Pressmeddelanden

Trafikförvaltningen väljer Wide narrow för strukturerad Competitive Intelligence

2014-01-27 07:00 CET Wide narrow Trafikförvaltningen i Stockholms Län har lång erfarenhet av att arbeta med omvärldsanalys. - Den strukturerade arbetsprocessen och systemlösning som nu implementeras ger inte bara ett tydligt beslutstöd utan bidrar också till en ökad kunskapsdelning vilket vi ser fram emot, säger Karolina Pamp-Sandgren, omvärldsanalytiker på Trafikförvaltningen.

2014-01-20 09:30 CET Kentima AB Kentimas internationella satsning fortlöper enligt planerna. Sedan början av hösten är Kentimas nya exportsäljare på plats och de arbetar kontinuerligt med att skapa nya kontakter och distributörer på den internationella marknaden. Som ett resultat av detta har Mondot och Kentima i dagarna undertecknat ett nytt distributörsavtal för Lettland.

2014-01-16 09:08 CET Kentima AB Kentima har den senaste tiden slutfört arbetet med att etablera försäljningskanaler på den betydelsefulla nordiska marknaden. Norden bedöms extra viktig då marknadsacceptansen för nätverksvideo har varit snabb i regionen, vilket har en positiv påverkan på vår tillväxt.

2014-01-16 08:24 CET Monyx Financial Group

Demoskops boprisindikator för januari

2014-01-13 14:44 CET Demoskop AB Synen på bostadsmarknaden försvagas. Det visar Demoskops och SEBs Boprisindikator för december 2013. Boprisindikatorn faller med fyra enheter till 49. Hushållen tror att reporäntan ligger på 0,87 procent om ett år och endast två procent planerar att binda räntan.

Ramavtal tecknat mellan Visita och mobila plånboken SEQR: möjliggör stora besparingar för besöksnäringen

2014-01-08 08:26 CET SEQR Besöksnäringens branschorganisation Visita tecknar ramavtal med den mobila betalningslösningen SEQR. Alla medlemmar kommer nu kunna halvera sina transaktionskostnader genom att införa SEQR som betalmetod för gäster och besökare.

Market Outlook 2014

2013-12-23 14:25 CET Fidelity Worldwide Investment

Marknadsutsikt 2014

2013-12-23 14:12 CET Fidelity Worldwide Investment Inflationen och den nominella ekonomiska tillväxten kommer troligtvis att förbli låg, vilket gör att det inte finns någon anledning för stora räntehöjningar under 2014. Det kommer sannolikt att bli ett händelserikt år på obligationsmarkaden. Även om avkastningen är låg generellt, är detta en naturlig återspegling av ett utmanande marknadsläge.

Mobila plånboken SEQR lanseras på Apoteksgruppen

2013-12-18 09:19 CET SEQR Apoteksgruppen lanserar den mobila plånboken SEQR i butik. Detta är den andra apotekskedjan som väljer Seamless mobila betalningslösning SEQR för sina kunder. Apotekskunderna kommer också kunna koppla kundklubb till SEQR-appen.

Enzymatica ökar omsättningen för 2013 långt över sitt finansiella mål

2013-12-16 10:57 CET Enzymatica AB (publ)