Pressmeddelanden

Forska!Sverige om regeringens budgetproposition för 2016

2015-09-21 12:01 CEST Forska!Sverige Idag presenterar regeringen sin budgetproposition för 2016. Propositionen innehåller angelägna satsningar inom life science-området, men den stora utmaningen med en negativ tillväxttakt för forskningen kvarstår. Forska!Sverige ser därför fram emot den kommande forsknings- och innovationspropositionen.

Innovatum erbjuder rådgivning på kvällstid

2015-09-21 09:42 CEST Innovatum Vid fyra tillfällen och på fyra olika platser i regionen kommer Innovatum, Drivhuset, Nyföretagarcentrum, ALMI med flera att erbjuda rådgivning på kvällstid. En möjlighet för personer med företags- eller produktidéer att få diskutera dessa med kunniga affärsrådgivare.

Qamcom forskar inom 5G

2015-09-21 09:28 CEST Qamcom Research & Technology AB Det offentliggjordes nyligen att Qamcom deltar i ett stort EU-finansierat forskningsprojekt inom 5G tillsammans med mobilmarknadens ledande aktörer.

"Regeringen skickar notan till stockholmarna"

2015-09-21 09:05 CEST Stockholms Handelskammare Nya uträkningar från Stockholms Handelskammare visar att regeringens skattenota inte bara blir stor utan även kommer att slå väldigt snett. Stockholm är Sveriges tillväxtmotor men regeringen väljer ändå att särskilt rikta in skattehöjningarna på Stockholm.

2015-09-21 08:00 CEST SKELLEFTEÅ ForskarFredag har varit ett årligt inslag på Campus Skellefteå de senaste 10 åren, med syfte att tillgängliggöra lokal forskning på ett intressant och inspirerande sätt anpassat till målgruppen. I år bjuds det på föreläsningar, workshops, doktorandträff, spikningsceremoni och tävlingar av olika slag i samarbete med Luleå tekniska universitet, Femtioettan och Forskarrum, Skellefteå museum.

Effektiv resurshantering vid militär träning

2015-09-21 08:00 CEST Högskolan i Halmstad I dag försvarar Hawar Ramazanali, doktorand på företagsforskarskolan EISIGS vid Högskolan i Halmstad, sin licentiatavhandling. Avhandlingen handlar om effektivisering av radio- och energiresurser för teknisk utrustning vid militär träning.

2015-09-21 07:30 CEST Uppsala universitet Att åka till akuten vid försämringar i hälsotillståndet är ibland nödvändigt för äldre som bor på äldreboenden. Men ett akutbesök kan också innebära risker för exempelvis ökad förvirring och det är viktigt att undvika onödiga remitteringar till akuten. I en ny avhandling har organisatoriska faktorer relaterade till remitteringar av äldre personer från äldreboenden till akuten undersökts.

2015-09-21 07:15 CEST Uppsala universitet För storskalig elbilanvändning behöver dagens batterier ersättas med säkrare och billigare batterier. Uppsalaforskare har nu tagit fram ett nytt lovande elektrolytmaterial inom en klass av polymerer som inte provats tidigare. Studien publiceras i senaste numret av Journal of Power Sources.

Så kan teknikundervisningen främja elevernas lärande

2015-09-21 07:11 CEST Stockholms universitet Själva undervisningsmaterialet kan begränsa möjligheten för eleverna att lära sig det de ska i teknik. Det är en aspekt av flera som identifieras i en ny avhandling från Stockholms universitet som fokuserar på vad det innebär att kunna teknik på lågstadiet.

2015-09-21 05:00 CEST Uppsala universitet Cancersjuka barn vill ha ärlig information om sin sjukdom. Om de får det, mår både barnet, syskon och föräldrar bättre under sjukdomstiden. Och det är ofta barnen som tar initiativ till att prata om döden och om sjukdomen. Det visar en ny avhandling från Uppsala universitet.