Pressmeddelanden

2011-12-09 11:21 CET Finansium AB Våra system övervakar risknivån på marknaderna och stoppar handeln om risken bedöms vara för hög. Systemen har vid ett flertal tillfällen de senaste månaderna bedömt att risknivåerna varit för höga och med anledning av detta har vi handlat mindre än vanligt.

2011-12-09 08:30 CET Aktiespararna Aktiespararna rekommenderar sina medlemmar att anta det bud som Sandvik har lagt på det börsnoterade dotterbolaget Seco Tools, eftersom det erbjudna priset motsvarar de värden som finns i bolaget.

2011-12-08 22:16 CET Finansium AB How does the crisis impact on our trading All our systems supervise the risk in the market and reduce or stop the trading when the risk levels are too high. Our systems have, on several occasions during the last couple of months, found that the risk levels are too high. As a consequence our systems have traded less than normal.

2011-12-05 10:25 CET Aktiespararna En oenig styrelse i Öresund har presenterat ett förslag om att dela Öresund i två bolag. Aktiespararna är starkt kritiska till förslaget som medför negativa skatteeffekter för ett stort antal aktieägare och skapar två betydligt mindre bolag med försämrad likviditet i aktierna. Bättre är att Mats Qviberg, som är starkt förknippad med HQ-affären, lämnar Öresunds styrelse och ledning.

2011-12-02 13:13 CET Finansium AB For Finansium’s funds were November 2011 a month with less trades than normal. An average month has around 90 trades, but during November it was down to 30 trades. Finansium Forex G7 v1 fund since 1-May-2011: +28.81% (USD NAV) November 2011: 0.84% Finansium Forex G7 v2 fund since 1-July-2011: +17.75% (USD NAV) November 2011: +1.81%

2011-11-30 09:27 CET Finansium AB I december försvinner möjligheten att utföra automatiska byten av PPM fonder, enligt ett beslut som fattades av regeringen. Eftersom vi tror på vår modell och själva använder den för att förvalta våra PPM fonder, kommer vi fortsätta att publicera våra fondval till alla er som är intresserade, helt utan någon kostnad.

2011-11-24 13:56 CET Aktiespararna Stora Aktie- och Fonddagen i Stockholm 2011 är ett av Sveriges största aktieevent och för första gången står Stockholm Waterfront redo att ta emot Sveriges många aktie- och fondsparare!

2011-11-14 10:22 CET Finansium AB Vi har idag lagt ut ett nytt fondbyte. Om du registrerat dig för autobyte behöver du inte göra någonting, vi sköter hela bytet! Annars behöver bytet initieras som vanligt enligt nedan.

2011-11-11 11:35 CET Modity Energy Trading AB Modity lägger varje vecka ut en marknadskommentar på hemsidan, www.modity.se. Marknadskommentaren innefattar en kort sammanfattning av veckans prisutveckling på el- och bränslemarknaderna (specifik kommentar för elområde Malmö) samt en prognos på- och en diskussion om kommande veckas prispåverkande händelser. Vi vill vara med och göra prisutvecklingen inom energibranschen lättare att förstå.

2011-11-07 15:50 CET Svea Exchange AB Exchange Finans har valts in i den svenska finansiella koalitionen mot barnpornografi, Finanskoalitionen. Exchange Finans tar i och med detta tydligt ställning mot sexuell exploatering av barn.