Pressmeddelanden

2011-12-08 22:16 CET Finansium AB How does the crisis impact on our trading All our systems supervise the risk in the market and reduce or stop the trading when the risk levels are too high. Our systems have, on several occasions during the last couple of months, found that the risk levels are too high. As a consequence our systems have traded less than normal.

2011-12-02 13:13 CET Finansium AB For Finansium’s funds were November 2011 a month with less trades than normal. An average month has around 90 trades, but during November it was down to 30 trades. Finansium Forex G7 v1 fund since 1-May-2011: +28.81% (USD NAV) November 2011: 0.84% Finansium Forex G7 v2 fund since 1-July-2011: +17.75% (USD NAV) November 2011: +1.81%

2011-11-30 09:27 CET Finansium AB I december försvinner möjligheten att utföra automatiska byten av PPM fonder, enligt ett beslut som fattades av regeringen. Eftersom vi tror på vår modell och själva använder den för att förvalta våra PPM fonder, kommer vi fortsätta att publicera våra fondval till alla er som är intresserade, helt utan någon kostnad.

2011-11-14 10:22 CET Finansium AB Vi har idag lagt ut ett nytt fondbyte. Om du registrerat dig för autobyte behöver du inte göra någonting, vi sköter hela bytet! Annars behöver bytet initieras som vanligt enligt nedan.

2011-11-11 11:35 CET Modity Energy Trading AB Modity lägger varje vecka ut en marknadskommentar på hemsidan, www.modity.se. Marknadskommentaren innefattar en kort sammanfattning av veckans prisutveckling på el- och bränslemarknaderna (specifik kommentar för elområde Malmö) samt en prognos på- och en diskussion om kommande veckas prispåverkande händelser. Vi vill vara med och göra prisutvecklingen inom energibranschen lättare att förstå.

2011-11-02 07:08 CET Finansium AB Instability in Europe remains, despite the efforts made by the leaders of the Euro countries. There are two main problems that causes high volatility on the markets: - The unclear future of how Europe will manage the big debt of PIIGS - Portugal, Ireland, Italy, Greece and Spain - The slow American market Bank of Japan (BOJ) continues to intervene on the Forex market, as earlier announced.

2011-11-01 22:07 CET Finansium AB Oron för framförallt Euron fortsätter, trots de intensiva försöken bland Europas ledare att inge förtroende och skapa stabilitet på marknaderna. Japan har gjort en intervention som kraftigt har påverkat japanska Yen, vilket är i linje med vad BOJs intentioner enligt tidigare uttalande.

MUF: EU är inte stort nog för Sverige och Barroso

2011-09-29 08:05 CEST Moderata Ungdomsförbundet, MUF Under sitt årliga tal till unionen berättade kommissionens ordförande José Manuel Barroso att politikers misslyckande ska bestraffa en enkild sektor. EU-Kommissionen har tidigare berättat att de ska lägga ett förslag om införandet av en transaktionsskatt för samtliga medlemsstater i början av oktober.

2011-09-27 14:58 CEST Finansium AB Torsdagens och Fredagens handel fortsatte att präglas av stor osäkerhet. Under Måndagen har en viss återhämtning skett. Det var framförallt FEDs ”Operation Twist” gällande köp av långa statspapper för 400 miljarder dollar under åtta månader som skapade extra oro på den redan skakiga marknaden.

2011-09-27 14:52 CEST Finansium AB Thursday’s and Friday's trading was characterized by great uncertainty. Some recovery has been made during Monday from last weeks rally. It was FED's initiative, "Operation Twist", purchase of long-term bonds for $400 billion over eight months, that created extra turbulence on the market.