Dokument

Värdebarometern 2015 Kumlas kommun

Värdebarometern 2015 Kumlas kommun

2016-11-08 23:03 CET

Värdet på små- och medelstora företag i Kumlas kommun ökade under 2015 med 11,0 procent...

Värdebarometern 2015 Hallsbergs kommun

Värdebarometern 2015 Hallsbergs kommun

2016-11-08 23:02 CET

Värdet på små- och medelstora företag i Hallsbergs kommun ökade under 2015 med 9,3 proc...

Värdebarometern 2015 Laxås kommun

Värdebarometern 2015 Laxås kommun

2016-11-08 23:01 CET

Värdet på små- och medelstora företag i Laxås kommun ökade under 2015 med 5,1 procent, ...

Värdebarometern 2015 Ljusnarsbergs kommun

Värdebarometern 2015 Ljusnarsbergs kommun

2016-11-08 23:00 CET

Värdet på små- och medelstora företag i Ljusnarsbergs kommun ökade under 2015 med 4,2 p...

Värdebarometern 2015 Lekebergs kommun

Värdebarometern 2015 Lekebergs kommun

2016-11-08 22:58 CET

Värdet på små- och medelstora företag i Lekebergs kommun ökade under 2015 med 0,4 proce...

Värdebarometern 2015 Lindesbergs kommun

Värdebarometern 2015 Lindesbergs kommun

2016-11-08 22:57 CET

Värdet på små- och medelstora företag i Lindesbergs kommun ökade under 2015 med 2,0 pro...

Värdebarometern 2015 Noras kommun

Värdebarometern 2015 Noras kommun

2016-11-08 22:56 CET

Värdet på små- och medelstora företag i Noras kommun minskade under 2015 med 2,7 procen...

Värdebarometern 2015 Örebros kommun

Värdebarometern 2015 Örebros kommun

2016-11-08 22:55 CET

Värdet på små- och medelstora företag i Örebros kommun ökade under 2015 med 7,8 procent...

Värdebarometern 2015 Forshagas kommun

Värdebarometern 2015 Forshagas kommun

2016-11-08 22:51 CET

Värdet på små- och medelstora företag i Forshagas kommun ökade under 2015 med 3,3 proce...

Värdebarometern 2015 Edas kommun

Värdebarometern 2015 Edas kommun

2016-11-08 22:49 CET

Värdet på små- och medelstora företag i Edas kommun minskade under 2015 med 0,2 procent...