Dokument

Swing Ping Pong - ett träningshjälpmedel

2015-04-07 14:45 CEST GG Smile AB

Folder Monark Sport Classic

2015-04-07 14:24 CEST Cycleurope Sverige AB

Konferensprogram

2015-04-07 11:43 CEST Kompetensteamet Stockholm AB Program för de två konferensdagarna

2015-04-07 09:34 CEST Hållbara Restauranger Hur restauranger kan möta gästen med hållbarhet och samtidigt öka lönsamheten? Möt Ulrika Brydling som ger inblick i sin resa! En Novusundersökning kommer presenteras under frukosten samtidigt som Hållbara Restauranger lanserar en verktygslåda för restauranger som vill arbeta mer strukturerat med hållbarhetsfrågor. Verktygslådan har fokus på mat, miljö & klimat, reko, kommunikation och ekonomi.

Forskningsstudie med Swing Ping Pong

2015-04-07 07:10 CEST GG Smile AB Hälsoteknikcentrum Halland vid Högskolan i Halmstad har via två av sina forskare utfört en studie med träningshjälpmedlet Swing Ping Pong inom barn- och ungdomshabiliteringen. Swing Ping Pong är ett kreativt och lättillgängligt sätt att ge barn och ungdomar motorisk träning och känna livsglädje. Lars Kristén och Mikael Jonasson, forskare vid Högskolan i Halmstad.

Swing Ping Pong - en brobyggare som kan underlätta steget in i föreningslivet.

2015-04-06 23:32 CEST GG Smile AB Kan man underlätta rekryteringen till och nybörjarträningen i bordtennisföreningen? Kan verkligen en treåring spela pingis? Kan man träna pingis även när kompisen inte är bortrest? Är det sant att jag får träna med bollen i vardagsrummet?

Kommentarer från Swing Ping Pong forskare och användare.

2015-04-06 23:32 CEST GG Smile AB Forskare, lärare, tränare, rehabiliteringspersonal och föräldrar beskriver Swing Ping Pong med bl.a. dessa termer: Livsglädje, schemalagt träningen, utvecklar känslan, repetitiv träning, kan förbättra och skapa fler nervsynapser, ville inte gå därifrån, succé, jätteroligt, helt fascinerade, enkel att sätta upp, enkel att använda.

Äldreträning med Swing Ping Pong

2015-04-06 23:32 CEST GG Smile AB Koordination och balans är viktigt att träna även när man blir äldre. Swing Ping Pong används nu inom äldreträning och strokerrhabilitering.

Ett träningshjälpmedel som får ALLA att lyckas!

2015-04-06 23:32 CEST GG Smile AB Tänk om bollen alltid självmant kom tillbaka! Hur skulle det påverka möjligheterna för barn och ungdomar med funktionsnedsättning? Det nya svenska träningsredskapet Swing Ping Pong möjliggör en ny träningsmetodik där koordination, motorik, koncentration, balans står i fokus.

Ett träningshjälpmedel som får ALLA att lyckas!

2015-04-06 23:27 CEST GG Smile AB Tänk om bollen alltid självmant kom tillbaka! Hur skulle det påverka möjligheterna för barn och ungdomar med funktionsnedsättning? Det nya svenska träningsredskapet Swing Ping Pong möjliggör en ny träningsmetodik där koordination, motorik, koncentration, balans står i fokus.