Pressmeddelanden

2014-05-05 15:13 CEST byyMee - Digitala Visitkort byyMee är ett svensk start-up företag vars affärsidé väckt stort intresse. Företaget har erhållit innovationsbidrag från ALMI och deltar också i Connect Väst´s språngbräda. Bolagets första investeringsrunda är snart fulltecknad och företaget har siktet inställt på att bli Sveriges nya stjärnskott på internethimlen.

2014-04-29 14:30 CEST The Real Stevia Company - GRANULAR AB (publ) Granular AB (publ) genomför en nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. • Teckningstiden är 12 maj till 3 juni 2014. • Teckningskursen uppgår till 10,00 kronor per aktie, vilket motsvarar en emissionslikvid om 15,6 Mkr. • Aktieägare i Granular har företrädesrätt att för tjugo (20) befintliga aktier teckna tre (3) nya aktier.

2014-04-29 09:22 CEST Kentima AB Delårsrapporten för Kentima Holding AB finns 2014-04-29 tillgänglig på företagets hemsida, www.kentima.se

Nyemissionerna i Enzymatica har registrerats

2014-04-28 12:03 CEST Enzymatica AB (publ)

Nytt datum för Enzymaticas delårsrapport jan-mars: 19 maj 2014

2014-04-25 08:45 CEST Enzymatica AB (publ)

2014-04-25 08:28 CEST Kentima AB Som kommunicerats i tidigare pressmeddelande idag den 25 april 2014, kommer Kentima Holding AB att genomföra en nyemission under räkenskapsårets fjärde kvartal. Mot denna bakgrund har styrelsen beslutat att tidigarelägga bolagets rapport för räkenskapsårets tredje kvartal, från tidigare den 16 maj till den 29 april.

2014-04-25 08:26 CEST Kentima AB Kentima Holding AB (publ), som är noterat på NASDAQ OMX First North, meddelar att bolagets styrelse den 24 april 2014 beslutat att genomföra en garanterad nyemission om cirka 16,9 miljoner SEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

2014-04-25 08:08 CEST Kentima AB Kentima Holding AB (publ) vars aktie är listad på NASDAQ OMX First North har tecknat avtal med Remium Nordic AB om tjänsten som Likviditetsgarant. Remium Nordic AB kommer att agera Likviditetsgarant från och med den 25 april 2014.

2014-04-24 15:55 CEST Aktiebolaget Trading Times Kapitalinvest Kom till något av våra event och passa på att ställ frågor om verksamheten, riskhantering, fördelen med flera traders och inte minst, hur blir man delägare. http://www.timeshedge.se/index.php/eventguiden

2014-04-22 16:03 CEST byyMee - Digitala Visitkort byyMee är ett svenskt start-up som i januari 2014 erhöll innovationsbidrag från ALMI för sin unika affärsidé. Företaget deltar i Connect Väst´s språngbrädeprocess och det har visats stort intresse för affärsplanen, den planerade internationella expansionen och kapitalanskaffningen. Företaget har siktet inställt på att bli Sveriges nästa stjärnskott på internethimlen.