Pressmeddelanden

Livemusik på Borås Resecentrum

Livemusik på Borås Resecentrum

2017-09-25 09:31 CEST
Pendelpausen är Västtrafiks nya satsning för att ge kunderna kulturupplevelser medan de...

Klartecken för ny immunterapi för behandling av lungcancer och urinblåsecancer

2017-09-25 09:13 CEST
EU kommissionen har godkänt immunterapiläkemedlet Tecentriq▼ för behandling av icke-små...

Nu uppgraderas journalsystemet Cosmic

2017-09-25 08:48 CEST
Den 2 oktober uppgraderas det journalsystem som Region Uppsala använder sig av, Cosmic....

Överläkaren som möter patienter via video

2017-09-22 14:06 CEST
Psykiatriska kliniken i Skellefteå och södra Lappland har under det senaste året utveck...

Tjugo miljoner satsas på hållplatser

Tjugo miljoner satsas på hållplatser

2017-09-22 13:00 CEST
Västtrafik satsar 20 miljoner kronor på att rusta upp och bygga nya väderskydd vid ett ...

Ny e-tjänst för tandvården

Ny e-tjänst för tandvården

2017-09-22 11:34 CEST
Folktandvården Uppsala län är bland de första i landet att erbjuda patienter möjlighet ...

MP: En kaffe i väntan på tåget

MP: En kaffe i väntan på tåget

2017-09-22 11:27 CEST
Miljöpartiet vill att det ska finnas fik för att köpa kaffe, en macka eller en bulle vi...

Gazyvaro▼godkänt i EU som ny behandling vid tidigare obehandlad follikulärt lymfom

Gazyvaro▼godkänt i EU som ny behandling vid tidigare obehandlad follikulärt lymfom

2017-09-22 11:13 CEST
Antikroppen Gazyvaro är nu godkänd för användning inom EU för behandling av tidigare ob...

Bra att regeringen satsar på miljö

2017-09-22 06:00 CEST
Naturvetarna välkomnar de gröna satsningarna i budgetpropositionen. Att lägga mer resur...

Ökat resande med bussen i Trollhättan och Vänersborg

Ökat resande med bussen i Trollhättan och Vänersborg

2017-09-21 09:11 CEST
Resandet på linje 65 i Trollhättan och Vänersborg fortsätter att öka. I somras var det ...