Dokument

Manpower Work Life Mat på jobbet Oktober 2012

2012-10-31 14:22 CET ManpowerGroup

2012-10-09 06:00 CEST Samhall Inkomna nominieringar sorterade på län, i kategori Arbetsgivare och Eldsjäl till csr-priset Visa vägen 2012.

Bemanningsbarometern Q4 2012 - positiv ökning i sikte till årets slut

2012-09-26 11:21 CEST Bemanningsföretagen Företagens förväntningar för resterande 2012 pekar uppåt. Drygt hälften av företagen (63 %) ser en ökad efterfrågan. En fjärdedel förväntar sig oförändrat läge, medan 13 % ser en minskning i efterfrågan av bemanningstjänster. Nettotalet är 50. Samtidigt ser 38 % av företagen behov av nyanställningar. Knappt hälften tror sig bibehålla nuvarande personalstyrka, medan 14 % ser personalminskningar.

Leventa`s grafiska presentation av 5-sinnes kommunikation

2012-09-14 07:52 CEST Leventa AB Om vi kommunicerar med våra fem sinnen, vad blir det för effekt i en organisation? Hur påverkar det lönsamheten? Ladda ner Leventas grafiska presentation av 5-sinnes komunikation och studera process och effekt. Sprid gärna vidare i din organisation.

Leventa´s e-book - Values-Based working

2012-09-14 06:51 CEST Leventa AB Our values function as the foundation from which our thoughts are formed, which, in turn control our actions. The basic values are a person’s individual filter through which he/she perceives the world and our actions are based on what we think and feel. The swedish e-book version is now translated into English. Feel free to download and share. We use Portugal and www.martinhal.com for seminars.

Bemanningsindikatorn Q2 2012: Fler tjänstemannajobb i industriregionerna

2012-09-10 08:00 CEST Bemanningsföretagen Allt fler tjänstemän hyrs in och rekryteras i de industritunga regionerna. Bemanningsbranschens omsättning för tjänstemannajobb inom IT och teknik ökade också kraftigt andra kvartalet 2012 i västra Sverige och Mellansverige. Omsättningen för branschen totalt är stabil, med en ökning på +1 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året.

Bemanningsindikatorn Q2 2012 Sammanfattning

2012-09-10 08:00 CEST Bemanningsföretagen Allt fler tjänstemän hyrs in och rekryteras i de industritunga regionerna. Bemanningsbranschens omsättning för tjänstemannajobb inom IT och teknik ökade också kraftigt andra kvartalet 2012 i västra Sverige och Mellansverige. Omsättningen för branschen totalt är stabil, med en ökning på +1 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året.

Almegas tjänsteindikator 2012 Q3

2012-09-04 08:30 CEST Almega Almegas tjänsteindikator är en kvartalsbaserad konjunkturindikator som belyser den sammantagna utvecklingen i den privata tjänstesektorn. Den är väl lämpad för att på ett tidigt stadium pricka in vändpunkterna i konjunkturen.

Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige

2012-06-12 08:00 CEST ManpowerGroup Den internationella oron på arbets- och finansmarknaderna har nu definitivt påverkat de svenska arbetsgivarnas jobbplaner och även om prognosen fortfarande är försiktigt positiv väntas sysselsättningsnedgångar på många håll. Störst är nedgången i Mellansverige och Stockholms och Uppsala län samt inom byggsektorn.

Bemanningsindikatorn Q1 2012

2012-05-31 09:35 CEST Bemanningsföretagen Insamlingen av omsättningsuppgifter från Bemanningsföretagens medlemsföretag visar på en positiv utveckling under det första kvartalet 2012. Jämfört med samma period föregående år ökade omsättningen med 3 procent.