Dokument

Bästa Tillväxt 2013 - Företag i Ljusdal

2013-11-20 09:03 CET SYNA AB

Bästa Tillväxt 2013 - Samtliga kommuners placering i respektive län

2013-11-20 09:03 CET SYNA AB

Bästa Tillväxt 2013 - Företag i Avesta

2013-11-20 09:01 CET SYNA AB

Bästa Tillväxt 2013 - Kommuners placering i respektive län

2013-11-20 09:01 CET SYNA AB

Bästa Tillväxt 2013 - Kommuners placering i respektive län

2013-11-20 09:00 CET SYNA AB

Bästa Tillväxt 2013 - Företag i Sölvesborg

2013-11-20 09:00 CET SYNA AB

Pressmeddelande i pdf format

2013-11-19 13:49 CET Almis mediarum

Sparbankernas delårsrappor januari - september 2013

2013-11-08 14:59 CET Sparbankernas Riksförbund Det samlade rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster för Sparbankernas Riksförbunds 61 medlemsbanker uppgick till 2.155 mkr jämfört med 2.191 mkr samma period föregående år. Den genomsnittliga affärsvolymen ökade med 6,1 procent till drygt 753 miljarder. Utlåningen till hushåll har ökat med 6 procent under de senaste tolv månaderna och utlåningen till företag har ökat med 3,5 procent.

Östergötlands Framtidsföretag

2013-11-05 09:41 CET Almis mediarum

VD-presentation årsstämma 2013

2013-10-31 18:39 CET Kentima AB