Pressmeddelanden

Påminnelse: pressvisning nya Dinosaurieutställningen 15 april Parken Zoo Eskilstuna

2014-04-14 08:48 CEST Parken Zoo Påminnelse: pressvisning imorgon, 15 april, av en helt ny Dinosaurieutställning på Parken Zoo Eskilstuna. Förra årets succé med skräcködlor gav mersmak och i år satsar man på nya rytande och rörliga urtidsdjur. Klockan 11.00 startar specialvisningen för press/media. Pressackreditering obligatoriskt.

IPCC: Ökande utsläpp kräver omedelbara åtgärder

2014-04-14 08:09 CEST Diakonia IPCC:s tredje delrapport handlar om hur utsläppen av växthusgaser kan och bör minskas. I sammanfattningen betonar FN:s klimatpanel en rättvis fördelning av de nödvändiga utsläppsminskningarna som förutsättning för att internationellt samarbete ska bli fruktbart. Rapporten framhåller även att de flesta klimatåtgärder också har positiva effekter på andra samhällsmål, som till exempel folkhälsa.

Bevattningsförbud året runt i Båstad

2014-04-14 08:00 CEST NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp På grund av kommunens begränsade vattentillgångar har hela Båstads kommun bevattningsförbud året runt. Det innebär att man endast får vattna med handhållen slang och inte ha vattenspridare kopplade till det kommunala dricksvattennätet.

Konsumentval: Att hönsen får vara ute är viktigast

2014-04-14 08:00 CEST KRAV När konsumenter köper ägg till påsk är det viktigaste att hönsen får vara utomhus att de har fått äta KRAV-märkt foder och att äggen är goda. Att äggen är billiga är av mindre betydelse. Det visar en nyligen genomförd undersökning som KRAV presenterar idag.

Återvinningsstationer i Härryda har byggts om

2014-04-14 08:00 CEST FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Två av Härrydas återvinningsstationer har byggts om och fått nya bättre behållare. På sikt ska alla 26 stationer få ett förändrat utseende, men först ut är Vällsjö centrum och Törnrosvägen.

WWF: Investeringar i omställning av världens energisystem är ett måste – nu

2014-04-14 07:44 CEST Världsnaturfonden WWF WWF ställer sig bakom uppmaningen i en ny rapport som FN:s vetenskapliga klimatpanel IPCC släpper idag om att världen minst bör tredubbla sina investeringar i hållbara, säkra koldioxidsnåla energikällor. Det är den viktigaste åtgärden för att minska klimatförändringarna.

2014-04-14 07:43 CEST Länsstyrelsen i Kronobergs län I Kronobergs län har 24 sjöar ett utvidgat strandskydd, som är 200 meter från strandlinjen upp på land. I vanliga fall är strandskyddet 100 meter upp på land och 100 meter ut i vattnet. Länsstyrelsen har möjlighet att utvidga strandskyddet till 300 meter upp på land och 300 meter ut i vattnet. Nu har Länsstyrelsen i Kronobergs län tagit fram ett nytt förslag.

100 procent förnybar el till Lejonfastigheter och Linköpings kommun

2014-04-14 07:40 CEST Bixia Elbolaget Bixia har fått förtroendet att leverera el till Lejonfastigheter och Linköpings kommun. Lejonfastigheter har för sig och för kommunens räkning, upphandlat elavtalet som löper i tre år och innebär att de cirka 270 fastigheter som Lejonfastigheter äger och förvaltar försörjs med 100 procent förnybar el.

Taxi Kurir i Sundsvall utmanar och satsar på fordonsgas

2014-04-14 06:55 CEST Sundsvalls kommun Håkan Renberg från Taxi Kurir Sundsvall Härnösand är hittills den enda taxiägaren i Sundsvall som satsar på gasdrift. Han rekommenderar alla fordonsägare att köra på gas. En gasbil är som en vanlig bil med lägre bränslekostnad för Håkan. Och han mår bättre av att göra något för miljön!

Tyréns växer i Växjö med en ny avdelning inom mark och planering

2014-04-14 06:00 CEST Tyréns Tyréns fortsätter att växa och bredda sin kompetens. Det nyligen öppnade kontoret i Jönköping var ett viktigt avstamp för expansionen i Småland. Nu tas nästa steg och verksamheten i Växjö utökas med en avdelning inom mark och planering. Kontoret i Växjö förstärks med fler kompetensområden och får en ny avdelning inom mark och planering.