Bilder

Hjärt-Lungfonden logotype

Hjärt-Lungfonden logotype

2016-01-15 08:55 CET

För godkännande av användning och tryckbar logotype kontakta anna.alenius@hjart-lungfonden.se Det dubbelarmade korset, Lothringenkorset, är den internationella symbolen för tuberkulos sedan 1902. Symbolen har funnits sedan 900-talet och under första korståget bars det av hertigen av Lothringen och kom sedan att bli en symbol för ”korståget” mot sjukdomen tbc.

Multihog2 sopsaltning

Multihog2 sopsaltning

2015-12-21 14:00 CET

Multihog sopsaltare

Multihog sopsaltare

2015-12-21 14:00 CET

Frivilligarbete inom och för kyrkan

Frivilligarbete inom och för kyrkan

2015-12-14 06:47 CET

Avsevärda förändringar pågår, såväl inom välfärdssystemet som beträffande kyrkans roll i det svenska samhället idag. Denna rapport vill lyfta fram dessa frågor med hjälp av fakta och exempel både från Storbritannien och Sverige. De forskningsresultat som redovisas beträffande Storbritannien analyseras sedan i jämförelse med den svenska situationen.

Rasmus Törnblom

Rasmus Törnblom

2015-12-10 11:12 CET

Förbundsordförande för Moderata Ungdomsförbundet.

Lucia kostar på

Lucia kostar på

2015-12-01 09:00 CET

En illustration av hur kostsam december månad kan vara, med många små utgifter kopplade till jultraditioner.

Karta utökat dubbdäcksförbud

Karta utökat dubbdäcksförbud

2015-11-12 16:30 CET

Professor Annika Rosengren - Sahlgrenska

Professor Annika Rosengren - Sahlgrenska

2015-11-12 08:30 CET

Anslagstagare 2015