Pressmeddelanden

Öresundskraft sprider ljus i Kenya

2015-03-27 09:15 CET Öresundskraft Solenergi istället för vedstickor och fotogen. Öresundskraft bidrar med solenergilampor i Kenya under Earth Hour.

2015-03-26 10:11 CET Svensk Energi El är nyckeln till en mer hållbar transportsektor. Det visar Elmätaren, Svensk Energis konsumentbarometer. 63 procent av de tillfrågade anser att el är det som bäst kan ersätta bensin och diesel som drivmedel för bilar - en ökning med 17 procent på tre år.

E.ON lanserar Biogas 100 för en snabbare omställning till hållbara transporter

2015-03-26 08:00 CET E.ON Sverige AB E.ON lanserar Biogas 100, en ny fordonsgasprodukt för transportsektorn. Till skillnad från Biogas 50, som innebär lika delar biogas och naturgas, är Biogas 100 helt förnybart. Båda produkterna tredjepartsgranskas av en extern oberoende revisor. - Vi hoppas att fler aktörer följer efter så att vi tillsammans kan bidra till en hållbar transportsektor, berättar Tina Helin, VD E.ON Gas.

Jackbara plintar underlättar drifttagning och service

2015-03-26 08:00 CET Phoenix Contact AB Med sina 6 anslutningspunkter - tre fasta och tre för jackbar kontakt uppnås med den DIN-skenmonterade flerledarplinten PT 2.5-HEXA ett mycket flexibelt koncept som underlättar drifttagning såväl som efterkommande service av anslutna moduler och komponeter.

Övik Energi tänder lampor för att uppmärksamma Earth Hour

2015-03-26 08:00 CET Övik Energi Den 28 mars då det är Earth Hour uppmanas alla att släcka sina lampor under en timme i en internationell symbolhandling för klimatet. Men det är inte tillgången till el som är det stora problemet i världen utan avsaknaden av den. Övik Energi väljer även i år att uppmärksamma manifestationen genom att skänka solcellslampor till Kenya.

Statoil toppar hållbarhetsranking

2015-03-25 14:41 CET Statoil Fuel & Retail Sverige AB Statoil är utsett till Sveriges mest hållbara drivmedelsföretag. Det visar Sustainable Brand Index som är Skandinaviens största varumärkesundersökning med fokus på hållbarhet.

Empower  tecknar långsiktigt ramavtal med TeliaSonera

2015-03-25 14:28 CET Empower ​Empower har tecknat ett nytt 3-årigt ramavtal med TeliaSonera i Sverige för byggnation av fiberförbindelser, tekniska anslutningspunkter och utbyggnad av mobilnätet. Det nya avtalet stärker samarbetet mellan Empower och TeliaSonera och innebär en förnyelse av tidigare avtal samt en utökning geografiskt till fler regioner i Sverige och utbyggnad av mobilnät i hela landet.

2015-03-25 14:13 CET Modity Energy Trading AB Under hösten har Landskrona Energi arbetat fram en affärsplan för elhandel i syfte att erbjuda sina lokala kunder ytterligare en produkt. Planen är att Landskronaborna redan den 1 maj ska kunna köpa el av sitt eget energibolag.

Svensk Byggtjänst lanserar nya Omvärldsbevakning webbtjänst: Ett verktyg för personlig kunskapsutveckling byggd på redaktionell specialistkompetens

2015-03-25 12:02 CET Svensk Byggtjänst – Genom ett omfattande utvecklingsarbete och en ytterligare förstärkt redaktion blir Omvärldsbevakning webbtjänst nu ett verktyg för personlig kunskapsutveckling. Den nya tjänsten ger bland annat mer analys och expertråd samt personanpassning utifrån 35 ämnen. Dessutom blir webb-TV en integrerad del i tjänsten.

OKQ8 öppnar ny automatstation efter ombyggnation i Örebro

2015-03-25 07:50 CET OKQ8 Den nya automatstationen OKQ8 Örebro Marieberg öppnar upp för tankning av drivmedel under vecka 13. Stationen, som tidigare var en Tankastation, har byggts om till en OKQ8 Minipris med ny fräsch design och multipumpar. Placeringen i Mariebergs handelsområde är lättillgänglig för alla de bilister som rör sig i området.