Pressmeddelanden

Öppet brev till Centerpartiet om öppna tunnelbanespärrar

2014-06-19 13:37 CEST Miljöpartiet i Stockholmsregionen Centerpartiet går nu ut med att de i motsats till resten av alliansen bland annat vill ha en öppen spärrlinje i Stockholms tunnelbana. På denna och en rad andra punkter kopierar Centern Miljöpartiets politik trots att det är en politik man under två mandatperioder sagt nej till tillsammans med sina allianskamrater. Miljöpartiet välkomnar ett samarbete med Centern för en öppnare kollektivtrafik.

Nya gasbussar i Skövde stadstrafik

2014-06-19 11:36 CEST Västtrafik Den 15 juni trädde ett nytt trafikavtal mellan Västtrafik och Nobina i kraft, som omfattar all linjetrafik i Skaraborg. Nytt i avtalet är bland annat att all stadstrafik i Skövde ska köras med gasbussar, vilket är ett steg på vägen mot ett hållbarare samhälle.

2014-06-19 11:00 CEST Västerbottens läns landsting Patient med mångårig typ-1 diabetes uppsökte sjukvården. Patienten var nyligen inflyttad till länet. Vid besöket uppmärksammades inte att patienten hade typ-1 diabetes utan man gav behandling som vid typ-2 diabetes.

Vårdens viktigaste frågor - delta i Svenska Läkaresällskapets Almedalsdebatter

2014-06-18 15:42 CEST Svenska Läkaresällskapet Vården spås bli en av de hetaste frågorna under årets Almedalsvecka. Läkaresällskapet är på plats; vi initierar och driver debatt om utvecklingen av svensk hälso- och sjukvård för patientens bästa. Vi arrangerar program för att lyfta några av hälso- och sjukvårdens viktigaste frågor: Jämlik vård och forskning, hälsofrämjande arbete och levnadsvanor, En värdefull vård och fortbildning av läkare.

Stadsutveckling med kultur kräver samverkan

2014-06-18 15:30 CEST Mälardalsrådet Mälardalsrådet har tagit fram en ny rapport "Stadsutveckling med samverkan – processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen" som pekar på vikten av processer och formaliserade samarbeten för att framgångsrikt inkludera kultur i stadsutvecklingen.

2014-06-18 14:15 CEST Landstinget Västmanland Från 1 juli blir det fritt för västmanlänningar att välja vårdcentral i Stockholms och Örebro län.

Ta sommartåget till Lysekil

2014-06-18 10:31 CEST Västtrafik På torsdag den 19 juni är det premiär för sommartåget till Lysekil. Det blir ett par avgångar om dagen i båda riktningar mellan Lysekil och Munkedal och ett direkttåg från Göteborg varje vardagsmorgon fram till den 9 augusti.

2014-06-18 10:31 CEST Landstinget i Uppsala län Kollektivtrafikmyndigheten i Stockholms län får fatta trafikpliktsbeslut för de delar av tågtrafiken inom Uppsala län som ingår i den storregionala Mälartrafiken. Det beslutade kollektivtrafiknämnden vid sammanträdet idag 18 juni.

Fortbildning för läkare en nödvändig investering!

2014-06-17 13:18 CEST Svenska Läkaresällskapet Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar – samtidigt som kvalitetskraven ökar höjs även kraven på effektivitet. Läkarens fortbildning står i fokus. Genom Medicinska riksstämman bidrar Svenska Läkaresällskapet till läkarnas fortbildning och utvecklingen av hälso-och sjukvården för patientens bästa. I år arrangeras Riksstämman 4-5/12 på Stockholm Waterfront. Mer info på www.riksstamman.se

2014-06-17 10:36 CEST Landstinget i Uppsala län Den regionala kulturplanen för Uppsala län 2015–2017 har den 17 juni antagits av landstingsfullmäktige.