Pressmeddelanden

2011-11-02 07:08 CET Finansium AB Instability in Europe remains, despite the efforts made by the leaders of the Euro countries. There are two main problems that causes high volatility on the markets: - The unclear future of how Europe will manage the big debt of PIIGS - Portugal, Ireland, Italy, Greece and Spain - The slow American market Bank of Japan (BOJ) continues to intervene on the Forex market, as earlier announced.

2011-11-01 22:07 CET Finansium AB Oron för framförallt Euron fortsätter, trots de intensiva försöken bland Europas ledare att inge förtroende och skapa stabilitet på marknaderna. Japan har gjort en intervention som kraftigt har påverkat japanska Yen, vilket är i linje med vad BOJs intentioner enligt tidigare uttalande.

MUF: EU är inte stort nog för Sverige och Barroso

2011-09-29 08:05 CEST Moderata Ungdomsförbundet, MUF Under sitt årliga tal till unionen berättade kommissionens ordförande José Manuel Barroso att politikers misslyckande ska bestraffa en enkild sektor. EU-Kommissionen har tidigare berättat att de ska lägga ett förslag om införandet av en transaktionsskatt för samtliga medlemsstater i början av oktober.

2011-09-27 14:58 CEST Finansium AB Torsdagens och Fredagens handel fortsatte att präglas av stor osäkerhet. Under Måndagen har en viss återhämtning skett. Det var framförallt FEDs ”Operation Twist” gällande köp av långa statspapper för 400 miljarder dollar under åtta månader som skapade extra oro på den redan skakiga marknaden.

2011-09-27 14:52 CEST Finansium AB Thursday’s and Friday's trading was characterized by great uncertainty. Some recovery has been made during Monday from last weeks rally. It was FED's initiative, "Operation Twist", purchase of long-term bonds for $400 billion over eight months, that created extra turbulence on the market.

2011-09-27 11:14 CEST Finansium AB Vi har idag lagt ut ett nytt fondbyte. Om du registrerat dig för autobyte behöver du inte göra någonting, vi sköter hela bytet! Annars behöver bytet initieras som vanligt enligt nedan.

2011-09-12 10:30 CEST Finansium AB Instabiliteten fortsätter på både aktie-och valutamarknaderna. Den oklara framtiden för hur Europa kommer att hantera den stora skulden för PIIGS - Portugal, Irland, Italien, Grekland och Spanien - och marknaden väntar på att USA skall få bättre fart på sin ekonomi, allt detta kommer att ge oss mer volatilitet på marknaderna.

2011-09-08 10:10 CEST Finansium AB The instability continues on both the stock and currency markets. During the first eight months, Stockholm Stock Exchange has gone down by -20%. There are two main problems that causes high volatility on the markets: - The unclear future of how Europe will manage the big debt of PIIGS - Portugal, Ireland, Italy,Greece and Spain - The slow american market

2011-09-08 10:08 CEST Finansium AB Instabiliteten fortsätter på både aktie-och valutamarknaderna. Under de första åtta månaderna har Stockholmsbörsen gått ner med -20%. Den oklara framtiden för hur Europa kommer att hantera den stora skuldebördan för PIIGS - Portugal, Irland, Italien, Grekland och Spanien - samt att marknaden väntar på USA skall stärka sin ekonomi kommer att ge mer volatilitet på marknaderna.

2011-08-31 13:54 CEST Finansium AB Nu är det dags för ett nytt fondbyte hos Finansium. Idag rekommenderar vi byte av fonder hos PPM. Du kan byta dina fonder på något av följande sätt: