Pressmeddelanden

2015-05-07 15:50 CEST JP Infonet Förlag AB En kommande doktorsavhandling visar att utgången i asylärenden i migrationsdomstolarna kan påverkas av nämndemännens politiska tillhörighet. Linna Martén, nationalekonom vid Uppsala universitet ligger bakom studien där JP Rättsfallsnet–Migration utgör en viktig källa.

2015-05-07 09:10 CEST Advokatfirman Delphi Delphi is pleased to announce that Emil Andersson was appointed partner at Delphi’s office in Gothenburg today; 7 May 2015.

2015-05-07 09:07 CEST Advokatfirman Delphi ​Advokatfirman Delphi har glädjen att meddela att Emil Andersson valts in som partner vid Delphis kontor i Göteborg med start i dag, 7 maj 2015.

Synch rådgivare när PayEx förvärvar WyWallet

2015-05-07 07:00 CEST Synch Advokat AB Synch har biträtt PayEx i samband med dess förvärv av 4T Sverige AB och därigenom betaltjänsten WyWallet från de svenska mobiloperatörerna Telia, Telenor, Tele2 och 3.

Strandskydd -  Lagändringar, rättspraxis, dispens och tillsyn

2015-05-06 11:00 CEST Teknologisk Institut Våra stränder runt om i landet är en allmän naturtillgång som är betydelsefull för djur-och växtliv men också för friluftslivet. För att bevara våra land- och vattenområden längs strandlinjen skyddas områdena av det generella strandskyddet.

2015-05-06 08:28 CEST Tenant & Partner ​Länsförsäkringar Stockholm flyttar sitt huvudkontor från Gärdet till Frösunda norr om Stockholm. Hyresvärd blir Credit Suisse och tillträde sker under det första halvåret 2016. Tenant & Partner har bistått som rådgivare till Länsförsäkringar Stockholm och Newsec har agerat rådgivare och förvaltare åt fastighetsägaren Credit Suisse.

2015-05-06 06:15 CEST Uppsala universitet ​Asylsökandes chans att få stanna i Sverige påverkas av den politiska sammansättningen i nämndemannagruppen. Det visar en studie från Uppsala universitet, som för första gången kvantitativt undersöker hur nämndemannasystemet fungerar i praktiken.

2015-05-05 14:39 CEST Moretime Professional Services AB Vid dessa tillfälle kommer Moretime Financial Services AB att vara i fokus. Carl-Fredrik Morander, Styrelseordförande och Manne von Platen, VD för MFS presenterar bolaget och den förestående preferensaktieemissionen. Moretime kommer att delta på Aktiespararna evenemang stora Aktiedagen Stockholm den 7:e maj och i Göteborg den 21:e maj.

Lindahl biträder Helios i samband med dess USD 100 miljoner investering i Africa Oil

2015-05-05 12:40 CEST Advokatfirman Lindahl KB ​Advokatfirman Lindahl biträder Helios i samband med dess investering i Africa Oil Corp. Stampede Natural Resources S.a.r.l., ett bolag som ägs av en fond som förvaltas av Helios Investment Partners LLP, har ingått ett investeringsavtal med Africa Oil om att förvärva 52 623 377 aktier i Africa Oil, i en icke-mäklad riktad emission till ett pris om totalt CAD 121 560 000 (USD 100 miljoner).

FUB startar samarbete med Linklaters

2015-05-05 09:30 CEST Riksförbundet FUB Överenskommelsen innebär att Linklaters går in med ekonomiskt stöd till FUB:s arbete men också att Linklaters personal kommer att engagera sig i FUB Stockholms verksamhet som volontärer. – För Linklaters är det viktigt att vara ett ansvarsfullt företag, att vara en ”good neighbour” i de samhällen och i de sammanhang där vi verkar, säger Helena Hellman, CSR-ansvarig hos Linklaters i Stockholm.