Pressmeddelanden

Vad är Mobility Management?

2015-02-24 15:44 CET Teknologisk Institut Vill du få mer kunskap och verktyg för hur ni kan använda er av Mobility Management? Vill du komma till en mötesplats där du kan diskutera aktuella frågeställningar med kollegor och sakkunniga inom frågan?

2015-02-24 15:42 CET Västerbottens läns landsting Idag, tisdag, har landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd sammanträtt. Nämnden beslutade bland annat att standardiserade vårdförlopp för cancervård ska införas i länet och att i projektform inrätta mobila hembesöksteam i Umeå och Skellefteå.

Miljöpartiet överklagar landstingsstyrelsens beslut

2015-02-24 15:31 CET Miljöpartiet i Stockholmsregionen

Stomikokboken utsedd till Sveriges bästa

2015-02-24 08:30 CET Danderyds sjukhus Den engelska versionen av Danderyds sjukhus kokbok för stomiopererade ”Vissa har andra utvägar” har valts till Sveriges bästa i Gourmand World Cookbook Awards 2014. I juni avgörs om den även kommer att bli världens bästa inom sin kategori ”Best Digital – Institutions-Free PDF”.

Första dagen på jobbet för Västtrafiks nya ordförande

2015-02-24 06:00 CET Västtrafik ​I dag tillträder Lars Holmin (M) som ny styrelseordförande i Västtrafik. - Det känns väldigt roligt. Västtrafik är ett företag som växer och det blir en spännande utmaning att nå vårt fördubblingsmål, säger han.

Cancerpatienter kräver ett rikstäckande journalsystem

2015-02-23 15:32 CET Nätverket mot cancer Nätverket mot cancer frågar regering och riksdag om det inte är dags att ta ansvar och bistå sjukvården med ett nationellt enhetligt journalsystem. Cancerpatienter får ofta uppleva att man träffar en stor mängd läkare. Det är nya ansikten vid varje besök och hon får berätta sin sjukdomshistoria om och om igen. Den mesta vårdtiden går åt till att läkaren ska läsa in vem han har framför sig.

​​​Servicepersonal ska avlasta vårdpersonalen

2015-02-23 14:33 CET Västerbottens läns landsting Ett antal vårdavdelningar vid Norrlands universitetssjukhus blir först ut i Västerbottens läns landsting att införa vårdnära service (VNS) i större skala. Det innebär att servicepersonal får i uppdrag är att avlasta vårdpersonal med uppgifter som inte kräver vårdutbildning.

Läkarnas kompetens måste kvalitetssäkras

2015-02-22 16:51 CET Svenska Läkaresällskapet Radioprogrammet Kaliber tar i dag den 22 februari upp frågan om bristande kontroll av läkares kompetens som orsak till allvarliga misstag och fel i vården. Svenska Läkaresällskapet driver frågan om läkarnas fortbildning och föreslår i ett policydokument att en årlig fortbildningsplan införs.

2015-02-20 14:36 CET Äldrecentrum Blev det ett bättre liv för de mest sjuka äldre? Stockholms läns Äldrecentrum har tillsammans med Aging Research Center (ARC) på uppdrag av Socialstyrelsen utvärderat delar av satsningen för de mest sjuka äldre. Nu finns Äldrecentrums slutrapport ”Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre” (2014:6) publicerad.

2015-02-20 09:30 CET Västerbottens läns landsting Kvinnan sökte hälsocentralen eftersom hon hade en hudförändring på låret som ibland kliade och blödde.