Pressmeddelanden

2014-03-20 08:15 CET Inspecta Lars Tornberg har rekryterats för att leda Inspectas projektuppdrag för att ännu bättre stötta kunderna vid underhållsstoppen och vid ombyggnads- och nybyggnadsprojekt. Lars Tornberg kommer närmast från Technogarden.

Experter och allmänhet oeniga om vem som är mest hållbar

2014-03-20 08:05 CET JCW Hållbar Kommunikation Uppfattningarna skiljer sig betydligt åt när experter och allmänhet bedömer vilka företag och organisationer som uppfattas vara mest hållbara. Det framgår av en ny undersökning bland allmänheten via Sifo och bland 50 ledande experter inom hållbarhet och kommunikation. Resultaten diskuteras i boken ”Hyfsat Hållbar” av Jessica Cederberg Wodmar som släpps i dag.

2014-03-19 14:28 CET Svensk Energi Vecka 11 gav tillrinningarna motsvarande nästan en TWh (1 000 000 000 kWh) elenergi. Det är det näst högsta värdet för vecka 11 under perioden 1950-2013. De senaste veckornas tillrinningar – och den senaste – visar på en profil som indikerar vårflod. Statistiskt sett borde föregående veckas tillrinning inträffa fem veckor senare, vecka 16/17.

Framtidens dalakraft - sök sponsring till din förening

2014-03-19 12:26 CET Dalakraft Dalakraft sponsrar barn- och ungdomsverksamheter inom idrott och kultur i Dalarna. Vi bjuder in alla ideella föreningar som uppfyller villkoren att söka sponsring. Sista datum för ansökan till vårens utdelning är 31 mars. Välkomna med er ansökan!

Schneider Electric levererar till Sahlgrenska sjukhusets nya superbyggnad

2014-03-19 10:27 CET Schneider Electric Schneider Electric levererar tjänster och produkter till Sahlgrenska sjukhusets nya toppmoderna sjukhusbyggnad. Byggnaden, som kallas BOIC (Bild- och interventionscentrum), har 36 operationssalar som kommer att innehålla funktioner och medicinska verksamheter som använder avancerade metoder för bilddiagnostik och behandlingar på en extremt hög teknisk nivå.

Jämtkraft redovisar vinst på 184 miljoner - trots tuffa förutsättningar

2014-03-18 15:44 CET Jämtkraft AB De låga elpriserna och en kraftigt höjd vattenkraftsskatt bidrog till ett något svagare resultat på 184 miljoner före skatt för Jämtkraftkoncernen under 2013. Bolaget har fortsatt stark finansiell ställning.

Höjda krav på arbete med flänsförband

2014-03-18 09:06 CET Inspecta Den nya standarden SS-EN 1591-4 ställer krav på personcertifiering vid arbete med flänsförband. Inspecta och SSG har tagit fram en utbildning som ger certifiering och höjer säkerheten inom industrin.

Stormar, varmt väder och låga elpriser påverkade Skellefteå Krafts resultat 2013

2014-03-18 08:06 CET Skellefteå Kraft Under 2013 gjorde Skellefteå Kraft en vinst på 125 miljoner kronor efter finansiella poster, jämfört med 599 miljoner 2012.

2014-03-18 06:00 CET Svebio, Svenska Bioenergiföreningen Andelen förnybar energi i transportsektorn var hela 15,1 procent 2013. Det innebär att Sverige nu ligger långt över EU-målet för 2020. Det framgår av Energimyndighetens kortsiktsprognos. Tyvärr kommer andelen förnybar energi att minska i år när den nya kvotplikten införs.

Arbetarskyddsregler och miljöregler för byggsektorn – 2014 års utgåvor

2014-03-17 11:05 CET Svensk Byggtjänst Nu finns handböckerna Arbetarskyddsregler för byggsektorn och Miljöregler för byggsektorn i färska utgåvor, giltiga per 1 januari 2014. De båda verken, som revideras och uppdateras årligen av Svensk Byggtjänst, presenterar aktuella lagar och regler inom respektive område.