Pressmeddelanden

2014-01-16 09:08 CET Kentima AB Kentima har den senaste tiden slutfört arbetet med att etablera försäljningskanaler på den betydelsefulla nordiska marknaden. Norden bedöms extra viktig då marknadsacceptansen för nätverksvideo har varit snabb i regionen, vilket har en positiv påverkan på vår tillväxt.

2014-01-16 08:24 CET Monyx Financial Group

Demoskops boprisindikator för januari

2014-01-13 14:44 CET Demoskop AB Synen på bostadsmarknaden försvagas. Det visar Demoskops och SEBs Boprisindikator för december 2013. Boprisindikatorn faller med fyra enheter till 49. Hushållen tror att reporäntan ligger på 0,87 procent om ett år och endast två procent planerar att binda räntan.

Ramavtal tecknat mellan Visita och mobila plånboken SEQR: möjliggör stora besparingar för besöksnäringen

2014-01-08 08:26 CET SEQR Besöksnäringens branschorganisation Visita tecknar ramavtal med den mobila betalningslösningen SEQR. Alla medlemmar kommer nu kunna halvera sina transaktionskostnader genom att införa SEQR som betalmetod för gäster och besökare.

Market Outlook 2014

2013-12-23 14:25 CET Fidelity Worldwide Investment

Marknadsutsikt 2014

2013-12-23 14:12 CET Fidelity Worldwide Investment Inflationen och den nominella ekonomiska tillväxten kommer troligtvis att förbli låg, vilket gör att det inte finns någon anledning för stora räntehöjningar under 2014. Det kommer sannolikt att bli ett händelserikt år på obligationsmarkaden. Även om avkastningen är låg generellt, är detta en naturlig återspegling av ett utmanande marknadsläge.

Mobila plånboken SEQR lanseras på Apoteksgruppen

2013-12-18 09:19 CET SEQR Apoteksgruppen lanserar den mobila plånboken SEQR i butik. Detta är den andra apotekskedjan som väljer Seamless mobila betalningslösning SEQR för sina kunder. Apotekskunderna kommer också kunna koppla kundklubb till SEQR-appen.

Enzymatica ökar omsättningen för 2013 långt över sitt finansiella mål

2013-12-16 10:57 CET Enzymatica AB (publ)

Enzymatica går själv i Skandinavien och med partners internationellt

2013-12-12 13:15 CET Enzymatica AB (publ)

2013-12-11 14:51 CET Energimarknadsinspektionen (Ei) Domarna från Förvaltningsrätten i Linköping idag om elnätsföretagen avgifter kommer att få helt orimliga konsekvenser för elnätskunderna, säger Anne Vadasz Nilsson, generaldirektör på Ei. Domstolen har helt och hållet gått på företagens linje och menat att regelverket inte gett utrymme för de begränsningar i avgifterna som Ei gjort. Det visar på behovet av skärpt lagstiftning.