Dokument

Lantbrukets Lönsamhet - november 2014

2014-11-18 06:00 CET LRF Konsult

IHM Utvecklande ledarskap

2014-11-17 17:07 CET IHM Business School Utvecklande ledarskap (UL) är den svenska modellen av Transformational Leadership. Det är den ledarmodell som har den tydligaste påverkan på resultatet i organisationen och ger lägre sjukfrånvaro, ökad prestationsförmåga och kundnöjdhet. Forskarna förespråkar denna modell som mest lämplig för att leda 80- och 90-talisterna.

IHM Högpresterande ledningsgrupp

2014-11-17 17:05 CET IHM Business School En effektiv och samspelt ledningsgrupp är grunden för framgångsrika organisationer. Vi vill omvandla vetenskapliga teorier och forskning till konkreta verktyg som hjälper ledningsgrupper att effektivisera sina arbetsformer på ett sätt som är synligt i vardagen.

IHM Verksamhetsutvecklande Ledarskap

2014-11-17 17:03 CET IHM Business School En utvecklande ledare leder genom att vara ett bra föredöme, inspirera, motivera, och våga konfrontera med personlig omtanke. För att utveckla organisationer krävs att ledarskapet ständigt står i fokus och utvecklas. Dina medarbetares resultat och prestation är ett sätt att mäta effekten av ditt ledarskap, marknadens agerande ett annat.

IHM Personligt Ledarskap

2014-11-17 16:57 CET IHM Business School Tider av snabb förändring ställer höga krav på företagets ledarskap. Att arbeta med människors utveckling kräver personlig insikt, mod och reflektion. Genom IHM Personligt Ledarskap utvecklar du en egen plattform för effektivt ledarskap som utgår från dina personliga förutsättningar och möter medarbetarnas och organisationens krav.

IHM EQ Ledarskap

2014-11-17 16:51 CET IHM Business School Att leda genom andra chefer kräver helt andra förmågor än de som behövs för att leda på operativ eller taktisk nivå. IHM Strategisk Ledning har fokus på att ge verktyg för hur du påverkar organisationen och når ut med visioner och mål på ett sätt som skapar engagemang hos mellanchefer och medarbetare.

IHM Strategiskt Ledarskap

2014-11-17 16:04 CET IHM Business School Att leda genom andra chefer kräver helt andra förmågor än de som behövs för att leda på operativ eller taktisk nivå. IHM Strategisk Ledning har fokus på att ge verktyg för hur du påverkar organisationen och når ut med visioner och mål på ett sätt som skapar engagemang hos mellanchefer och medarbetare.

Modeaktiviteternas ekonomi i Stockholm

2014-11-17 13:48 CET Agenturföretagen

Ljuspromenaden - karta

2014-11-17 13:38 CET Stockholms stad Karta över ljuspromenaden över Stockholms julbelysning 2014

BTS Group AB tecknar avtal värt ca 3,6 MSEK med en global, ledande dryckesleverantör

2014-11-17 12:20 CET BTS Group AB (publ)