Pressmeddelanden

2015-10-01 16:04 CEST Independent Living Institute Assistanskoll Den 1 oktober 2016 vill Försäkringskassan att efterskottsbetalning ska införas för assistansberättigade med vanligt schablonbelopp. Förändringen sker senare för de som har förhöjt timbelopp. Egna arbetsgivare undantas. Det meddelar Försäkringskassan på sin hemsida.

2015-10-01 10:58 CEST Independent Living Institute Assistanskoll Den fasta ökningen på 1,4 % per år av schablonbeloppet har införts för att få kontroll på kostnadsutvecklingen säger Guy Lööv på Socialdepartementet. Den står fast oberoende av avtalsrörelsen och gäller tills ett nytt ersättningssystem för assistansersättning införs.

Barn med hörselnedsättning måste få undervisning på lika villkor

2015-10-01 10:25 CEST Comfort Audio AB Välkomna till en tvärvetenskaplig barnkonferens, Phonak Pediatric Phorum, tema: “Ljudets påverkan på inlärning”. Svenska elevers studieresultat har varit i fokus det senaste året. Hög ljudvolym i många klassrum är speciellt störande för elever med nedsatt hörsel som ofta halkar efter betygsmässigt i högstadiet. Hur kan vi ge elever med nedsatt hörsel undervisning på lika villkor som övriga?

Göteborgs stad upphandlar uppföljningsplattform för socialtjänsten

2015-10-01 10:00 CEST Diosentic Systems AB 40 % av socialtjänstens insatser för vuxna med missbruksproblem avslutas oplanerat vilket innebär stora förluster i livskvalitet. Göteborgs stad har nu upphandlat en uppföljningsplattform för systematisk uppföljning av socialtjänsten. Nu kommer Göteborgs stad att kunna genomföra förbättringar baserat på brukarupplevd kvalitet för att minimera dessa förluster.

Västerås stad inför systematisk uppföljning för barn och unga inom socialtjänsten

2015-10-01 09:52 CEST Diosentic Systems AB De senaste årens rapporter om brister i vården av barn och unga som placerats i familjehem, jourhem och hem för vård och boende, ger anledning till oro. Det krävs bättre uppföljning av bland annat barnens hälsa och skolgång. Västerås stad skriver avtal med Diosentic Systems AB kring systematisk uppföljning inom socialtjänstens alla områden.

STIL påverkar i Bryssel

2015-09-29 20:01 CEST STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige Just nu är representanter för STIL i Bryssel för att påverka politiskt. Förutom frihetsmarschen Freedom Drive deltar STIL i en rad olika aktiviteter och seminarier i Bryssel. Idag träffade STIL svenska parlamentariker och lyfte bland annat vikten av att sluta finansiera institutioner i Europa.

2015-09-29 19:19 CEST Independent Living Institute Assistanskoll Den assistans som utförs kan vara det som beviljats vid bedömningen. Behov som assistans kan beviljas för kan standardiseras. Det skulle kunna införas en ny behovsbedömning där ett mindre antal assistanstimmar beviljas mot att man slipper alltför ingående frågor. Det föreslår ISF, Inspektionen för Socialförsäkringen.

Höstdag för ökad nyfikenhet om naturen

2015-09-29 15:27 CEST Stiftelsen Skånska Landskap För tredje året i rad bjuder vi in till Höstdag på Fulltofta Naturcentrum. Den 4 oktober fylls skogen åter av roliga aktiviteter för hela familjen. Arrangemanget är en del i vårt arbete med att inspirera fler att besöka den skånska naturen - och öka kunskapen om natur och miljö. Flera lokala föreningar och aktörer deltar under dagen.

Lystra ordnar gratis badresa med flyg

2015-09-29 13:13 CEST Lystra personlig assistans Lystras chef för kundetablering Norr fick ett erbjudande han inte kunde tacka nej till – att bjuda Lystras kunder i Göteborgstrakten på möjligheten att flyga gratis till Sundsvall och bada.

2015-09-28 09:06 CEST Independent Living Institute Assistanskoll Vissa personer kommer att få färre timmar beviljat för det femte grundläggande behovet. Vilka som kommer att beröras är det för tidigt att säga enligt Monica Svanholm, enhetschef på Försäkringskassan. Hon hävdar samtidigt att Försäkringskassan har rätt att dra tillbaka beslut även om funktionsnedsättningen inte förändrats.