Dokument

Omsättningsstatistik 3 kv 2011

2011-10-27 07:59 CEST Bemanningsföretagen Hittills i år har branschen en ackumulerad omsättningstillväxt på +27 procent jämfört med förra året. Kvartal tre 2010 jämfört med kvartal tre 2011 uppvisar en tillväxt på +18 procent. Den genomsnittliga omsättningen har varit kring 5 miljarder per kvartal. Den sammanlagda omsättningen är 15,6 miljarder fram till sista september i år.

Bemanningsindikatorn 3 kv 2011

2011-10-27 07:59 CEST Bemanningsföretagen Allt fler kunder inom såväl offentlig som privat sektor anlitar de många tjänster som bemanningsföretag erbjuder. Både inom industrin och tjänstesektorn. Jämfört med Q3 2010 ökade omsättningen för Q3 2011 med 18 procent. Från 4,4 miljarder SEK till 5,2 miljarder SEK.

Effekten av värdegrund och kultur satsning i en organisation - grafisk presentation

2011-10-10 08:20 CEST Leventa AB Vid start av värdegrundsarbete i en organisation krävs en analys av nuläget. Under tiden som processen pågår skapas värdegrundsambassadörer. De utvalda ambassadörerna kommer att tränas separat och deltar i hela processen. Deras roll blir viktig för att bevara och förstärka arbetet när det väl är slutfört. Lönsamhetseffekten på organisationen är påtaglig och alla bitar är beroende av varandra.

Avtal 2012 Mindre centralism - mer människa

2011-09-21 13:00 CEST Almega Almega har mot den bakgrund som tecknas i denna rapport enats om sju viktiga utgångspunkter för mer anpassade och modernare kollektivavtal inför avtalsrörelsen 2012. Dessa pekar ut nödvändiga förändringar i kollektivavtal och lönebildning så att vi kan skapa bättre förutsättningar för både företag och medarbetare i det näringsliv och den arbetsmarknad som präglar Sverige idag.

Almegas sju krav i avtalsrörelsen

2011-09-21 13:00 CEST Almega En utförlig beskrivning av Almegas sju viktigaste punkter inför avtalsrörelsen 2012

Manpower Arbetsmarknadsbarometer inför fjärde kvartalet 2011

2011-09-13 08:48 CEST ManpowerGroup

Ny undersökning från Navigio: Varannan ung kommenterar arbetsplatsen på nätet - kan riskera uppsägning

2011-09-05 10:18 CEST Navigio Många twittrar och bloggar om saker som kan vara skäl för uppsägning utan att de ens vet om det. Navigio Rekrytering & Ledarskap har gjort en undersökning och samlat exempel på öppna inlägg i sociala medier som skulle kunna utgöra skäl för avtalsbrott eller uppsägning i rapporten #Negativa kommentar om jobbet.

Perfect Group växer och välkomnar Johan Dracke

2011-09-05 09:52 CEST Perfect Group Med en lång bakgrund inom projektledning och ett brinnande intresse för färg och form är Johan Dracke den senaste att kliva in i snabbt växande Perfect Group. Han kommer ha sin bas i Malmö men även regelbundet arbeta med uppdrag utifrån kontoret i Stockholm.

Human Capital Trends 2011

2011-08-29 10:46 CEST Deloitte

Bemanningsindikatorn 2 kv 2011

2011-08-25 08:00 CEST Bemanningsföretagen Insamlingen av omsättningsuppgifter från Bemanningsföretagens medlemsföretag visar på en god tillväxt även under andra kvartalet 2011. Jämfört med samma persiod föregående år steg omsättningen med 26 procent.