Pressmeddelanden

Jaktprofilen Robert Salomonsson föreläser på Stora Nolia

2015-07-20 07:00 CEST Nolia AB För den jakt- och fiskeintresserade finns mycket att uppleva på årets Stora Nolia i Umeå. En av höjdpunkterna blir jaktprofilen Robert Salomonssons föreläsning som hålls på hundens, jaktens och fiskets dag, måndag 3 augusti.

2015-07-17 11:15 CEST Lernia Intäkterna för delårsperioden ökade med 10,4 procent och uppgick till 1 497 (1 355) mkr, en förbättring med 142 mkr jämfört med samma period föregående år. Intäkterna för andra kvartalet har ökat med 17,5 procent och uppgick till 826 (703) mkr, vilket är en förbättring med 123 mkr jämfört med föregående år. Intäktsökningen är framför allt hänförlig till Segment Bemanning.

Delårsrapport januari-juni 2015

2015-07-16 11:08 CEST Semcon Andra kvartalet är normalt Semcons svagaste kvartal på grund av relativt få arbetsdagar. Som kommunicerades under första kvartalet har åtgärder vidtagits avseende omstrukturering inom affärsområdet Engineering Services Germany, vilket belastat andra kvartalets resultat med 20 Mkr.

Moretime etablerar sig i Sundsvall

2015-07-15 12:06 CEST Moretime Professional Services AB Moretime och Wideboo Ekonomi, som bedriver redovisningsverksamhet med inriktning mot innovativa tillväxtbolag, har ingått ett franchiseavtal på fem år som bl.a. innebär att Wideboo förvärvar en licensrätt till Moretimes koncept. Avtalet innebär att Wideboo Ekonomi från och med den 1 september kommer att verka under varumärket Moretime och utgöra basen i en etablering av Moretime i regionen.

Många motorutställare på Stora Nolia

2015-07-15 07:00 CEST Nolia AB Motorutbudet blir allt mer omfattande på Stora Nolia. ​För den bil- och motorintresserade finns en hel mässa i mässan, med allt från motorcyklar och personbilar till ATV och vattenskotrar.

Nya online casinot Chance Hill lanseras i Sverige

2015-07-15 06:30 CEST Nya Casino Limited Idag lanseras Chance Hill i skarp version, Sveriges nyaste online casino. Den nya aktören bjuder på ett nytt casino, med lite touch av latino. Många spel som t. ex At the Copa har typiskt latinskt tema, med en smal salsadansare som hela tiden står i hörnet av spelet och dansar till soundtracket.

Kompletterande information om avknoppning av MDS Digital Solutions AB (publ)

2015-07-14 16:58 CEST Moretime Professional Services AB Den 17 februari 2015 offentliggjorde Moretime planerna på en storsatsning på en automatiserad bokföringstjänst och utdelning av aktier i MDS Digital Solutions AB (MDS). I pressmeddelandet framgick bl a avsikten att Fraktal Group skulle bli ägare till ca 30 % av aktierna i MDS.

Slutligt utfall preferensaktieemission för Moretime Financial Services AB (publ)

2015-07-14 09:20 CEST Moretime Professional Services AB Emissionen har tecknats av totalt 149 tecknare med en total emissionslikvid om 6,96 mkr. Teckning om totalt ca 0,5 mkr har i efterhand förklarats ogiltig varför emissionsbeloppet avviker från det preliminära utfallet om 7,5 mkr med motsvarande belopp. En komplettering av emissionen i denna storleksordning kan komma att ske.

Hänsyn och kraftfull samverkan

2015-07-14 07:00 CEST Norconsult AB Vattenfall ska dra en ny kraftledning i Västmanland. Uppdraget är komplext och kräver hänsyn till ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter. Norconsult ser till att de fångas upp på ett bra sätt.

Mats Lagerqvist, Interim Search Senior Advisor

2015-07-13 15:43 CEST Interim Search AB