Bilder

Ledamot Lena Jonassson

Ledamot Lena Jonassson

2015-11-02 12:04 CET

Lena Jonasson, professor, Linköpings universitet. Specialist kardiologi. Tillträder som ledamot i Hjärt-Lungfondens forskningsråd januari 2016.

Ledamot Åsa Tivesten

Ledamot Åsa Tivesten

2015-11-02 12:04 CET

Åsa Tivesten, professor, Sahlgrenska akademin. Specialist internmedicin och translationell kardiovaskulär forskning. Tillträder som ledamot i Hjärt-Lungfondens forskningsråd januari 2016.

Vice ordförande Johan Grunewald

Vice ordförande Johan Grunewald

2015-11-02 12:04 CET

Johan Grunewald tillträder som vice ordförande i Hjärt-Lungfondens forskningsråd januari 2016.

Hjärtstartare

Hjärtstartare

2015-10-28 11:14 CET

När någon drabbas av plötsligt hjärtstopp räknas varje minut. Med en stöt av en hjärtstartare inom 180 sekunder har man 75 procents chans att överleva. Varje år överlever bara drygt 500 av de 10 000 svenskar som drabbas av hjärtstopp.

Hjärtstartare

Hjärtstartare

2015-10-28 11:12 CET

När någon drabbas av plötsligt hjärtstopp räknas varje minut. Med en stöt av en hjärtstartare inom 180 sekunder har man 75 procents chans att överleva. Varje år överlever bara drygt 500 av de 10 000 svenskar som drabbas av hjärtstopp.

Hjärtstartare

Hjärtstartare

2015-10-28 10:58 CET

När någon drabbas av plötsligt hjärtstopp räknas varje minut. Med en stöt av en hjärtstartare inom 180 sekunder har man 75 procents chans att överleva. Varje år överlever bara drygt 500 av de 10 000 svenskar som drabbas av hjärtstopp.

Hjärtstartare

Hjärtstartare

2015-10-28 10:56 CET

När någon drabbas av plötsligt hjärtstopp räknas varje minut. Med en stöt av en hjärtstartare inom 180 sekunder har man 75 procents chans att överleva. Varje år överlever bara drygt 500 av de 10 000 svenskar som drabbas av hjärtstopp.

Rör på dig för att minska risken för hjärtsvikt

Rör på dig för att minska risken för hjärtsvikt

2015-10-19 16:30 CEST

Hjärtrapporten 2015

Blodtryckssänkande medicin minskar risken för stroke

Blodtryckssänkande medicin minskar risken för stroke

2015-10-14 16:02 CEST

Från Hjärtrapporten 2015.