Pressmeddelanden

​Anna Lindmarker om att föda barn i mogen ålder

​Anna Lindmarker om att föda barn i mogen ålder

2015-12-08 07:30 CET
- Det finns många fördelar med att bli mamma i mogen ålder. Det säger TV4s nyhetsankar...

Ny studie visar att Imbruvica (ibrutinib) förlänger progressionsfri överlevnad hos patienter med recidiv eller refraktär mantelcellslymfom

2015-12-07 16:50 CET
Patienter som behandlades med Imbruvica fick en 57 procentig minskad risk för sjukdomsp...

Apoteksgruppen etablerar nytt apotek centralt på Drottninggatan i Stockholm.

Apoteksgruppen etablerar nytt apotek centralt på Drottninggatan i Stockholm.

2015-12-07 16:03 CET
Under det första kvartalet 2016 kommer Apoteksgruppen att öppna ett nytt apotek på den ...

Målriktade kombinationsterapier visar lovande resultat mot spridd bröstcancer

Målriktade kombinationsterapier visar lovande resultat mot spridd bröstcancer

2015-12-07 09:18 CET
Novartis presenterar över 50 abstracts med nya forskningsresultat om spridd bröstcancer...

Jakavi minskar symtombördan för patienter med myelofibros och polycytemia vera

Jakavi minskar symtombördan för patienter med myelofibros och polycytemia vera

2015-12-07 08:50 CET
Patienter med de ovanliga blodcancerformerna myelofibros och polycytemia vera (PV) leve...

Starka data för Kyprolis mot myelom på ASH 2015

Starka data för Kyprolis mot myelom på ASH 2015

2015-12-07 08:50 CET
Kyprolis i kombination med dexametason fördubblar tiden utan sjukdomsförsämring jämfört...

Data från pågående studier med daratumumab i kombination med standardbehandling visar på långvarig effekt hos patienter med recidiv eller refraktärt multipelt myelom

2015-12-07 08:45 CET
Resultat från två studier visar att 72 procent av patienterna med recidiv eller refrakt...

Patienter med kronisk lymfatisk leukemi lever längre med ny behandling

2015-12-07 08:38 CET
Resultaten från studien RESONATE visar på signifikant skillnad i progressionsfri överle...

Mobilapp för astmatiker först när KI Innovations satsar på e-hälsa

Mobilapp för astmatiker först när KI Innovations satsar på e-hälsa

2015-12-07 08:37 CET
En mobilapp som förenklar livet för astmatiker och som underlättar för vården – Asthmat...

NEW ANALYSES PRESENTED AT ASH 2015 DEMONSTRATE THE POTENTIAL OF KYPROLIS® (CARFILZOMIB) AS BACKBONE THERAPY IN MULTIPLE MYELOMA

NEW ANALYSES PRESENTED AT ASH 2015 DEMONSTRATE THE POTENTIAL OF KYPROLIS® (CARFILZOMIB) AS BACKBONE THERAPY IN MULTIPLE MYELOMA

2015-12-06 23:14 CET
Data Confirm Efficacy and Safety of Kyprolis Combination Across Range of Patient Popula...