Pressmeddelanden

2011-09-08 10:10 CEST Finansium AB The instability continues on both the stock and currency markets. During the first eight months, Stockholm Stock Exchange has gone down by -20%. There are two main problems that causes high volatility on the markets: - The unclear future of how Europe will manage the big debt of PIIGS - Portugal, Ireland, Italy,Greece and Spain - The slow american market

2011-09-08 10:08 CEST Finansium AB Instabiliteten fortsätter på både aktie-och valutamarknaderna. Under de första åtta månaderna har Stockholmsbörsen gått ner med -20%. Den oklara framtiden för hur Europa kommer att hantera den stora skuldebördan för PIIGS - Portugal, Irland, Italien, Grekland och Spanien - samt att marknaden väntar på USA skall stärka sin ekonomi kommer att ge mer volatilitet på marknaderna.

2011-08-31 13:54 CEST Finansium AB Nu är det dags för ett nytt fondbyte hos Finansium. Idag rekommenderar vi byte av fonder hos PPM. Du kan byta dina fonder på något av följande sätt:

2011-08-13 08:06 CEST Finansium AB Finansiums Forex G7 valutafonder påverkades negativt under måndagen pga pågående handel med framförallt japanska Yen, men återhämtade sig gradvis under veckan. Veckans snabba svängningar höll sig trots allt inom historiska gränsvärden och handel i våra system pågår som vanligt sedan Måndag 10:00 CET.

2011-08-09 17:03 CEST Fourstream® AB Fourstream®, en av Skandinaviens ledande leverantörer inom mobil marknadsföring med ett 80-tal kunder i olika branscher ser en enorm trafikökning på sina kunders mobila hemsidor.

2011-08-06 20:06 CEST Finansium AB Standard & Poor’s har för första gången sänkt USA:s kreditbetyg från toppbetyget AAA till AA+. Beskedet väntas öka räntebördan för stat, företag och hushåll. Det är mycket osäkert hur marknaderna kommer att reagera när de öppnar igen på söndag kväll, och på grund av detta kommer vi inte att öppna nya postioner på Forex i början av nästa vecka och på så sätt undvika onödig riskexponering.

2011-08-02 10:46 CEST Finansium AB Sedan början av Maj 2011 kör vi fonden "Finansium Forex G7 v1" fond som handlar med flera valutapar och har en tillväxt på +20.75% (NAV USD). Juli resulatet blev +5.29% (NAV USD) Sedan början av Juli 2011 kör vi fonden Finansium Forex G7 v2" fond som handlar med flera valutapar och har en tillväxt på +3.32% (NAV USD). Juli resulatet blev +3.32% (NAV USD)

2011-07-01 17:06 CEST Finansium AB Under denna period har Finansiums kapitalförvaltning på valutamarknaden (Forex) genererat en tillväxt på ca 36%. Sedan början av Maj 2011 kör vi fonden Finansium Forex G7 fond som handlar med flera valutapar och har en tillväxt på +14.69% (NAV USD). Juni resulatet blev +5.54% (NAV USD)

2011-06-20 10:51 CEST Finansium AB Nu är det dags för ett nytt fondbyte hos Finansium. Idag rekommenderar vi byte av fonder hos PPM.