Pressmeddelanden

Unitary patent - and then what?

2014-10-09 12:12 CEST SEPAF After half a century of discussions it seems like a single patent for most of Europe will come true. The signatures are there and the first states have ratified the agreement. But then what, will it be as good as everybody hoped? Will it be less expensive?

GAZELLA SEARCH UTVECKLAR REKRYTERINGSBRANSCHEN MED ETT NYTT SPECIALIST- OCH RÅDGIVNINGSKONCEPT

2014-10-09 11:02 CEST Gazella Search

2014-10-07 14:43 CEST Den Nya Välfärden Högsta förvaltningsdomstolen bekräftar, avtalet mellan Örebro läns landsting och Post- och telestyrelsen beträffande teckentolkverksamheten strider mot kommunallagens lokaliseringsprincip.De två myndigheterna har trotsat domstolarnas beslut, även har man använt länsinvånarnas resurser för att konkurrera på en marknad där landstinget inte har något att göra.

Moretime i samarbete med Canon rörande system för hantering av avtal

2014-10-07 08:56 CEST Moretime Professional Services AB Med hundratals affärsavtal att hålla reda på behövs ett effektivt systemstöd, både utifrån ett risk- och lönsamhetsperspektiv. Samarbetet ger en eftersökt lösning, Moretime Contract Manager, baserat på ett redan etablerat dokumenthanteringssystem från Canon.

Brottsförebyggande rådet ska kartlägga matchfixning

2014-10-07 07:02 CEST Riksidrottsförbundet För att öka kunskapen om hur uppgjorda matcher i Sverige planeras, organiseras och genomförs har Riksidrottsförbundet i samarbete med Svenska Fotbollförbundet och Svenska Spel vänt sig till Brottsförebyggande rådet (Brå) som nu ska genomföra en förstudie. Syftet är att få kännedom om hur uppgjorda matcher fungerar och vilka aktörer som medverkar.

Kallelse till extra bolagsstämma i Moretime Professional Services AB (publ)

2014-10-06 09:19 CEST Moretime Professional Services AB Moretime Professional Services AB (publ), 556654-5835, har utfärdat kallelse till extra bolagsstämma måndag den 3 november 2014, klockan 17:00, på bolagets kontor på Drottninggatan 95A i Stockholm.

Skatteutmärkelser till Deloitte

2014-10-03 15:26 CEST Deloitte Deloitte Sverige har nu tre medarbetare på listan över världens främsta specialister inom direkt företagsbeskattning.

Lindahl biträder TeliaSonera vid förvärv av Ipeer

2014-10-03 10:00 CEST Advokatfirman Lindahl KB Advokatfirman Lindahl biträdde TeliaSonera när bolaget förvärvade Ipeer, Sveriges ledande företagsleverantör av moln- och hostingtjänster, från Applewise.

Kvartalsstatistik – fler licenshavare och fler disciplinärenden

2014-10-02 11:36 CEST SwedSec Licensiering AB Vid utgången av det tredje kvartalet 2014 hade ca 23 100 anställda på den svenska finansmarknaden aktiv SwedSec-licens. Det är en ökning med ca 3 100 sedan motsvarande tidpunkt 2013 och en ökning med ca 13 400 sedan 2012.

Stabil innovationsutveckling hos svenska företag

2014-10-02 10:30 CEST SEPAF Under augusti ansökte svenska företag om 865 patentskydd, 45 designskydd och 180 varumärkesskydd. Långsiktiga index visar på en positiv utveckling för alla tre skyddsområden.