Dokument

Delårsrapport Q1 juli-sept 2013 för Kentima Holding AB

2013-10-30 10:47 CET Kentima AB

Julpressvisning 2013

2013-10-28 08:47 CET Blomsterfrämjandet

Svenska lökblommor 2013-2014

2013-10-15 06:53 CEST Blomsterfrämjandet

Stödspar utvecklar näringen i din kommun

2013-10-03 15:27 CEST JAK Medlemsbank Stödspar är ett koncept som är unikt för JAK Medlemsbank. I korthet innebär det att en kommuns sparande ger organisationer möjlighet till räntefritt lånekapital. Om JAK bifaller låneansökan, behöver inte organisationen spara parallellt. På så sätt kan kommunen stötta lokal utveckling och olika framtidsprojekt, utan att behöva riskera sina pengar. Läs mer i bif folder!

Trädgårdstrender 2014

2013-10-02 23:13 CEST Blomsterfrämjandet

Inbjudan till trendmonter

2013-09-18 23:31 CEST Blomsterfrämjandet

Sparbankernas sammanlagda delårsrapportering januari - juni 2013

2013-09-12 13:51 CEST Sparbankernas Riksförbund Det samlade rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster ökade med 65 mkr till 1 332 mkr jämfört med samma period föregående år. Den genomsnittliga affärsvolymen ökade med 6 procent till drygt 746 miljarder. Utlåningen till hushåll har ökat med 5 procent de senaste 12 månaderna och utlåningen till företag har ökat med 3 procent. Inlåning från allmänheten har ökat med närmare 6 procent.

Inbjudan till löksättarvecka!

2013-08-28 07:44 CEST Blomsterfrämjandet Nu drar säsongen igång och arbetet börjar med att sätta de tulpanlökar som till vintern ska ge krispiga och efterlängtade tulpaner. Hela vecka 37, dvs från måndagen den 9 sep till fredagen den 13 september, är det löksättarvecka hos landets tulpanodlare. All press är välkommen. Kontakta din närmaste odlare och stäm av vilken dag och tid som passar! Odlare finns på www.tulpanguiden.se

Översättning – säkerhet och sekretess

2013-07-29 13:56 CEST Semantix Semantix hanterar dagligen känslig och sekretessbelagd information och vi förstår vikten av att informationen inte kommer i orätta händer. Därför arbetar vi aktivt och kontinuerligt med att säkerställa sekretess och en hög säkerhet. Och vi vidareutvecklar löpande våra rutiner för att uppnå ett ännu högre säkerhetsmedvetande hos samtliga personer som innefattas av Semantix arbetsprocesser.

Professionell språkutbildning

2013-07-29 13:54 CEST Semantix Vi vet att språkkunskaper och interkulturell förståelse är en viktig framgångsfaktor i internationella affärer. Våra utbildningar skräddarsys utifrån dina behov för att du ska få största möjliga affärsnytta. Vi utbildar i alla språk och på alla nivåer.