Pressmeddelanden

Veronica Palm (S) och Ulf Perbo (KD) debatterade bostadsbyggande i Almedalen: Investeringsstöd den stora skiljelinjen mellan blocken

2014-06-30 17:26 CEST Svensk Byggtjänst Vad gör politiken för ökat bostadsbyggande? Det var titeln på dagens seminarium från Svensk Byggtjänst på Business Arena på Burmeister i Almedalen. Veronica Palm, socialdemokraternas bostadspolitiska talesperson och Ulf Perbo, statssekreterare till bostadsminister Stefan Attefall debatterade lösningar för ökat bostadsbyggande, inför en fullsatt lokal.

2014-06-27 15:49 CEST E.ON Sverige AB

Fjärrvärmepriserna 2015 klara

2014-06-27 15:10 CEST Öresundskraft Årets dialog om fjärrvärmepriset i Helsingborg och Ängelholm - Prisdialogen - har resulterat i prisjusteringar som ligger väl under de tak som slogs fast för ett år sedan.

2014-06-27 14:05 CEST Skellefteå Kraft Skellefteå Kraft har ett nytt visuellt utseende och snart sjösätts ännu en satsning – en ny webb. Projektet genomförs tillsammans med Skellefteåbaserade The Lodge.

2014-06-27 09:02 CEST Svebio, Svenska Bioenergiföreningen Svebios ordförande Gunnar Olofsson valdes under tisdagen till ny styrelseordförande i norska Statskog SF.

Svensk Byggtjänst i Almedalen: Politikerdebatt om bostadsbristen och goda exempel från Botkyrka och Skövde

2014-06-26 11:00 CEST Svensk Byggtjänst Vad kommer Alliansen respektive oppositionen att göra för att få fart på byggandet och lösa bostadsbristen om de får regeringsmakten i höst? Det är huvudfrågan när Svensk Byggtjänst arrangerar en debatt i Almedalen mellan mellan Ulf Perbo, Kristdemokraterna och Veronica Palm, Socialdemokraterna.

Mitsubishi Electric medverkar på Stora Nolia i Piteå

2014-06-26 10:50 CEST Mitsubishi Electric Stora Nolia går i år av stapeln den 2-10 augusti i Piteå. Stora Nolia är mässan som kallas för sommarens skönaste folkfest med runt 100 000 besökare och 800 utställande företag i alla branscher. I år gör Mitsubishi Electric debut som utställande företag på Stora Nolia där vi visar upp ett axplock av våra luft/luft- och luft/vattenvärmepumpar.

2014-06-26 10:44 CEST Svebio, Svenska Bioenergiföreningen Hur får vi fler förnybarhetshjältar? Om inte konsumenterna efterfrågar förnybar energi kommer inga politikerna våga genomföra de nödvändiga beslut som behövs för att uppnå 2030 målet. Kom och delta i ett samtal med BioDriv i Almedalen 2 juli 11.30-12.00 i Westanders trädgård.

2014-06-26 10:08 CEST Svensk Energi Svensk Energis senaste Elmätare visar att en tredjedel av de elkunder som väljer avtal gör det för att aktivt kunna påverka sina elkostnader. Över hälften kan tänka sig att anpassa sin elanvändning över dygnet för att spara pengar. Men helst vill elkunden vara aktiv på ett passivt sätt – genom automatik för smartaste energianvändning.

SVERKER 900 Provningsingenjörens nya verktygslåda för en- och trefasprovning

2014-06-26 08:30 CEST Megger Sweden AB Megger introducerar SVERKER 900 - en ”Trefas-SVERKER” med extra allt!