Pressmeddelanden

2014-08-27 07:31 CEST FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Återvinningsstationen på Dalagatan kommer att tas bort omgående på grund av att platsen kommer att bli byggarbetsplats med en ny verksamhet och det finns inte längre plats för en återvinningsstation.

Kathrine Löfberg tar över ordförandeklubban

2014-08-27 07:30 CEST Löfbergs Kathrine Löfberg, 45, blir ny styrelseordförande i AB Anders Löfberg. Den 1 januari 2015 efterträder hon Anders Löfberg. Kathrine Löfberg har arbetat på ledande positioner inom företaget sedan 1999.

Besök kommunens kök - gå på matsafari

2014-08-27 07:03 CEST Lidköpings kommun Varje dag serverar Intern Service/Kost över 8000 portioner till invånare och gäster i Lidköpings kommun. Efter den positiva responsen på förra årets matsafari är det i höst återigen dags för Intern Service/Kost att öppna några av sina kök för allmänheten.

FTI:s återvinningsresultat för 2013 överträffar regeringens alla mål.

2014-08-27 06:00 CEST FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Resultatet för återvinning av förpackningar och tidningar under 2013, för producenter anslutna till Förpacknings- och Tidningsinsamlingens (FTI) redovisades för Naturvårds­verket i juni. Där visas att FTI överträffar alla mål som samhället satt upp. Sensationell ökning för plastförpackningar med över 9,5 %.

2014-08-26 16:15 CEST FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Vid en kontroll under måndag av fordonen som tömmer återvinningsstationernas behållare för förpackningar av papper, plast och metall i Göteborg, konstaterades sprickbildning i lyftkranarna. Samtliga dessa lastbilar tagits bort från tömningsuppdraget. FTI uppmanar nu alla som kan, att om möjligt vänta med att lämna förpackningarna till återvinning till dess man kommit i kapp.

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2014

2014-08-26 15:54 CEST Cefour Wine & Beverage AB (publ) Andra kvartalet 2014 Nettoomsättningen uppgick till 1 739 (2 674) KSEK. Resultatet uppgick till - 1 721 (- 1 735) KSEK. Resultat per aktie - 0,00 (- 0,00) SEK. Eget Kapital vid utgången av kvartalet uppgick till 8 446 (13 282) KSEK. Årsstämma avhållen och kallelse till ny extra stämma. Nyemission genomförd.

2014-08-26 14:58 CEST Sackeus AB Arbetarprästen Francisco van der Hoff Boersma var en av initiativtagarna till det som idag går under namnet Fairtraderörelsen. Nu kommer hans bok De Fattigas Manifest i svensk utgåva, och Francisco van der Hoff Boersma medverkar på Bokmässan i Göteborg som ett led i lanseringen.

Ny vår för svensk humle

2014-08-26 13:25 CEST Linköpings universitet (LiU) Gammal svensk humle har unika genetiska egenskaper som efterfrågas av framväxande mikrobryggerier i landet. Forskare vid Linköpings universitet och Nordiska museet har letat upp och analyserat plantor som överlevt i flera hundra år.

2014-08-26 12:00 CEST Nomor AB Nu börjar serien "Råttjägarna" i Kanal 5. Nomor har huvudrollen och tittarna får följa Nomors skadedjurstekniker när de bekämpar råttor, vägglöss, kackerlackor och andra skadedjur – Skadedjuren frodas och ökar lavinartat. På Nomor är vi stolta över möjligheten att dela med oss av vår kunskap om skadedjursbekämpning säger Svein Olav Stölen, VD Nomor.

2014-08-26 11:42 CEST FoodMonitor.se I januari återkallade butikskedjan TGR en espressomaskin som sålts inom EU. Detta efter det att maskinen i tre fall hade exploderat. Konsumenter i Sverige och Grekland har sedan dess sökt skadestånd från bolaget efter att lidit både kroppsskador och fått köksinredning förstörd. Efter ytterligare en incident nyligen har en grekisk kontrollmyndighet nu utfärdat ett Europeiskt larm om produkten.