Pressmeddelanden

2011-06-27 09:56 CEST BT Nordics BT har inlett ett samarbete med de svenska systemutvecklarna Aphelion. Samarbetet innebär att Aphelion kan erbjuda sitt system Quasar eFX, för automatisk valutahandel (FX), som en globalt tillgänglig hostad lösning via BT Radianz Managed Infrastructure*. Det ger Aphelion en ny distributionskanal till den globala finansmarknaden.

2011-06-20 10:51 CEST Finansium AB Nu är det dags för ett nytt fondbyte hos Finansium. Idag rekommenderar vi byte av fonder hos PPM.

Global Perspective juni 2011: Ingen problemfri återhämtning

2011-06-14 11:42 CEST Standard Life Investments Det är tre år sedan finanskrisen startade och Standard Life Investments analyserar nu krisens följder. SLI menar att även om många beslutsfattare initialt reagerade snabbt med åtgärder för att dämpa krisens effekter så sköts många viktiga och svåra beslut på framtiden. Investerare bör därför förbereda sig för en tid med en långsammare ekonomisk tillväxt och volatila finansmarknader.

2011-05-19 08:54 CEST Finansium AB Nu är det dags för ett nytt fondbyte hos Finansium. Idag rekommenderar vi byte av fonder hos PPM. Du kan byta dina fonder på något av följande sätt:

Ny rapport från Global Utmanings ekonomiska råd:”Globala obalanser kan leda till ny finanskris”

2011-05-12 08:10 CEST Global Utmaning De globala obalanserna i sparandet var en av orsakerna till finanskrisen 2008. Och även om den akuta krisen är över, så finns mycket av obalanserna kvar. Det konstateras i en ny rapport från tankesmedjan Global Utmaning, skriven av Mats Kinnwall och Stefan Ackerby.

2011-05-06 10:10 CEST Finansium AB Nu är det dags för ett nytt fondbyte hos Finansium. Idag rekommenderar vi byte av fonder hos PPM. Du kan byta dina fonder på något av följande sätt:

2011-04-29 09:57 CEST Finansium AB Idag rekommenderar vi byte av fonder hos PPM. Du kan byta dina fonder på något av följande sätt:

2011-04-20 07:46 CEST Finansium AB Under det senaste decenniet har handel med aktier och valuta gått från att vara ett yrke för välklädda börsmäklare, som utövat traditionell handel baserat på mer eller mindre subjektiva beslut, till att gradvis ersättas av handel baserad på matematisk analys och massbearbetning av information från världens olika handelsplatser.

2011-04-08 16:01 CEST Finansium AB Pensionsgruppen - med företrädare för de fem partierna som står bakom pensionsöverenskommelsen (S, M, FP, C och KD) - beslutade den 5 april att åtgärder ska vidtas som förhindrar massfondbyten i premiepensionssystemet.

2011-03-24 11:32 CET Finansium AB Det har varit en ovanlig inledningen på året, med katastrofer i Japan och våldsamheter i många arabiska länder. Detta påverkar självklart de finansiella marknaderna. Check out our latest e-mail newsletter: http://ymlp.com/zGHwbj