Pressmeddelanden

Ny modell utvärderas - ett vårdbesök istället för tre

2015-01-21 12:02 CET Danderyds sjukhus SLL har beslutat att Danderyds sjukhus får 1 miljon kr i stöd för att fortsätta utveckla och utvärdera HND-centrum under 2015. Centret tar emot patienter som är i behov av specialistvård inom samtliga tre områden; hjärt-, njur- och diabetessjukvård. Syftet är att förbättra och underlätta vården för den här patientgruppen. Om resultaten är goda ska kunskapen delas till övriga aktörer inom SLL.

2015-01-21 10:52 CET Västerbottens läns landsting

2015-01-21 09:30 CET Västerbottens läns landsting Kvinnan opereras med robotassisterad kirurgi för en livmoderhalscancer. Operationen är svår och långdragen med lång tid i gynekologiska benstöd med höjda ben och sänkt huvudända.

Condorens förskolor i Nacka och Lucksta Förskolor i Matfors tilldelas Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2014

2015-01-20 15:00 CET SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling Under högtidliga former tilldelades Condorens Förskolor i Nacka och Lucksta förskolor i Matfors ”Kvalitetutmärkelsen Bättre Skola 2014”. Ceremonin ägde rum i närvaro av Statssekreterare Helene Öberg, under Rikskonferensen Bättre Skola i Sundsvall. Även ett Erkännandemottagare för Framgångsrik Verksamhetsutveckling delades ut till Nyköpings strand Utbildningscentrum i Nyköping.

Folkhälsans ojämna fördelning en utmaning

2015-01-20 09:39 CET Landstinget Dalarna Nu redovisar Folkhälsomyndigheten resultatet av 2014 års nationella folkhälsoenkät – ”Hälsa på lika villkor” (HLV). I år har Landstinget Dalarna utökat antalet enkäter med cirka 2000 per kommun för ett fördjupat resultat.

2015-01-20 09:29 CET Västerbottens läns landsting Tre veckor efter att kvinnan opererats i axeln får hon en infektion i leden. Hon läggs in på sjukhus, infektionen dräneras och man gör en bakterieodling.

Finska vårdbolaget Doctagon investerar i Visiba Group

2015-01-20 07:20 CET Visiba Group AB Under hösten 2014 rapporterades att finska vårdbolaget Doctagon blivit kunder till svenska företaget Visiba Group. Nu fördjupas samarbetet ytterligare i samband med att Doctagon investerar i Visiba Group. De båda företagen ser tydliga vinster med samarbetet.

2015-01-19 14:00 CET Region Skåne Under våren 2015 kommer Region Skåne att slå samman regionens tre helägda innovationsbolag; Teknopol, Innovator Skåne och ClinTrials till ett nytt gemensamt bolag. Sammanslagningen ska ge fler snabbväxande företag, stimulera fler medarbetaridéer och stärka produktutvecklingen inom den skånska life science-sektorn.

Södra Älvsborgs Sjukhus och Volvo Trucks svenska mottagare av internationellt kvalitetspris

2015-01-19 10:01 CET SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling För åttonde året i rad delas det internationella kvalitetspriset 
”Quality Innovation of the Year” ut till föredömliga organisationer inom kvalitetsutveckling. Bland vinnarna av 2014 års pris finns svenska Södra Älvsborgs sjukhus och Volvo Trucks.

Viktig servicepersonal på länets sjukhus

2015-01-19 09:19 CET Västerbottens läns landsting