Blogginlägg

Snällhet kan döda en organisation

2013-04-23 21:18 CEST Föreningen Skyddsvärnet

2013-02-06 21:30 CET Karin Tydén Ny forskning visar att en ryttares självförtroende kan förbättras mycket efter en enda hypnossession.

2013-02-05 14:52 CET Karin Tydén Ny forskning vid Uppsala universitet visar att rädsla som kopplas till ett visst minne kan försvinna.

2013-01-29 13:14 CET Karin Tydén

Expertisen väljer bort obekväma förklaringar till psykisk ohälsa

2013-01-25 20:59 CET Haro - Riksorganisationen för Valfrihet, Jämställdhet och Föräldraskap Bristen på föräldranärvaro är en obekväm förklaring till den dramatiskt ökande psykiska ohälsan. Media och expertisen framhärdar envist med alternativa förklaringar. Förklaringar som ter sig alltmer desperata.

Rundabordsamtal med Arbetsförmedlingen för bättre integration

2013-01-25 10:44 CET Föreningen Skyddsvärnet

Vi har blivit bättre!

2013-01-14 16:35 CET Föreningen Skyddsvärnet

Nya möjligheter för idéburen vård och omsorg

2013-01-08 16:48 CET Föreningen Skyddsvärnet

2012-11-06 22:42 CET Karin Tydén

Deltagarberättelse: Birgitta Keller

2012-10-29 13:29 CET Mullingstorp Kursgård AB ”Jag finner inte ord som tillräckligt kan lyfta fram värdet av mina upplevelser och insikter under vistelsen på Mullingstorp”