Pressmeddelanden

2014-09-22 14:02 CEST Västtrafik Nu är det enklare att ansöka om resegaranti på Västtrafiks hemsida tack vare ett nytt system för hantering av kundärenden. Förändringen innebär också förkortade svarstider.

Tydliga samverkansformer stärker samarbetet mellan Inera och Nordic Medtest

2014-09-22 07:30 CEST Nordic Medtest Samarbetet mellan Inera och Nordic Medtest tar nu mer formella former enligt en samverkansmodell som ska bidra till att parterna tillsammans kan öka patientsäkerheten och effektivisera vård och omsorg med hjälp av kvalitetssäkrade nationella e-hälsotjänster.

Provåkarkampanj ska locka 6 000 nya resenärer

2014-09-19 10:58 CEST Västtrafik Med start den 25 september får 200 000 hushåll i Västsverige ett grönt kuvert från Västtrafik med erbjudande att testa kollektivtrafiken gratis under två veckor. Målsättningen med kampanjen är att få fler att upptäcka fördelarna med att resa kollektivt.

Ny studie visar VLCD med fruktos betydelse vid viktnedgång

2014-09-19 08:44 CEST Slanka Sverige AB Genom att använda very low calorie diet (VLCD) Slanka® med fruktos vid behandling av överviktiga patienter och innan överviktskirurgi sker en väsentlig viktreduktion utan några signifikanta negativa metaboliska effekter. Det visar en ny studie ledd av Docent Henrik Forssell och läkaren Erik Norén. Resultaten av studien publiceras i Nutrition Journal.

2014-09-19 08:40 CEST Västerbottens läns landsting På måndag den 22 september sammanträder landstingsstyrelsen i Umeå. För att berätta om styrelsens olika beslut bjuder presidiet in till en presskonferens.

Marknadsvärdet för inkassoverksamhet  på den offentliga marknaden uppgår till 254 miljoner kronor

2014-09-18 08:10 CEST DoubleCheck AB DoubleCheck har för andra året gjort en unik rikstäckande kartläggning över den offentliga marknadens affärer. Den offentliga marknadens totala inköp av varor och tjänster uppgick 2013 till 770 miljarder kronor. Det finns 74 leverantörer på inkassomarknaden som tillsammans har fakturerat Sveriges myndigheter, kommuner och landsting 2,5 miljoner kronor under 2013.

2014-09-17 10:23 CEST Västtrafik Nu tar Västtrafik och Lidköpings kommun nästa steg i utvecklingen av stadstrafiken i Lidköping. I december blir det lättare att resa tack vare fler avgångar och nya resmöjligheter. Syftet med satsningen är att skapa bättre bytesmöjligheter vid Lidköpings resecentrum och högre punktlighet i trafiken.

Intygstjänst ska förenkla för patienter och vården

2014-09-17 08:20 CEST Västerbottens läns landsting Nu lanseras Mina intyg, en e-tjänst som förenklar hanteringen av läkarintyg för både patienter och personal inom hälso- och sjukvården.

2014-09-16 11:38 CEST Miljöpartiet i Stockholmsregionen

Ny forskningsdirektör i Västerbottens läns landsting

2014-09-15 14:51 CEST Västerbottens läns landsting Handkirurgen Mikael Wiberg blir från årsskiftet ny forskningsdirektör i Västerbottens läns landsting. Han blir också chef för den nyinrättade staben för forskning och utveckling.