Pressmeddelanden

Thandlöst Elisabeth: Vilken är din agenda egentligen?

2014-03-12 20:11 CET Styrelsebalans i Sverige AB Det har onekligen varit händelserika veckor. Först kom Spendrups uttalande om kvinnors brist på kompetens. Nu uttalar sig Elisabeth Thand Ringqvist, VD för Företagarna, om att företag med kvinnlig VD har lägre vinstmarginaler. Då satte vi i vrångstrupen! Hur mycket kan man blanda ihop i en och samma artikel? Men den stora frågan vad är det för vindar som blåser över Sverige 2014!

Bättre affärsklimat och nyanställningar - Deloitte/SEB CFO Survey - spring 2014

2014-03-12 07:59 CET Deloitte Optimismen bland svenska finanschefer fortsätter att öka. Affärsläget är bättre och den finansiella ställningen har förstärkts märkbart jämfört med hösten 2013. Det framgår av en undersökning som Deloitte och SEB gjort tillsammans.

Seamless mobila plånbok SEQR får avgörande patent — PRV godkänner patent avseende säker betalning

2014-03-11 08:00 CET SEQR

Enzymatica offentliggör prospekt i anledning av förestående nyemission

2014-03-10 17:16 CET Enzymatica AB (publ)

Nu kan 500 000 betala med SEQR direkt i McDonald’s app

2014-03-10 08:00 CET SEQR SEQR integreras som betalningsmedel i McDonald's app. In-app lösning öppnar upp möjligheter för smidiga betalningar från befintliga appar. Samtidigt inleds en gemensam kampanj för SEQR och McDonald's.

2014-03-07 09:18 CET New Nordic Healthbrands AB FULL YEAR 2013 -Net sales amounted to MSEK 228,0 (203,8), an increase of 12 percent. In local currencies, the increase was 14 percent. -Gross margin improved to 65,3 percent (62,1). · EBITDA increased to MSEK 12,2 (5,5). · Operating profit improved to MSEK 9,2 (-1,0). · Profit for the period improved to MSEK 5,8 (-4,1). · Earnings per share increased to SEK 0.93 (-0.66).

Kommuniké från extra bolagsstämma i Enzymatica AB (publ)

2014-03-06 12:45 CET Enzymatica AB (publ)

2013 – Goda resultat trots utmanande affärsläge

2014-03-05 09:00 CET Axel Johnson AB Axel Johnson-koncernen hade en god utveckling under året trots den svaga konjunkturen under framförallt inledningen av året. Fyra av sju koncernbolag redovisade ett bättre resultat än föregående år, där Novax och Axfood nådde sina bästa resultat hittills. Sammantaget redovisade Axel Johnson sitt högsta resultat i företagets historia.

2014-03-05 08:15 CET Entropics Asset Management AB Förutsatt att nödvändiga tillstånd beviljas har Entropics Asset Management AB för avsikt att bli den första skandinaviska förvaltaren av en fond som investerar i Cat Bonds. Cat Bonds är värdepapper som överför specifika försäkringsrisker till kapitalmarknaderna. Främst berör det katastrofrelaterade risker, som orkaner och jordbävningar.

Svenska företags ekonomiska situation, investeringsvilja och expansionskraft 2007 - 2013

2014-03-04 10:41 CET Custice Custice har under 2007 – 2013 undersökt företags ekonomiska situation, investeringsvilja och expansionskraft. Årets trendanalys tyder på nedgångar i ekonomisk situation och expansionskraft, medan investeringsvilja ligger på samma nivåer som 2012.