Dokument

Manpower Arbetsmarknadsbarometer inför årets tredje kvartal: Svag arbetsmarknad i sommar

2013-06-11 10:25 CEST ManpowerGroup Efter förra kvartalets försiktiga jobbprognos planerar arbetsgivarna för ytterligare nedgångar i sysselsättningen under sommaren och sysselsättningstrenden är negativ för första gången på fyra år.

StrengthsManagement

2013-05-20 12:26 CEST Leventa AB Organisationer som strategiskt arbetar med medarbetarnas styrkor blir mer engagerade och får högre produktivitet och lönsamhet. Vårt fokus inom organisatorisk och individuell utveckling är på styrkor och talanger, värderingar, emotionell intelligens och välbefinnande. Det är det som är StrengthsManagement.

Tisdagarna med LeventaGruppen

2013-04-24 14:43 CEST Leventa AB Kom och ät din lunch med oss på hotell Anglais så pratar vi tillsammans om hur vi kan bidra till att stärka företagets organisationskultur. Anmäl dig via facebooksidan "Leventagruppen" eller via info@castellane.se

Samhalla magasin Story nr 1 2013

2013-04-16 14:05 CEST Samhall Ett magasin om affärsnytta och socialt ansvarstagande. Detta nummer innehåller bland annat intervjuer med Sanna Kallur, Petter Stordalen och Tom Johnstone.

Utbildning - Happy Customer

2013-03-25 07:10 CET Leventa AB Innehåll, anmälan och information kring sinnesbaserad utbildning om service och kundvård

Utbildning - Hjärnkoll - hur får du hjärnan att vilja köpa

2013-03-25 07:10 CET Leventa AB Innehåll, anmälan och information kring sinnesbaserad säljutbildning - "Hur får du hjärnan att vilja köpa"

Manpower Arbetsmarknadsbarometer: Få nya jobb förväntas under våren

2013-03-12 08:26 CET ManpowerGroup

Bokslutskommuniké för 2012

2013-01-31 21:15 CET Samhall I en besvärlig konjunktur då arbetslösheten steg i hela landet erbjöd Samhall drygt 6 000 nya medarbetare arbete eller praktik under 2012, en ökning med 20% jämfört med 2011.

2013-01-31 16:12 CET ManpowerGroup En WorkLife undersökning i samarbete med Kairos Future genomförd under december 2012, där vi ställde frågor till 410 chefer om deras attityd till styrelsearbete.

ManpowerGroup report World Economic Forum

2013-01-28 15:48 CET ManpowerGroup ManpowerGroup representerades på World Economic Forum i Davos av Jeff Joerres, Jonas Prising, Hans Lentjees och Mara Swan. ManpowerGroups Future Forces-report “Leading in the Human Age: Why an era of certain uncertainty requires new approaches to the World of Work” publicerades i Davos.