Bilder

Jan Borén GBG

Jan Borén GBG

2015-11-12 08:25 CET

Anslagstagare 2015

Ludger Grote - GBG

Ludger Grote - GBG

2015-11-12 08:25 CET

Anslagstagare 2015

Magnus Ekström,  Karlskrona

Magnus Ekström, Karlskrona

2015-11-12 08:25 CET

Anslagstagare 2015.

Maria Lerm - Linköping

Maria Lerm - Linköping

2015-11-12 08:25 CET

Anslagstagare 2015.

Fredrik Elinder - Linköping

Fredrik Elinder - Linköping

2015-11-12 08:25 CET

Anslagstagare 2015.

Claude Marcus - Stockholm

Claude Marcus - Stockholm

2015-11-12 08:25 CET

Anslagstagare 2015

Thomas Sandström - Umeå

Thomas Sandström - Umeå

2015-11-12 08:25 CET

Anslagstagare 2015

Annika Rydberg - Umeå

Annika Rydberg - Umeå

2015-11-12 08:25 CET

Anslagstagare 2015

Tove Fall - Uppsala

Tove Fall - Uppsala

2015-11-12 08:20 CET

Anslagstagare 2015

Ledamot Arne Egesten

Ledamot Arne Egesten

2015-11-02 12:04 CET

Arne Egesten, professor Lunds universitet. Specialist internmedicin och allergologi. Tillträder som ledamot i Hjärt-Lungfondens forskningsråd januari 2016.