Pressmeddelanden

TioHundra permanentas

2015-10-07 16:39 CEST Vårdbolaget TioHundra TioHundraprojektet blir permanent, meddelade Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun på onsdagen. Ett kvitto på att TioHundra AB jobbat på rätt sätt, menar VD Peter Graf.

Nya rön om bakteriella långvariga infektioner

2015-10-07 15:52 CEST Umeå universitet Kemal Avican har funnit att bakterien Y. pseudotuberculosis kan etablera en ihållande, ej symtomgivande, infektion i sitt värddjur och har studerat vilka mekanismer i bakterien som gör detta möjligt. Den nya kunskapen kan förbättra möjligheterna att bota inte bara Yersiniainfektionerutan även andra tarmsjukdomar som Salmonella, med antibiotika. Han försvarar avhandlingen vid Umeå universitet

Senaste materialet från Joanne Lius tal om sjukhusbombningen

2015-10-07 15:18 CEST Läkare Utan Gränser Här kommer rörligt material från förmiddagens tal av Läkare Utan Gränsers internationella ordförande Joanne Liu i Genève. Liu krävde i sitt tal att den internationella kommissionen för undersökande av fakta (International Humanitarian Fact Finding Commission, IHFFC) måste undersöka sjukhusbombningen i Kunduz. Det är första gången kommissionen skulle användas.

Flighton lanserar talivetavsig.se

2015-10-07 14:50 CEST #LiftYourBrand Flighton AB ​I Sverige begår 4 människor självmord varje dag, detta raserar världen för fyra familjer, fyra vänskapskretsar och självklart de drabbade. Detta är något hemskt som aldrig går att bota komma över eller ta tillbaks.

2015-10-07 13:44 CEST Riksidrottsförbundet Varför ska svensk idrott med 3 miljoner medlemmar förändras för att fler ska vara aktiva längre? Välkommen att lyssna, delta och/eller göra intervjuer under Idrott hela livet i Örebro 12-14 oktober

Forska!Sverige kommenterar årets nobelpris i kemi

2015-10-07 13:29 CEST Forska!Sverige - Det är med stor glädje vi gratulerar pristagarna, främst för det enorma värde deras forskning har för möjligheten att förebygga och behandla sjukdomar, men också för att stora delar av den forskning som lett fram till priset har svenska förtecken, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige.

Ny VD för Sahlgrenska Science Park

2015-10-07 13:12 CEST Sahlgrenska Science Park Sahlgrenska Science Park rekryterar Charlotta Gummeson som ny VD. Det är ytterligare ett steg i en pågående satsning för att stärka Västsveriges förutsättningar inom life science-området.

Guldpiller för säker läkemedelshantering

2015-10-07 12:58 CEST Vårdbolaget TioHundra TioHundras hemtjänst och hemsjukvård har förbättrat läkemedelshanteringen. Arbetet belönas nu med utmärkelsen Guldpillret.

2015-10-07 11:43 CEST Stressa Ner I orostider känner många människor frustration över att vilja hjälpa, men är osäkra på hur. Att känna sig otillräcklig kan skapa stress som försämrar välmåendet. Bli medveten om dina känslor och låt inte skuldkänslorna ta över. Som enskild är det omöjligt att hjälpa alla, däremot kan alla hjälpa någon. Börja med att le mot en utsatt person och se vad som händer!

Behåll den somatiska specialistsjukvården i egen regi

2015-10-07 11:43 CEST Miljöpartiet i Stockholmsregionen I går beslutade Landstingsstyrelsen att vissa delar av den somatiska specialistsjukvården på akutsjukhusen ska flyttas över till vår egen sjukvårdsorganisation, SLSO. Det är ett bra beslut, men inte tillräckligt långtgående. För resten av den somatiska specialistvård kommer att läggas ut på vårdval eller att upphandlas. Det tycker vi i Miljöpartiet är olyckligt.