Pressmeddelanden

2015-01-20 13:55 CET Medivir AB Medivir meddelar att den globala nettoförsäljningen av OLYSIO® (simeprevir) uppgick till 321 MUSD, av vilken 256 MUSD avsåg försäljning i USA under det fjärde kvartalet 2014. Medivirs royalty baserad på fjärde kvartalets försäljning beräknas i den högsta royaltynivån och omräkning från dollar till Euro sker till den genomsnittliga (YTD) kursen. Royaltyn uppgick till 220 MSEK (23,1 MEUR).

2015-01-20 09:15 CET QureTech Bio AB QureTech Bio AB har fått finansiering för att pröva en helt ny metod att behandla klamydiainfektioner i djurmodeller. Behandlingen baseras på att bakterierna hindras från att bli sjukdomsalstrande vilket skiljer metoden från antibiotikabehandling. Sannolikheten att bakterierna att utveckla resistens mot behandlingen är därmed väldigt liten.

2015-01-20 08:30 CET Bayer AB Efter ett positivt utlåtande från CHMP får det blodförtunnande läkemedlet Xarelto nu uppdaterad SPC-text, som ger ett utökat användningsområde vid förmaksflimmer. Xarelto blir härigenom först bland de nya blodförtunnande läkemedlen med att få en skriftlig rekommendation för nyinsättning inför planerad konvertering.

2015-01-19 13:09 CET Celgene Otezla® (apremilast), en ny icke-biologisk oral behandling, har nyligen godkänts av EU-kommissionen för behandling av psoriasis och psoriasisartrit. Otezla innebär ett nytt behandlingsalternativ för patienter med dessa kroniska och handikappande sjukdomar. Otezla är den första orala behandlingen som godkänts de senaste 15 åren och det är det första läkemedlet i en helt ny klass.

2015-01-19 09:30 CET Boehringer Ingelheim AB Ett nytt läkemedel som kan bromsa försämringen av lungfunktionen vid idiopatisk lungfibros med över 50 procent har nu godkänts av EU:s läkemedelsmyndighet EMA. Omkring 1 500 personer i Sverige beräknas ha denna ovanliga men svåra lungsjukdom. Det finns ett stort behov av nya behandlingsmetoder där annars lungtransplantation är enda möjligheten till bot.

Är du vaken Lars? Vad händer i kroppen när vi sover för lite?

2015-01-16 13:27 CET Svenska Läkaresällskapet Sömnproblem blir allt vanligare i samhället. Vad beror det på och vad händer i kroppen när vi sover för lite? Danielle Friberg, ansvarig för Sömnlaboratoriet på Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, berättar om orsak och effektiva behandlingsmetoder vid vårens första föreläsning på Svenska Läkaresällskapet, den 20 januari kl 18-19.30. Välkommen!

EU godkänner Viekirax och Exviera – en ny tablettbehandling som kan bota hepatit C

2015-01-16 13:02 CET AbbVie Nu kan svenska patienter med hepatit C bli botade med en ny interferonfri behandling i tablettform, Viekirax + Exviera från AbbVie, som idag godkänts inom EU. De studier som ligger till grund för godkännandet visar att mellan 95 och 100 procent blir botade från sin sjukdom.

2015-01-15 13:08 CET Riksföreningen för ME-patienter En brittisk studie som påstås visa att patienter med ME/CFS, tidigare kallat kroniskt trötthetssyndrom, kan förbättras med träning och KBT figurerar i svenska medier idag. Författarna hävdar även att patienterna är rädda för aktivitet. Studien får skarp kritik från både experter och patienter både i Sverige och utomlands.

2015-01-14 09:57 CET AstraZeneca Både BRILINTA 60 mg och 90 mg uppvisar en statistiskt signifikant minskning.

2015-01-13 15:17 CET Takeda Pharma AB HRA Pharma meddelar att akut-p-pillret ellaOne® (ulipristalacetat, 30 mg) godkänns för receptfri försäljning på apotek i hela EU. Aldrig tidigare har ett beslut för något oralt preventivmedel gjorts gällande för hela EU samtidigt och därför kan beslutet anses historiskt. Drygt 120 miljoner kvinnor över hela Europa får nu tillgång till akut-p-pillret utan att behöva recept från förskrivande läkare.