Pressmeddelanden

Avtal med Ingenico Payment Services öppnar upp Belgiska webbutiker för mobila betalningar med SEQR

2014-07-02 08:40 CEST SEQR

SEQR tecknar globalt samarbetsavtal med InComm, ledande distributör av lojalitets-, present- och värdekort

2014-06-27 15:58 CEST SEQR

Apotek Hjärtat startar förberedelser för en notering på NASDAQ OMX Stockholm

2014-06-25 08:00 CEST Apotek Hjärtat Altor Fund III (Altor) och Apotek Hjärtats styrelse har fattat beslut om att förbereda Apotek Hjärtat för en börsnotering och har för denna process utsett Carnegie, Handelsbanken och Nordea som rådgivare.

Sandvik Materials Technology extends its collaboration with Wide narrow

2014-06-19 14:17 CEST Wide narrow Sandvik Materials Technology extends its collaboration with Wide narrow by including the product area Tube. Wide narrow has previously implemented a process and a system solution for Competitive Intelligence (CI) at a general level within Sandvik Materials Technology as well as the product areas Strip and Wire and Heating Technology.

Sandvik Materials Technology fördjupar samarbetet med Wide narrow

2014-06-19 14:09 CEST Wide narrow Sandvik Materials Technology fördjupar samarbetet med Wide narrow genom att inkludera produktområdet Tube. Wide narrow har tidigare implementerat process-och systemstöd för Competitive Intelligence (CI) på en övergripande nivå inom Sandvik Materials Technology samt inom produktområdena Strip och Wire and Heating Technology.

2014-06-17 07:00 CEST Afrikagrupperna Riksdagen måste ändra reglerna för AP-fondernas investeringar så att de görs med respekt för mänskliga rättigheter och miljö. Det kräver kampanjen #schysstapensioner som idag lanserar en ny kampanjsida och ett mejlinitiativ för att sätta press på riksdagen. I samband med lanseringen ställer sig också Afrikagrupperna, Forum Syd och Världsnaturfonden WWF bakom kampanjen.

Globalt avtal mellan Seamless och PCMS: språngbräda till butiker i USA och Storbritannien för mobila betalningar med SEQR

2014-06-16 09:39 CEST SEQR

2014-06-12 14:01 CEST Trig Social Media AB / Trig Media Group AB Trig Media Group AB has appointed Mangold Fondkommission AB to manage a special rights issue of securities in Trig Social Media AB (public)

Mia Rolf, Styrelsebalans Skåne, utvärderar Tillväxtverkets satsning på ökat strategiskt styrelsearbete i entreprenörsbolag.

2014-06-11 15:07 CEST Styrelsebalans i Sverige AB Det kvalitetsmedvetna konsultbolaget SWECO Strategy AB har vunnit upphandlingen om att utvärdera Tillväxtverkets genomförda satsningar för att öka det strategiska styrelsearbetet i entreprenörsbolag med max 50 anställda. Mia Rolf, Styrelsebalans Skåne, sitter med i utredningskommitteen som expertkonsult.

Enzymatica: ColdZyme introduceras på apoteken i Norge

2014-06-11 15:07 CEST Enzymatica AB (publ)