Pressmeddelanden

Nanexa väljer Redeye som finansiell rådgivare för företrädesemission

Nanexa väljer Redeye som finansiell rådgivare för företrädesemission

2016-03-23 12:10 CET
Styrelsen för Nanexa AB, noterat på AktieTorget, kallar till extra bolagsstämma den 6 a...

 Eurocine Vaccines fulltecknade nyemission stärker finanserna inför klinisk studie

Eurocine Vaccines fulltecknade nyemission stärker finanserna inför klinisk studie

2016-03-23 08:58 CET
Redeye har agerat finansiell rådgivare till forskningsbolaget Eurocine Vaccines i bolag...

​God avkastning för Svenska kyrkan 2015

​God avkastning för Svenska kyrkan 2015

2016-03-23 08:30 CET
Kapitalförvaltningen för Svenska kyrkans nationella nivå presenterade idag sitt finansi...

Sparbanken Nords samarbete med Parasport Norrbotten

Sparbanken Nords samarbete med Parasport Norrbotten

2016-03-21 15:57 CET
Ett samarbetsavtal där Sparbanken Nord ekonomiskt stödjer Parasport Norrbottens idrotts...

Ecoclime Comfort Ceilings AB:s (publ) tillförs 18 miljoner kronor genom en planerad nyemission

Ecoclime Comfort Ceilings AB:s (publ) tillförs 18 miljoner kronor genom en planerad nyemission

2016-03-21 10:25 CET
Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) genomför en riktad publik nyemission om 3 000 000 a...

Fjällräddarna och Sparbanken Nord samarbetar för ett säkrare Norrbotten

2016-03-17 09:37 CET
Norra Lapplands Fjällräddarförening har slutit ett tre-årigt samarbetsavtal med Sparban...

GWS tecknar avtal med den tyska reseförsäkringsförmedlaren Dr. Walter GmbH

GWS tecknar avtal med den tyska reseförsäkringsförmedlaren Dr. Walter GmbH

2016-03-16 08:00 CET
Global Warning System (GWS) har slutit avtal med den tyska reseförsäkringsexperten Dr. ...