Bilder

Pojkar på Nya Varvets skola visar majblommor

Pojkar på Nya Varvets skola visar majblommor

2016-01-18 16:16 CET

Majblomman 2016 avtäcktes på Nya Varvets skola i Göteborg. På bilden: Martin Hedelin och Salah Silini.

Majblomman 2016

Majblomman 2016

2016-01-18 14:43 CET

Majblomman 2016 presenterade den 18 januari. Det är barn som skapat ca 5.000 förslag, en barnjury har sedan valt ut 10 varianter som presenteras på majblomman.se där alla barn kunnat rösta fram årets vinnare.

Barn med majblommor 2016

Barn med majblommor 2016

2016-01-18 12:26 CET

Stella Popovic, Martin Hedelin, Silini Salah och Ayla Hussain på Nya Varvets skola i Göteborg visar upp Majblomman 2016.

Majblomman 2016 avtäcks på Nya Varvets skola

Majblomman 2016 avtäcks på Nya Varvets skola

2016-01-18 12:04 CET

Landshövdning Lars Bäckström avtäcker Majblomman 2016 på Nya Varvets skola i Göteborg 18 januari 2016.

Hjärt-Lungfonden logotype

Hjärt-Lungfonden logotype

2016-01-15 08:55 CET

För godkännande av användning och tryckbar logotype kontakta anna.alenius@hjart-lungfonden.se Det dubbelarmade korset, Lothringenkorset, är den internationella symbolen för tuberkulos sedan 1902. Symbolen har funnits sedan 900-talet och under första korståget bars det av hertigen av Lothringen och kom sedan att bli en symbol för ”korståget” mot sjukdomen tbc.

Multihog2 sopsaltning

Multihog2 sopsaltning

2015-12-21 14:00 CET

Multihog sopsaltare

Multihog sopsaltare

2015-12-21 14:00 CET

Frivilligarbete inom och för kyrkan

Frivilligarbete inom och för kyrkan

2015-12-14 06:47 CET

Avsevärda förändringar pågår, såväl inom välfärdssystemet som beträffande kyrkans roll i det svenska samhället idag. Denna rapport vill lyfta fram dessa frågor med hjälp av fakta och exempel både från Storbritannien och Sverige. De forskningsresultat som redovisas beträffande Storbritannien analyseras sedan i jämförelse med den svenska situationen.

Rasmus Törnblom

Rasmus Törnblom

2015-12-10 11:12 CET

Förbundsordförande för Moderata Ungdomsförbundet.