Pressmeddelanden

Var med i fyndjakten på Birka i sommar

2014-07-07 07:07 CEST Sjöhistoriska museet Sjöhistoriska museets marinarkeologer återvänder till Birka för att fortsätta undersökningen av den vikingatida hamnen. Arkeologernas fältstation är öppen för besökare varje dag mellan den 26 juli 17 augusti. Upplev en äkta arkeologisk utgrävning, lär dig mer om arkeologi och vikingatiden och se unika fynd upp till ytan!

2014-07-04 11:12 CEST WSP Statens vegvesen i Norge har tilldelat Multiconsult och WSP uppdraget att projektera Fylkesväg 109 mellan Fredrikstad och Sarpsborg. Projektet kommer att ha stor betydelse för infrastrukturen mellan de stora städerna i Östfold och är det största projekteringsuppdraget som Statens vegvesen har upphandlat under 2014. Kontraktet är på 132 miljoner norska kronor inklusive optioner.

2014-07-02 11:52 CEST WSP WSP har vunnit uppdraget att tillsammans med Trafikverket vara delaktiga i utvecklingen av Sundbyberg i samband med utbyggnaden av Mälarbanan. Uppdraget omfattar Systemhandling, Järnvägsplan, Miljökonsekvensbeskrivning och Gestaltningsprogram för delen Huvudsta-Duvbo, som ligger på sträckan Tomteboda-Kallhäll.

2014-07-02 09:00 CEST WSP WSP i Toronto har tillsammans med det svenska delägda dotterbolaget Operations and Rolling Stock Consulting AB fått en order från Bombardier och GO Transit. Uppdraget består i översyn av leveranskedjan för Torontos nya tunnelbanevagnar.

City Soul - Så skapas attraktiv identitet i Mälardalens städer

2014-06-30 06:00 CEST Tyréns Tyréns har genomfört en enkätundersökning bland invånarna i några av Mälardalens städer för att undersöka städernas själ och identitet. Företaget konstaterar att identiteten är mycket viktig för hur invånarna ser på sin egen stad och om de är nöjda med den eller ej.

2014-06-27 14:20 CEST WSP WSPs talespersoner är på plats i Almedalen och kommer att medverka vid en rad olika seminarier och aktiviteter med den gemensamma nämnaren ”hållbart samhällsbyggande”. Här är hittar du WSP i Almedalen.

Nu flyttar de första familjerna in i den nya stadsdelen i Folkets Park, Linköping

2014-06-26 15:35 CEST HSB Östergötland I morgon, fredagen den 27 juni, är det dags för de första familjerna att flytta in i radhusen i etapp 1. Radhusområdet som kallas för Parkstaden, finns i två olika husstorlekar, 130 kvm och 115 kvm. Bygget i Parkstaden är uppdelad i fyra etapper. Etapp två är också slutsåld och här kommer man att flytta in i slutet av oktober.

Urban Design och Selgas Cano vinnare i arkitekttävlingen om Tekniska nämndhuset, Söderstaden

2014-06-26 13:49 CEST Fastighetskontoret, Stockholms stad Urban Design och Selgas Cano har, med sitt förslag ”Drivhus”, vunnit arkitekttävlingen om Tekniska nämndhuset, Söderstaden.

Nya tunnelbanan till Arenastaden – nytt uppdrag för WSP

2014-06-26 12:39 CEST WSP WSP har fått uppdraget att projektera den nya tunnelbanesträckningen Odenplan-Hagastaden-Arenastaden. Beställare är Förvaltning för utbyggd tunnelbana, som bildats inom Stockholms läns landsting för att leda arbetet med planering, projektering och genomförande för hela den tunnelbaneutbyggnad som ingår i 2013 års Stockholmsförhandling.

Bokrelease och invigning av museistugan Hemtrefnaden

2014-06-26 11:29 CEST Tjolöholms Slott Tisdag 1 juli kl 14 presenteras nya boken ”Drömmen om det goda hemmet – förr och nu i Tjolöholms arbetarby”, i museistugan Hemtrefnaden i Tjolöholms arbetarby. Bokreleasen är också ett vernissage för museistugan Hemtrefnaden som just öppnats för allmänheten. Tillsammans med historiker, inredare och trädgårdsarkitekter växer en alldeles speciell museimiljö fram under 2014 och 2015.