Pressmeddelanden

2014-05-12 11:05 CEST Villaägarnas Riksförbund De flyttskatter som skulle betalas vid köp/försäljning av ett genomsnittligt småhus uppgår i snitt till 350 000 kronor per småhus, visar en ny rapport från Villaägarna. Nivåerna varierar stort över landet. I Stockholm är den genomsnittliga latenta flyttskatten 880 000 kronor per småhus, medan den i Åsele är 6 200 kronor.

Demoskops boprisindikator för maj

2014-05-12 09:45 CEST Demoskop AB Andelen hushåll som tror på fortsatt prisuppgång på bostadsmarknaden stiger ytterligare. Det visar Demoskops och SEB:s Boprisindikator för maj 2014. Boprisindikatorn stiger till 60. Hushållen tror att reporäntan ligger på 0,82 om ett år och endast tre procent planerar att binda räntan.

2014-05-12 08:41 CEST Monyx Financial Group Monyx stärker förvaltningsteamet ytterligare och sitt fokus på ränteförvaltning genom att rekrytera Stefan Pari som portföljförvaltare. Han har varit verksam i finansbranschen sedan 2007 och kommer närmast från en anställning på Riksbyggen där han arbetat som ränteförvaltare.

700 000 hushåll kan halvera sin elkostnad

2014-05-09 10:23 CEST elskling AB Aktiviteten ökar på elmarknaden. Ny statistik från SCB visar att 35 731 hushåll bytte elhandelsbolag i mars. Det är 21 procent fler än mars i fjol (29 552). Trots den ökade aktiviteten är det fortfarande 700 000 hushåll som ännu inte aktivt valt elavtal och har därmed ett elpris som är dubbelt så högt som för aktiva kunder.

2014-05-08 14:18 CEST Skattebetalarna Vid 2015 års fastighetstaxering stiger taxeringsvärdena i snitt med tre procent i landet. De lokala variationerna är dock stora. I Kiruna ökar taxeringsvärdena mest (49 %), vilket ger en skattehöjning på i snitt 1 300 kronor. I Uppvidinge sänks skatten med 405 kr. Det visar en ny prognos som SCB gjort på uppdrag av Skattebetalarna.

2014-05-08 13:46 CEST Sörmlands Sparbank Vi på Sörmlands Sparbank har bestämt oss för att stötta detta som ett led i vårt miljöarbete. Vi tror att genom ökade kunskaper och insikter hos oss alla om vad som händer i vår omvärld kan vi själva bidra till att minska koldioxidutsläppen.

2014-05-08 11:29 CEST Villaägarnas Riksförbund Finansinspektionen meddelade idag att de under hösten 2014 kommer att höja riskviktsgolvet för bolån från 15 till 25 procent. Effekten beräknas bli höjda bolåneräntor med ca. 0,25 procentenheter. Villaägarna anser att förslaget är ett inneffektivt instrument för att minska systemriskerna på bolånemarknaden eftersom det behandlar hög- och lågriskkunder lika.

Sveriges historia på 12 timmar! Klockan 11:57 startas den första aktiefonden

2014-05-08 10:32 CEST Compricer AB Klockan 00.00 börjar isen smälta, klockan 1:30 kommer den första invandraren till Sverige och för sju minuter sedan blir kronan vår valuta. Inte konstigt att vi är så dåliga på att hantera pengar!

2014-05-07 15:48 CEST HSB Riksförbund Möjlighet till fler bosparpoäng, smidigare hantering av bosparandet på nätet och möjlighet att spara i etiska fonder – det är några nyheter i HSBs bosparande.

Stärkt position inom hållbarhet och gröna obligationer

2014-05-07 08:00 CEST SPP SPP fortsätter att under första kvartalet stärka sin position som ledande på hållbarhet genom två tunga investeringar i gröna obligationer. SPP har även lanserat ett nytt digitaliserat pensionskoncept för små och medelstora företag – SPP Plus.