Dokument

Varför bör ingenjörer och tekniker höja sin EQ?

2012-05-09 20:08 CEST Leventa AB En intervju genomförd av journalist där Sällma och Leventa levererar svar på tema "Varför ingenjörer vinner på att träna upp sin EQ". Intervjun är genomförd i slutet på mars 2012 inför release av artikeln den 27 mars 2012 i Netcommunity Länken till den publicerade artikeln presenteras här: http://netcommunity.se/201203305486/PLM/Artiklar/Utbildningar-i-Emotionell-Intelligens-5486/menu-id-2

Artikel om utbildningar i Emotionell Intelligens för ingenjörer och tekniker med Sällma och Leventa

2012-05-03 07:30 CEST Leventa AB Kinga Lundblad, VD i Leventa AB har tidigare jobbat som ingenjör och arbetar nu med att skapa sund värdegrund och starka företagskulturer i organisationer. Både Kinga och Mattias Strandberg, psykolog på Sällma och kunnig inom området emotionell intelligens, såg ett behov att utveckla emotionell intelligens, EQ för tekniker och ingenjörer. EQ-artkel som pdf, publicerad 30/3, 2012 i Netcommunity.

Leventa´s e-bok "Att arbeta värderingsstyrt"

2012-04-29 22:41 CEST Leventa AB Leventa presenterar 1:a versionen av e-boken, "Att arbeta värderingsstyrt". I den kan du läsa om processen och bakgrundsfakta till Corporate Culture Challenge Experience, CCCE. E-boken ger dig en god bild av vad värderingsstyrt ledarskap och medarbetarskap innebär för lönsamheten. Den beskriver också på vilket sätt CCCE tränar organisationer att nå resultat som de vill uppnå.

Almegas konjunkturprognos: Kompetensbristen alltmer akut

2012-04-25 08:00 CEST Almega Sveriges export och BNP bedöms visa noll tillväxt i år och inbromsningen på arbetsmarknaden blir markant. Trots detta är ett av de största hoten mot svensk tillväxt brist på arbetskraft – med rätt kompetens. För att förklara detta gör Almega en djupare analys av den förändrade sammansättningen av arbetskraften i svensk ekonomi under de senaste 20 åren.

Manpower Arbetsmarknadsbaromometer för andra kvartalet 2012

2012-03-13 10:37 CET ManpowerGroup De svenska arbetsgivarna fortsätter att rapportera positiva sysselsättningsplaner. Trots den europeiska arbetsmarknadens oro är den svenska prognosen på samma nivå som förra kvartalet och något högre än samma period för ett år sedan. Detta visar Manpower Arbetsmarknadsbarometer, ett av världens mest ansedda analysverktyg för arbetsmarknaden som använts internationellt i 50 år.

Tilltrasslat och överlappat - dags för en ny skattereform

2012-03-09 09:32 CET Almega Sverige har inte genomfört en genomgripande skattereform sedan 1991. Då skulle århundradets skattereform göra det enklare, effektivare och mer legitimt att betala skatt. Sedan dess har Internet etablerats som en vardagstjänst, Sverige har gått med i EU och Christer Fuglesang har äntligen fått åka upp i rymden. Och reformen har fått 500 undantag, visar en ny rapport från Almega.

Almegas Tjänsteindikator 2012 Q1

2012-03-08 06:03 CET Almega Almegas tjänsteindikator är en kvartalsbaserad konjunkturindikator som belyser den sammantagna utvecklingen i den privata tjänstesektorn. Den är väl lämpad för att på ett tidigt stadium pricka in vändpunkterna i konjunkturen.

Ledarskap - hands on eller hands off?

2012-02-10 09:46 CET ManpowerGroup Hur kan företag förbättra sitt rykte? Hur leder chefer sina anställda idag? Och vad innebär olika typer av ledarskap? Unga chefer beskriver sitt chefskap på ett ganska annorlunda sätt än äldre. Kanske ser vi ett skifte i synen på ledarskap hos svenskarna, från ett ganska fritt ledarskap till ett som är mer kontrollerat.

Sammanfattning av Bemanningsindikatorn  Q4 2011.

2012-02-10 08:00 CET Bemanningsföretagen Sammanfattning av Bemanningsindikatorn Q4 2011.Bemanningsindikatorn är Bemanningsföretagens kvartalsvis återkommande index för omsättningsutvecklingen hos medlemsföretagen. Bemanningsindikatorn ger en snabb överblick av branschens utveckling på kvartalsbasis.

Bemanningsindikatorn Q4 2011

2012-02-10 08:00 CET Bemanningsföretagen Bemanningsindikatorn är Bemanningsföretagens kvartalsvis återkommande index för omsättningsutvecklingen hos medlemsföretagen. Bemanningsindikatorn ger en snabb överblick av branschens utveckling på kvartalsbasis.