Pressmeddelanden

Trafikinformation: Nya tidtabeller på söndag

2014-12-11 10:12 CET Västtrafik ​På söndag den 14 december blir det nya tider i kollektivtrafiken. Västtrafik satsar 85 miljoner kronor på fler och tätare turer på många håll i Västsverige. Samtidigt passar vi på att justera avgångstider och körvägar för en del linjer.

Nätverket mot cancer välkomnar Barncancerfonden

2014-12-11 09:23 CET Nätverket mot cancer Nätverket mot cancer välkomnar Barncancerfonden. Tillsammans säger vi ja till en likvärdig vård och rehabilitering i Sverige för alla cancerberörda. Genom Barncancerfondens medlemskap utökas Nätverket mot cancer med kunskap och erfarenhet av cancer hos barn och unga vuxna. Nätverket mot cancer företräder genom sina medlemsförbund ett brett antal cancerdiagnoser och drygt 25 000 cancerpatienter.

​​​Adhd-hjälpen - ny självhjälpsbok för vuxna

2014-12-11 09:00 CET Natur & Kultur Många med adhd upplever att livet är i obalans. Ofta stressar de mer än andra, men får mindre gjort. De anstränger sig för att passa tider, men kommer försent. De försöker vara närvarande, men uppfattar inte vad som sägs. Många känner sig rastlösa och har en malande oro, andra kan vara impulsiva och ha svårt att reglera sina känslor. Boken Adhd-hjälpen ger verktyg för att få vardagen att fungera.

Landstinget i Värmland tryggar fortsatt drift av Nordic Medtest

2014-12-10 11:22 CET Nordic Medtest Landstinget i Värmland tar ansvar för driften av Nordic Medtest - i samverkan med nuvarande partners - under en förlängd projektperiod till och med 31 december 2016. Beslutet i Landstingsstyrelsen är en övergångslösning som tryggar den fortsatta driften av Nordic Medtest även efter att Vinnova-projektet avslutats 30 september 2015.

2014-12-10 09:56 CET Västtrafik Vid tidtabellskiftet den 14 december förändras stadstrafiken i Skövde. Bland annat görs nuvarande linje 1 om och ersätts med tre nya linjer. Satsningen ska ge kunderna fler och bättre resmöjligheter.

Fortbildning i fokus – lockade fler yngre läkare till Medicinska riksstämman

2014-12-09 14:40 CET Svenska Läkaresällskapet Medicinska riksstämma, Sveriges största möte för läkare över specialitetsgränserna, hölls 4-5 december i centrala Stockholm; fokus på fortbildning inom medicinsk vetenskap, fortbildning, etik och kvalitet. – Vi är mycket nöjda med det högkvalitativa vetenskapliga programmet, säger Catarina Almqvist Malmros, Riksstämmans generalsekreterare. Det fyller ett viktigt syfte i dagens hälso- och sjukvård.

2014-12-09 11:00 CET Västerbottens läns landsting En kvinna med Alzheimers sjukdom läggs in för observation och läkemedelsöversyn. Patienten bedöms inte ha fallrisk men däremot risk för våldshandling på grund av att hon lätt hetsar upp sig om hon inte får uppmärksamhet.

Landstinget minskar sin miljöpåverkan

2014-12-09 10:20 CET Västerbottens läns landsting Västerbottens läns landstings arbete för en bättre miljö går åt rätt håll. Det visar årets öppna jämförelser av landstingens och kommunernas arbete med klimat- och energifrågor.

2014-12-09 09:56 CET Västtrafik Västtrafik fortsätter att bygga pendelparkeringar inom ramen för Västsvenska paketet. Pendelparkeringen i Nol har nyligen öppnat och parkeringen i Lödöse är färdigställd. Just nu byggs dessutom nya parkeringar vid Klareberg och Floda.

Ascom och AirStrip ingår partnerskap omkring ”stremad” EKG

2014-12-08 13:39 CET Ascom Sweden AB Åtkomst till EKG direkt via smartphones gör att klinisk personal kan reagera snabbare på larm från patientövervakning.