Pressmeddelanden

Svevia vinner Malmö och Eslöv

2014-03-17 08:56 CET Svevia Vägarna i Malmö och Eslöv kommer de närmaste fyra åren att skötas om av Svevia. Driftområdet är Sveriges mest trafikintensiva och omfattar 1870 km väg.

Skärpta miljömål kräver prioriteringar för att minska växthusgasutsläppen

2014-03-17 08:00 CET Projekt Fjällvägen Bristfälligt underhåll o frånvaro av strategiska investeringar har lett till sämre vägar i inlandet. Samtidigt har stora resurser satsats på alt vägar vilket lett fram till att trafiken oftare väljer längre alt. Projekt Fjällvägen lyfter i en skrivelse, till berörda ministrar o riksdagsled fr Jämtlands och Gävleborgs län samt Naturvårdsv, de iakttagelser man gjort kring utsläppsökningar o konsekv.

Endast sju tåglägen kvar mellan Boden och Vännäs, trafikinfarkt hotar

2014-03-17 06:00 CET Norrbotniabanan Ett spårbyte räcker inte på långa vägar för att täcka upp för den kapacitetsbrist som finns på stambanan genom övre Norrland. Om Norrbotniabanan inte påbörjas före 2020 närmar vi oss en trafikinfarkt som slår mot näringslivet och tillväxten i hela Sverige, säger Gusten Granström, VD, Norrbotniabanan AB.

Cykelskyltningen tar Svevia hand om

2014-03-14 16:49 CET Svevia Den nya cykelvägvisningen för Stockholms cyklister utförs av Svevia. Totalt sätts 7000 nya skyltar upp för att locka fler att välja cykeln.

Flera MHRF-anslutna klubbar deltar på Bilsport Performance & Custom Motor Show 2014

2014-03-14 13:59 CET Motorhistoriska Riksförbundet Under påskhelgen, 18-21 april, medverkar Motorhistoriska Riksförbundet för fjärde året i rad på Elmiamässan i Jönköping. MHRF är även i år medarrangör till mässans C-hall tillsammans med Nostalgia Magazine. Årets tema är Nyttofordon – fordon som jobbat.

Trafikinfart i norr hotar näringslivet i hela Sverige

2014-03-14 11:51 CET Norrbotniabanan – Ett spårbyte mellan Boden och Vännäs räcker inte på långa vägar för att täcka upp för den kapacitetsbrist som finns på stambanan genom övre Norrland. Om Norrbotniabanan inte påbörjas före 2020 närmar vi oss en trafikinfarkt som slår mot näringslivet och tillväxten i hela Sverige, säger Gusten Granström, VD, Norrbotniabanan AB.

2014-03-14 11:09 CET Tågoperatörerna Tågoperatörerna lämnar remissyttrande över Justitiedepartementets prememoria daterad den 20 februari 2014 med justeringar till Lag om resenärers rättigheter – kompletterande bestämmelser (Ds 2013:44). Tågoperatörerna vidhåller att ett nationellt undantag för regional tågtrafik från EG-förordningen 1371/2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer Tågpassagerarförordningen, inte bör göras.

Helena Tellberg ny regionchef i Svevia

2014-03-14 09:05 CET Svevia Helena Tellberg blir ny regionchef för region Syd-Väst i Svevias division Anläggning. Hon tillträder den 1 april.

2014-03-14 08:55 CET Region Värmland Vården av patienter med hjärtsvikt har förbättrats på Centralsjukhuset i Karlstad. Nu kan vi presentera de lovande resultaten av satsningen, och det finns också möjlighet att träffa en av de patienter som berörts av förändringen. Fredag den 14/3 kl 10, Centralsjukhuset, konferensrummet på avd 56 (MAVA). Röd gata, hiss K. Kontaktpersoner: Berit Hassel, utvecklingsledare, tel 070-357 29 45

Ramavtal mellan Gävle Energi och LivsWäx för regional utveckling

2014-03-13 12:00 CET Gävle Energi Gävle Energi och LivsWäX Livsmedelsproducenter har tecknat ett ramavtal för att tillsammans stärka respektive varumärke och samarbeta kring miljöfrågor, ekonomisk tillväxt och marknadsföring. Ramavtalet innebär att Gävle Energi nu kan leverera förnybar och klimatsmart energi till LivsWäX medlemsföretag.