Pressmeddelanden

Umeåforskare identifierar central mekanism för benstyrka och frakturrisk

2014-10-15 18:29 CEST Umeå universitet I ett internationellt forskningsprojekt, där bland annat forskare från Umeå universitet medverkar, har man identifierat en central mekanism som reglerar skelettets tjocklek och styrka. Studieresultaten som kan utgöra grunden för nya behandlingsformer mot benskörhet presenteras i tidskriften Nature Medicine.

Årets Bröstsjuksköterska finns i Gävle

2014-10-15 13:12 CEST Novartis Onkologi Årets Bröstsjuksköterska finns på Gävle sjukhus. 2014 års mottagare av ett av bröstcancer-Sveriges finaste priser är Pia Stenberg vid den onkologiska kliniken på Gävle sjukhus. Hon får priset för sitt engagemang för de hårdast drabbade kvinnorna – de vars cancer spridit sig till andra delar av kroppen. Idag delas priset ut vid en ceremoni på Hotell Nordic Sea i Stockholm.

Djupt oroande att domstolar missar att anmäla brottsdömda läkare till IVO

2014-10-15 09:25 CEST Svenska Läkaresällskapet Från Svenska Läkaresällskapet har vi med djup oro tagit del av den information som framkommit i radiodokumentären ”Patienten och tystnaden”, att ärenden där läkare dömts för allvarliga brott ibland inte lämnas vidare från domstolarna till tillsynsmyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg, IVO för prövande av legitimationen.

Hédinn Unnsteinsson gästar konferensen Akutpsykiatri 2015

2014-10-14 15:23 CEST Teknologisk Institut För första gången får vi besök av Hédinn Unnsteinsson från Island som kommer dela sina erfarenheter kring psykisk ohälsa.

2014-10-14 14:00 CEST Medivir AB Medivir meddelar att den globala nettoförsäljningen av OLYSIO® uppgick till 796 MUSD, av vilken 671 MUSD avsåg försäljning i USA under det tredje kvartalet 2014. Royaltyn baserad på tredje kvartalets försäljning beräknas i den högsta royaltynivån och omräkning från dollar till Euro sker till den genomsnittliga kursen. Royaltyn för tredje kvartalet uppgick till 516,4 MSEK (56,2 MEUR).

Äntligen - har vi klätt oss i ny digital kostym. Välkommen till Stureplansklinikens nya hemsida!

2014-10-14 09:24 CEST Stureplanskliniken AB Vi är stolta och glada över att få presentera vår nya hemsida. En hemsida som är lättnavigerad, modern & snygg! En hemsida fylld med information, bilder, filmer och nyheter för dig, din dator, iPad och mobil.

2014-10-13 08:30 CEST Enzymatica AB (publ)

2014-10-12 06:00 CEST Pfizer AB Stefan Bergman vid FoU Spenshult får ta emot 2014 års stipendium till Nanna Svartz minne. Han får utmärkelsen för sin utveckling av patientnära forskning i gränssnittet mellan allmänmedicin och reumatologi, vilken också innefattar forskning i omvårdnad och fysioterapi. Stipendiet på 50 000 kronor delas ut av Pfizer i samarbete med Reumatikerförbundet på internationella reumatikerdagen, 12 okt.

2014-10-11 13:15 CEST AbbVie Idag, vid den årliga europeiska dermatologkongressen EADV, presenterar AbbVie en ny fas 3-studie med Humira® (adalimumab) som visar lovande resultat mot den svåra och okända hudsjukdomen hidradenitis suppurativa (HS).

2014-10-10 14:05 CEST Medivir AB Medivir meddelar idag att bolagets samarbetspartner Janssen nyligen påbörjat rekrytering av patienter till fas II-studien IMPACT. Studien ska utvärdera effekt, säkerhet och farmakokinetiska egenskaper avseende proteashämmaren simeprevir administrerad en gång om dagen i kombination med Gileads nukleotidhämmare sofosbuvir och Bristol-Myers Squibbs (BMS) NS5A-replikationskomplexhämmare daclatasvir.