Dokument

Bemanningsindikatorn Q3 2012: Snabb svängning på arbetsmarknaden minskar efterfrågan på rekrytering

2012-12-06 08:00 CET Bemanningsföretagen Även om siffrorna gäller fram till 30 september, innan den svenska arbetsmarknaden hamnade i dagens ansträngda läge, är nedgången totalt endast -2 procent jämfört med motsvarande starka kvartal ifjol. Omsättningen i bemanningsbranschen på drygt 5 miljarder får anses som god. Men minskningarna som ändå spåras är definitivt ett tecken på ansträngd ekonomi och därmed efterfrågan från kunderna.

Bemanningsindikatorn Q3 2012, sammanfattning: Omställningssiffrorna förvånande låga

2012-12-06 08:00 CET Bemanningsföretagen De minskande siffrorna för rekryteringstjänsteförsäljning, -19 procent under tredje kvartalet 2012, pekar på att kunderna anställer i allt mindre omfattning, även innan senhöstens kraftiga nedgång på den svenska arbetsmarknaden. De låga siffrorna för omställning, på samma nivå som samma mycket starka period förra året, är desto mer förvånande. Den totala minskningen för branschen är -2 procent.

Manpower Work life Rapport 2012; Drömjobbet 2012

2012-12-03 09:00 CET ManpowerGroup

Borderless Talent Solutions: Leveraging The Growing Borderless Workforce

2012-11-20 15:19 CET ManpowerGroup Employers who take a sophisticated approach to managing their talent supply and demand challenges by including a talent mobility strategy in their overall plan to combat skills shortages will position themselves to win the escalating war for talents.

Manpower Work Life Mat på jobbet Oktober 2012

2012-10-31 14:22 CET ManpowerGroup

2012-10-09 06:00 CEST Samhall Inkomna nominieringar sorterade på län, i kategori Arbetsgivare och Eldsjäl till csr-priset Visa vägen 2012.

Bemanningsbarometern Q4 2012 - positiv ökning i sikte till årets slut

2012-09-26 11:21 CEST Bemanningsföretagen Företagens förväntningar för resterande 2012 pekar uppåt. Drygt hälften av företagen (63 %) ser en ökad efterfrågan. En fjärdedel förväntar sig oförändrat läge, medan 13 % ser en minskning i efterfrågan av bemanningstjänster. Nettotalet är 50. Samtidigt ser 38 % av företagen behov av nyanställningar. Knappt hälften tror sig bibehålla nuvarande personalstyrka, medan 14 % ser personalminskningar.

Leventa`s grafiska presentation av 5-sinnes kommunikation

2012-09-14 07:52 CEST Leventa AB Om vi kommunicerar med våra fem sinnen, vad blir det för effekt i en organisation? Hur påverkar det lönsamheten? Ladda ner Leventas grafiska presentation av 5-sinnes komunikation och studera process och effekt. Sprid gärna vidare i din organisation.

Leventa´s e-book - Values-Based working

2012-09-14 06:51 CEST Leventa AB Our values function as the foundation from which our thoughts are formed, which, in turn control our actions. The basic values are a person’s individual filter through which he/she perceives the world and our actions are based on what we think and feel. The swedish e-book version is now translated into English. Feel free to download and share. We use Portugal and www.martinhal.com for seminars.

Bemanningsindikatorn Q2 2012: Fler tjänstemannajobb i industriregionerna

2012-09-10 08:00 CEST Bemanningsföretagen Allt fler tjänstemän hyrs in och rekryteras i de industritunga regionerna. Bemanningsbranschens omsättning för tjänstemannajobb inom IT och teknik ökade också kraftigt andra kvartalet 2012 i västra Sverige och Mellansverige. Omsättningen för branschen totalt är stabil, med en ökning på +1 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året.