Pressmeddelanden

Första jämförande studien mellan integrashämmaren Isentress och två olika proteashämmare – nya resultat från AIDS Clinical Trial Group

2014-03-13 09:40 CET MSD Data från en jämförande studie mellan raltegravir (Isentress), atazanavir/r och darunavir/r visar på likvärdig effekt mellan läkemedlen. Däremot finns skillnader vad gäller biverkningar som kan leda till avbruten behandling och virologisk svikt. Studien utfördes av den oberoende organisationen ACTG (AIDS Clinical Trials Group). Resultaten presenterades på CROI 2014 i Boston.

2014-03-13 08:30 CET LloydsApotek Idag öppnar LloydsApotek ett nytt apotek på Malmö Central och stärker därmed sin närvaro i Malmöområdet. Det nya apoteket är ett konceptapotek med expertis inom recepthantering, hud och värk som erbjuder kunderna en personlig service, hög tillgänglighet av läkemedel samt ett brett sortiment inom egenvård.

2014-03-12 12:46 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Användningen och olika säkerhetsaspekter av ADHD-läkemedel har nyligen följts upp av Läkemedelsverket. Förskrivningen av ADHD-läkemedel har ökat de senaste åren, men ökningstakten var något lägre under 2013. I likhet med föregående år så är förskrivningen av metylfenidat dominerande.

Gravida med höga nivåer av vitamin D får starka barn

2014-03-11 12:58 CET Pharma Nord Ännu ett exempel på hur vitamin D påverkar mer i kroppen än att få starka ben. En studie har visat att barn vars mödrar tagit vitamin D under graviditeten hade ett starkare handgrepp och större muskelmassa. Denna förbättrade muskelstyrka kan också förbättra hälsan senare i livet.

2014-03-11 08:01 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Mistelpreparat för injektion har funnits tillgängliga för svenska cancerpatienter under drygt tre decennier, varav de senaste åren genom tillfälliga försäljningstillstånd. Mistelpreparaten Iscador och Helixor har nu godkänts som växtbaserade läkemedel för palliativ behandling av cancersjukdomar med syfte att uppnå symptomlindring.

Enzymatica offentliggör prospekt i anledning av förestående nyemission

2014-03-10 17:16 CET Enzymatica AB (publ)

Genanalys och markörer i blodet kan avslöja prognosen vid akut skallskada

2014-03-10 10:15 CET Umeå universitet Den totala mängden av olika hjärnskademarkörer under de första tre dygnen efter en traumatisk skallskada ger goda förutsättningar att bedöma skadans svårighetsgrad och även patientens prognos. Det visar neurokirurgen Zandra Olivecrona vid Umeå universitet i sin avhandling.

Fästingsäsongen redan här

2014-03-07 10:12 CET Midsona Sverige AB Den höga temperaturen redan i början av mars locker fram fästingarna och gör det aktuellt att tänka på hur man kan skydda sig mot fästingbett och fästingburna sjukdomar.

2014-03-06 16:00 CET Janssen Varje år utvecklar 450 000 patienter som lider av tuberkulos (TB) resistens mot sin behandling och risken för dödlighet ökar markant1. Nu finns nytt hopp för dessa patienter. SIRTURO (bedaquiline) har godkänts för behandling av patienter med multiresistent tuberkulos. Det är den första nya behandlingen inom området på över 40 år.

Nanoporösa material för framtidens medicin?

2014-03-06 15:38 CET SwedNanoTech Den 27 februari hölls den första av vårens fyra planerade föreläsningar om nanoteknologi i Folkuniversitetets lokaler i Stockholm. Föreläsare var nanoforskaren Johan Gómez de la Torre från Uppsala universitet. Han berättade om vad nanoporösa material är och hur de kan komma att användas som läkemedelsbärare för framtidens medicin.