Pressmeddelanden

​Det ökande bilpoolandet i Malmö bidrar till en positiv miljöpåverkan

2015-04-08 08:00 CEST Sunfleet Carsharing AB Användandet av bilpool växer kraftigt i Malmö. Det visar färsk statistik från Sveriges största bilpool Sunfleet. Antalet körda kilometer och bilpoolstimmar ökar stadigt vilket bidrar till ett färre antal bilar i trafiken och därmed ett minskat utsläpp av koldioxid. Nu spår bilpoolsföretaget en ännu större efterfrågan.

2015-04-07 17:34 CEST Lendify Lendify is the first real P2P-lending platform on the Swedish market. With €2 million in new equity funding the company now begins its quest to transform the Swedish loan market.

Antalet företagskonkurser i Sverige är det lägsta på 5 år!

2015-04-07 12:51 CEST UC AB Konkurserna inom svenskt näringsliv fortsätter att minska och i mars sjönk antalet konkurser med 4%. Det innebär att antalet konkurser under perioden januari – mars är det lägsta sedan 2011. De största minskningarna är inom Parti- och Detaljhandel och Byggindustri. Hittills i år har totalt 1 465 företag gått i konkurs. Vilket är en minskning med 12 procent jämfört med samma period 2014.

2015-04-07 11:10 CEST Lendify Under hösten har Lendify smyglanserat en marknadsplats för lån mellan privatpersoner. Med 20 miljoner kronor i nytt riskkapital börjar de nu sin jakt efter bankernas lån- och sparkunder för att skapa en mer effektiv lånemarknad.

Det ökande bilpoolandet i Lund bidrar till en positiv miljöpåverkan

2015-04-07 08:01 CEST Sunfleet Carsharing AB Användandet av bilpool växer kraftigt i Lund. Det visar färsk statistik från Sveriges största bilpool Sunfleet. Antalet körda kilometer och bilpoolstimmar ökar stadigt vilket bidrar till ett färre antal bilar i trafiken och därmed ett minskat utsläpp av koldioxid. Nu spår bilpoolsföretaget en ännu större efterfrågan.

Det ökande bilpoolandet i Lund bidrar till en positiv miljöpåverkan

2015-04-07 08:01 CEST Sunfleet Carsharing AB Användandet av bilpool växer kraftigt i Lund. Det visar färsk statistik från Sveriges största bilpool Sunfleet. Antalet körda kilometer och bilpoolstimmar ökar stadigt vilket bidrar till ett färre antal bilar i trafiken och därmed ett minskat utsläpp av koldioxid. Nu spår bilpoolsföretaget en ännu större efterfrågan.

​Det ökande bilpoolandet i Göteborg bidrar till en positiv miljöpåverkan

2015-04-07 08:00 CEST Sunfleet Carsharing AB Användandet av bilpool växer kraftigt i Göteborg. Det visar färsk statistik från Sveriges största bilpool Sunfleet. Antalet körda kilometer och bilpoolstimmar ökar stadigt vilket bidrar till ett färre antal bilar i trafiken och därmed ett minskat utsläpp av koldioxid. Nu spår bilpoolsföretaget en ännu större efterfrågan.

​Det ökande bilpoolandet i Nacka bidrar till en positiv miljöpåverkan

2015-04-07 08:00 CEST Sunfleet Carsharing AB Användandet av bilpool växer kraftigt i Nacka. Det visar färsk statistik från Sveriges största bilpool Sunfleet. Antalet körda kilometer och bilpoolstimmar ökar stadigt vilket bidrar till ett färre antal bilar i trafiken och därmed ett minskat utsläpp av koldioxid. Nu spår bilpoolsföretaget en ännu större efterfrågan.

​Det ökande bilpoolandet i Nacka bidrar till en positiv miljöpåverkan

2015-04-07 08:00 CEST Sunfleet Carsharing AB Användandet av bilpool växer kraftigt i Nacka. Det visar färsk statistik från Sveriges största bilpool Sunfleet. Antalet körda kilometer och bilpoolstimmar ökar stadigt vilket bidrar till ett färre antal bilar i trafiken och därmed ett minskat utsläpp av koldioxid. Nu spår bilpoolsföretaget en ännu större efterfrågan.

​Det ökande bilpoolandet i Stockholms län bidrar till ett positiv miljöpåverkan

2015-04-07 07:09 CEST Sunfleet Carsharing AB Användandet av bilpool växer kraftigt i Stockholms län. Det visar färsk statistik från Sveriges största bilpool Sunfleet. Antalet körda kilometer och bilpoolstimmar ökar stadigt vilket bidrar till ett färre antal bilar i trafiken och därmed ett minskat utsläpp av koldioxid. Nu spår bilpoolsföretaget en ännu större efterfrågan.