Pressmeddelanden

HARP ART LAB c/o RUM 203

2014-10-06 12:20 CEST Harp Art Lab Konstnärerna Mikael Ericsson och Julijana Nemeti visar en videoinstallation på Jönköpings läns museum: HARP ART LAB c/o RUM 203. Utställningen öppnar med ett Art Talks med konstnärerna som presenterar Harp Art Lab - ett laboratorium för ljud- och klimatkonst som har sin verksamhet i Harplinge väderkvarn strax norr om Halmstad.

2014-10-06 09:58 CEST Centrum för Näringslivshistoria Arkiveringen av webbplatser har hittills varit svår att lösa på ett smidigt sätt och ett stort digitalt kulturarv har försvunnit. Genom ett samarbete mellan Centrum för Näringslivshistoria och Archiwwwe AB är detta nu löst. Med den nya tjänsten kan företag och myndigheter även hålla reda på vad som publicerats i olika kanaler vid olika tillfällen.

Protein hjälper rothår att växa åt rätt håll

2014-10-06 08:15 CEST Umeå universitet Proteinet aktin i cellskelettet är en huvudaktör i att samordna växtcellerna under plantors utveckling. Christian Kiefer har i sin avhandling vid Umeå universitet identifierat vilka gener som bidrar till att styra processen och hjälps åt att ändra växtcellers form i jorden, så att cellerna vet vad som är upp och ner.

2014-10-06 07:57 CEST Fiber Optic Valley SenseAir i samarbete med amerikanska RAE Systems är ett av fem tävlingsbidrag som nu testar sensorer för att upptäcka metanläckage – en mycket stark växthusgas som har skadlig inverkan på både människor och närmiljö.

2014-10-06 07:50 CEST Fiber Optic Valley SenseAir i samarbete med amerikanska RAE Systems är ett av fem tävlingsbidrag som nu testar sensorer för att upptäcka metanläckage – en mycket stark växthusgas som har skadlig inverkan på både människor och närmiljö.

Hur mycket är sittplats på pendeln värt?

2014-10-06 07:00 CEST VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut Hur länge är acceptabelt att stå på spårvagnen? Hur trångt kan det bli på tunnelbanan innan resenären väljer ett annat alternativ? Attityder till komfort och trängsel i kollektivtrafiken ska kartläggas i en studie av VTI.

Fyrtio forskare förklarar världen

2014-10-06 06:02 CEST Stockholms universitet Årets föredrag på Forskardagarna handlar om allt från spädbarn i psykoanalys, ledtrådar till malariavaccin, hur ryska flyktingar diskriminerades under kalla kriget till hur KBT-terapi kan hjälpa unga med social fobi. Forskardagarna vid Stockholms universitet ger studenter, skolelever och allmänhet möjlighet att lyssna till sammanlagt 40 forskare som ger 50 populärvetenskapliga föredrag.

2014-10-03 16:00 CEST Uppsala universitet Nya forskningsresultat om hur fettsyran palmitinsyra hämmar insulinfrisättning skapar förutsättningar för utvecklingen av nya och bättre diabetesläkemedel. Den nya studien från forskare vid Uppsala universitet publiceras nu i den vetenskapliga tidskriften Diabetes.

2014-10-03 15:43 CEST Forska!Sverige

Likströmslabb ska säkra förnybar el

2014-10-03 11:45 CEST Chalmers tekniska högskola Pressinbjudan från Göteborg Energi och Chalmers: På måndag den 6 oktober invigs ett unikt labb för förnybar el i Göteborgs hamn. Labbet ska bidra till den kunskap som behövs för att vindenergi och solenergi ska kunna ta större plats i elsystemet, med driftssäkra leveranser av el.