Pressmeddelanden

Nordic Medtest på plats

Nordic Medtest på plats

2017-03-24 16:20 CET
Nordic Medtest har på några få år gått från ett spännande projekt till en etablerad akt...

Svenska Läkaresällskapet kraftsamlar för en patientorienterad och behovsstyrd hälso- och sjukvård

Svenska Läkaresällskapet kraftsamlar för en patientorienterad och behovsstyrd hälso- och sjukvård

2017-03-24 09:30 CET
Läkaresällskapet har tillsatt en arbetsgrupp för att belysa hur första linjens sjukvård...

Kunskapsnätverk i norr för samers hälsa

2017-03-23 16:35 CET
Idag beslutade regeringen att ge medel till landstingen och regionerna i norr för att e...

Göteborg mäter jämställdhet på samtliga nämnd- och styrelsemöten

Göteborg mäter jämställdhet på samtliga nämnd- och styrelsemöten

2017-03-23 15:05 CET
Juni 2016 beslutade Göteborgs kommunfullmäktige i budget 2017 att talarstatistik på sam...

"En av de starkaste arbetstidsmodellerna i Sverige"

"En av de starkaste arbetstidsmodellerna i Sverige"

2017-03-23 14:58 CET
På torsdagen undertecknade Region Västmanland och Vårdförbundet ett nytt kollektivavtal...

Samtrafiken och Västtrafik satsar på framtidens resande

Samtrafiken och Västtrafik satsar på framtidens resande

2017-03-23 14:36 CET
Samtrafiken och Västtrafik vill göra det möjligt för morgondagens resenärer att enkelt ...

MP: Landstinget ska satsa på kollektivtrafik inte på flygplatslobbyister

MP: Landstinget ska satsa på kollektivtrafik inte på flygplatslobbyister

2017-03-23 10:42 CET
Idag fattar landstingets regionplanenämnd beslut om att ingå ett samarbetsavtal med Con...

Förslag om omstrukturering kommer upp först den 9 maj i vårdstyrelsen

Förslag om omstrukturering kommer upp först den 9 maj i vårdstyrelsen

2017-03-23 09:30 CET
​Förslaget till omstruktureringar i Primärvården kommer inte att tas upp på vårdstyrels...

Lex Maria: Avled efter tarmoperation

2017-03-23 09:28 CET
Den äldre mannen hade en svår inflammatorisk tarmsjukdom. Han hade tidigare fått större...