Pressmeddelanden

Mätning av hjärtslag visar om pacemaker gör nytta

2014-06-09 08:53 CEST Umeå universitet Genom att mäta hur synkroniserat hjärtats båda kammare arbetar är det möjligt att identifiera vilka patienter med hjärtsvikt som drar nytta av behandling med en viss typ av pacemakerbehandling, CRT, och vilka som inte gör det. Det visar Gani Bajraktari i den avhandling som han försvarar vid Umeå universitet, den 10 juni.

Socialstyrelsens ADHD-experter lät bli att rapportera hundratals ”intolerabla biverkningar”

2014-06-06 21:21 CEST KMR Det skulle ha blivit hundratals biverkningsrapporter om skador från ADHD-droger, men Socialstyrelsens experter rapporterade inte en enda till Läkemedelsverkets biverkningsregister.

2014-06-05 16:11 CEST Pelago Bioscience AB Pelago Bioscience AB and Karo Bio AB have entered into a commercial license agreement and scientific collaboration regarding the use of the Cellular Thermal Shift Assay (CETSA™) for determination and quantification of drug–target interactions. Under the agreement, Pelago Bioscience grants Karo Bio a license to the CETSA method for use and applications within Karo Bio’s research & development.

Ny teknik för säkrare ambulanssjukvård

2014-06-05 16:00 CEST Högskolan i Borås Vad skulle ett digitalt beslutsstöd för prehospital vård betyda? Hur skulle det kunna se ut? Och vilken inställning har ambulanspersonal till att införa ett sådant stöd? Detta är några av de frågor som Magnus Hagiwara har brottats med i sin avhandling.

Blodplättar desinficeras till döds

2014-06-05 14:59 CEST Linköpings universitet (LiU) Om blodet blir för tunt kan en transfusion med blodplättar vara nödvändig, men först måste eventuella smittämnen oskadliggöras. De substanser som används förstör dessvärre också själva blodplättarna, visar forskning vid LiU och flera europeiska och kanadensiska universitet.

Episurf Medical har godkänts för notering på NASDAQ OMX Stockholm och offentliggör prospekt

2014-06-05 13:37 CEST Serendipity Innovations AB NASDAQ OMX Stockholms bolagskommitté har godkänt Episurf Medical AB (publ) (”Episurf Medical”) för upptagande till handel på huvudlistan.

2014-06-05 11:03 CEST MSD

H.K.H. Prins Daniel delar ut Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag på 15 miljoner kronor

2014-06-05 08:30 CEST Hjärt-Lungfonden Varje år delar Hjärt-Lungfonden ut ett extra stort forskningsanslag på 15 miljoner kronor som fördelas över tre år. Anslaget ges till banbrytande svensk hjärt-lungforskning som bedöms få stor betydelse för patienter. Måndagen den 16 juni delar Prins Daniel, som är hedersordförande i Hjärt-Lungfondens styrelse, ut årets stora forskningsanslag på Strandvägen 7 A i Stockholm.

2014-06-05 08:00 CEST Sobi Sobi meddelar idag att företaget har beslutat att flytta sitt nordamerikanska kontor till Waltham, Massachusetts. Det nya kontoret kommer att öppna den 16 juni 2014. “Vi stärker just nu vår organisation och vårt fokus på den amerikanska och kanadensiska marknaden. Vi kommer att bättre kunna tillgodose behoven hos patienter och sjukvårdspersonal i regionen,” säger Geoffrey McDonough, VD på Sobi.

2014-06-04 16:09 CEST Janssen Janssen-Cilag announced today that the European Commission has approved the use of SYLVANT® for the treatment of adult patients with multicentric Castleman's disease (MCD) who are HIV negative and HHV-8 negative. SYLVANT® is the first medicine to receive regulatory approval in the EU for the treatment of MCD patients.