Pressmeddelanden

Kompetens i klassrumsbedömning

2015-04-10 10:14 CEST Högskolan i Halmstad Att använda kompetens i klassrumsbedömning innebär ett ständigt arbete med att utveckla både undervisning och lärande. Forskaren Fredrik Thornberg vid Högskolan i Halmstad beskriver i en ny studie lärares bedömningskompetens. Resultaten visar hur viktigt det är att lärare och elever samarbetar i klassrummet och att lärare måste hjälpa varandra att utvecklas.

2015-04-09 16:40 CEST Enzymatica AB (publ)

Grönt ljus för Albano välkommet besked

2015-04-09 14:38 CEST Stockholms universitet Mark- och miljööverdomstolen har idag sagt ja till det nya universitetsområdet Albano. Domen fastställer Stockholms stads beslut om detaljplan för Albano. Domen kan inte överklagas och byggstarten planeras till nästa år.

Unilabs vill få fler kvinnor att komma till sin mammografiundersökning

2015-04-09 11:12 CEST Unilabs AB ​Var nionde kvinna kommer någon gång i livet få diagnosen bröstcancer. Det gör bröstcancer till den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Unilabs bjuder årligen in 400 000 kvinnor till mammografiscreening i Sverige. Med början den 1 april förbättras verksamheten i Västra Götaland för att öka deltagandet bland de kvinnor som blir kallade till mammografiundersökning.

2015-04-09 10:00 CEST Umeå universitet Det nya forskningscentrumet – Wallenberg centrum för molekylärmedicinsk forskning vid Umeå universitet – ingår i en nationell plan för att Sverige ska återta sin världsledande position inom medicinsk forskning. Bakom centrumet står Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse tillsammans med bland andra Umeå universitet och Västerbottens läns landsting.

Rektor för Högskolan i Halmstad till forskningsberedningen

2015-04-09 09:23 CEST Högskolan i Halmstad Regeringen har nu utsett den nya forskningsberedning som ska vara ett forum för utbildningsministern i arbetet med regeringens kommande forskningsproposition. En av ledamöterna är Mikael Alexandersson, rektor för Högskolan i Halmstad. – Jag är glad och hedrad över uppdraget, både som rektor och som professor, säger Mikael Alexandersson, rektor för Högskolan i Halmstad.

Ny tävlingsomgång i Green Innovation Contest

2015-04-09 09:00 CEST Innovatum ​Green Innovation Contest är tillbaka och öppnar den 21 april i samband med Innovationsriksdagen. Tävlingen som leds av Innovatum sätter miljöinnovationer i centrum och vill bidra till bättre marknadsförutsättningar för dem. Innovatörer från hela Sverige bjuds in att delta. Prisplatserna kommer att delas ut till miljöinnovationerna med högst affärs- och miljöpotential.

Stort möte för hjärtspecialister till Örebro

2015-04-09 08:00 CEST Universitetssjukhuset Örebro Den 22-24 april arrangeras det återkommande Kardiovaskulära Vårmötet i Örebro. Det är andra gången som Örebro får äran att arrangera mötet. Antalet deltagare brukar pendla mellan 1100 och 1300, vilket gör mötet till den näst största medicinska sammankomsten i Sverige.

Spelutvecklartävling med plats för experiment

2015-04-09 08:00 CEST Blekinge Tekniska Högskola Fredagen den 10 april börjar en 40 timmar lång spelutvecklartävling, som en del av eventet BOSS Jam, vid BTH där syftet är att experimentera. Vinnarna koras söndagen den 12 april. Media är välkommen att följa tävlingen.

Tinande permafrost ingen växthusgasbomb

2015-04-09 07:00 CEST Stockholms universitet Arktis blir allt varmare. Forskare arbetar för att förstå hur global uppvärmning kan leda till ökade utsläpp av växthusgaser från tinade permafrost. Ett internationellt forskarteam sammanfattar idag nya rön i tidskriften Nature.