Pressmeddelanden

Bli rik genom att laga, låna och återanvända

2015-01-22 08:00 CET Avfall Sverige För att inspirera till hållbar konsumtion lanserar Avfall Sverige tillsammans med alla kommuner en märkning för alla som lagar, lånar och återanvänder. För de som sparar både pengar och miljö, för de som är de riktiga miljövännerna - som är Miljönär-vänliga!

Graflunds och eGain minskar miljöpåverkan med 3 000 000 kg CO2

2015-01-22 07:30 CET eGain Sweden AB eGain Sweden AB och Graflunds har samarbetat sedan 2008 gällande energieffektiviserande åtgärder där eGain forecasting™ använts i syfte att optimera energianvändningen och därmed utsläppen av miljöfarliga ämnen. Nu summeras samarbetet t.o.m. 2014, där 3 000 000 kg i minskade utsläpp av koldioxid från Graflunds fastigheter konstateras.

Mjölklöftet: Ge svenska bönder en extra krona

2015-01-22 06:18 CET Centerpartiet Det ryska beslutet om importstopp av mjölk har försatt svenska mjölkbönder i kris. Centerpartiet lanserar nu därför Mjölklöftet. - Vi uppmanar alla handlare att ingå Mjölklöftet, där man höjer priset på mjölk med en krona som går oavkortat till mjölkbonden, säger Eskil Erlandsson, riksdagsledamot för Centerpartiet.

Tyréns lanserar TyrEngine – en unik plattform för visualisering och hållbart samhällsbyggande

2015-01-22 05:00 CET Tyréns Tyréns har utvecklat TyrEngine, en metod för visualisering av hållbart samhällsbyggande. Avancerad grafisk teknik från medieindustrin och TV-spelvärlden används för att visa resultat och effekter av projekt inom samhällsbyggnad, fastigheter och industri. Användaren ges möjlighet att, med hjälp av en spelkontroll, visualisera en miljö med mycket hög detaljgrad, exempelvis ett landskap.

2015-01-21 18:07 CET Tågoperatörerna Flera rapporter visar att höjda banavgifter ökar klimatutsläppen. Godstrafiken på järnväg ersätts istället med lastbilstrafik. Varje godståg motsvarar 30 lastbilar. Banavgifterna kommer fyrdubblas mellan 2009-2025. Tågoperatörerna vill att banavgifterna ska frysas tills infrastrukturen fungerar tillfredsställande och vägtrafiken betalar sina samhällsekonomiska kostnader.

Älvräddarna visar dokumentärfilmen Damnation och den nya filmen Kampen om Älvarna.

2015-01-21 17:13 CET Älvräddarna Den andra februari bjuder Älvräddarnas Samorganisation in att se den mångfalt prisbelönta och storslagna dokumentären Damnation på Bio Rio i Stockholm. En stor skara miljöorganisationer, journalister, politiker, elbolag och sportfiskeföretag har anmält sig till eventet.

Norditek AB expanderar och blir exklusiv återförsäljare i Sverige för Terex® Environmental Equipment.

2015-01-21 16:40 CET Norditek Förutom maskinförsäljning kommer Norditek AB att tillhandahålla reservdelar, service och support. "Vi är glada att välkomna Norditek AB som återförsäljare för TEE i Sverige. Våra produkter kommer att hjälpa Norditek AB att ytterligare expandera som maskinleverantör inom områdena, återvinning av avfall och biomassa." säger Conor Hegarty, TEE:s internationella försäljningschef.

2015-01-21 16:36 CET SAS Institute

Optimism präglade ministerbesök hos Skellefteå Kraft

2015-01-21 14:23 CET Skellefteå Kraft Energiministern besökte idag Skellefteå Kraft och Finnfors kraftstation. På agendan stod utvecklingen och framtiden för vattenkraften, Skellefteå Krafts satsning på vindkraft i Blaiken och om den unika kunskap och erfarenhet av att bygga vindkraft i kallt klimat som Skellefteå Kraft har. Koncernchef Hans Kreisel gav även sin syn hur nya affärsmodeller som kan utvecklas genom samarbete.

Nytt teknikcenter öppnat på ebm-papst i St:Georgen

2015-01-21 13:55 CET ebm-papst AB Det nya testlaboratoriet möjliggör samtidig mätning av luftprestanda och akustik och kommer att utgöra ett viktigt stöd till företagets forsknings- och utvecklingsavdelning.