Pressmeddelanden

​Hälsocenter finns i alla länets kommuner

2018-05-31 08:00 CEST
Hälsocenter i Västmanland fortsätter att utvecklas och har nu verksamhet i samtliga kom...

​Roche presenterar 180 abstracts för 13 olika cancerformer under årets ASCO

2018-05-31 07:01 CEST
Vid världens största cancerkonferens, ASCO i Chicago, kommer Roche presentera en mängd ...

​Gång- och cykelbana planeras mellan Sala och Heby

2018-05-30 16:00 CEST
En gång- och cykelväg planeras att byggas mellan Sala och Heby i samband med att riksvä...

​Öster Mälarstrand kan få vårdcentralsfilial

2018-05-30 15:30 CEST
Vårdcentralen Citypraktiken har till regionen ansökt om att få öppna en filial på Öster...

​Sjukhuset får fler observations- och dagvårdsplatser

2018-05-30 15:01 CEST
För att minska behovet av vårdplatser kommer nya observations- och dagvårdsplatser att ...

Preventiva insatser leder till bättre hälsa och minskar behovet av sjukvård

Preventiva insatser leder till bättre hälsa och minskar behovet av sjukvård

2018-05-30 12:27 CEST
– Läkare har unika möjligheter att såväl identifiera individer med ohälsosamma levnadsv...

​Hjälpmedelscentrum tar över medicinska hjälpmedel

​Hjälpmedelscentrum tar över medicinska hjälpmedel

2018-05-30 11:08 CEST
Hjälpmedelscentrum har fått ett breddat uppdrag och tagit över hanteringen av medicinsk...

Ny verksamhetschef på Kirurg- och urologkliniken

Ny verksamhetschef på Kirurg- och urologkliniken

2018-05-30 10:58 CEST
Överläkare och docent Staffan Gröndal är ny verksamhetschef för Kirurg- och urologklini...

Tobaksfri duo firar 25 år

Tobaksfri duo firar 25 år

2018-05-30 09:00 CEST
Den 31 maj firar Tobaksfri duo 25 år av hårt, roligt och framförallt viktigt arbete mot...

Ny specialitet i tandvården

Ny specialitet i tandvården

2018-05-30 09:00 CEST
Den 1 juni blir orofacial medicin, även kallat medicinsk tandvård eller sjukhustandvård...