Dokument

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2014

2014-04-28 13:32 CEST Akademiska Hus

Årsredovisning för 2013 Aspholmen Fastigheter AB

2014-04-25 13:48 CEST Aspholmen Fastigheter AB

Förmånsbilar i Myndighetssverige

2014-04-08 11:26 CEST Ynnor AB Förmånsbilar i Myndighetssverige, märke och andel SNI G12 jämfört med andel totalt. Sveriges myndigheter samlas i den bransch som kallas SNI G12 och omfattar civila myndigheter och försvaret. Tjänstebilsmarknaden 2013/14, sammanställd av Ynnor, består av statistik för bil- och drivmedelsförmåner som tagits fram av SCB, baserat på preliminära kontrolluppgifter från Skatteverket inkomståret 2013.

Tjänstebilsmarknaden 2013-14  De tio mest populära modellerna

2014-03-31 11:00 CEST Ynnor AB Listan anger de bilmodeller av årsmodell -13 som har flest bilförmåner registrerade inkomståret 2013. Tjänstebilsmarknaden 2013/14 består av statistik för bil- och drivmedelsförmåner som tagits fram av SCB, baserat på kontrolluppgifterna för inkomståret 2013. Den publiceras i Tjänstebilsguiden, som i slutet av april distribueras till 10 000 beslutsfattare inom tjänstebilsbranschen.

Deloitte/SEB CFO Survey - spring 2014

2014-03-12 08:05 CET Deloitte Optimismen bland svenska finanschefer fortsätter att öka. Affärsläget är bättre och den finansiella ställningen har förstärkts märkbart jämfört med hösten 2013. Det framgår av en undersökning som Deloitte och SEB gjort tillsammans.

Vagnparkssök - presentationsblad

2014-03-05 12:00 CET Ynnor AB Vagnparkssök är ett webbaserat, lättarbetat analysverktyg som ger både överskådlig och detaljerad information om företags vagnparker. Navigeringen är enkel och tydlig. Det krävs ingen svårläst manual eller lång introduktion för att börja arbeta i Vagnparkssök. Vagnparkssök är utvecklat av Ynnor Autonet. Sökresultatet innehåller uppgifter från Ynnors bildatabas Autonet och Vägtrafikregistret.

Apotek Hjärtats Bokslutskommuniké 2013

2014-03-05 08:00 CET Apotek Hjärtat Apotek Hjärtats bokslutskommuniké för 2013: Nettoomsättningen för helåret med Vårdapoteket konsoliderat uppgick till 9 133 (8 999) MSEK, en ökning med 1,5 procent. Resultatet (EBITDA) på helår med Vårdapoteket konsoliderat uppgick till 458 (416) MSEK före poster av engångskaraktär. Resultat (EBITA) på helår med Vårdapoteket konsoliderat uppgick till 363 (330) MSEK före poster av engångskaraktär.

2014-02-25 13:29 CET Göteborgs Truckservice GTS AB SANY Group grundades 1989 och har utvecklats till ett av världens största företag inom construction equipment industry. SANY Germany, del av SANY Group, grundades 2008 och tillverkar tunga maskiner inom produktområderna: Mining, Concrete equipment, Hoisting equipment, Earth moving och Ports. SANY hade 2012 en omsättning på över 10 miljarder EURO och har 40 000 anställda i hela världen.

DEFLAMO Rapport 2013-12

2014-02-14 14:25 CET Deflamo AB

Delårsrapport Q1-Q2 juli-december 2013 för Kentima Holding AB

2014-02-07 09:12 CET Kentima AB Kentima Holding AB (publ) delårsrapport för Q1-Q2, juli-dec 2013