Pressmeddelanden

Hur påverkar kost och träning våra muskler?

2015-06-26 09:53 CEST Svenska Läkaresällskapet Svenska Läkaresällskapet belönar god medicinsk forskning med hundratusentals kronor varje år. Alvarengas pris, 45 000 kr, går i år till forskare vid KI, GIH, Mittuniversitetet, Östersund, och Stirlinguniversitetet i England, för en studie hur träning och kost påverkar skelettmuskeln på det molekylära planet. På sikt ska arbetet leda till kost- och träningsrekommendationer för bästa resultat.

Rör i ögat hjälper mot glaukom

2015-06-26 09:52 CEST S:t Eriks Ögonsjukhus En ny operationsmetod som minskar mängden vätska i ögat och därmed stabiliserar ögontrycket provas nu på S:t Eriks Ögonsjukhus. Med hjälp av ett rör i ögat kan glaukompatienter behålla synen och slippa ögondroppar. Runt 400 000 personer i Sverige beräknas ha glaukom. Runt 200 000 av dem är odiagnostiserade. Den nya metoden kan potentiellt underlätta livet för 10-20 procent av glaukompatienterna.

Tillväxtfaktor kontrollerar fettupptaget redan i fosterstadiet - Ulf Eriksson får Läkaresällskapets jubileumspris

2015-06-26 09:49 CEST Svenska Läkaresällskapet Professor Ulf Eriksson, Karolinska institutet, belönas med årets Jubileumspris av Svenska Läkaresällskapet för att ha identifierat flera proteiner med betydelse för fosterutveckling och sjukdom. Erikssons uppmärksammade resultat är publicerade i de bästa internationella tidskrifterna. Priset delas ut på Läkaresällskapet den 17 november 2015.

Kvalitetsbokslut: God och trygg vård – varje dag

2015-06-26 09:41 CEST Praktikertjänst Kvalitetsbokslutet för Praktikertjänsts primärvård omfattar både resultat i form av nationella mätningar av tillgänglighet och kontinuitet men också patienternas uppfattning om den vård vi levererar. I år har vi även fått tillgång till vårdresultat via det nationella kvalitetsregistret Nationella diabetesregistret (NDR).

Hur kan man skapa en mer jämlik vård?

2015-06-26 09:36 CEST Socialmedicinsk tidskrift I senaste numret av Socialmedicinsk tidskrift (Nr 2, 2015) "Vård på olika villkor – lärande för en jämlik primärvård" diskuteras och presenteras ”Lärandeprojektet – Vård på lika villkor” utifrån olika perspektiv.

2015-06-26 09:31 CEST Psykologisk Orientering 3-dagars komplicerad problemlösning är sannolikt det enda sättet att effektivt för flertalet lösa svårare psykiska problem eller andra livsproblem på. Jag menar inte antalet dagar, utan den visuella överblicken som är huvudinstrumentet i processen.

Svensk Luftambulans välkomnar Konkurrensverkets prövning

2015-06-26 09:01 CEST Landstinget Dalarna ​- Det är bra att Konkurrensverket prövar anmälan från Svenska Flygbranschen angående Svensk Luftambulans pågående och planerade verksamhet. Det säger Paul Carbonnier, förbundschef i kommunalförbundet Svensk Luftambulans.

Unilabs uppmärksammas för arbetet med att öka deltagandet i mammografiscreening i invandrartäta områden

2015-06-26 08:27 CEST Unilabs AB ​I onsdags publicerade Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation (BRO) sin rapport om mammografi. Rapporten presenterar sju krav för en mer jämlik vård och för att inkludera de som idag inte deltar i mammografiprogrammet.

Så minskar vi sjukfrånvaron - idéer för hälsa i arbetet. Expertpanel i Almedalen

2015-06-26 08:08 CEST Talentum Sverige Sjukfrånvaron är på historiskt höga nivåer och många betalar ett högt pris. Affärsvärlden och Feelgood bjuder in till bred diskussion i Almedalen den 2 juli, kring hur vi kan skapa hälsa i arbetslivet och minska sjukfrånvaron.

Garanti ger 1500 ungdomar sommarjobb i Järfälla

2015-06-26 08:00 CEST Järfälla kommun För första gången har Järfälla kommun infört en sommarjobbsgaranti som innebär att alla unga mellan 15 och 18 år garanteras ett sommarjobb. Nära 1500 ungdomar kommer vara sysselsatta i sommar, vilket är mer än tre gånger så många som förra året.