Pressmeddelanden

KMH-studenter gör interaktiv biblioteksmusik

2014-04-04 15:21 CEST Kungl. Musikhögskolan (KMH) Kom och upplev Musik för berättelser på Bibliotek Plattan i Kulturhuset Stadsteatern. Fredag och lördag 11-12 april genomför studenter vid Kungl. Musikhögskolans utbildning i musik- och medieproduktion en installation med interaktiv musik komponerad speciellt för biblioteket. Musiken i högtalarna förändras och byter skepnad beroende på var och hur man som besökare rör sig i biblioteket.

Sleeve Gastrektomi, en säkrare men lika effektiv metod jämförd med Gastric Bypass

2014-04-04 13:28 CEST CFTK Sleeve Gatrectomy gick om Gastric Bypass i USA 2013 som främsta för metod för operation mot övervikt. Amerikansk expert menar att att Sleeve ger en lika god viktnedgång som Gastric Bypass även på lång sikt, men med betydligt mindre risk för komplikationer.

Utdöenden minskar artbildning

2014-04-04 10:52 CEST Umeå universitet Två biologer vid Umeå universitet har kommit fram till att samma faktorer som ökar risken för att arter dör ut också minskar chansen att nya arter bildas. Deras rön publiceras i dag i aprilnumret av den vetenskapliga tidskriften Evolution.

Rekord igen för Spin of Hope

2014-04-04 09:46 CEST Barncancerfonden Årets Spin of Hope engagerade nästan 20 000 personer som samlade in närmare 4 miljoner kronor till kampen mot barncancer. Barncancerfondens spinning-event hade i år 19 803 föranmälda deltagare, fler än någonsin och fler än Stockholm Marathon.

2014-04-04 08:51 CEST Uppsala universitet En ny studie som nu publiceras i Current Biology visar att genvarianter som styr förmågan att tåla mjölk kan berätta spännande saker om Khoe-folkets historia i Afrika. Forskargruppen, som letts från Uppsala universitet, drar slutsatsen att sedvanan med boskapsskötsel fördes till södra Afrika av en liten grupp migranter från östra Afrika.

2014-04-03 09:30 CEST Högskolan i Halmstad I dag, den 3 april, publicerar Högskolan i Halmstad rapporten ”Klimatgaser i Halland”, en regional studie över de halländska utsläppen av klimatgaser (koldioxid, metan mm) som bidrar till en förstärkt växthuseffekt. Rapporten visar att Halland troligen uppnår klimatmålet för 2020, men också att det behövs nya satsningar för att kunna fortsätta minska utsläppen.

2014-04-03 09:30 CEST Janssen Svenska patienter med den komplexa sjukdomen psoriasisartrit (PsA) har fått ett nytt behandlingsalternativ. STELARA (ustekinumab), ensamt eller i kombination med MTX, är nu indicerat för behandling av aktiv psoriasisartrit hos vuxna patienter när svaret på tidigare behandling med icke-biologiska sjukdomsmodifierande antireumatika (DMARD) har varit otillräcklig. .

KI Innovations förstärker för snabbare affärsnytta av cancerforskarnas arbete

2014-04-03 08:07 CEST Karolinska Institutet Innovations AB KI Innovations förstärker organisationen och engagerar Mats Ferm, disputerad immunolog med gedigen erfarenhet av läkemedelsutveckling. Hans uppdrag fokuseras helt på cancerområdet och rekryteringen är direkt kopplad till det samarbetsavtal som KI Innovations tecknat med StratCan – det strategiska forskningsområdet inom cancer vid Karolinska Institutet.

2014-04-03 08:02 CEST Blekinge Tekniska Högskola Fredagen den 4 april försvarar Ana Mafalda Maduriera, BTH, sin avhandling i ämnet fysisk planering. Hon disputerar på avhandlingen ”(Re)acting the city. Physical planning practices and challenges in urban development projects of the ”Entrepreneurial City”.

2014-04-03 08:00 CEST Blekinge Tekniska Högskola Fredagen den 4 april försvarar Cecilia Bratt, BTH, sin avhandling i ämnet strategisk hållbar utveckling. Hon disputerar på avhandlingen ”Integrating a Strategic Sustainability Perspective into Eco-Labelling, Procurement and Supply Chain Management”.