Pressmeddelanden

Läkemedel mot diabetes som även minskar död i hjärt-kärlsjukdom får positivt utlåtande av CHMP

Läkemedel mot diabetes som även minskar död i hjärt-kärlsjukdom får positivt utlåtande av CHMP

2016-12-19 09:35 CET
​Diabetesläkemedlet Jardiance (empagliflozin) sänker inte bara blodsockret utan minskar...

Mindre stress i julhandeln med hjälp av armband

Mindre stress i julhandeln med hjälp av armband

2016-12-19 08:34 CET
Så här i jultider blir vi allt mer stressade och påverkade av trängsel och hög ljudvoly...

Synfältsbortfall behöver inte betyda sämre körförmåga

Synfältsbortfall behöver inte betyda sämre körförmåga

2016-12-19 08:34 CET
VTI har på uppdrag av Transportstyrelsen tagit fram en simulatorbaserad testmetod för a...

Kristna blir mindre olyckliga än andra till jul

Kristna blir mindre olyckliga än andra till jul

2016-12-19 07:37 CET
Julen ska ju vara en glädjens högtid, men tvärtom upplever vi i genomsnitt mindre välmå...

Högskolan får 25 miljoner till forskning för innovation

2016-12-16 14:27 CET
Högskolan i Halmstad beviljas 25 miljoner kronor av Stiftelsen för kunskaps- och kompet...

Idrottssatsningar – vår tids nya socialpolitik

Idrottssatsningar – vår tids nya socialpolitik

2016-12-16 10:58 CET
De senaste åren har en lång rad idrottsprojekt startat i utsatta områden som ett sätt a...

Fordonsprovning nu med kvalitetsstämpel på VTI

Fordonsprovning nu med kvalitetsstämpel på VTI

2016-12-16 08:43 CET
På VTI har det länge funnits möjligheter att testa ombyggda och direktimporterade fordo...

Studenter utvecklar affärsidéer inom miljöteknik och gröna näringar

2016-12-16 08:00 CET
I två kurser i entreprenörskap har studenter vid Linköpings universitet arbetat med att...

Podcast om upplevelser av buller och tystnad i fjällandskapet

Podcast om upplevelser av buller och tystnad i fjällandskapet

2016-12-16 08:00 CET
I forskningssatsningen Storslagen fjällmiljö har det ingått tio olika projekt (2013-201...