Pressmeddelanden

Bevis för mörk materia i Vintergatans inre

2015-02-09 17:10 CET Stockholms universitet En ny studie bevisar förekomsten av mörk materia i den innersta delen av Vintergatan, inklusive i vårt eget kosmiska grannskap. Studien visar att stora mängder mörk materia existerar runt omkring oss men även mellan oss och det galaktiska centret. Resultaten utgör ett grundläggande steg framåt i strävan efter att förstå mer om den mörka materian och dess natur.

Allt fler vuxna med hjärtfel i Stockholms län

2015-02-09 11:36 CET Hjärt-Lungfonden Antalet vuxna som lever med medfödda hjärtfel ökar. I dag finns det uppskattningsvis 6 700 vuxna i Stockholms län som föddes med hjärtfel. I hela landet handlar det om över 30 000 människor.

Svenskt teknikkonsortium ger noshörningar en framtid

2015-02-09 10:40 CET Linköpings universitet (LiU) Tjuvskytte av utrotningshotade djur, som noshörningar och elefanter, måste stoppas innan det är för sent. Tolv svenska företag, Vinnova, Linköpings universitet, Stimson Center och internationella partners, bygger en ny guldstandard för skydd av utrotningshotade djur och naturresurser. Projektet startar i reservatet Ngulia i Kenya.

​Äldre som har ramlat löper stor risk att ramla igen

2015-02-09 09:52 CET Umeå universitet Äldre personer, över 75 år, som bor hemma och som faller och skadar sig så illa att de måste uppsöka akutmottagning, löper stor risk att falla och skada sig igen inom de kommande fem åren. Det visar fysioterapeuten Petra Pohl i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet, den 13 februari.

2015-02-09 09:17 CET Linköpings universitet (LiU) Var fjärde person över 65 år som deltog i en befolkningsstudie led av måttlig eller svår kronisk smärta. De konsumerade betydligt mer resurser för vård och omsorg, samtidigt som deras livskvalitet var kraftigt försämrad.

2015-02-09 09:16 CET Uppsala universitet Personer som åker Vasaloppet löper en 30 procent lägre risk än andra att drabbas av vanliga cancersjukdomar som är kopplade till hälsa och livsstil. Det visar en ny studie från forskare vid Uppsala universitet i samarbete med kollegor i Mora och Falun som publiceras i European Journal of Cancer. Dock visar studien också att risken för hudcancer är högre hos Vasaloppsåkare.

2015-02-09 07:20 CET Uppsala universitet Två nya avhandlingar från Uppsala Barn och Babylab vid Uppsala universitet har undersökt spädbarns förmåga att förutse vad andra tänker göra. Avhandlingarna visar att vi människor använder oss av vårt motoriska system när vi förutser hur andra ska agera men också att förmågan samtidigt är känslig för den miljö vi lever i och på så sätt eventuellt väldigt flexibel.

2015-02-06 14:00 CET Janssen BEERSE, BELGIUM, February 6, 2015 – Janssen-Cilag International NV (Janssen) announced today that the European Commission has approved a variation to the terms of the marketing authorisation of VELCADE® (bortezomib).

2015-02-05 14:01 CET Stockholms Handelskammare ​Stockholms län är Sveriges tillväxtmotor. Senaste Stockholmsbarometern visade på en fortsatt förbättring av konjunkturen i huvudstadsregionen. Fortsätter den positiva konjunkturspiralen? Hur utvecklas Stockholms stora tjänsteintensiva ekonomi? Vilka tecken kan vi se i den konjunkturkänsliga byggindustrin?

Nytt år, ny logotyp

2015-02-05 13:41 CET Arkiv Digital AD AB Mycket nytt kommer att ske hos ArkivDigital under 2015. Senare i år släpps flera nya funktioner, samt en ny och mer modern version av programmet ArkivDigital. Som introduktion till detta innehållsrika år lanseras ArkivDigitals nya logotyp.