Dokument

Manpower Arbetsmarknadsbarometer: Få nya jobb förväntas under våren

2013-03-12 08:26 CET ManpowerGroup

Bokslutskommuniké för 2012

2013-01-31 21:15 CET Samhall I en besvärlig konjunktur då arbetslösheten steg i hela landet erbjöd Samhall drygt 6 000 nya medarbetare arbete eller praktik under 2012, en ökning med 20% jämfört med 2011.

2013-01-31 16:12 CET ManpowerGroup En WorkLife undersökning i samarbete med Kairos Future genomförd under december 2012, där vi ställde frågor till 410 chefer om deras attityd till styrelsearbete.

ManpowerGroup report World Economic Forum

2013-01-28 15:48 CET ManpowerGroup ManpowerGroup representerades på World Economic Forum i Davos av Jeff Joerres, Jonas Prising, Hans Lentjees och Mara Swan. ManpowerGroups Future Forces-report “Leading in the Human Age: Why an era of certain uncertainty requires new approaches to the World of Work” publicerades i Davos.

Manpower Work life Rapport 2012 - Kreativitet på jobbet

2013-01-24 08:00 CET ManpowerGroup

ManpowerGroup Solutions: Innovative Workforce Solutions Are Key to Companies' Success

2012-12-21 15:40 CET ManpowerGroup Having the right talent in the right place at the right time is crucial. ManpowerGroup Solutions leverages ManpowerGroup's unrivalled global reach and local expertise to enable organizations to do this; designing and delivering outcome-based, one-size-fits-one talent solutions that help organizations achieve better business results.

Undersökning: Nio av tio villiga att anställda personer med funktionsnedsättning

2012-12-20 10:50 CET Samhall Så många som nio av tio företag är villiga att anställa personer med funktionsnedsättning – en dold kraft som idag ofta står långt ifrån arbetsmarknaden. Den främsta fördelen med att anställa personer med funktionsnedsättning uppges vara att det skapar bättre arbetsmiljö för hela företaget.

Arbetsmarknadsbarometer Q1/2013

2012-12-11 09:00 CET ManpowerGroup

Bemanningsindikatorn Q3 2012: Snabb svängning på arbetsmarknaden minskar efterfrågan på rekrytering

2012-12-06 08:00 CET Bemanningsföretagen Även om siffrorna gäller fram till 30 september, innan den svenska arbetsmarknaden hamnade i dagens ansträngda läge, är nedgången totalt endast -2 procent jämfört med motsvarande starka kvartal ifjol. Omsättningen i bemanningsbranschen på drygt 5 miljarder får anses som god. Men minskningarna som ändå spåras är definitivt ett tecken på ansträngd ekonomi och därmed efterfrågan från kunderna.

Bemanningsindikatorn Q3 2012, sammanfattning: Omställningssiffrorna förvånande låga

2012-12-06 08:00 CET Bemanningsföretagen De minskande siffrorna för rekryteringstjänsteförsäljning, -19 procent under tredje kvartalet 2012, pekar på att kunderna anställer i allt mindre omfattning, även innan senhöstens kraftiga nedgång på den svenska arbetsmarknaden. De låga siffrorna för omställning, på samma nivå som samma mycket starka period förra året, är desto mer förvånande. Den totala minskningen för branschen är -2 procent.