Pressmeddelanden

UC:s databas rekordtidigt uppdaterad med inkomstuppgifter för 2013

2014-06-03 08:30 CEST UC AB Nu är UC:s databas uppdaterad med de senast tillgängliga inkomstuppgifterna för inkomståret 2013. Årets uppdatering är rekordtidig och antalet inkomstuppgifter som uppdateras är 3 987 118 st.

SPPs gröna frammarsch fortsätter

2014-06-02 11:30 CEST SPP SPP/Storebrand investerar i ytterligare en grön obligation. Denna gång utgiven av ett av Europas ledande fastighetsbolag specialiserat på köpcenter, Unibail-Rodamco. Merparten av finansieringen går till byggnation av "Mall of Scandinavia" och resterande till andra miljöklassificerade projekt.

2014-06-02 11:27 CEST Villaägarnas Riksförbund 82 procent av stockholmarna ser bostadsbristen som en viktig fråga när de väljer parti i riksdagsvalet. Det visar en undersökning som utförts av Demoskop på uppdrag av Villaägarna.

2014-05-29 11:15 CEST Långuide Sverige Långuide Sverige, konsumentguiden för lån och krediter nylanseras med en ny layout och underavdelning för små krediter.

Elpriset steg 30 procent i maj

2014-05-28 09:00 CEST elskling AB Medelspotpriset i maj ser ut att bli cirka 32 öre/kWh för samtliga elområden i Sverige. Det är en kraftig ökning från april månad (25 öre/kWh) som ytterligare bekräftar slutet på den trend vi har sett sedan september i fjol med ett fallande elpris. Elprisnivån i maj blir den högsta sedan november och är även högre än vintermånaderna december, januari och februari.

BDO storsatsar - Expanderar och specialiserar

2014-05-27 15:29 CEST BDO Sverige Revisions- och rådgivningsbyrån BDO växer med nya kontor, utökar affärsområdet Corporate Finance ytterligare och rekryterar seniora medarbetare. Förra året steg omsättningen med över 10 procent.

2014-05-27 09:27 CEST Skattebetalarna Uppdrag Gransknings journalist Sophia Djiobaridis har av Skattebetalarna utsetts till den person som under de senaste fyra åren har bidragit mest till att minska slöseriet i offentlig sektor. Därmed mottar hon ett pris på 130 000 kronor.

Ny statistik från Trä- och Möbelföretagen (TMF): Trähusbarometern: Prognosen för påbörjade småhus höjs till 7 000

2014-05-27 08:36 CEST Trä- och Möbelföretagen TMF:s prognos för antalet påbörjade småhus justeras upp från 6 500 till 7 000 för 2014. Den positiva trenden står sig och det är orderingången för trähusindustrin som stigit markant, med 25 procent, jämfört med samma period från föregående år.

SPP i nätverket Swedish Leadership for Sustainable Development

2014-05-26 17:51 CEST SPP Tyngdpunkten i världsekonomin förskjuts allt mer och dagens utvecklingsländer är nu i många fall synonymt med våra viktigaste tillväxtmarknader. Denna trend är positiv. Samtidigt återstår många hinder för en hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling. För att ta ett gemensamt grepp om utmaningarna startades nätverket Swedish Leadership for Sustainable Development av Sida.

2014-05-26 09:57 CEST Svea Ekonomi AB