Pressmeddelanden

Antidot mot blodförtunnande Pradaxa nu godkänt i USA

2015-10-20 10:40 CEST Boehringer Ingelheim AB Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har nu godkänt Praxbind, en antidot som i akuta situationer snabbt kan upphäva den blodförtunnande effekten av läkemedlet Pradaxa. Praxbind är den första godkända antidoten mot någon av den nya generationens blodförtunnande behandlingar.

2015-10-20 08:35 CEST Enzymatica AB (publ)

Fördjupade läkemedelssamtal ska minska felaktig användning av läkemedel

2015-10-20 08:30 CEST Kronans Droghandel Apotek AB Från mitten av oktober kommer Kronans Apotek att erbjuda sina kunder bokade läkemedelssamtal med särskilt utbildade farmaceuter. - Läkemedelssamtal innebär att våra kunder nu kan boka tid med våra farmaceuter för att få en fördjupad genomgång av sina läkemedel, säger Anna Skarph, ansvarig för tjänsten på Kronans Apotek.

2015-10-16 12:09 CEST Medivir AB Medivir tillkännager idag att Alios BioPharma Inc., som ingår i Janssen Pharmaceutical Companies (Janssen), har påbörjat en klinisk fas IIa-studie för att utvärdera effekten av en kombinationsbehandling bestående av simeprevir, odalasvir (ACH-3102) och AL-335 hos behandlingsnaiva patienter med kronisk hepatit C genotyp 1-infektion.

2015-10-16 10:06 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency RSV (respiratoriskt syncytial virus) är ett av våra vanligaste luftvägsvirus. Hos spädbarn, men även immunsupprimerade och äldre, kan RSV orsaka allvarlig nedre luftvägsinfektion. Läkemedelsverket publicerar idag en uppdaterad rekommendation för profylax och behandling av RSV-infektioner.

Losec nu tillgängligt i matbutiker

2015-10-16 08:15 CEST AstraZeneca ​Läkemedelsverket har godkänt försäljning av Losec (omeprazol), ett läkemedel mot refluxsjukdom i svensk dagligvaruhandel. Det receptfria läkemedlet kommer att finnas tillgängligt på COOP, Willys, Hemköp och MatHem, samt på vissa bensinstationer runt om i landet.Losec är ett svenskt läkemedel som forskades fram av AstraZeneca i Göteborg.

2015-10-16 08:03 CEST AstraZeneca AstraZeneca today announced that the US Food and Drug Administration (FDA) has issued a Complete Response Letter (CRL) regarding the New Drug Application (NDA) for the investigational fixed-dose combination of saxagliptin and dapagliflozin for the treatment of adult patients with type 2 diabetes

Individanpassad cancerbehandling under utveckling – Michael Uhlin prisas av Svenska Läkaresällskapet

2015-10-15 10:00 CEST Svenska Läkaresällskapet Läkaresällskapets Translationella forskningspris, 50 000 kronor, går i år till Michael Uhlin, docent och forskningschef vid Centrum för allogen stamcellstransplantation, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, för hans forskning om individbaserade cellterapier. Translationell forskning är forskning som är till direkt nytta i vården. Priset delas ut vid Medicinska riksstämman 3 december.

2015-10-15 09:53 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Vi önskar påminna om vårt seminarium om Läkemedelsverkets patientsäkerhetsarbete, 10 november presentarer vi en del av vårt arbete inom detta angelägna område.

Glutenintolerans i fokus – Daniel Agardh får SLS pris för bästa projektansökan, 100 000 kronor

2015-10-15 09:45 CEST Svenska Läkaresällskapet Daniel Agardh, docent vid Sektionen för endokrinologi och gastroenterologi, Barnmedicinska kliniken, Skånes universitetssjukhus Malmö, får Svenska Läkaresällskapets pris för bästa ansökan 2015, 100 000 kronor, för sin forskning om glutenintolerans. Priset delas ut på Medicinska riksstämman den 3 december, Waterfront, Stockholm. Pristagaren presenterar kortfattat sin forskning vid prisutdelningen.