Pressmeddelanden

2014-12-16 10:37 CET Region Skåne Nyheter från regionala tillväxtnämndens sammanträde 2014-12-15 Denna information redogör kortfattat för regionala tillväxtnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 15 december 2014. För mer information om olika ärenden, besök www.skane.se/demokrati.

Enklare för synskadade med talande kösystem

2014-12-16 10:05 CET Apotek Hjärtat Som en service för kunder med synnedsättning införs talande kösystem på ett antal Hjärtat-apotek. Det gäller dels nystartade apotek, dels tio utvalda apotek inom Hjärtat. Talande kösystem på apotek innebär att en röst talar om vilket könummer som står på tur för att hämta ut recept. Ett bra initiativ, menar Håkan Thomsson, ordförande Synskadades Riksförbund, som önskar talande kö överallt.

Ny doktorsavhandling: Stresshantering kan minska skador hos elitidrottare och därmed spara pengar

2014-12-16 09:28 CET Högskolan i Halmstad En ny avhandling från Högskolan i Halmstad visar att psykologisk träning har potential att förhindra skador hos innebandyspelare på elitnivå. Bland de 401 spelare som följts under forskningsstudien minskade skadorna genom stresshantering. Avhandlingen fastställer även innebandyskador ur ett hälsoekonomiskt perspektiv.

2014-12-16 09:15 CET TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets arbete med 15-årsregeln och omprövningar har lett till prissänkningar som motsvarar besparingar på mer än en halv miljard kronor under 2014. Det framgår av en rapport som presenteras idag. Resultatet är i linje med de mål som angavs i budgetpropositionen för 2014.

2014-12-16 08:50 CET Region Skåne Skåningarna dricker lite mindre, röker lite mer och mår i allmänhet ungefär som i resten av landet. Mer alarmerande är då att den psykiska hälsan är klart sämre i Skåne än i resten av landet. Det visar en ny folkhälsorapport.

Alliansens budget slår mot stockholmarna

2014-12-16 08:49 CET Miljöpartiet i Stockholmsregionen ​I budgetdebatten som inleds idag i Stockholms läns landsting ska landstingsfullmäktige besluta om mandatperiodens första budget. Denna svaga minoritetsallians kommer att genomdriva försämringar i både hälso- och sjukvården och i kollektivtrafiken. Miljöpartiets budget kan däremot ge stockholmarna en trygg välfärd och stora satsningar på mer och bättre kollektivtrafik.

2014-12-16 08:47 CET Landstinget Västmanland ​Gener som ökar risken för antisocialt beteende kan också resultera i mindre antisocialt beteende. Om uppväxtmiljön är den rätta. - Dessa känslighetsgener ger positiv eller negativ effekt på individen, gällande t ex beteende och psykisk hälsa, beroende på miljön, säger professor Kent Nilsson vid Centrum för klinisk forskning i Västerås.

Rekordår för Barncancerfonden: 190 miljoner till forskningen

2014-12-16 08:25 CET Barncancerfonden ​Barncancerfonden anslår 73 miljoner till höstens forskningsansökningar. Sammanräknat med årets övriga finansiering av forskningsinsatser innebär det att Barncancerfonden under 2014 har ökat den totala satsningen på forskning om barncancer med 20 procent. – Generösa gåvor från privatpersoner och företag möjliggör den kraftfulla finansieringen, säger Kerstin Sollerbrant, forskningschef.

2014-12-16 08:00 CET Sahlgrenska Universitetssjukhuset Att läkare gör avsteg från bestämda riktlinjer eller behandlingar händer regelbundet. Däremot är det ovanligt att kunskapen dokumenteras och kommer fler patienter till godo. Det ska nu Sahlgrenska Universitetssjukhusets och Harvard Medical Schools nya, gemensamma forskningsinstitut ändra på.

​Från superföretag till skandinaviskt drag

2014-12-16 06:59 CET Ljung & Sjöberg Nyligen utsågs de för tredje gången i rad till årets Superföretag och från att ha gått i spetsen för den svenska marknaden tar man nu norsk mark under fötterna.