Pressmeddelanden

Nu satsar Hjo kommun på seniorerna och fortsätter att utveckla äldrecentret på Rödingen.

2014-06-09 08:20 CEST Hjo kommun Nu satsar Hjo kommun på seniorerna och fortsätter att utveckla äldrecentret på Rödingen. Extramedel har tillskjuts 2015 för att förstärka fritid och frivilligverksamheten för äldre och funktionshindrade.

Socialstyrelsens ADHD-experter lät bli att rapportera hundratals ”intolerabla biverkningar”

2014-06-06 21:21 CEST KMR Det skulle ha blivit hundratals biverkningsrapporter om skador från ADHD-droger, men Socialstyrelsens experter rapporterade inte en enda till Läkemedelsverkets biverkningsregister.

2014-06-05 15:18 CEST Riksförbundet FUB Ytterligare en gång visar sig försämringen av LSS. Precis som Riksförbundet FUB gång på gång har påpekat inskränks rättigheterna i LSS. Den här gången slår det mot en ung familj med en liten kille på 3 år i Jönköping, som Expressen skrev om den 3 juni. FUB vill att kommunerna tar till sig LSS på allvar och slutar att hitta sätt att motarbeta den.

Inte igen migrationsminister Tobias Billström

2014-06-05 10:32 CEST Neuroförbundet Nu skriver jag till dig ännu en gång. Sverige måste sluta att sända svårt sjuka unga människor till en för tidig död! Nu måste lagstiftningen ändras!

2014-06-04 15:49 CEST SKL Kommentus AB SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har tecknat nytt ramavtal för antibiotika (cefalosporiner) och saltlösningar (elektrolyter) i nya, icke förväxlingsbara förpackningar. Avtalet tecknades med Fresenius Kabi AB, GlaxoSmithKline AB och Sandoz A/S den 2 juni.

2014-06-04 13:00 CEST Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämnden i Katrineholm kommer vid sammanträdet torsdagen den 12 juni, 2014 att behandla tre händelser enligt Lex Sarah. En av dessa händelser anmäls dessutom enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg.

Förenade Care deltar i Almedalen 2014

2014-06-04 11:02 CEST Förenade Care AB Onsdagen den 2 juli kl. 10.00 på Hästgatan 12 i Visby står Mia Palmé, marknadschef, på scen. Tillsammans med intressanta inbjudna gäster bjuds på paneldiskussion om kvalitetsupphandling ur en entreprenörs perspektiv.

TaxiKurir sponsrar Rosenfeldtskolans klassresa till Stockholm

2014-06-03 14:49 CEST TaxiKurir AB Att få åka till Stockholm, bo på hotell och gå på Gröna Lund, är en av klass 4-6 högsta önskan. I klassen på Rosenfeldtskolan i Karlskrona går sju ungdomar i åldern 11-13 år, alla med funktionshinder. För att låta ungdomarnas önskan bli sann sponsrar TaxiKurir, Sverigeflyg, Best Western, Lions i Karlskrona och Gröna Lund ungdomarnas önskan.

Frösunda medverkar på Stora välfärdsdagen

2014-06-03 10:18 CEST Frösunda Omsorg AB Onsdagen den 4 juni anordnar Frösunda och Dagens Industri en konferens på temat ”Välfärd – framtidens utmaningar och lösningar", där ledande beslutsfattare och experter belyser utmaningarna i välfärdens framtid. Frösundas Kvalitetschef, Christine Rosencrantz, är en av de inbjudna talarna som kommer att fokusera på kvalitetsfrågan.

Annorlunda videosatsning i sociala medier för att locka fler till arbetsgivaren Malmö stad

2014-06-03 07:30 CEST Malmö stad