Bilder

Kristina Sparreljung, generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden

2014-09-19 14:53 CEST Hjärt-Lungfonden Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden från och med den 1 oktober 2014.

Kristina Sparreljung, generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden

2014-09-19 14:47 CEST Hjärt-Lungfonden Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden från och med den 1 oktober 2014.

Hjärtrapporten 2014

2014-09-08 17:39 CEST Hjärt-Lungfonden Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport 2014 ger en helhetsbild över forskningsframsteg och hjärthälsa i Sverige. Hjärtrapporten bidrar till ökad kunskapsnivå i samhället om vår tids största folksjukdom - hjärt-kärlsjukdom.

Invigning Centralen

2014-09-08 14:21 CEST Centerpartiet

Affisch Annie

2014-09-08 14:21 CEST Centerpartiet

Affisch bilutsläpp

2014-09-08 14:21 CEST Centerpartiet

Affisch Milljö

2014-09-08 14:21 CEST Centerpartiet

Drottningen med Uppsala Majblommeförening

2014-09-05 13:28 CEST Majblommans Riksförbund Drottning Silvia med Gunnar Ahlstrand och Ing-Marie Nilsson från Majblommans lokalförning i Uppsala som diplomerats för sina insatser under insamlingsperioden 2014.

Drottningen med Majblommans forskare

2014-09-05 13:16 CEST Majblommans Riksförbund Drottning Silvia omgiven av Åsa Strinnholm, Rolf Zetterbergstipendiat Veronica Lundberg, Fabian Lenhard och Anna Gradin Franzén

Drottningen med flicka från Johannebergsskolan

2014-09-05 13:09 CEST Majblommans Riksförbund En av eleverna på Johannebergsskolan får diplom av drottning Silvia.