Pressmeddelanden

Vattenkraftverk bidrar till fördragsbrott

2015-04-27 11:45 CEST Älvräddarna Arter som flodpärlmussla i Natura2000-området i Hovgårdsån uppnår inte gynnsam bevarandestatus i år, trots att det är ett krav från EU. Nu tillsynsanmäler Älvräddarna verksamheten vid Knobeshoms kraftverk för att bidra till en lösning på situationen.

2015-04-24 10:12 CEST Moretime Professional Services AB Årsstämma i Moretime Professional Services AB (publ), 556654-5835, har hållits i bolagets lokaler på Drottninggatan 95 A i Stockholm torsdagen den 23 april 2015. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

2015-04-24 10:00 CEST Hyresgästföreningen region södra Skåne Med hjälp från Hyresgästföreningen fick en medlem ersättning för förstörd inredning efter att hon drabbats av vägglöss i sin lägenhet.

2015-04-24 07:00 CEST Trygghetsrådet TRS Svensk Scenkonst, Teaterförbundet och SYMF har kommit överens om ett avtal för att hjälpa dansare, sångare och musiker att byta karriär. En ny stiftelse skapas och verksamheten kommer att ske i nära samverkan med Trygghetsrådet TRS ordinarie omställningsverksamhet. Därmed drar man nytta av TRS kompetens och erfarenhet av karriärväxling inom scenkonsten.

Göteborgs universitets rektor nekar studenter rättssäkerhet

2015-04-24 02:00 CEST Handelshögskolans i Göteborg Studentkår I en utredning som nyligen genomfördes på uppdrag av rektor för Göteborgs universitet pekas allvarliga brister vad gäller studenters rättssäkerhet ut. Trots detta väljer rektor att inte vidta några av de åtgärder som utredaren föreslår för att garantera rättssäkerheten. http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/536130?programid=104

2015-04-22 15:49 CEST Tenant & Partner ​Elgrossisten Rexel har tecknat avtal med Skanska om att utveckla ett nytt distributionscenter med tillhörande kontor i Jordbro söder om Stockholm. Anläggningen byggs i Jordbro Företagspark och omfattar cirka 15 600 kvm. Tenant & Partner har bistått Rexel i projektet.

SwedSec varnar medarbetare vid kundcenter

2015-04-22 13:04 CEST SwedSec Licensiering AB SwedSec-licenshavaren var anställd som agent vid en kundcenterenhet och tog via telefon emot uppdrag från privatkunder. Licenshavaren har i samband med dessa telefonuppdrag, vid flera tillfällen, inte identifierat kunder på ett korrekt sätt bl.a. när han har spärrat och lämnat ut bankkort.

2015-04-22 10:16 CEST Den Nya Välfärden Bodens kommun har enligt en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen brutit mot upphandlingslagen igen. Denna gång gäller det boende för ensamkommande barn där ett avtal har förlängts på ett sätt som strider mot lagen. Värdet av de olagligt tilldelade kontraktsförlängningarna uppgår till totalt 20 miljoner kronor.

Legal 500 publishes new rankings - Delphi still highly ranked in the field of EU and competition

2015-04-20 16:52 CEST Advokatfirman Delphi Delphi retains its position in tier 2 in the field of EU and competition when the prestigious ranking institute Legal 500 released its rankings for 2015.

Legal 500 publishes new rankings - Delphi continued alone on the top position in the field of public procurement

2015-04-20 16:50 CEST Advokatfirman Delphi Delphi retains its position when the prestigious ranking institute Legal 500 released its rankings for 2015. Once again Delphi is found as the only law firm top-ranked in the field of public procurement.