Bilder

Hjärtsäkra i Almedalen 2014

2015-06-25 11:30 CEST Hjärt-Lungfonden Med hjärtstartare och hjärt-lungräddning ökar chansen till överlevnad vid hjärtstopp.

Signe Hjellström - knattereporter 2015

2015-06-24 14:18 CEST Majblommans Riksförbund Majblommans knattereporter 2015 är Signe Hjellström, som intervjuar Sveriges partiledare om barns villkor på sommarlovet under politikerveckan i Almedalen.

Ny miljöstation i Norra Djurgårdsstaden
Stora forskningsanslaget 2015

2015-06-16 15:37 CEST Hjärt-Lungfonden Prins Daniel och generalsekreterare Kristina Sparreljung delade ut Hjärt-Lungfondens Stora forskningsanslag på 15 miljoner till docent Lars Lund.

Stora forskningsanslaget 2015

2015-06-15 16:56 CEST Hjärt-Lungfonden Prins Daniel och generalsekreterare Kristina Sparreljung delade ut Hjärt-Lungfondens Stora forskningsanslag på 15 miljoner till docent Lars Lund.

Lars Lund, docent KI

2015-06-15 16:05 CEST Hjärt-Lungfonden Lars Lund är mottagare av Hjärt-Lungfondens Stora forskningsanslag 2015. Lars Lund, docent på Institutionen för medicin, Karolinska Institutet och överläkare på Hjärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset.

Jacob Hollenberg, hjärtläkare, docent, Centrum för hjärtstoppsforskning.

2015-06-12 11:12 CEST Hjärt-Lungfonden

Jacob Hollenberg, hjärtläkare, docent, Centrum för hjärtstoppsforskning.

2015-06-12 11:12 CEST Hjärt-Lungfonden

Jacob Hollenberg, hjärtläkare, docent, Centrum för hjärtstoppsforskning

2015-06-12 10:55 CEST Hjärt-Lungfonden

Bild till webben från Majblommans sommarlovsrapport 2015

2015-06-10 09:00 CEST Majblommans Riksförbund