Pressmeddelanden

Lex Maria-anmälan efter njursvikt och förhöjd läkemedelsnivå i blodet

2015-09-11 11:05 CEST Landstinget Dalarna Landstinget Dalarna gör en Lex Maria-anmälan med anledning av att en patient, trots provsvar som gav misstanke om sänkt njurfunktion och för höga doser av ordinerade läkemedel, inte utreddes vidare.

Tuberkuloscentrum Norr höjer kompetensen

2015-09-11 09:30 CEST Västerbottens läns landsting Tuberkulos är en stor utmaning för både patienten och vården. För att öka samordning och kompetens öppnar landstinget därför Tuberkuloscentrum Norr, en plattform som ska bli en resurs för hela norra sjukvårdsregionen.

Nätverk och projekt tar Nordic Medtest ut i världen

2015-09-11 08:00 CEST Nordic Medtest Nordic Medtest väcker ett allt större och bredare internationellt intresse. Det bekräftar att Nordic Medtest är ett regionalt initiativ av nationellt intresse och internationell potential. Samtidigt visar det vikten av aktiv medverkan i nationella och internationella nätverk och projekt för att sprida kännedom om och stärka ett varumärke.

Gemensam satsning för ökad hälsa

2015-09-11 08:00 CEST Västerbottens läns landsting Den 15–18 september finns landstingets folkhälsoenhet i Norsjö för att lyssna på hur invånarna ser på sin hälsa och vilka tankar och förslag de har. Synpunkterna ska återrapporteras till Norsjöborna och bli ett underlag för hur landstinget och kommunen kan utveckla folkhälsoarbetet.

2015-09-10 07:00 CEST Västtrafik På grund av ett banarbete är ett antal avgångar med Västtågen inställda på sträckan mellan Falköping Jönköping den 14-18 september kl. 09.00 – 15.00. Samtliga tåg ersätts av buss.

Ett dråpslag mot bussresenärerna

2015-09-09 12:12 CEST Miljöpartiet i Stockholmsregionen När stockholmsregionen nu snabbt växer, drar landstingsalliansen i nödbromsen på kollektivtrafiken. När vi blir fler, blir bussarna efter nyår färre.

2015-09-09 11:34 CEST Landstinget Västmanland Hjärnfonden stödjer professor Kent Nilsson vid Centrum för klinisk forskning med 500 000 kronor för forskning om ungdomars hälsa i det s k SALVe-projektet. Projektet ska följa västmanländska ungdomar födda 1997 och 1999 under 20 år.

Consat Telematics lanserar nu Media Management Studio – Flygbussarna första kund

2015-09-09 07:00 CEST Consat AB Verktyget Media Management Studio låter huvudmän, bussoperatörer och externa producenter som till exempel reklambyråer, ta kontrollen över innehållet som visas tack vare ett intuitivt dra-och-släpp-gränssnitt. Med lite datorvana är det mycket enkelt att komma igång att skapa och publicera innehåll utan inlärningströsklar. Lanseringen sker under Inform Norden i Reykjavik den 9 september 2015.

2015-09-08 17:17 CEST Västtrafik Våra resvanor är en nyckelfaktor för en hållbar framtid. Om detta, och mycket annat, instagrammar Västtrafiks vd denna vecka för GreenhackGBG.

Ovanligt många fall av harpest i länet

2015-09-08 14:05 CEST Västerbottens läns landsting Det har rapporterats in ovanligt många fall av harpest i norra Sverige i år, siffran är den högsta sedan 1960-talet. Just nu finns drygt 90 kända fall i Västerbotten och cirka 300 fall i Norrbotten.