammarkollegiet fört, säger Tommy Borgh chef för elproduktion vid Jämtkraft.

Veidekke bygger om kraftstation åt Vattenfall

2014-06-18 11:21 CEST Veidekke i Sverige Veidekke Anläggning SydVäst har av Vattenfall fått i uppdrag att utföra en ombyggnad av befintlig kraftstation i Dals Långed. Konstruktionen kommer efter ombyggnad uppfylla de krav som specificeras i RIDAS men även kraftproduktionen kommer att genomgå en förbättring då Vattenfall vid ombyggnationen även passar på att ersätta dagens sju aggregat med två större aggregat.

30% bättre skolresultat med Ecoclimes inneklimat-lösningar

2014-06-18 08:54 CEST Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Skolbarnens prestation i skolan påverkas kraftigt av luftens kvalitet visar nya studier som letts av professor David Peter Wyon. Ecoclime har lösningen på problemet och flera oberoende mätningar och rapporter visar att Ecoclimes ventilationslösningar ger den bästa inomhuskomforten.

Ross - Rehact samarbete fördjupas!

2014-06-17 17:45 CEST Ross arkitektur & design ab Rehact AB har under 2013 givit Ross arkitektur & design i uppdrag att rita ett visningshus på Dalarö. Avsikten är att kunna visa och testa företagets revolutionerande energi/klimatsystem. Bygglov har nu beviljats för projektet och markarbetena beräknas kunna startas under sensommaren 2014.

Nytt inslag idag i Svensk Byggtjänst podd ”Snåret”: ”Vi behöver en nationell strategi för växande städer”

2014-06-17 15:09 CEST Svensk Byggtjänst Förra veckan fick opinionsbildare från Stockholms Handelskammare, Nybyggarkommissionen och jagvillhabostad.nu möjlighet att ställa sina krav för ett ökat bostadsbyggande till politikerna. Nu är det Alliansens tur att få bemöta dessa krav i ett nytt avsnitt av Svensk Byggtjänsts podd ”Snåret”, som släpps idag, 17 juni.

Kärnkraftbranschen tacklar utmaningar tillsammans

2014-06-17 09:09 CEST Inspecta Nya föreskrifter ändrar förutsättningarna och ställer andra krav. Allt större miljöfokus innebär också nya möjligheter för kärnkraften, trots Fukushima-olyckan och nedläggningsbeslut i Tyskland. Nu diskuteras nybyggnationer och högre ställda krav på underhåll. Kärnkraften är en bransch i förändring och på frammarsch.