Pressmeddelanden

2014-02-27 13:44 CET Landstinget Västmanland ”Barn ska bli sedda oavsett om de är patienter själva, följer med någon närstående till vårdcentralen eller sjukhuset, deltar i kulturaktiviteter eller åker med bussen, och de ska bli respekterade i Barnkonventionens anda.”

2014-02-27 11:57 CET Västtrafik Västtrafiks årliga trafikhändelserapportering visar att under 2013 minskade antalet ordningsstörande incidenter i kollektivtrafiken med nästan en tredjedel.

Berendsen varslar 51 anställda i Torup

2014-02-27 09:30 CET Berendsen Berendsen varslar idag samtliga personer om uppsägning vid anläggningen i Torup. Anledningen är att avtalet med Region Halland, som 2013 stod för nästan 50 procent av anläggningens intäkter, upphör den sista augusti 2014.

2014-02-26 15:35 CET Västerbottens läns landsting Nu finns en sammanfattning från dagens sammanträde med landstingsstyrelsen publicerad på landstingets webbplats vll.se.

2014-02-26 09:30 CET Västerbottens läns landsting Två olika patienter fick extra operationssår efter att neurokirurgiska ingrepp påbörjats på fel sida.

2014-02-26 07:54 CET Västerbottens läns landsting När den tolvårige pojken kom till en av länets folktandvårdskliniker konstaterade man att det saknades dokumentation av tidigare besök. Pojken hade då varit bosatt i länet i åtta år.

2014-02-25 16:10 CET Västerbottens läns landsting Idag, tisdag, har landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd sammanträtt. Nämnden beslutade bland annat att fastställa årsrapporten för 2013 och att avsätta medel för utökning av antalet operationslag vid Norrlands universitetssjukhus samt för ett endometriosteam vid kvinnokliniken.

2014-02-25 12:23 CET Västerbottens läns landsting Det blir ingen presskonferens efter onsdagens sammanträde med landstingsstyrelsen som tidigare utannonserats. Istället skickas en sammanfattning ut som pressmeddelande och publiceras på landstingets webbplats vll.se efter avslutat sammanträde.

BLUFFDÖVA med insamlingslistor tillbaka! Det är inte SDR som tigger på gatorna.

2014-02-24 14:55 CET Sveriges Dövas Riksförbund Vi vill återigen varna för bluffdöva som säger sig samla in pengar till Sveriges Dövas Riksförbund. Det är inte SDR som tigger på gatorna.

2014-02-24 10:00 CET Sveriges Dövas Riksförbund Det var omdömeslöst av public serviceföretaget SVT - ett medieföretag i allmänhetens tjänst - att göra sig lustiga på en utsatt språklig minoritetsgrupps bekostnad, säger Hanna Sejlitz, ordförande i Sveriges Dövas Riksförbund, apropå skämtet med teckenspråkstolken i Melodifestivalens deltävling.