Pressmeddelanden

Kredit – gratis för vissa, dyrt för andra

2012-02-01 14:35 CET Prisjakt Sverige AB

2012-01-25 15:33 CET Aktiespararna Aktiespararna rekommenderar sina medlemmar att inte anta det bud som huvudägaren Schibsted har lagt på bolaget. Musiktjänsten Wimp är i sin linda och den långsiktiga potentialen kan visa sig vara stor. En stark tillväxt kan dock kräva kapitaltillskott och risken får anses vara hög, men Aktiespararna gör ändå bedömningen att potentialen måste värderas högre än det aktuella budet.

2012-01-20 14:00 CET Aktiespararna Aktiespararna rekommenderar sina medlemmar att anta det bud som Nordic Capital har lagt på Orc Group. Aktiespararna bedömer att det finns potential i Orc om bolaget kan få ordning på dotterbolaget Neonet. Men enligt Aktiespararna kan den potentialen inte förverkligas med nuvarande ägarkonstellation.

2011-12-14 16:45 CET Aktiespararna Aktiespararna rekommenderar sina medlemmar att anta det bud som Stureguld AB har lagt på Guld Invest Norden AB eftersom ett samgående måste bedömas vara industriellt riktigt samt att vederlaget får anses skäligt.

2011-12-12 08:00 CET Svea Exchange AB Exchange Finans höjer från måndag 12 december det maximala räntegrundande beloppet för sparkunder till 5 000 000 kr. Exchange Finans sparkonto erbjuds till både privatpersoner och företag. Sparkontot omfattas av den statliga insättningsgarantin, har fria uttag och inga avgifter. Ränta är per den 9 december 2011 3,20%.

2011-12-09 11:21 CET Finansium AB Våra system övervakar risknivån på marknaderna och stoppar handeln om risken bedöms vara för hög. Systemen har vid ett flertal tillfällen de senaste månaderna bedömt att risknivåerna varit för höga och med anledning av detta har vi handlat mindre än vanligt.

2011-12-09 08:30 CET Aktiespararna Aktiespararna rekommenderar sina medlemmar att anta det bud som Sandvik har lagt på det börsnoterade dotterbolaget Seco Tools, eftersom det erbjudna priset motsvarar de värden som finns i bolaget.

2011-12-08 22:16 CET Finansium AB How does the crisis impact on our trading All our systems supervise the risk in the market and reduce or stop the trading when the risk levels are too high. Our systems have, on several occasions during the last couple of months, found that the risk levels are too high. As a consequence our systems have traded less than normal.

2011-12-05 10:25 CET Aktiespararna En oenig styrelse i Öresund har presenterat ett förslag om att dela Öresund i två bolag. Aktiespararna är starkt kritiska till förslaget som medför negativa skatteeffekter för ett stort antal aktieägare och skapar två betydligt mindre bolag med försämrad likviditet i aktierna. Bättre är att Mats Qviberg, som är starkt förknippad med HQ-affären, lämnar Öresunds styrelse och ledning.

2011-12-02 13:13 CET Finansium AB For Finansium’s funds were November 2011 a month with less trades than normal. An average month has around 90 trades, but during November it was down to 30 trades. Finansium Forex G7 v1 fund since 1-May-2011: +28.81% (USD NAV) November 2011: 0.84% Finansium Forex G7 v2 fund since 1-July-2011: +17.75% (USD NAV) November 2011: +1.81%