Pressmeddelanden

Barncancerfonden presenterar: Månadens forskare

2014-10-14 09:17 CEST Barncancerfonden Barncancerfondens främsta uppgift är att finansiera barncancerforskning. I år pågår 164 olika forskningsprojekt om barncancer med finansiering från Barncancerfonden. Barncancerfonden presenterar en forskare eller forskargrupp varje månad för att visa pågående barncancerforskning. Månadens forskare är Klas Blomgren som forskar på skonsammare behandlingar för barn med hjärntumör.

2014-10-14 08:35 CEST Uppsala universitet Årets Olof Rudbeckdag är ett samarrangemang med Nils Rosén von Rosensteinjubiléet. Eftersom von Rosenstein är känd som pediatrikens fader går dagen i barnhälsovårdens tecken – från navelsträng till trådlös.

Fler överlever stroke

2014-10-14 08:16 CEST Hjärt-Lungfonden Allt fler som drabbas av stroke överlever, visar en ny sammanställning från Hjärt-Lungfonden. På tio år har antalet dödsfall i stroke minskat med 24 procent. Minskningen beror till stor del på att framsteg inom strokeforskningen har lett till bättre kvalitet i vården.

Tio miljoner till Gunnar Ivarsons stiftelse

2014-10-14 08:07 CEST Högskolan i Borås Gunnar Ivarson donerar tio miljoner kronor till stiftelsen för hållbart samhällsbyggande. Pengar som kommer att göra stor skillnad inom området byggteknik. Pengarna avser att främja forskning, utbildning och kompetensutveckling inom byggteknik och hållbart samhällsbyggande.

Forska!Sveriges utmärkelse till forskare 2014 går till Catharina Svanborg

2014-10-14 08:00 CEST Forska!Sverige

Forska!Sveriges utmärkelse till politiker 2014 går till Barbro Westerholm

2014-10-14 08:00 CEST Forska!Sverige

Skydd 2014: Departing winner displays GuardTools® Android

2014-10-14 07:55 CEST Blue Mobile Systems AB Blue Mobile Systems makes a soft launch of the new GuardTools® Mobile Android product at Skydd 2014. Being the de-facto pioneer of totally tailored IT solutions for the security industry, obviously, the GuardTools® mobile worker part had to become based on the most dominant smartphone platform: allowing the officers in the field to perform the best job possible with the best tools available.

2014-10-14 07:02 CEST Uppsala universitet Ledande plast kan vara möjligt att använda i framtidens batterier, istället för de metalloxider som används idag. Doktoranden Christoffer Karlsson har under sitt avhandlingsarbete undersökt och testat några sådana polymerer och visar att de har potential. Den 30 oktober försvarar han sin avhandling vid Uppsala universitet.

Pulitzerpristagare gästar Sverige

2014-10-14 07:00 CEST Stockholms universitet Professor Fredrik Logevall, Cornell University, gästföreläser på Stockholm universitet den 22 oktober om Barack Obamas utrikespolitik ur ett historiskt perspektiv.

NANoREG - Annual Swedish Partner Joint meeting

2014-10-13 15:51 CEST SwedNanoTech On October 20, the Swedish Coordinating team and partner group invites you to an open one-day seminar in Stockholm with focus on Swedish nanosafety research and NANoREG activities. Dr. Mats-Olof Mattsson from AIT Austrian Institute of Technology, Austria, will talk about value chain studies within NANoREG. Also presentations from the Swedish research groups and companies involved in the project.