Pressmeddelanden

Förstudie ska undersöka hur bioraffinaderi i storformat kan realisera bioekonomin

2017-01-17 11:33 CET
Förstudien Flaggskepp Bioraffinaderi ska utreda förutsättningar för att realisera den b...

Svekologiskt i nya Livsmedelstrategin

Svekologiskt i nya Livsmedelstrategin

2017-01-17 11:00 CET
Riksdagspartierna enats om de långsiktiga målen för en ny Livsmedelsstrategi. Viktiga i...

Solel – Standard för provning av hur solpaneler klarar ojämn snöbelastning ute på remiss

Solel – Standard för provning av hur solpaneler klarar ojämn snöbelastning ute på remiss

2017-01-17 10:59 CET
Standarderna skrivs i internationellt samarbete. Snöbelastning ute på remiss.

Återvinningsstationen i Vallås har stängts på grund av ombyggnation

Återvinningsstationen i Vallås har stängts på grund av ombyggnation

2017-01-17 10:39 CET
I samband med förnyelse av Vallås Torg stängdes återvinningsstationen vid ICA den 30 de...

Spadtagen är tagna för HSB brf Pelarsalen!

Spadtagen är tagna för HSB brf Pelarsalen!

2017-01-17 10:22 CET
​Nu är de första spadtagen tagna för de tre trähus som bildar HSB brf Pelarsalen. Det v...

Intergation av Siemens S7 Data i IoT molntjänster

Intergation av Siemens S7 Data i IoT molntjänster

2017-01-17 10:03 CET
Nu supporteras även MQTT (Message Queue Telemetry Transport) protokollet. dataFEED uaG...

AP4 publicerar Hållbarhets- och ägarstyrningsrapport för 2015/2016

AP4 publicerar Hållbarhets- och ägarstyrningsrapport för 2015/2016

2017-01-17 10:00 CET
Idag publicerar Fjärde AP-fonden (AP4) sin Hållbarhets- och Ägarstyrningsrapport för 20...

Mål utan strategi när regeringen presenterar ny matpolitik

2017-01-17 09:32 CET
Livsmedelstrategin blev till övergripande mål när politikerna skulle enas om vägen fram...

Tidsstraff för nedskräpning i Vasaloppsspåren

Tidsstraff för nedskräpning i Vasaloppsspåren

2017-01-17 09:31 CET
Nu tar Vasaloppet krafttag för att komma tillrätta med allt skräp som slängs längs spår...

Lättarbetat system löser komplexa problem

Lättarbetat system löser komplexa problem

2017-01-17 09:30 CET
Enklare att projektera. Snabbare att installera. Mer flexibelt vid ombyggnation. Banbry...