Pressmeddelanden

Behov ska styra vården, inte efterfrågan

2014-11-13 13:09 CET Svenska Läkaresällskapet - En jämlik vård måste utgå från regeringens prioriteringsplattform, säger Kerstin Nilsson, Läkaresällskapets ordf. Riksrevisionens rapport bekräftar SLS oro för hälso- och sjukvårdens utveckling. För att underlätta läkarkårens diskussion om framtidens hälso- och sjukvård initierade Läkaresällskapet förra året projektet "En värdefull vård" i syfte att utarbeta ett policydokument för en god vård.

​Kronans Apotek rekryterar ny kvalitetschef

2014-11-13 08:30 CET Kronans Droghandel Apotek AB Karin Söderberg är ny kvalitetschef på Kronans Apotek. Karin Söderberg har en gedigen erfarenhet från apotek, läkemedelsindustri och samarbeten med hälso- och sjukvården. Hon kommer att tillträda tjänsten inom kort.

Minst nio av tio hepatit c-patienter botade i fas II-studie

2014-11-12 14:15 CET AbbVie Resultat från AbbVies PEARL-I-studie visar att 100 procent av hepatit C-patienterna med genotyp 4 som tidigare varit obehandlade, eller där tidigare behandlingar inte hjälpt, blev botade vid behandling vid behandling med AbbVies nya Hepatit C- läkemedel i kombination med ribavirin.

2014-11-12 13:38 CET Celgene NLT-gruppen (Nya Läkemedelsterapier) rekommenderar landstingen att använda Abraxane, i kombination med gemcitabin, som första linjens behandling för patienter med metastaserande pankreascancer. Abraxane, i kombination med gemcitabin, är en av de få nya behandlingar som signifikant förlänger livet hos patienter med metastaserande pankreascancer sedan gemcitabin godkändes 1996.

Positivt med förbättrad informationshantering i vården – så länge det inte tar resurser från patientmötet

2014-11-12 13:07 CET Svenska Läkaresällskapet Läkaresällskapet välkomnar förslaget att förbättra informationshanteringen i vården och värna skyddet för den enskilde som presenteras i betänkandet SOU 2014:23. Positivt att informationen ska följa den enskilde och inte organisationen, säger Göran Petersson, ordf i SLS IT-kommitté, som sammanställt SLS remissvar. Men nya rutiner får inte äventyra tiden för patienter. Något som oroar många läkare.

​Kronans Apotek kommenterar ”Vi fortsätter vårt goda arbete”

2014-11-12 12:30 CET Kronans Droghandel Apotek AB Med ICA gruppens köp av Apotek Hjärtat konsolideras apoteksmarknaden ytterligare. - Vi på Kronans Apotek har all anledning att vässa oss och fortsätta det goda arbete som vi redan gör på apotek och servicekontor, säger Lars Birkeland, VD på Kronans Apotek.

Nya resultat vid behandling av levertransplanterade och hiv­‐positiva hepatit c‐patienter

2014-11-12 11:15 CET AbbVie Resultat från pågående forskning inom hepatit C visar att en stor andel patienter som behandlats med AbbVies läkemedel var virusfria tolv veckor efter avslutad behandling. De nya resultaten presenterades på den nu avslutade amerikanska leverkongressen AASLD (American Association for the Study of Liver Diseases) i Boston.

Stort publiktryck på Mitt kök och Allt för Hälsan

2014-11-11 15:28 CET Stockholmsmässan Den 6-9 november blev en stor publikhelg med årets upplaga av Mitt kök och Allt för Hälsan på Stockholmsmässan. Det var ett stort intresse från besökarna under samtliga dagar, nöjda utställare och många välbesökta seminarier på båda mässorna.

Idag pratas det om vårt vaccin på radio

2014-11-11 14:23 CET Scandinavian biopharma I dag kunde man på Ekot höra om vårt arbete att ta fram ett nytt vaccin - ett vaccin som ska kunna användas över hela världen. Det svenska diarrévaccin som är under utveckling har redan testas i en första fas på friska vuxna människor i Sverige. Nu flyttas försöken till Bangladesh. Om försöken går bra kan ett vaccin finnas tillgängligt om cirka fem år.

Rapunzels VD – Årets VD i Sverige

2014-11-11 13:46 CET Rapunzel of Sweden Igår kväll offentliggjordes att Rapunzels VD Ida Backlund utsetts till Årets VD i Sverige, kategorin små företag. Utmärkelsen har instiftats av ledarskapssajten Motivation.se och utbildningsföretaget Executive People och delades i år ut för tredje året i rad. - Personalen här är verkligen de bästa och det är tack vare de som vi byggt detta fantastiska företag, säger Ida Backlund efter beskedet.