Dokument

TEM2014 Luleå

2015-08-13 16:37 CEST Visit Luleå AB Turismekonomisk rapport för Luleå 2014.

Swedfunds integrerade delårsrapport per den 30 juni 2015

2015-08-13 10:57 CEST Swedfund

Ruukki Provides Better, Faster Insights to Management Through Enhanced Business Warehouse and Data Center

2015-08-11 10:23 CEST Tata Consultancy Services TCS Ruukki utilizes a set of reporting systems including the business warehouse (BW) hosted in their data center (DC). However, the BW architecture was challenged, resulting in ineffective reporting. The company decided to enhance their current BW and leverage a new system to better support business critical reporting. TCS successfully migrated Ruukki’s DC and optimized the BW design..

Provläs Kreativ när piskan viner

2015-08-11 08:11 CEST Roos & Tegnér AB

Provläs När ditt ban inte äter

2015-08-11 08:11 CEST Roos & Tegnér AB

Grant Thornton corporate governance report 2015

2015-08-10 16:04 CEST Grant Thornton Företagskulturen är avgörande för att uppnå företagets mål. Om ledningens ton inte är i linje med aktieägarnas och andra aktörers ambitioner kommer företagets strategi sannolikt att misslyckas. Denna internationella rapport från Grant Thornton bygger på ca 2000 intervjuer med styrelsemedlemmar och företagsledningar. Företagskultur, styrelsens sammansättning och strategisk planering står i fokus.

Faktablad - ICMEC och Project VIC

2015-08-10 14:00 CEST NetClean ICMEC står för International Centre for Missing & Exploited Children. Det är en icke vinstdrivande, internationell organisation som arbetar för att stoppa sexuella övergrepp på barn. Project VIC är ett globalt samarbete mellan polismyndigheter, icke-statliga aktörer och industri, med målsättningen att effektivisera polismyndigheternas arbete med att rädda fler barn från sexuella övergrepp.

Faktablad för Safer Society Group, NetClean och Griffeye

2015-08-10 14:00 CEST NetClean Nystartade Safer Society Group blir moderbolag till NetClean Technologies och det nystartade bolaget Griffeye Technologies. Safer Society Group utvecklar tekniska bolag med målet att skapa ett tryggare och bättre samhälle. Omstruktureringen av bolagen sker för att varje bolag ska kunna specialisera sig inom sitt område och för att skapa möjligheter att utöka verksamheten inom fler områden.

Faktablad - Donation av utredningsverktyget Analyze DI

2015-08-10 14:00 CEST NetClean Safer Society Group donerar nu Griffeye Analyze-teknologin (tidigare NetClean Analyze) till ICMEC (International Centre for Missing & Exploited Children) och Project VIC i USA, vilket även fortsättningsvis tillgängliggör verktyget globalt. Donationen ger ICMEC rätt att fritt nyttja och sprida Analyze DI-teknologin till poliser som arbetar med barnpornografiutredningar.

Småföretagare och deras arbetstider, statistik 2015

2015-08-10 08:16 CEST Visma Åtta av tio av landets småföretagare, 79 procent, jobbar mer än 40 timmar i veckan. Det visar en ny undersökning från Företagarförbundet Fria Företagare och ekonomiföretaget Visma. Se statistik för länen och landet som helhet.