Pressmeddelanden

2015-05-27 12:00 CEST Hyresgästföreningen region södra Skåne I Malmö och Lund vill 19 800 ha en egen bostad men saknar det idag. Det är 5 600 fler än för två år sedan. 17 procent bor hemma hos sina föräldrar. Av dem skulle 85 procent vilja flytta hemifrån om de hade råd. Det visar en färsk rapport som bygger på intervjuer gjorda av undersökningsföretaget SKOP på uppdrag av Hyresgästföreningen.

2015-05-26 11:00 CEST Hyresgästföreningen region södra Skåne Hyresgästernas protester hjälpte inte. Igår höll Malmö stad en presskonferens om kommunens budget för 2016. Majoriteten (S och MP) står bakom förslaget att under 2016 göra ett vinstuttag från MKB, en summa på 30 miljoner, till kommunens budget.

Magnusson vinner prestigefyllt internationellt pris

2015-05-26 07:00 CEST Magnusson Magnusson utmärker sig återigen på den internationella arenan genom att, i hård konkurrens, ta hem utmärkelsen ” the Legal Innovation Awards” under en prisceremoni i London. Magnusson vann kategorin ”International Innovation” i konkurrens med de internationella byråerna Baker & McKenzie, Clifford Chance, Dentons och PLMJ

EU-rätten utmanar den svenska välfärdsmodellen

2015-05-25 11:15 CEST Stockholms universitet Den svenska välfärdsmodellen och idén om att solidariteten är begränsad till de egna medborgarna utmanas av den gränsöverskridande EU-rätten, det visar en ny avhandling i juridik från Stockholms universitet. – Svenska politiker har stuckit huvudet i sanden genom att inte anpassa nationell lagstiftning till den dynamiska EU-rättens utveckling, säger Jaan Paju doktorand, Stockholms universitet.

2015-05-22 07:00 CEST JP Infonet Förlag AB ​JP Kommentarer FPL erbjuder en kvalitativ och systematisk genomgång av förvaltningsprocesslagens bestämmelser. Författare till kommentaren är Anders Bengtsson, Chefsrådman på Mark- och miljödomstolen i Växjö, Carin Jahn, kammarrättsråd vid Kammarrätten i Stockholm och Gustaf Wall, Jur. dr och universitetsadjunkt verksam vid Uppsala universitet.

2015-05-21 09:49 CEST Moretime Professional Services AB Fram till 29 maj pågår – som tidigare kommunicerats – en emission av preferensaktier i Moretime Financial Services AB (publ). Befintliga aktieägare har företräde vid överteckning erhåller information per post imorgon fredag eller måndag 25 maj. Verkställande av utdelning i MDS Digital Solutions AB (publ) har skett. Information kring notering på AktieTorget kommer att kommuniceras inom kort.

2015-05-21 09:00 CEST SVCA SVCA motsätter sig inte att regler införs som stävjar internationell aggressiv skatteplanering eller andra former av missbruk av olikheter i den skattemässiga behandlingen av vissa finansiella instrument som förekommer på den globala kapitalmarknaden. Vidare finner SVCA att det vore direkt olämpligt att föregå OECD:s arbete eftersom det skapar osäkerhet som motverkar investeringsviljan i Sverige.

Lindahl biträder när Catella säljer Nordic Fixed Income

2015-05-20 20:15 CEST Advokatfirman Lindahl KB Advokatfirman Lindahl biträder när Catella säljer Nordic Fixed Income till den norska investmentbanken Arctic Securities. Catella har tecknat avtal med Arctic Securities kring försäljning av samtliga aktier i dotterbolaget Nordic Fixed Income. Advokatfirman Lindahl biträder Catella genom Johan Hessius (ansvarig delägare) och Anders Moberg.

Försäkra dig om en trygg vardag efter vigseln

2015-05-20 10:40 CEST If Skadeförsäkring ​Nu är pingsten här och då är det många som säger ja till varandra. Att gifta sig betyder inte bara att man bekräftar sin kärlek till partnern, det är också ett viktigt tillfälle att se över sina försäkringar.

Lindahl biträder Poolia i strategiskt förvärv

2015-05-20 09:48 CEST Advokatfirman Lindahl KB Lindahl har biträtt Poolia Sverige AB vid förvärvet av det bemannings- och rekryteringsbolaget Joblink Norden AB i Malmö. Förvärvet är av strategisk betydelse för Poolia och syftar till att ytterligare förstärka Poolias position i Skåne. Säljare var Aqilles Invest AB (huvudägare) och delar av Joblinks management. Lindahls team bestod av Robert Asplund (ansvarig partner) och Erik Lingsell.