Pressmeddelanden

2014-06-25 14:00 CEST Sobi Sobi och Auxilium Pharmaceuticals, Inc. meddelar idag att Sobi har ansökt om en utökning av indikationen för Xiapex® för att även omfatta Peyronies sjukdom hos den Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA.

New Philips NeuroSuite reveals the brain’s vascular network like never before

2014-06-25 09:01 CEST Philips - NeuroSuite interventional X-ray system enhances minimally invasive neurological treatment - Solution supports more effective device guidance and placement in live image-guided neuroradiology procedures, extending treatment options - First installation at Karolinska University Hospital Sweden

DN:s Karin Bojs för ut ovetenskapliga data om antidepressiva till unga

2014-06-23 20:20 CEST KMR De samlade kliniska studierna av antidepressiva på unga visar tydligt att dessa är utan positiv effekt och ökar risken för självmordshandlingar. Det här accepteras inte av DN:s vetenskapsreporter Karin Bojs, som förvandlar falska samband om motsatsen till närmast absoluta sanningar. Man kan sammanfatta det med Mark Twains ordspråk: ”lögn, förbannad dikt och statistik”.

Svenskt diarrévaccin får 4,5 miljoner kronor i finansiering från Vinnova

2014-06-23 15:36 CEST Scandinavian biopharma Scandinavian Biopharma via dotterbolaget ETVAX får 4,5 miljoner kronor i finansiering från Vinnova för sitt projekt ”Etvax® - Ett diarrévaccin både för barn i tredje världen och för turister”.

2014-06-23 13:00 CEST Roche AB NLT-gruppen ger en positiv rekommendation för cancerläkemedlet Avastin (bevacizumab) vid primärbehandling av avancerad äggstockscancer. NLT-gruppen är Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) organ för utvärdering av nya läkemedel och ger landstingen rekommendationer i läkemedelsfrågor. Gruppen bedömer behandling med Avastin som kostnadseffektiv.

TLV omprövar tidigare beslut: Ny tablettbehandling vid MS ingår i förmånen

2014-06-23 12:45 CEST Sanofi Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har omprövat sitt tidigare beslut kring MS-läkemedlet Aubagio (teriflunomid) och nu bestämt att det ska ingå i läkemedelsförmånen. TLV har på Genzymes begäran omprövat ett beslut från 8 maj i år, då subvention avslogs, bland annat mot bakgrund av att frågan om en begränsad subvention inte prövades vid beslutstillfället.

Friends Arena blir hjärtsäker zon

2014-06-23 08:21 CEST Hjärt-Lungfonden I år hjärtsäkras Friends Arena i Solna med totalt 15 hjärtstartare. Målet är att förbättra chanserna att rädda liv om någon drabbas av hjärtstopp i Sveriges nationalarena, som gästas av ca 1 miljon besökare per år. Initiativet till hjärtsäkringen kommer från Hjärt-Lungfonden i samarbete med HLR Konsulten.

Att motverka kränkningar i vården

2014-06-23 08:00 CEST Linköpings universitet (LiU) Med hjälp av ett dramapedagogiskt rollspel kan vårdpersonal bli bättre på att ingripa när de ser att en patient kränks.

2014-06-18 16:03 CEST Umeå universitet Umeå universitets framgångsrika infektionsforskning vid Umeå Centre for Microbial Research (UCMR) får fortsatt Linnéstöd från Vetenskapsrådet. Det handlar om ytterligare nio miljoner kronor per år under en period på fem år.

Fernströmpris för folkhälsoforskning i fattiga länder

2014-06-18 10:48 CEST Umeå universitet Nawi Ng tilldelas 2014 års upplaga av skeppsredare Erik K. Fernströms pris till ”yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare”.