Dokument

Värdebarometern 2015 Surahammars kommun

Värdebarometern 2015 Surahammars kommun

2016-11-08 23:14 CET

Värdet på små- och medelstora företag i Surahammars kommun ökade under 2015 med 9,2 pro...

Värdebarometern 2015 Degerfors kommun

Värdebarometern 2015 Degerfors kommun

2016-11-08 23:07 CET

Värdet på små- och medelstora företag i Degerfors kommun ökade under 2015 med 11,0 proc...

Värdebarometern 2015 Askersunds kommun

Värdebarometern 2015 Askersunds kommun

2016-11-08 23:06 CET

Värdet på små- och medelstora företag i Askersunds kommun ökade under 2015 med 5,4 proc...

Värdebarometern 2015 Karlskogas kommun

Värdebarometern 2015 Karlskogas kommun

2016-11-08 23:05 CET

Värdet på små- och medelstora företag i Karlskogas kommun minskade under 2015 med 31,7 ...

Värdebarometern 2015 Hällefors kommun

Värdebarometern 2015 Hällefors kommun

2016-11-08 23:04 CET

Värdet på små- och medelstora företag i Hällefors kommun minskade under 2015 med 5,6 pr...

Värdebarometern 2015 Kumlas kommun

Värdebarometern 2015 Kumlas kommun

2016-11-08 23:03 CET

Värdet på små- och medelstora företag i Kumlas kommun ökade under 2015 med 11,0 procent...

Värdebarometern 2015 Hallsbergs kommun

Värdebarometern 2015 Hallsbergs kommun

2016-11-08 23:02 CET

Värdet på små- och medelstora företag i Hallsbergs kommun ökade under 2015 med 9,3 proc...

Värdebarometern 2015 Laxås kommun

Värdebarometern 2015 Laxås kommun

2016-11-08 23:01 CET

Värdet på små- och medelstora företag i Laxås kommun ökade under 2015 med 5,1 procent, ...

Värdebarometern 2015 Ljusnarsbergs kommun

Värdebarometern 2015 Ljusnarsbergs kommun

2016-11-08 23:00 CET

Värdet på små- och medelstora företag i Ljusnarsbergs kommun ökade under 2015 med 4,2 p...

Värdebarometern 2015 Lekebergs kommun

Värdebarometern 2015 Lekebergs kommun

2016-11-08 22:58 CET

Värdet på små- och medelstora företag i Lekebergs kommun ökade under 2015 med 0,4 proce...