Pressmeddelanden

2015-06-02 08:56 CEST SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Svensk och internationell forskning visar att det impulsljud (en ljudknall med under en sekunds varaktighet), som genereras vid exempelvis vapenavfyrning och vägbomber kan orsaka hjärnskador (mild traumatic brain injury, mTBI). I USA har PTSD/mTBI lett till 8000 självmord per år bland krigsveteranerna, d.v.s. fler än de, som dör i strid.

2015-06-02 08:00 CEST GWS Production AB ERV (Europeiska), en av de största specialiserade aktörerna i Europa för privat- och tjänstereseförsäkringar har tecknat ett avtal med mobilteknologi- och personlig säkerhetsföretaget GWS Production AB (GWS). Det initiala garanterade ordervärdet på 15 miljoner kronor omfattar utveckling och drift för en första utrullning av en app baserad på Safetures teknologi till sju miljoner abonnenter.

Naturen har blivit det heligaste vi har

2015-06-02 08:00 CEST Högskolan i Gävle I Sverige är naturen den helt dominerande källan till kraft och tröst vid livskriser, säger Fereshteh Ahmadi, professor i sociologi vid Högskolan i Gävle. När svenskar söker trygghet ro och tröst tar de sig ofta ut i naturen, till skillnad från övriga européer som ofta söker ro i religionen.

Ny styrelse vald vid Svenska Afghanistankommitténs årsmöte

2015-05-31 09:48 CEST Svenska Afghanistankommittén ​Svenska Afghanistankommitténs årsmöte valde på lördagen nya ledamöter till styrelsen. Solidaritetspriset gick till Linnéa Larsson för hennes brinnande engagemang särskilt för frågor om kvinnors situation och hälsa i Afghanistan.

Anna Carlstedt ny ordförande i Röda Korset

2015-05-31 09:37 CEST Röda Korset Att ge hopp och rädda liv i Sverige och i världen och skapa engagemang bland fler står i fokus de kommande fyra åren. "Röda Korset fyller, med sitt unika mandat, en viktig funktion och vi är på plats både före, under och efter en katastrof. Det känns oerhört hedrande att få vara en del av en sådan organisation", säger Anna Carlstedt.

2015-05-29 18:49 CEST RFSL

Plan upprättar barnsäkra platser för burundiska flyktingbarn

2015-05-29 11:54 CEST Plan Sverige Läget är akut för över 90 000 barn och vuxna som flytt oroligheterna i Burundi. Stora flyktingläger har upprättats i Tanzania och Rwanda. Barnrättsorganisationen Plan har påbörjat akuta hjälpinsatser och etablerar barnsäkra platser med möjlighet till lek, utbildning och psykosocialt stöd.

70 personer dödas årligen av alkohol och droger i trafiken.

2015-05-29 08:48 CEST NTF Nästan all trafik (99,78%) görs av en nykter förare, ändå visar statistik från Trafikverket att fler än en fjärdedel av alla omkomna i trafiken dog i en alkohol- eller drogrelaterad olycka. Den 1-7 juni, vecka 23, har Polisen insatsvecka med fokus på trafiknykterhet, Polisen gör då extra många alkoholutandningsprov.

Arriva övade krisscenario i Vallentuna

2015-05-28 21:57 CEST Arriva Sverige AB ​– Utgångspunkten för övningen var att det hade skett en krock mellan ett tåg och en buss vid plankorsningen vid Ekskogens hållplats i Vallentuna, berättar Bengt Ohlin, säkerhetsdirektör på Arriva.

2015-05-28 14:47 CEST MSB Sedan 2012 har den genomsnittliga svarstiden för nödsamtal till SOS Alarm fördubblats och ligger nu på strax över 15 sekunder istället för avtalade 8 sekunder. Högst 8 procent av samtalen får ha en svarstid på mer än 15 sekunder. Andelen nödsamtal med så långa svarstider ligger nu på närmare 30 procent.