Pressmeddelanden

2015-09-29 09:45 CEST SABO AB Boverket har idag gett besked om att individuell mätning och debitering av värme inte ska införas i lägenheter. - Ett glädjande besked, det ger allmännyttan klartecken att fortsätta spara energi och bidra till att Sverige når de nationella miljömålen, säger Kurt Eliasson, VD för bransch- och intresseorganisationen SABO.

2015-09-29 08:30 CEST SABO AB Forskningsstudien Nyttan med allmännyttan lanseras idag den 29 september. Där konstaterar forskningsledaren Tapio Salonen, professor vid Malmö tillsammans med tio andra forskare bland annat att bostadsbyggande och renoveringar är bland de viktigaste uppgifter som allmännyttan har. Om ägarna använder bolagen rätt kan kommunerna också lättare ta sitt bostadsförsörjningsansvar.

2015-09-28 14:27 CEST Shareville För ett år sedan gjorde Shareville det möjligt för Nordnets kunder att kunna se rakt in i varandras portföljer, och följa varandras investeringsbeslut. Nu finns nästan 70 000 sociala portföljer, och 20 procent av all handel på Nordnet är publik.

Vem är egentligen höginkomsttagare – och vad gör svenskarna med en högre lön?

2015-09-25 08:00 CEST Demoskop AB ​I debatten beskrivs ofta grupper i samhället som ”de rika”, ”höginkomsttagarna”, ”de mest utsatta” o.s.v., men vem är det egentligen man avser? Och på vilket sätt använder människor sina högre inkomster? En ny undersökning från Demoskop visar att den genomsnittliga uppfattningen är att en höginkomsttagare har en inkomst på minst 51 700 kr. och att inkomstökningen ofta går till sparande.

Movestic lanserar ytterligare fyra nya egna fonder

2015-09-24 08:20 CEST Movestic Liv & Pension Tidigare i år har Movestic valt ut förvaltare för sju Movesticfonder. Nu presenterar vi förvaltarna till ytterligare fyra fonder.

2015-09-23 06:30 CEST Benify Från och med idag erbjuds Swedavias medarbetare pensionsrådgivning genom Benifys digitala rådgivningstjänst Lifeplan. I och med lanseringen kommer drygt 2500 medarbetare nu få löpande rådgivning för hela sin samlade pension.

Fortsatt låg andel arbetslösa akademiker

2015-09-22 15:37 CEST Akademikernas a-kassa 13 400 akademiker var arbetslösa i augusti. Det är den lägsta augustisiffran på två år.

Pressinbjudan: "Den andra sidan” av segregationen

2015-09-22 09:00 CEST SABO AB Vem segregerar Malmö – och hur och varför? Om detta talar Ann Rodenstedt, Institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala universitet, på bransch- och intresseorganisationen SABOs forskarfrukost den 2 oktober.

2015-09-21 15:08 CEST Skattebetalarna Regeringen har idag presenterat budgetpropositionen för 2016. Förslagen kommenteras av Skattebetalarnas vd Joacim Olsson.

2015-09-18 18:37 CEST Skattebetalarna Ny statistik från Eurostat visar att Sverige är det enda EU-land där antalet sysselsatta ungdomar har ökat sedan år 2006. Detta som en följd av lägre arbetsgivaravgifter för ungdomar.