Pressmeddelanden

Stockholm är Nordens bästa stad att leva i och den sjätte bästa i världen

2015-06-11 11:05 CEST AkzoNobel I samarbete med Monocle presenterar AkzoNobel rankingen av världens bästa städer att bo i. Stockholm rankas 6:a och för första gången är staden rankad högst i Norden. Undersökningen av livskvaliteten i olika städer görs årligen. Tokyo toppar årets lista. - Det som gör Stockholm till en levande stad är att den uppfattas som sympatiskt då den har relativt låga hus jämfört med andra storstäder.

Svenska Bostäder bygger yteffektivt på liten yta i Hässelby

2015-06-11 09:49 CEST Svenska Bostäder Svenska Bostäders styrelse fattade idag beslut om byggstart för nyproduktion av 108 lägenheter i Hässelby. I samband med planeringen av husen, som ligger i kvarteret Skogsstjärnan, prioriterades yteffektivitet ur ett hållbarhetsperspektiv. Det stora behovet av lägenheter i Stockholm kräver ett visst mått av innovation i samband med nyproduktion.

Akademiska Hus valde Grontmij

2015-06-11 09:38 CEST Grontmij Akademiska Hus, ett av landets största fastighetsbolag, har skrivit ramavtal med Grontmij för ett flertal teknikområden. Det handlar bland annat om elprojektering, landskapsarkitektur och byggnadskonstruktion i Akademiska Hus regioner Syd och Stockholm. I dessa regioner förvaltar Akademiska Hus fastigheter som bland andra hyser KTH och Lunds och Stockholms universitet.

DEBATT: Därför är Blasieholmen fel plats för Nobel Center

2015-06-10 15:45 CEST Svenska byggnadsvårdsföreningen Svenska byggnadsvårdsföreningen anser att projektet innebär en sällsynt möjlighet att få till stånd en ny märkesbyggnad, men platsen är felvald. Varför inte i stället vitalisera en stadsdel i förändring i den växande staden?

Tyréns vann upphandlingen om nya Södertörnsleden

2015-06-10 09:11 CEST Tyréns Samhällsbyggnadsföretaget Tyréns har fått i uppdrag av Trafikverket att ta fram en vägplan för en vägförbindelse genom Södertörn, från väg 73 i öster och E4:an i väster. Tyréns kammade hem högsta poäng i utvärderingen av anbudsprocessen.

Följ undersökningarna av vraken utanför Skeppsholmen

2015-06-09 07:07 CEST Sjöhistoriska museet Ett vrak utanför Kastellholmen har dragit blickarna till sig vid extremt lågvatten. Men längs bottnen mellan Skepps- och Kastellholmen ligger det fullt av skeppsvrak och andra lämningar från olika epoker. Sjöhistoriska museets marinarkeologer undersöker nu området och redan första dagen hittade de flera okända vrak.

Rätt bygglösningar klarar kraven med ändrade bullerregler

2015-06-08 11:00 CEST Gyproc Nu införs nya regler för buller intill bostäder. Ändringen har stöd av Sveriges kommuner och landsting – SKL. Ett syfte är att fler små lägenheter ska kunna byggas i storstäder. Kraven på låga värden inomhus är oförändrade och ska klaras genom nya material- och bygglösningar. Frågan debatteras i Almedalen tillsammans med SKL, SABO, Veidekke, Simmons Akustik och Utveckling samt Sundbyberg Stad.

WSP lyfter idéer som förändrar framtiden

2015-06-08 10:07 CEST WSP WSP vill se fler fantastiska idéer. Allt från det lilla som kanske inte alltid synliggörs till stora idésprång som kommer att få betydelse lång tid framöver. Därför startar man nu en ny satsning som lyfter medarbetarnas idéer samlade i en bok. Dessutom en tävling på webben där alla kan rösta på sin favoritidé.

Byggnadsvårdsföreningen avstyrker rivning av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i kv Gäddan i Karlstad

2015-06-05 07:30 CEST Svenska byggnadsvårdsföreningen Förslaget över detaljplan för kv Gäddan 14 speglar en anmärkningsvärd brist på kunskap och förståelse för kulturarvet. Att trasa sönder en sådan historisk helhet medför stor skada på det arkitektoniska sammanhanget och den samhällshistoriska berättelsen, det skriver länsombud Peter Sörensen i sitt yttrande till Karlstad kommun.

VA-juridik och regresser vid översvämningsskador

2015-06-04 14:37 CEST Teknologisk Institut Källaröversvämningar är ett allt besvärligare problem i tätorter och ersättningsanspråken stiger i hög takt. Frågan om vem som ska bära det ekonomiska ansvaret är allt annat än enkel.