Pressmeddelanden

2012-05-29 09:19 CEST Region Blekinge Tillväxten i Blekinges varuexport var 17 procent under 2011 - en av de största i Sverige jämfört med andra regioner. Men, Blekinge-företagen kan exportera betydligt mer. Därför anordnar Region Blekinge och Almi en export och finansieringsdag för att stödja de företag som vill vidga sina marknader och hitta finansiering för sina exportsatsningar.

Prisjakt: “Boräntelistorna behövs för konkurrensen”

2012-05-25 12:23 CEST Prisjakt Sverige AB Visst skiljer det mellan bankernas bolåneräntor - räntelistorna ger konsumenten makt

Energirelaterade marknadspriser på Moditys hemsida

2012-04-24 14:16 CEST Modity Energy Trading AB På www.modity.se hittar du uppdaterade priser och diagram på el, bränsle och andra energirelaterade produkter. Priserna uppdateras generellt en gång i timmen och du växlar enkelt mellan diagrammen. Varje måndag lägger vi även som tidigare ut en marknadskommentar där vi beskriver veckans prisförändringar och vad som kommer driva priset på el och bränslen den kommande veckan.

2012-04-11 09:32 CEST Finansium AB We are also proud to announce that we started one more fund. The new fund is an evolution from Finansium Forex G7 V1. The goal of this fund is to manage the volatility on the market better. Finansium Forex G7 v1 fund since 1-May-2011: +32.25% (USD NAV) March 2012: +2.02% Finansium Forex G7 v3 fund since 1-Jan-2012: +8.7% (USD NAV) March 2012: +4.12%

Modity lanserar en ny hemsida

2012-03-08 12:41 CET Modity Energy Trading AB På vår nya hemsida kan du läsa om hur prissättningen på energimarknaden fungerar och lära dig mer om bränslemarknaderna, utsläppsrätter, elområden och elcertifikat. Vi publicerar veckovisa marknadskommentarer och aktuella händelser. Inom kort kommer vi även att publicera uppdaterade priser på de, enligt våra kunder, mest intressanta produkterna på energimarknaden. Följ oss på www.modity.se.

2012-03-05 08:59 CET Finansium AB During February 2012 the consumer sentiment in Europe and USA rose, thereby reducing the gloom on the financial market. The European crisis are still shaking the market from time to time, but since the market now see a plan for Europe, the volatility on the market is lower. The world is now more concerned by the conflict in Syria and the nuclear program in Iran.

Kredit – gratis för vissa, dyrt för andra

2012-02-01 14:35 CET Prisjakt Sverige AB

2011-12-09 11:21 CET Finansium AB Våra system övervakar risknivån på marknaderna och stoppar handeln om risken bedöms vara för hög. Systemen har vid ett flertal tillfällen de senaste månaderna bedömt att risknivåerna varit för höga och med anledning av detta har vi handlat mindre än vanligt.

2011-12-08 22:16 CET Finansium AB How does the crisis impact on our trading All our systems supervise the risk in the market and reduce or stop the trading when the risk levels are too high. Our systems have, on several occasions during the last couple of months, found that the risk levels are too high. As a consequence our systems have traded less than normal.

2011-12-02 13:13 CET Finansium AB For Finansium’s funds were November 2011 a month with less trades than normal. An average month has around 90 trades, but during November it was down to 30 trades. Finansium Forex G7 v1 fund since 1-May-2011: +28.81% (USD NAV) November 2011: 0.84% Finansium Forex G7 v2 fund since 1-July-2011: +17.75% (USD NAV) November 2011: +1.81%