Pressmeddelanden

2015-09-09 11:51 CEST Storstockholms Lokaltrafik, SL Kollektivtrafikens ekonomi måste vara i balans. Fullmäktiges budgetbeslut för 2016 innebar att trafikförvaltningen måste minska kostnaderna. Effektiviseringar i busstrafiken för 100 miljoner kronor är en del av arbetet för att nå en balanserad budget.

Ny snabbladdare till elbilar i Örkelljunga

2015-09-09 11:00 CEST CLEVER Sverige Laddoperatören CLEVER bygger vidare på sitt laddnätverk och har nu driftsatt en snabbladdare på Statoils fullservicestation i Örkelljunga.

2015-09-09 09:20 CEST Växjö kommun ​Välkommen på frukostträff med Nätverket Expansiva Växjö, där fokus denna gång ligger på höghastighetsbanan. Under träffen presenteras vilket värde som en höghastighetsbana kan få för kommunen och regionen och Växjö kommuns vision för ett nytt stationsområde väster om staden.

2015-09-09 08:14 CEST Storstockholms Lokaltrafik, SL ​Den 8 september beslutade trafiknämnden i Stockholms läns landsting om principer för effektiviseringar i busstrafiken. Trafikförvaltningen informerar därför idag om de överväganden som gjorts samt det fortsatta arbetet med att nå en ekonomi i balans

Sveriges bästa återvinningscentral byggs i Skutskär

2015-09-09 07:50 CEST Gästrike återvinnare Nästa sommar öppnar en ny återvinningscentral på södra industriområdet i Skutskär. Gästrike återvinnare har inlett bygget som har en nytänkande form. Målet är att det ska bli Sveriges bästa återvinningscentral.

Swebus: Hållplatsflytt i Köpenhamn under Danmarks längsta cykellopp

2015-09-09 07:04 CEST Swebus ​I samband med Danmarks längsta cykellopp “Aarhus - København” byter Swebus hållplats tillfälligt. Under hela lördagen kommer hållplatsen Ingerslevsgade att hållas stängd och en tillfällig hållplats vid Fisketorvet kommer användas istället.

MTR får förlängt förtroende till 2023

2015-09-08 18:24 CEST MTR Nordic Nu är det klart att MTR får fortsatt förtroende att driva och utveckla Stockholms tunnelbana i ytterligare åtta år, fram till november 2023. Beslutet fattades av Trafikförvaltningen idag, den 8 september 2015.

2015-09-08 18:07 CEST Örnsköldsviks kommun Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 8 september 2015. Kompletta handlingar finns på kommunens webbplats www.ornskoldsvik.se.

2015-09-08 11:40 CEST Inlandsbanan AB Otto Nilsson, verkställande direktör på Inlandsbanan AB sedan 2011, lämnar vid årsskiftet sin tjänst och tillträder då tjänsten som regionchef vid Strukton Rail AB.