Bilder

Tove Fall - Uppsala

Tove Fall - Uppsala

2015-11-12 08:20 CET

Anslagstagare 2015

Ledamot Åsa Tivesten

Ledamot Åsa Tivesten

2015-11-02 12:04 CET

Åsa Tivesten, professor, Sahlgrenska akademin. Specialist internmedicin och translationell kardiovaskulär forskning. Tillträder som ledamot i Hjärt-Lungfondens forskningsråd januari 2016.

Ledamot Anders Blomberg

Ledamot Anders Blomberg

2015-11-02 12:04 CET

Anders Blomberg, professor Umeå universitet. Specialist internmedicin och lungmedicin. Tillträder som ledamot i Hjärt-Lungfondens forskningsråd januari 2016.

Ledamot John Pernow

Ledamot John Pernow

2015-11-02 12:04 CET

John Pernow, professor, Karolinska institutet. Specialist kardiologi. Tillträder som ledamot i Hjärt-Lungfondens forskningsråd januari 2016.

Ledamot Arne Egesten

Ledamot Arne Egesten

2015-11-02 12:04 CET

Arne Egesten, professor Lunds universitet. Specialist internmedicin och allergologi. Tillträder som ledamot i Hjärt-Lungfondens forskningsråd januari 2016.

Ledamot Lena Jonassson

Ledamot Lena Jonassson

2015-11-02 12:04 CET

Lena Jonasson, professor, Linköpings universitet. Specialist kardiologi. Tillträder som ledamot i Hjärt-Lungfondens forskningsråd januari 2016.

Vice ordförande Johan Grunewald

Vice ordförande Johan Grunewald

2015-11-02 12:04 CET

Johan Grunewald tillträder som vice ordförande i Hjärt-Lungfondens forskningsråd januari 2016.

Hjärtstartare

Hjärtstartare

2015-10-28 11:14 CET

När någon drabbas av plötsligt hjärtstopp räknas varje minut. Med en stöt av en hjärtstartare inom 180 sekunder har man 75 procents chans att överleva. Varje år överlever bara drygt 500 av de 10 000 svenskar som drabbas av hjärtstopp.

Hjärtstartare

Hjärtstartare

2015-10-28 11:12 CET

När någon drabbas av plötsligt hjärtstopp räknas varje minut. Med en stöt av en hjärtstartare inom 180 sekunder har man 75 procents chans att överleva. Varje år överlever bara drygt 500 av de 10 000 svenskar som drabbas av hjärtstopp.

Hjärtstartare

Hjärtstartare

2015-10-28 10:58 CET

När någon drabbas av plötsligt hjärtstopp räknas varje minut. Med en stöt av en hjärtstartare inom 180 sekunder har man 75 procents chans att överleva. Varje år överlever bara drygt 500 av de 10 000 svenskar som drabbas av hjärtstopp.