Pressmeddelanden

TioHundraläkare: God arbetsmiljö minskar risk för depression

2014-02-19 16:38 CET TioHundra AB Brister i arbetsmiljön ökar risken att drabbas av depression och utmattningssyndrom. Det visar en ny rapport från Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) som TioHundraläkaren Tom Grape varit delaktig i.

2014-02-19 09:16 CET Kulturens Bildningsverksamhet När Johan var 18 år och sugen på livet, redo att kliva ut och dra sitt strå till stacken, tjäna lite pengar och känna sig nyttig, hamnade han på arbetsförmedlingen. Där erbjöd man honom förtidspension. I enmansföreställningen Blindgångaren, berättar Johan Seige, om livet som blind i ett samhälle anpassat för dem med en synskärpa mellan 0,6 och 2,5. Premiär i Västerås den 28 februari.

2014-02-18 07:28 CET Handikappförbunden SJs minskade service leder till att människor med funktionsnedsättning får svårare att resa, menar Handikappförbunden.

2014-02-18 07:00 CET Specialpedagogiska skolmyndigheten Läromedelsmässan MittLärande sätter fokus på satsningar inom förskola, grundskola och gymnasieskola i Sundsvalls kommun. Flera av föreläsarna lyfter behovet av it i lärandet. Specialpedagogiska skolmyndighetens rådgivare Anna Sjölander medverkar också och lyfter frågan om hur vi skapar en mer tillgänglig skola som gör det möjligt för alla elever att få de kunskaper de behöver.

Navy-SEAL officer och veteran fick KMR:s årliga pris för sin kamp för mänskliga rättigheter

2014-02-14 21:02 CET KMR Det dog fler militärer från självmord efter användning av psykdroger än vad som dog i krig. De överlevde våldsamma strider, bombanfall och självmordsbombare, bara för att duka under för psykiatrins droger. Men nu har striden vänt och riktar sig mot psykiatrin.

2014-02-14 08:58 CET TaxiKurir TaxiKurir har sedan företaget grundades haft förmånen att köra samhällsbetalda resor, såsom sjuktransporter, skolskjuts och dagvårdsverksamhet. För att köra samhällsbetalda resor har vi på TaxiKurir ett speciellt utbildningspass där vi bland annat går igenom service, förväntningar, uppdragens art, avtalskännedom och regelverk.

Förenade Care har vunnit upphandlingen av Trollängens äldreboende

2014-02-12 14:13 CET Förenade Care AB Efter en lång process med överprövning har Förenade Care till slut vunnit upphandlingen av verksamhetsdriften av Trollängens äldreboende i Tyresö kommun och avtal är nu undertecknat.

2014-02-12 10:58 CET Specialpedagogiska skolmyndigheten Den 10 februari 2014 öppnade Specialpedagogiska skolmyndigheten sitt nya lokalkontor i Kalmar. Därmed får skolverksamheterna i främst Kalmar och Blekinge län närmare till det stöd som myndigheten kan erbjuda.

2014-02-12 09:35 CET Hjärnkoll Idag presenterar Hjärnkoll en omfattande befolkningsundersökning som visar att allmänhetens attityder och beteende gentemot personer med psykisk ohälsa har förbättrats betydligt mellan åren 2009-2013. Särskilt stor är förbättringen i kampanjlänen Västra Götaland, Uppsala och Västerbotten där 13 av de 21 attityder som undersökts blivit positivare, jämfört med 9 av 21 för hela landet.

2014-02-12 09:35 CET Hjärnkoll Under fem år har Hjärnkolls ambassadörer i Uppsala län arbetat för att bryta tystnaden samt förbättra synen och förhållningssättet till personer med psykisk ohälsa. Och deras arbete har gett resultat. Idag är allmänheten betydligt mer positivt inställd till personer med psykisk ohälsa, än för fem år sedan. Det visar den befolkningsundersökning som Hjärnkoll presenterar idag.