Pressmeddelanden

Lex Maria: TBC-diagnos fördröjdes

2016-06-13 09:30 CEST
Trots att personen hade upprepade kontakter med sjukvården dröjde det innan man kunde s...

Ökad tillgänglighet när Folktandvårdens kliniker slås ihop

Ökad tillgänglighet när Folktandvårdens kliniker slås ihop

2016-06-09 10:35 CEST
Från och med årsskiftet slås Folktandvården Kvarnsveden och Folktandvården Borlänge Sju...

Klassiska konserter på elbusslinje 55

Klassiska konserter på elbusslinje 55

2016-06-09 09:24 CEST
Nästa vecka kommer barn från det internationella musiklägret Side by Side by El Sistema...

32 nya internationella samarbeten för kommuner och landsting

2016-06-09 07:04 CEST
Sammanlagt 21 svenska kommuner, landsting och regioner har får stöd för att tillsammans...

Landstingets it-funktioner och telefoni fungerar

2016-06-08 16:51 CEST
Eftermiddagens störningar är nu åtgärdade och it-funktionerna och telefoni vid Lycksele...

Störningar vid landstingets datafunktion och fast telefoni i Lycksele och södra Lappland

2016-06-08 16:04 CEST
​På grund av ett eller flera kabelbrott i AC-net är det störningar i datafunktion och f...

Lasarettet i Enköping blir första sjukhuset med HBTQ-certifiering

2016-06-08 12:30 CEST
Nu är hela Lasarettet i Enköping i HBTQ-certifierat. Sjukhuset mottog sin certifiering ...

​Färre patienter smittas på sjukhusen

2016-06-08 11:30 CEST
Färre patienter smittas med vårdrelaterade infektioner när de ligger inne för behandlin...

Film Stockholm och KTH samarbetar kring VR och psykisk ohälsa

Film Stockholm och KTH samarbetar kring VR och psykisk ohälsa

2016-06-08 09:52 CEST
​Film Stockholm har de senaste åren arbetat fram olika metoder för hur Virtual Reality ...

Lex Maria: Blodtrycksbehandling följdes inte upp

2016-06-08 08:31 CEST
Den medelåldersmannen behandlades för högt blodtryck och kontrollerades inledningsvis e...