Blogginlägg

Möt Skyddsvärnet på mässor
Pionjär i Sverige och Europa
Ensamkommande som lyckas!

2012-09-24 08:27 CEST Anneli Godman Många snurrande tankar. Vet att jag har massor av möjligheter. Känner styrkan och maktlösheten i detta. Hinner aldrig prova allt. Hur ska jag veta vad som är bäst? Hur ska jag få andra att förstå? Vetskap om att det hänger på mig och ändå... känslan av det hänger på andra. Maktlösheten när det känns som inget finns att göra för att det finns så mycket. Tankar som skenar...

Skyddsvärnet utvidgar och växer

2012-09-12 18:36 CEST Anneli Godman När jag läser Svenskas Idag-sida idag 12/9-2012, om tidspress, tänker jag spontant "vem blir förvånad"? Det är anmärkningvärt att intelligenta människor tror att det går att pressa in hur mycket som helst i de 24 timmar som dygnet erbjuder oss! Samtidigt vet jag av erfarenhet att en speadad hjärna inte har det perspektivet. Den är i HOT och ägnar sin mesta kraft åt att lösa hotet.

2012-09-05 13:40 CEST Karin Tydén Har du skämt bort din omgivning och själv hamnat sist på listan?

Unik ledarskapsutbildning med chefer från alla sektorer
Skyddsvärnet har fått sin första verksamhetschef
Hur samarbete möjliggör att människor i utanförskap blir behövda