Pressmeddelanden

Enzymatica offentliggör prospekt i anledning av förestående nyemission

2014-03-10 17:16 CET Enzymatica AB (publ)

Genanalys och markörer i blodet kan avslöja prognosen vid akut skallskada

2014-03-10 10:15 CET Umeå universitet Den totala mängden av olika hjärnskademarkörer under de första tre dygnen efter en traumatisk skallskada ger goda förutsättningar att bedöma skadans svårighetsgrad och även patientens prognos. Det visar neurokirurgen Zandra Olivecrona vid Umeå universitet i sin avhandling.

Fästingsäsongen redan här

2014-03-07 10:12 CET Midsona Sverige AB Den höga temperaturen redan i början av mars locker fram fästingarna och gör det aktuellt att tänka på hur man kan skydda sig mot fästingbett och fästingburna sjukdomar.

2014-03-06 16:00 CET Janssen Varje år utvecklar 450 000 patienter som lider av tuberkulos (TB) resistens mot sin behandling och risken för dödlighet ökar markant1. Nu finns nytt hopp för dessa patienter. SIRTURO (bedaquiline) har godkänts för behandling av patienter med multiresistent tuberkulos. Det är den första nya behandlingen inom området på över 40 år.

Nanoporösa material för framtidens medicin?

2014-03-06 15:38 CET SwedNanoTech Den 27 februari hölls den första av vårens fyra planerade föreläsningar om nanoteknologi i Folkuniversitetets lokaler i Stockholm. Föreläsare var nanoforskaren Johan Gómez de la Torre från Uppsala universitet. Han berättade om vad nanoporösa material är och hur de kan komma att användas som läkemedelsbärare för framtidens medicin.

2014-03-06 13:40 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsverket publicerar idag planer för 13 tillsynsområden för 2014. Planerna innehåller en presentation av respektive tillsynsområdes förutsättningar och arbetsmetoden för tillsynen. Syftet är att skapa förståelse och följsamhet för de regler som gäller och tydliggöra vilka krav som - ur ett riskbaserat synsätt - är i fokus i tillsynsarbetet 2014.

Kommuniké från extra bolagsstämma i Enzymatica AB (publ)

2014-03-06 12:45 CET Enzymatica AB (publ)

Rapunzel i samarbete med Project Playground och Ung Cancer

2014-03-06 10:48 CET Rapunzel of Sweden Drömmen att bli friskförklarad blandas nu med spänd förväntan för Mathilda Johansson. Om några dagar åker hon till kåkstaden Langa i Sydafrika för att både bygga rehabiliteringsrum för utsatta barn och ett bättre självförtroende. Mathildas resa ingår i ett mentorskapsprogram startat av organisationerna Ung Cancer och Project Playground och stöds av Rapunzel of Sweden och Rapunzel vs. Cancer.

2014-03-06 09:10 CET Pfizer AB Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har beslutat att Xalkori (crizotinib) ingår i läkemedelsförmånen från och med den 28 februari, 2014. Xalkori, som godkändes av EU-kommissionen i oktober 2012, är det första läkemedlet som hämmar ALK (anaplastiskt lymfomkinas), vid tidigare behandlad ALK-positiv icke-småcellig lungcancer.

Största yogastudien på Danderyds sjukhus

2014-03-05 14:04 CET Danderyds sjukhus På Danderyd sjukhus har mindre studier av medicinsk yoga visat effekter på sk paroxysmalt förmaksflimmer, attacker av oregelbunden puls på upp till 170 slag per minut. – Nu tredubblar vi antalet patienter till vad som troligen blir den största studien inom området, berättar forsknings- och hjärtsjuksköterskan Maria Nilsson, som även lett den tidigare forskningen.