Pressmeddelanden

Synch biträder M Industrial Invest vid försäljningen av Fundo Group

2014-09-03 15:30 CEST Synch Advokat AB Synch har biträtt M Industrial Invest AB vid försäljningen av samtliga aktier i Fundo Group AB med därtill hörande koncernbolag till Sibbhultsverken. Affären omfattar aluminiumgjuteriet Fundo i Charlottenberg samt gjutverktyg tillverkaren Intermekano Tools AB.

2014-09-02 14:34 CEST MAQS Law Firm Katrin Troedsson är från den 1 september 2014 ny managing partner för MAQS Göteborgskontor. Katrin har arbetat på byrån sedan 2000 och blev delägare 2009. Hon kommer vid sidan av uppdraget som managing partner att fortsätta sitt arbete i MAQS fastighetsgrupp. Tidigare MP Fredrik Iverström tar rollen som styrelseordförande och kommer i övrigt fokusera på klientarbete i tvistelösningsgruppen.

Synch växer och anställer nya medarbetare!

2014-09-02 13:07 CEST Synch Advokat AB Synch fortsätter att växa och anställer nya medarbetare. Från och med den 1 september 2014 har Ida Häggström och Elisabeth Sundberg anställts som jurister. Ida har arbetat drygt sex år i juristyrket, senast från Fondia Legal Services och dessförinnan Frank Advokatbyrå samt Hammarskiöld & Co. Elisabeth kommer från nyligen avslutade studier samt praktik på Ramberg Advokater.

Lindahl rådgivare i bredbandsaffär

2014-09-02 08:00 CEST Advokatfirman Lindahl KB Advokatfirman Lindahl har biträtt vid Oskarshamn Energi Aktiebolags avyttring av bolagets bredbandsverksamhet OskarNet till datakom- och Internetoperatören IP-Only.

Valåret 2014: Hur jobbar vi mot mobbing?

2014-09-02 06:55 CEST Sveriges Makalösa Föräldrar Valåret 2014 ställer Makalösa ungdomsgruppen frågor till politikerna!

Lindahl lyckas med rekonstruktionen av Nordic Mines

2014-09-01 13:00 CEST Advokatfirman Lindahl KB Efter ett drygt år av komplext rekonstruktionsarbete under ledning av advokat Håkan Rudström på Advokatfirman Lindahl vann det av tingsrätten i Uppsala fastställda ackordsförslaget i Nordic Mines AB (publ) och Nordic Mines Marknad AB laga kraft i fredags.

2014-09-01 08:30 CEST Fastighetsägarna Sverige Åtta av tio fastighetsbolag kommer att minska produktionen av hyresbostäder och kommersiella lokaler om Företagsskattekommitténs förslag går igenom. Hälften av dessa kommer att minska produktionen med mer än 60 procent. Var fjärde kommer i princip att stoppa all produktion. Det framgår av en enkätundersökning som Fastighetsägarna låtit göra.

2014-08-31 10:00 CEST Älvräddarna Älvräddarna har haft sitt 40:e årsmöte, i år vid Ems herrgård vid Emån. Emån lider av problem med små obsoleta vattenkraftverk som minskat habitaten för den hotade Östersjölaxen från 20 mil till endast 5 kilometer sedan 1920. Nu ställer EU nya krav på Sverige och för att nå de uppställda kraven krävs en ny lagstiftning. En utredning har lämnat förslag; nu krävs handling från kommande regering.

Är kvotering en jämställdhetspolitisk möjlig satsning?

2014-08-29 06:41 CEST Sveriges Makalösa Föräldrar Valåret 2014 får politikerna raka frågor från ungdomar!

Nu laddar tusentals studenter för en ny termin på Örebro universitet

2014-08-28 16:09 CEST Örebro universitet På måndag påbörjar drygt 3 200 nya studenter sina studier vid Örebro universitet. Lärosätet hade över 44 000 sökande till höstterminens program och kurser. Det är 3 000 fler mot 2013 och 24 000 fler i jämförelse med sex år tillbaka. - I år finns två av landets 20 mest sökta utbildningar här vilket ger en fingervisning om att lärosätet stärker sin position nationellt, säger rektor Jens Schollin.