Dokument

Utbildning - Happy Customer

2013-03-25 07:10 CET Leventa AB Innehåll, anmälan och information kring sinnesbaserad utbildning om service och kundvård

Utbildning - Hjärnkoll - hur får du hjärnan att vilja köpa

2013-03-25 07:10 CET Leventa AB Innehåll, anmälan och information kring sinnesbaserad säljutbildning - "Hur får du hjärnan att vilja köpa"

Manpower Arbetsmarknadsbarometer: Få nya jobb förväntas under våren

2013-03-12 08:26 CET ManpowerGroup

Bokslutskommuniké för 2012

2013-01-31 21:15 CET Samhall I en besvärlig konjunktur då arbetslösheten steg i hela landet erbjöd Samhall drygt 6 000 nya medarbetare arbete eller praktik under 2012, en ökning med 20% jämfört med 2011.

2013-01-31 16:12 CET ManpowerGroup En WorkLife undersökning i samarbete med Kairos Future genomförd under december 2012, där vi ställde frågor till 410 chefer om deras attityd till styrelsearbete.

ManpowerGroup report World Economic Forum

2013-01-28 15:48 CET ManpowerGroup ManpowerGroup representerades på World Economic Forum i Davos av Jeff Joerres, Jonas Prising, Hans Lentjees och Mara Swan. ManpowerGroups Future Forces-report “Leading in the Human Age: Why an era of certain uncertainty requires new approaches to the World of Work” publicerades i Davos.

Manpower Work life Rapport 2012 - Kreativitet på jobbet

2013-01-24 08:00 CET ManpowerGroup

ManpowerGroup Solutions: Innovative Workforce Solutions Are Key to Companies' Success

2012-12-21 15:40 CET ManpowerGroup Having the right talent in the right place at the right time is crucial. ManpowerGroup Solutions leverages ManpowerGroup's unrivalled global reach and local expertise to enable organizations to do this; designing and delivering outcome-based, one-size-fits-one talent solutions that help organizations achieve better business results.

Undersökning: Nio av tio villiga att anställda personer med funktionsnedsättning

2012-12-20 10:50 CET Samhall Så många som nio av tio företag är villiga att anställa personer med funktionsnedsättning – en dold kraft som idag ofta står långt ifrån arbetsmarknaden. Den främsta fördelen med att anställa personer med funktionsnedsättning uppges vara att det skapar bättre arbetsmiljö för hela företaget.

Arbetsmarknadsbarometer Q1/2013

2012-12-11 09:00 CET ManpowerGroup