Blogginlägg

Godhet kan skada klienten

2014-01-15 09:44 CET Skyddsvärnet

Nyårspris i två dagar till och En kompis (GBG) framflyttad!

2014-01-08 16:33 CET medalgon agentur Vi på Medalgon-kontoret belönade oss själva med några dagars ledighet över jul- och nyårshelgen. Vi kom tillbaka fyllda med energi och den nya arbetsterminen har redan startat med ett vrål. Nytt sedan december är att föreläsning "En kompis..." i Göteborg flyttas fram några dagar.

God Jul och Gott Nytt År från Medalgon!

2013-12-20 16:08 CET medalgon agentur Medalgon tackar för året som har gått och önskar alla föreläsningsdeltagare, föreläsare, samarbetspartners, vänner och kollegor en God Jul och ett Gott Nytt år.

Ett videoklipp med Minnesmästaren Mattias Ribbing

2013-11-26 14:07 CET medalgon agentur Det går att med ganska enkla knep förbättra minnet. Mattias Ribbing, trefaldig svensk mästare i minne, visar hur vi kan lära oss att memorera långa serier av siffror.Med lika mycket humor som pedagogiska grepp ger han enkla råd som fungerar lika bra hemma som i skolan eller på jobbet. I grunden handlar det om att se saker i bilder, då skapas något konkret vi kan minnas.

Samarbeta mer för bättre mottagande av ensamkommande flyktingbarn

2013-11-24 22:16 CET Skyddsvärnet

Bygga företag kräver kapital och tid!

2013-11-22 13:53 CET Skyddsvärnet

Vi tvingas byta till större lokaler!

2013-11-15 11:57 CET medalgon agentur Oktobers föreläsningar bjöd på många goda minnen och många lärofyllda stunder för de deltagare som hittade dit. Vi kunde av deltagarantalet dock inte räkna med den tillströmning som kommit till novembers föreläsningar. Vi har tvingats byta till större lokaler på hela fem föreläsningar.

Räddast skriker högst! – rädsla och okunskap orsak till många protester

2013-11-11 07:03 CET Skyddsvärnet

Ideburenhetens kraft

2013-11-08 13:31 CET Skyddsvärnet För de allra flesta inom välfärdssektorn idag tror jag att den primära drivkraften handlar om att göra gott för de man finns till för. Från ägarnivå kan det säkert finnas exempel där vinstmaximering utgör högsta prioritet men för den som har valt att gå in i ett människovårdande yrke tror jag inte att så är fallet.

Kräv tillstånd för att bedriva familjevårdsvård

2013-11-07 00:32 CET Skyddsvärnet