Pressmeddelanden

2015-06-15 12:01 CEST Landstinget Dalarna ​Landstinget Dalarna gör en Lex Maria-anmälan efter upptäckt av resistenta bakterier (MRSA) hos flera barn på neonatalavdelningen. Det var vid en rutinmässig screeningundersökning med avseende på resistenta bakterier som man i början på maj i år upptäckte att sju barn var bärare av bakterien MRSA (MeticillinResistenta Stafylokockus Aureus).

2015-06-15 11:16 CEST Praktikertjänst Från och med den 1 juni ingår husläkargruppen Luthagsgården i Praktikertjänst. ”Vi har förvärvat en välrenommerad verksamhet med långsiktighet och högt förtroende bland patienterna ”, säger Alf Wiklund.

2015-06-15 08:00 CEST Landstinget Västmanland Demokratikanalen, där invånare via internet kan lämna förslag om landstingets verksamhet, blir en permanent del i landstingets invånardialog. Det beslutade landstingsstyrelsen vid sitt senaste sammanträde.

2015-06-12 09:49 CEST GIH Att allt fler företag inför fysisk aktivitet på arbetsschemat är inte så konstigt, det är en ren och skär investering. Genom att röra på sig förebygger och botar man sjukdomar men också ökar prestationsförmågan och får bättre sömn. Motion ger helt enkelt bättre livskvalitet. Kom och låt dig inspireras av de senaste rönen och experternas kunskap!

2015-06-12 09:30 CEST Västerbottens läns landsting Den medelålders kvinnan sökte vård på hälsocentralen med influensaliknande symptom och påverkat allmäntillstånd och remitterades vidare till sjukhus.

2015-06-12 08:07 CEST Västtrafik På söndag den 14 juni går Regnbågsparaden genom centrala Göteborg. Mellan ca 14.00-17.00 stängs Avenyn och Södra Hamngatan av, vilket påverkar flera av Västtrafiks buss- och spårvagnslinjer.

Utställningen med hjärna besöker Västerås

2015-06-12 06:00 CEST Neuroförbundet ​BrainBus är utställningen om hjärnan och dess sjukdomar. Vi vill öka kunskapen hos allmänheten om att cirka 500 000 personer i Sverige har en neurologisk sjukdom eller skada samt att det i Sverige saknas 300 neurologer. Nyheter för i år är två roliga prova-på aktiviteter för att blanda annat testa koordinationsförmågan.

2015-06-11 15:17 CEST Västerbottens läns landsting ​Landstings- och regiondirektörerna från Västerbottens läns landsting, Landstinget Sörmland, Landstinget Blekinge, Landstinget Västernorrland och Region Örebro län har fattat beslut om att rekommendera respektive landsting att gå vidare med förberedelser för samordnad upphandling av nytt vårdinformationsstöd.

2015-06-11 13:00 CEST Sveriges Dövas Riksförbund En produkt med namnet ”T3” sprids och marknadsförs av Europeiskt Teckenspråkscentrum som en variant av Google translate för översättning mellan skriven svenska och svenskt teckenspråk. Vi som företräder teckenspråkiga döva och hörselskadade anser att produkten (i sin nuvarande form) är en skymf mot det svenska teckenspråket!

Fri kongressavgift till årets Medicinska riksstämma för Svenska Läkaresällskapets medlemmar!

2015-06-11 10:41 CEST Svenska Läkaresällskapet Medicinska riksstämman erbjuder en unik möjlighet till specialitetsövergripande utbildning för läkare i alla stadier av yrkeslivet. Under de två senaste åren har ett omfattande förbättringsarbete genomförts för att modernisera och effektivisera mötet, för att kunna fortsätta erbjuda ett högkvalitativt program. Det är med glädje vi i år kan erbjuda mötet som en kostnadsfri förmån för medlemmarna.