Pressmeddelanden

Lindahl rådgivare i bredbandsaffär

2014-09-02 08:00 CEST Advokatfirman Lindahl KB Advokatfirman Lindahl har biträtt vid Oskarshamn Energi Aktiebolags avyttring av bolagets bredbandsverksamhet OskarNet till datakom- och Internetoperatören IP-Only.

Valåret 2014: Hur jobbar vi mot mobbing?

2014-09-02 06:55 CEST Sveriges Makalösa Föräldrar Valåret 2014 ställer Makalösa ungdomsgruppen frågor till politikerna!

Lindahl lyckas med rekonstruktionen av Nordic Mines

2014-09-01 13:00 CEST Advokatfirman Lindahl KB Efter ett drygt år av komplext rekonstruktionsarbete under ledning av advokat Håkan Rudström på Advokatfirman Lindahl vann det av tingsrätten i Uppsala fastställda ackordsförslaget i Nordic Mines AB (publ) och Nordic Mines Marknad AB laga kraft i fredags.

2014-09-01 08:30 CEST Fastighetsägarna Sverige Åtta av tio fastighetsbolag kommer att minska produktionen av hyresbostäder och kommersiella lokaler om Företagsskattekommitténs förslag går igenom. Hälften av dessa kommer att minska produktionen med mer än 60 procent. Var fjärde kommer i princip att stoppa all produktion. Det framgår av en enkätundersökning som Fastighetsägarna låtit göra.

2014-08-31 10:00 CEST Älvräddarna Älvräddarna har haft sitt 40:e årsmöte, i år vid Ems herrgård vid Emån. Emån lider av problem med små obsoleta vattenkraftverk som minskat habitaten för den hotade Östersjölaxen från 20 mil till endast 5 kilometer sedan 1920. Nu ställer EU nya krav på Sverige och för att nå de uppställda kraven krävs en ny lagstiftning. En utredning har lämnat förslag; nu krävs handling från kommande regering.

Är kvotering en jämställdhetspolitisk möjlig satsning?

2014-08-29 06:41 CEST Sveriges Makalösa Föräldrar Valåret 2014 får politikerna raka frågor från ungdomar!

Nu laddar tusentals studenter för en ny termin på Örebro universitet

2014-08-28 16:09 CEST Örebro universitet På måndag påbörjar drygt 3 200 nya studenter sina studier vid Örebro universitet. Lärosätet hade över 44 000 sökande till höstterminens program och kurser. Det är 3 000 fler mot 2013 och 24 000 fler i jämförelse med sex år tillbaka. - I år finns två av landets 20 mest sökta utbildningar här vilket ger en fingervisning om att lärosätet stärker sin position nationellt, säger rektor Jens Schollin.

Lindahl biträder Steenord i dess budpliktsbud på Agrokultura

2014-08-28 13:00 CEST Advokatfirman Lindahl KB Steenord Corp. har den 28 augusti 2014 lämnat ett budpliktsbud att förvärva samtliga utestående aktier i Agrokultura AB (publ), noterat på NASDAQ OMX First North. Advokatfirman Lindahl biträder Steenord i transaktionen.

Moretime presenterar delårsrapport jan-juni 2014

2014-08-28 09:00 CEST Moretime Professional Services AB Under andra kvartalet växlade Moretime upp tillväxttakten. Omsättningen ökade med 60% jämfört med andra kvartalet 2013 vilket var en klar förbättring jämfört med första kvartalets tillväxt på 14%. Vår ambition är dock att växa ännu snabbare och vi ser goda möjligheter till det.

2014-08-27 17:00 CEST Älvräddarna Idag lämnade mark- och miljödomstolen besked i det omdebatterade ärendet kring Långfors: Jämtkraft får tillstånd att bygga ett nytt kraftverk i en från vattenkraft skyddad sträcka. Älvräddarna och Sportfiskarna anser att utslaget är felaktigt och kommer att överklaga till mark- och miljööverdomstolen.