Pressmeddelanden

Vid förra sänkningen (fram till idag) sänktes bolåneräntan, i genomsnitt, med mellan 0,16 och 0,31 procentenheter beroende på bindningstid.

2014-07-02 11:06 CEST Compricer AB Hur mycket går bolåneräntan ner vid ett reporäntesänkningsbesked imorgon är frågan. Idag är det billigare att binda räntan på ett år än att välja rörlig ränta.

2014-07-01 16:13 CEST Trustly Trustly fortsätter sin snabba tillväxt; företaget processar nu betalningar om nära sju miljarder kronor på årsbasis och når 50 miljoner konsumenter i 7 europeiska marknader.

Bind elpriset 6 procent under fjolårets nivå

2014-07-01 11:05 CEST elskling AB De senaste två månadernas spotprisuppgång stannade av i juni. Medelspotpriset för månaden blev 29 öre/kWh för samtliga elområden. Det är något lägre än i maj (32 öre/kWh) och i linje med juni i fjol (30 öre/kWh). Kunder med rörligt elpris kan vänta sig samma elkostnad för juni i år som för motsvarande månad i fjol. Prisnivån för bundna elavtal är däremot cirka 6 procent lägre i år.

Förslag för en förändrad reavinstbeskattning

2014-06-30 19:43 CEST Erik Olsson Fastighetsförmedling Idag är rörligheten på bostadsmarknaden för dålig bland annat på grund av de begränsade uppskovsmöjligheterna för reavinster vid bostadsförsäljningar och den årliga skatten man måste betala på de uppskov man får. Det menar Erik Olsson Fastighetsförmedling, WSP och Sveriges Byggindustrier som därför har tagit fram ett förslag för att öka rörligheten på bostadsmarknaden.

2014-06-30 13:28 CEST Sörmlands Sparbank Att ta vara på hela landets potential och att öka växtkraften även bortom storstäderna är viktigt. Vi vill sätta ett större fokus på dessa frågor och därför arrangerar Sparbankerna och Sparbankernas Riksförbund ett antal aktiviteter under Politikerveckan i Almedalen som lyfter dessa frågor.

Låg kunskap om investeringssparkonto

2014-06-27 15:48 CEST SPP Ett av regeringens motiv till slopandet av avdragsrätten för pensionssparande är att styra sparandet från privat pensionssparande till sparande i investeringssparkonto (ISK), men endast 3 av 10 känner till investeringssparkontots fördelar. Kunskapen om att avdragsrätten för privat pensionssparande ska slopas är också låg. Endast 4 av 10 anger att de känner till förändringen.

11,9% av alla bostadsrättsföreningar har en styrelse där någon har minst 1 betalningsanmärkning

2014-06-27 06:37 CEST UC AB Ny statistik från UC visar att 11,9% av alla bostadsrättsföreningar har en styrelse där en eller flera av styrelsemedlemmarna har minst 1 betalningsanmärkning. UC har tagit fram statistik över landets 23 038 bostadsrättsföreningar som visar att det i Sverige finns hela 2 735 bostadsrättsföreningar där en eller flera av föreningens styrelsemedlemmar inte har kunnat sköta sin personliga ekonomi.

Läge, område och pris viktigt vid val av nyproducerad bostad

2014-06-26 13:51 CEST Svenska Mäklarhuset

Bo granne med Facebookgrundaren Mark Zuckerberg

2014-06-26 09:16 CEST Airbnb Airbnb listar de bästa boendena runt om i världen där berömda författare levt eller skrivit sina mest kända verk. I den omtalade San Francisco-skildraren (Tales of the City) Armisted Maupins före detta hus får du inte bara inspiration för att skriva klart din bästsäljare, utan även bo granne med Mark Zuckerberg.

Erik Olsson Fastighetsförmedling kommenterar bostadsmarknaden juni 14

2014-06-25 14:01 CEST Erik Olsson Fastighetsförmedling På Erik Olsson Fastighetsförmedling möter vi en stark bostadsmarknad där utbudet är lågt och efterfrågan hög. De fundamentala faktorerna är ovanligt starka. Erik Olsson Bostadsindex visar att hushållens förväntningar fortfarande är positiva. Det leder till att vi når höga försäljningspriser.