Pressmeddelanden

Ordinarie subvention till länstrafiken 2016

2015-12-28 14:00 CET
Kalmar kommun fortsätter att erbjuda sina kommuninvånare subventionerade priser för 30-...

Lex Maria: Sämre prognos efter fördröjd behandling

2015-12-28 10:05 CET
En patient kontrollerades redan 2005 för förhöjt PSA-värde (prostataprov). 2007 och 200...

Mindmancer får nytt patent för integritetsskyddad kameraövervakning

Mindmancer får nytt patent för integritetsskyddad kameraövervakning

2015-12-23 13:30 CET
Mindmancer har beviljats ett nytt patent i för integritetsskyddande kameraövervakning i...

Nordic Medtest testar införandet av Elektronisk remiss

Nordic Medtest testar införandet av Elektronisk remiss

2015-12-22 11:05 CET
Nordic Medtest har fått i uppdrag av Inera AB att testa införandet av e-tjänsten Elektr...

Svenska Läkaresällskapet för En värdefull vård – remissvaren ger stöd och arbetet går vidare

Svenska Läkaresällskapet för En värdefull vård – remissvaren ger stöd och arbetet går vidare

2015-12-22 11:00 CET
Svenska Läkaresällskapets arbetsgrupp "En Värdefull Vård" bildades hösten 2013 för att ...

Inte fel att avstå förlängning av ramavtal med bristfällig leverantör

2015-12-22 10:40 CET
I kammarrättens dom, som kom den 18 december, framgår det att vi på SKL Kommentus Inköp...

Dorotea kommun och Västerbottens landsting överens om en gemensam lösning för långsiktig samverkan

2015-12-22 09:30 CET
I linje med den tidigare avsiktsförklaringen som träffats mellan Dorotea kommun och Väs...

Svenska Läkaresällskapet diskuterar hälso- och sjukvårdsfrågor på nya arenor

Svenska Läkaresällskapet diskuterar hälso- och sjukvårdsfrågor på nya arenor

2015-12-22 09:25 CET
Årets Medicinska riksstämma visade att de senaste tre årens förändringsarbete gett resu...

Nya busskörfält mellan Kungälv och Göteborg

2015-12-22 08:56 CET
Nu blir det smidigare att pendla med buss mellan Kungälv och Göteborg. Bussarnas egna k...

 Vem tar hem titeln Årets Offentliga Chef 2015?

Vem tar hem titeln Årets Offentliga Chef 2015?

2015-12-22 06:45 CET
För tredje året i rad utser vi vinnaren av utmärkelsen Årets Offentliga Chef, ett pris ...