Pressmeddelanden

Hantera depression, ångest och ADHD utan droger

Hantera depression, ångest och ADHD utan droger

2016-09-09 21:05 CEST
Det finns alternativ till psykofarmaka för behandling av depression. Forskare har funni...

Förvaltningsrätten avslår begäran om muntlig förhandling

2016-09-08 09:00 CEST
Lekebergs kommun vill tvinga 41-årige Anders att flytta från sitt boende på Sanna gård ...

Daglig diskriminering – verklighet för många

Daglig diskriminering – verklighet för många

2016-09-07 15:10 CEST
"Den föreslagna förstärkningen av diskrimineringslagen är en bra men otillräcklig börja...

Droganvändare värda både skadereduktion och drogfrihet

2016-09-07 14:15 CEST
- Att minska skadorna som droganvändning medför och samtidigt arbeta för drogfrihet bör...

Kaustik AB representerar Sverige i European Business Awards

Kaustik AB representerar Sverige i European Business Awards

2016-09-06 15:15 CEST
Kaustik AB har idag utsetts representera Sverige i European Business Awards, EBA. EBA, ...

Simply Smart - LiNX®kontrollsystem

Simply Smart - LiNX®kontrollsystem

2016-09-06 15:00 CEST

Allwin och Samhall i stor hållbarhetssatsning

Allwin och Samhall i stor hållbarhetssatsning

2016-09-06 10:19 CEST
Varje år kastas runt 75 miljoner kilo överbliven mat och osålda livsmedel från landets ...

ADHD-industrin avslöjad i ny bok av Pultizer-nominerad NY-Times journalist

ADHD-industrin avslöjad i ny bok av Pultizer-nominerad NY-Times journalist

2016-09-02 21:02 CEST
Man måste erkänna att marknadsföringen och strategin har varit genial. ADHD är nu en m...

Grums kommun ska nå en yngre målgrupp med Snapchat

Grums kommun ska nå en yngre målgrupp med Snapchat

2016-09-02 12:06 CEST
Sociala medier blir allt viktigare i kommunikationen med invånarna. Grums kommun har se...