Pressmeddelanden

Kvartalsstatistik – fler licenshavare och fler disciplinärenden

2014-10-02 11:36 CEST SwedSec Licensiering AB Vid utgången av det tredje kvartalet 2014 hade ca 23 100 anställda på den svenska finansmarknaden aktiv SwedSec-licens. Det är en ökning med ca 3 100 sedan motsvarande tidpunkt 2013 och en ökning med ca 13 400 sedan 2012.

Stabil innovationsutveckling hos svenska företag

2014-10-02 10:30 CEST SEPAF Under augusti ansökte svenska företag om 865 patentskydd, 45 designskydd och 180 varumärkesskydd. Långsiktiga index visar på en positiv utveckling för alla tre skyddsområden.

Synch anställer senior expert inom immaterialrätt

2014-10-02 07:00 CEST Synch Advokat AB Den nybildade advokatbyrån Synch växer och anställer den seniora immaterialrättsexperten David Leffler. Han kommer närmast från EUs varumärkesmyndighet OHIM där han har arbetat som jurist. Med sin unika erfarenhet inom främst varumärkesområdet kommer han att addera ytterligare kompetens till Synchs immaterialrättsgrupp som leds av den internationellt högt rankade advokaten Sara Sparring.

Om en vecka stänger urvalstestet för Business Law Challenge 2014 – läs och se allt om årets tävling

2014-10-01 16:05 CEST Advokatfirman Lindahl KB Business Law Challenge är Sveriges största tävling inom affärsjuridik för juridikstudenter. Fram till midnatt den 8 oktober 2014 är urvalstestet på www.businesslawchallenge.se öppet.

Nyemissioner i Moretime Professional Services AB (publ)

2014-10-01 11:11 CEST Moretime Professional Services AB Styrelsen har den 30 september 2014 fattat beslut om att kalla till extra bolagsstämma rörande nyemission med syfte att stärka Bolagets finansiella ställning och finansiera tillväxten fram till positivt kassaflöde.

2014-09-30 11:15 CEST NCC AB Enligt NCC:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att sådan aktie omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

Vattenfall polisanmäls för miljöbrott

2014-09-30 05:45 CEST Älvräddarna Trots att Vattenfall AB fått 4,3 miljoner för produktionsförluster av statliga medel, har de vid tre tillfällen av fyra i september inte följt villkoren för verksamheten vid Bosgårdens kraftverk i Rolfsån, Västra Götaland. Vattenfall ska enligt dom spilla vatten för att lax ska hitta upp i den fiskväg som finns på platsen. Nu polisanmäls Vattenfall för miljöbrott.

Lindahl biträdde spelbolaget Starbreeze i förvärvet av Geminose

2014-09-29 14:00 CEST Advokatfirman Lindahl KB

2014-09-29 11:00 CEST Hyresgästföreningen region södra Skåne Med hjälp av Hyresgästföreningen fick en hyresgäst i en fastighet på Gustav Adolfs torg i Malmö en fördubblad hyresnedsättning efter ombyggnad och ventilationsproblem.

SwedSec varnar rådgivare

2014-09-29 10:58 CEST SwedSec Licensiering AB Den SwedSec-licensierade rådgivaren har gjort ett otillåtet uttag från en kunds konto.