Pressmeddelanden

Scandinavian Biopharma expands its product portfolio with an immunosuppressive drug

2015-10-29 09:43 CET Scandinavian biopharma Scandinavian Biopharma has expanded its product offering to include Neovii’s GRAFALON®. This product is unique since it is registered for use in both organ and stem-cell transplantation. GRAFALON® is used to suppress immune reactions leading to organ rejection or GvHD.

Philips uppmärksammar ”World Psoriasis dagen” med lanseringen av Blue 2.0, en ny och förbättrad ljusterapi enhet för behandling av hudsjukdomen psoriasis

2015-10-29 08:30 CET Philips . Philips BlueControl är världens första bärbara UV-fria blå LED-ljus enhet för att behandla plackpsoriasis i hemmet, utan att behöva använda kemikalier. . Den senaste generationen av enheten kommer att vara tillgänglig på den europeiska marknaden samt Hong Kong under 2015, andra marknader kommer att få under 2016.

Tiger hälsan still hos Gävleborgs vägriddare?

2015-10-29 08:00 CET Högskolan i Gävle Alltför många yrkeschaufförer har synproblem och värk från nacke/skuldra samt andra tecken på en pressad arbetssituation, visar forskning vid Högskolan i Gävle. Tillsammans har forskarkollegorna Leah Emegwa och Hans Richter, forskare vid Högskolan i Gävle, påbörjat en kartläggning av hur våra chaufförer mår.

Forskare får KK-medel för att undersöka luften i järngjuterier

2015-10-29 07:30 CET Örebro universitet Arbetare i järngjuterier drabbas i högre utsträckning av lungcancer och hjärt- och kärlsjukdomar. Tidigare forskning visar ett samband mellan hjärtinfarkt och förorenad luft men i dag saknas kunskap om vad som är säkra damm- och kvartsnivåer. – Vi ska ta reda på om de gränsvärden, som finns i dag, behöver ändras, säger Alexander Hedbrant, forskare i medicin vid Örebro universitet.

​Hjärt-lungräddning räddade 1263 människoliv år 2014

2015-10-28 14:34 CET Svenska HLR-rådet Hjärt-lungräddning (HLR) i Sverige räddade 1 263 människor till livet efter ett plötsligt och oväntat hjärtstopp år 2014 enligt det Svenska Hjärt-lungräddningsregistret. Tidig HLR och en tidig strömstöt med en hjärtstartare räddar bokstavligen liv.

Skyddar influensavaccinet mot hjärtinfarkt?

2015-10-28 10:05 CET Örebro universitet Kan patienter, som har drabbats av en hjärtinfarkt, undvika en ny infarkt eller blodpropp i ett behandlat kranskärl genom att ta influensavaccinet? Det har Ole Fröbert, professor vid Örebro universitet, fått 2,7 miljoner kronor från Hjärt- och lungfonden för att undersöka.

Scandinavian Biopharma announces first patient vaccinated in the age-descending study in Bangladesh

2015-10-28 09:22 CET Scandinavian biopharma On October 20, we began enrollment of a placebo-controlled Phase I/II trial where our enterotoxigenic Escherichia coli (ETEC) vaccine candidate will be tested for safety and immunogenicity in different age groups, including infants as young as six months of age. The study is being conducted under a US Investigational New Drug Application and will enroll about 450 children.

De första patienterna har vaccinerats i Bangladesh med vårt ETEC-vaccin

2015-10-28 09:12 CET Scandinavian biopharma I slutet av oktober startade vår placebokontrollerade fas I/II-studie i Bangladesh. I den kommer vårt ETEC-vaccin (EnteroToxigenic Escherichia Coli) att utvärderas gällande säkerhet och immunsvar från vuxna ned till 6 månaders spädbarn. Studien genomförs under ett amerikanskt IND (Investigational New Drug Application) och omfattar cirka 450 barn.

Spiolto Respimat vid KOL nu in i högkostnadsskyddet

2015-10-28 09:00 CET Boehringer Ingelheim AB Spiolto Respimat, ett läkemedel mot kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) som i studier har visat sig bland annat ge både bättre livskvalitet och lungfunktion jämfört med Spiriva Respimat. Nu har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket beslutat att Spiolto Respimat ska ingå i högkostnadsskyddet.

Vice talman Paula Risikko – beskyddare av Queen Silvia Nursing Award i Finland

2015-10-27 11:08 CET Swedish Care International Paula Risikko , andra vice talman i det finska parlamentet, är för andra året beskyddare av Queen Silvia Nursing Award i Finland.  Risikko erbjöd initialt sitt beskyddarskap till stipendiet, i och med  lanseringen i Finland 2014.