Pressmeddelanden

Episurf Medical har godkänts för notering på NASDAQ OMX Stockholm och offentliggör prospekt

2014-06-05 13:37 CEST Serendipity Innovations AB NASDAQ OMX Stockholms bolagskommitté har godkänt Episurf Medical AB (publ) (”Episurf Medical”) för upptagande till handel på huvudlistan.

2014-06-05 11:03 CEST MSD

H.K.H. Prins Daniel delar ut Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag på 15 miljoner kronor

2014-06-05 08:30 CEST Hjärt-Lungfonden Varje år delar Hjärt-Lungfonden ut ett extra stort forskningsanslag på 15 miljoner kronor som fördelas över tre år. Anslaget ges till banbrytande svensk hjärt-lungforskning som bedöms få stor betydelse för patienter. Måndagen den 16 juni delar Prins Daniel, som är hedersordförande i Hjärt-Lungfondens styrelse, ut årets stora forskningsanslag på Strandvägen 7 A i Stockholm.

2014-06-05 08:00 CEST Sobi Sobi meddelar idag att företaget har beslutat att flytta sitt nordamerikanska kontor till Waltham, Massachusetts. Det nya kontoret kommer att öppna den 16 juni 2014. “Vi stärker just nu vår organisation och vårt fokus på den amerikanska och kanadensiska marknaden. Vi kommer att bättre kunna tillgodose behoven hos patienter och sjukvårdspersonal i regionen,” säger Geoffrey McDonough, VD på Sobi.

2014-06-04 16:09 CEST Janssen Janssen-Cilag announced today that the European Commission has approved the use of SYLVANT® for the treatment of adult patients with multicentric Castleman's disease (MCD) who are HIV negative and HHV-8 negative. SYLVANT® is the first medicine to receive regulatory approval in the EU for the treatment of MCD patients.

Europeiska CBRNE-centret utbildar FN-inspektörer

2014-06-04 08:00 CEST Umeå universitet När larmet om misstänkt användning av kemiska vapen i Syrien ljöd skickade FN ett inspektörsteam med kemiexperter till Syrien. Teamet leddes av Åke Sellström som var med och grundade Europeiska CBRNE-centret. Nu har centret fått det prestigefulla uppdraget av FN att utbilda de gruppledare som rycker ut om användning av biologiska vapen misstänks.

Stockholm breathes life into digital health with a new business conference

2014-06-04 08:00 CEST Stockholm Life Solna-Stockholm Press release highlights: 1. Tipping point for digital health with exponential growth opportunities 2. Stockholm’s policy makers embrace digital health 3. Great new opportunities in digital health for start-ups and entrepreneurs

Ny tjänst för att hitta och jämföra hjälpmedel

2014-06-04 07:24 CEST 1177 Vårdguiden Nu lanserar 1177 Vårdguiden en ny tjänst för hjälpmedelsanvändare och deras anhöriga. På Tema Hjälpmedel kan användaren söka bland över 60 000 hjälpmedel, få produktfakta och se vad som gäller just där de själva bor när det gäller villkor och kostnader. Syftet är att stärka hjälpmedelsanvändare och anhöriga genom ökad information, ökad delaktighet och inflytandet i samband med val av hjälpmedel.

2014-06-03 15:45 CEST Swedish Medtech Vårdförbundet har beslutat att ansluta sig till överenskommelsen om samverkansregler mellan företag inom läkemedels- medicinteknik och laboratorieteknisk industri och hälso- och sjukvården. Formellt trädde Vårdförbundets överenskommelse om anslutning i kraft den 1 juni 2014.

2014-06-03 10:29 CEST MSD Under ASCO presenterades nya data för det immunonkologiska läkemedlet, PD-1 hämmaren pembrolizumab (MK-3475) för behandling av avancerat malignt melanom.