Pressmeddelanden

Moll Wendén har företrätt Nederman vid förvärv av Filtac AB

2015-09-02 11:43 CEST Moll Wendén Advokatbyrå

2015-09-02 09:39 CEST Synch Advokat AB Synch har biträtt Instabridge AB vid bolagets nyemission om 3 miljoner dollar. Bland investerarna ingår bland andra Moor & Moor, Creandum, Balderton och Swisscom.

2015-09-01 16:39 CEST Advokatfirman Lindahl KB Trimb förvärvar det holländska OTC-bolaget YouMedical. Trimbs ambition är att bygga ett ledande internationellt OTC-bolag och förvärvet är ett viktigt steg mot detta mål, enligt Magnus Kamryd, VD för Trimb. Transaktionen förväntas slutföras under september. Advokatfirman Lindahl har agerat juridiska rådgivare åt Trimb vid förvärvet.

2015-09-01 15:52 CEST Plana Business Law Group

Delårsrapport och uppdatering kring MDS Digital Solutions AB

2015-08-31 14:33 CEST Moretime Group Aktieägare i MDS Digital Solutions AB har idag möjlighet att ta del av resultat- och balansräkning för första halvåret på bolagets hemsida. Styrelsen i bolaget har för avsikt att i anslutning till ett styrelsemöte den 14:e september lämna information om den reviderade planen för notering av bolaget.

2015-08-28 15:08 CEST Advokatfirman Lindahl KB Kontrollrumsdesign och intelligent teknik för ergonomi stärker ABB:s ledande position för distribuerade styrsystem (DCS). ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, har förvärvat de resterande aktierna i CGM AB för att bli ensam aktieägare i företaget. Boråsbaserade CGM, är specialister inom modern kontrollrumsdesign och ergonomiska lösningar för att maximera operatörseffektiviteten.

2015-08-28 08:10 CEST Hyresgästföreningen region södra Skåne Inför höstterminen står fortfarande många studenter i Lund utan tak över huvudet. Den 10 september arrangerar Bopoolen i Lund tillsammans med Hyresgästföreningen ett nytt grepp i jakten på ett efterlängtat hem. I AF-borgen blir det på kvällen premiär för bostadsmingel för bostadssökande studenter och Lundabor som kan tänka sig att hyra ut.

2015-08-28 08:00 CEST Tenant & Partner ​Den 1 juni 2016 flyttar bostadsriggsföretaget Floatel International till Lilla Badhusgatan 2 i Göteborg, med Gamla Livförsäkrings AB SEB Trygg Liv som hyresvärd. Tenant & Partner har bistått Floatel International i omlokaliseringsprojektet.

Synch välkomnar nya medarbetare

2015-08-28 07:00 CEST Synch Advokat AB Synchs expansion fortsätter när Anna Forsebäck, Jacob Frank, Lovisa Persson och Fanny Askelöf ansluter till byråns team.

Delårsrapport januari-juni 2015

2015-08-27 11:22 CEST Moretime Group • Den konsoliderade omsättningen för koncernen uppgick under första halvåret till 27 301 tkr (f.år 14 665) motsvarande en tillväxt på 86 %. • Resultatet före avskrivningar (EBITDA): -518 tkr (f.år -10 078). • Rörelseresultatet efter avskrivningar (EBIT): -2 571 tkr (f.år -12 249 tkr). • Resultatet efter skatt: (-12 818 tkr). • Resultatet per aktie: (f.år -0,47 kr).