Pressmeddelanden

Ecoclime: Prognos - Evertech ökar försäljningen 2017 med mer än 10 MSEK

Ecoclime: Prognos - Evertech ökar försäljningen 2017 med mer än 10 MSEK

2016-11-21 09:44 CET
​På basis av Evertechs order till Skanska Nya Hem som tidigare meddelats, 4 st tecknade...

Elkunder kan inte skydda sig mot ökade elpriser i vinter

Elkunder kan inte skydda sig mot ökade elpriser i vinter

2016-11-20 10:00 CET
Det enda sättet för elkunder att skydda plånboken mot ökade elpriser i vinter är att än...

Förorenad jord stoppar grävarbete

Förorenad jord stoppar grävarbete

2016-11-18 14:00 CET
Schaktning för elkabel stoppas efter fynd av förorenad jord. Kan härröra från gasverkse...

OKQ8 Scandinavia fortsätter samarbetet med Solvatten

OKQ8 Scandinavia fortsätter samarbetet med Solvatten

2016-11-18 07:50 CET
OKQ8 Scandinavia förlänger sitt fleråriga samarbete med den svenska innovationen Solvat...

Mitsubishi Electric lanserar värmepump med CO2

Mitsubishi Electric lanserar värmepump med CO2

2016-11-17 16:00 CET
​Mitsubishi Electric lanserar hetvattenvärmepump QAHV med naturligt köldmedium CO2. So...

​Ren biodiesel ökar snabbt på drivmedelsmarknaden

​Ren biodiesel ökar snabbt på drivmedelsmarknaden

2016-11-17 13:33 CET
Biodiesel i ren form ökar snabbt på den svenska drivmedelsmarknaden. Användningen av re...

Ny standard definierar hur gränssnitt för kundhantering integreras i elnät.

Ny standard definierar hur gränssnitt för kundhantering integreras i elnät.

2016-11-17 10:17 CET
Den nya standarden SS-EN 61968-8, som fastställts idag, definierar hur gränssnitt för k...

​Jämtkraft omfördelar tillgångar i Norge

​Jämtkraft omfördelar tillgångar i Norge

2016-11-17 09:00 CET
Nu tas nästa steg i omfördelningen av Jämtkrafts tillgångar i Norge. Den här gången kom...

​Ingen höjning av fjärrvärmepriset nästa år

​Ingen höjning av fjärrvärmepriset nästa år

2016-11-16 08:24 CET
Jönköping Energi kommer inte att höja fjärrvärmepriset 2017 utan nivån ligger kvar på s...

Umeå Energi en av Sveriges mest uppskattade arbetsgivare

Umeå Energi en av Sveriges mest uppskattade arbetsgivare

2016-11-16 07:55 CET
Enligt den årliga undersökningen Sveriges Bästa Arbetsgivare är Umeå Energi en av lande...