Dokument

Inbjudan till trendmonter

2013-09-18 23:31 CEST Blomsterfrämjandet

Sparbankernas sammanlagda delårsrapportering januari - juni 2013

2013-09-12 13:51 CEST Sparbankernas Riksförbund Det samlade rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster ökade med 65 mkr till 1 332 mkr jämfört med samma period föregående år. Den genomsnittliga affärsvolymen ökade med 6 procent till drygt 746 miljarder. Utlåningen till hushåll har ökat med 5 procent de senaste 12 månaderna och utlåningen till företag har ökat med 3 procent. Inlåning från allmänheten har ökat med närmare 6 procent.

Inbjudan till löksättarvecka!

2013-08-28 07:44 CEST Blomsterfrämjandet Nu drar säsongen igång och arbetet börjar med att sätta de tulpanlökar som till vintern ska ge krispiga och efterlängtade tulpaner. Hela vecka 37, dvs från måndagen den 9 sep till fredagen den 13 september, är det löksättarvecka hos landets tulpanodlare. All press är välkommen. Kontakta din närmaste odlare och stäm av vilken dag och tid som passar! Odlare finns på www.tulpanguiden.se

Översättning – säkerhet och sekretess

2013-07-29 13:56 CEST Semantix Semantix hanterar dagligen känslig och sekretessbelagd information och vi förstår vikten av att informationen inte kommer i orätta händer. Därför arbetar vi aktivt och kontinuerligt med att säkerställa sekretess och en hög säkerhet. Och vi vidareutvecklar löpande våra rutiner för att uppnå ett ännu högre säkerhetsmedvetande hos samtliga personer som innefattas av Semantix arbetsprocesser.

Professionell språkutbildning

2013-07-29 13:54 CEST Semantix Vi vet att språkkunskaper och interkulturell förståelse är en viktig framgångsfaktor i internationella affärer. Våra utbildningar skräddarsys utifrån dina behov för att du ska få största möjliga affärsnytta. Vi utbildar i alla språk och på alla nivåer.

Översättning – webbplatser i EPiServer

2013-07-29 13:23 CEST Semantix Semantix smidiga lösning för flerspråkiga webbplatser gör översättningsprocessen enkel och kostnadseffektiv. Vår plug-in för EPiServer spar tid, ger dig överblick och underlättar vid uppdateringar av språkversionerna på din webbplats.

Översättning – webbplatser och CMS

2013-07-29 13:21 CEST Semantix Närvaro på webben är ett måste idag, och det blir allt viktigare att kommunicera på mottagarnas villkor. Visste du att benägenheten att köpa eller agera ökar med 25 % om man får information på sitt eget modersmål? Semantix gör det enkelt för dig att översätta din webbplats. Vi har lång erfarenhet, tekniskt kunnande och kvalitetssäkrade smidiga processer som du kan lita på.

Översättning – bank, finans och försäkring

2013-07-29 13:19 CEST Semantix Korrekta översättningar är nödvändiga för att din finansiella information verkligen ska fungera på andra marknader än den egna. Informationen måste få avsedd verkan, oavsett om det gäller årsredovisningar, information till aktieägare eller marknadsföringsmaterial för finansiella tjänster.

Översättning – juridik

2013-07-29 13:11 CEST Semantix Juridiska översättningar kräver god kännedom om juridisk terminologi. Vi arbetar branschinriktat, med specialkunskaper inom juridik. Hos oss får du en erfaren och serviceinriktad kontaktperson som väljer de bästa metoderna för ditt uppdrag och ger dig snabba svar.

Översättning – marknadsföring och försäljning

2013-07-29 13:00 CEST Semantix Översättare som arbetar med marknadsinformation behöver inte bara kunna språket utan även kunna bevara tonen, stilen och budskapet i texten – eller vid behov anpassa den efter målspråkets förutsättningar. Vi ser till att textens karaktär överförs och fungerar i den översatta versionen. Vi översätter allt från annonser, webbplatser och pressreleaser till broschyrer.