Pressmeddelanden

Neuroförbundet går med i Tisdagsaktionen

2014-03-04 17:44 CET Neuroförbundet Neuroförbundet välkomnar regeringens lagförslag som klassar otillgänglighet som en form av diskriminering. Tyvärr innehåller lagförslaget idag för många undantag. Neuroförbundet kommer tillsammans med tidigare samarbetsorganisationer att, från och med tisdagen den 18 mars, stå utanför riksdagen för att informera om att dagens undantag är orimliga. Torsdagsaktionen blir Tisdagsaktionen.

2014-03-04 13:42 CET Landstinget Västmanland Tillsammans med tre andra landsting lanserar Landstinget Västmanland under våren en utbildningssatsning för kulturarrangörer.

2014-03-04 13:04 CET Landstinget Västmanland Följ Alias @konstkonsulent under våren. Tre konstnärer berättar om sitt arbete i ateljén, under möten, på vernissager och resor. Tillsammans jobbar de för att stärka och utveckla Konstmanland - konstnärernas Västmanland.

2014-03-04 12:18 CET Västerbottens läns landsting Patienter som besöker länets hälsocentraler upplever att bemötandet är bra, att de blir lyssnade till och får svar på sina frågor på ett bra sätt. Men det finns utrymme för förbättringar. Det framgår av Nationell Patientenkät som regelbundet följer hur patienterna upplever kvalitén vid besök i primärvården.

2014-03-03 14:03 CET TaxiKurir Fredagen den 28 februari 2014 överlämnade Transportstyrelses generaldirektör Staffan Widlert sin redovisning av det tilläggsuppdrag han fått av infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd, om ”fördjupade analyser om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg”. Vi på TaxiKurir välkomnar Transportstyrelsens förslag.

2014-03-03 10:00 CET Västerbottens läns landsting En äldre multisjuk man kom in till sjukhus på grund av en infektion. Han lades in på medicinsk vårdavdelning och fick behandling mot lunginflammation. Hans blodförtunnande medicin togs bort då prov visat på stor blödningsrisk.

Malin Karlsson och Susanne Nordling i topp

2014-02-28 10:27 CET Miljöpartiet i Stockholmsregionen Den 22 februari tog Miljöpartiet i Stockholmsregionen beslut om länets lista till Stockholm läns landsting. Malin Karlsson, Täby och Susanne Nordling, Solna toppar listorna.

2014-02-28 09:19 CET Västerbottens läns landsting En ung kvinna opererades akut för en skallskada efter en olycka. Hennes identitet var okänd och blodgrupperingen som görs kopplas till det reservnummer hon får för identitet. Man ger henne stora mängder universalblod och flyttar henne till ett större sjukhus för fortsatt behandling. Där tas hon omedelbart till operation.

2014-02-27 13:46 CET Landstinget Västmanland Landstingsstyrelsen godkände på onsdagen fördelningen av medel från Statens kulturråd. Totalt handlar det om 29,9 miljoner kronor för 2014.

2014-02-27 13:44 CET Landstinget Västmanland ”Barn ska bli sedda oavsett om de är patienter själva, följer med någon närstående till vårdcentralen eller sjukhuset, deltar i kulturaktiviteter eller åker med bussen, och de ska bli respekterade i Barnkonventionens anda.”