Pressmeddelanden

2014-02-04 08:43 CET Grant Thornton Revisions- och konsultföretaget Grant Thornton har förvärvat redovisningsbyrån Admiral Ekonomi AB i Västerås.

Hans Löfgren ny hos Transcendent Group

2014-02-03 14:27 CET Transcendent Group Transcendent Group, som de två senaste åren erhållit pris både som ett av Sveriges snabbast växande företag och som en av Sveriges bästa arbetsplatser, fortsätter att växa. Hans Löfgren, en av branschens mest erkända profiler inom internrevisionsområdet, börjar hos Transcendent Group den 1 mars 2014.

2014-01-31 13:06 CET Norstedts Juridik Norstedts Juridik meddelar att de förvärvat PwC:s programvara för bokslut och koncernkonsolidering. PwC har under många år utvecklat och sålt produkterna Kapell och Koncern till tusentals användare inom svenska ekonomiavdelningar. Genom förvärvet expanderar Norstedts Juridik sin marknadsledande position i Skandinavien inom programvara för skatt, bokslut, analys och revision.

Johanna Kjellberg – ny CIO på Grant Thornton

2014-01-27 09:06 CET Grant Thornton Revisions- och konsultföretaget Grant Thornton med ca 1000 medarbetare i Sverige har anställt Johanna Kjellberg som ny CIO.

Priserna på skogsmark har sjunkit under 2013

2014-01-23 08:00 CET LRF Konsult År 2012 bröts en trend med lång tids stigande priser på skogsmark. När LRF Konsult, Sveriges största mäklare av skogs- och lantbruksfastigheter summerar 2013 visar statistiken att priserna har fortsatt att sjunka. Under året har dock köpare och säljare närmat sig varandra i förväntningar om prisnivån och LRF Konsult tolkar marknadens signaler som att det andas försiktig optimism.

BDO fördubblar i Västerås

2014-01-21 12:51 CET BDO Sverige BDO fortsätter att växa. Revisionsbyrån LHA Revision AB i Västerås har gått samman med BDO. Efter samgåendet den 1 januari breddas BDO:s kompetens ytterligare och kontoret består av drygt 35 anställda. Verksamheten kommer att bedrivas i BDO:s nya lokaler i Kopparlunden från mitten av februari.

20 000 nya yrkeshögskoleplatser ska matcha arbetslivet behov

2014-01-16 10:05 CET Myndigheten för yrkeshögskolan 377 nya yrkeshögskoleutbildningar kommer inom de närmaste åren förse arbetslivet med kompetens inom yrkesroller som arbetslivet har behov av. Det är en ökning från förra året med 4 000 platser. Yrkeshögskolans särart är att det är den enda utbildningsformen där arbetslivets medverkan är obligatorisk. Endast de utbildningar till yrken som är efterfrågade beviljas.

Nu är Sveriges Rikes Lag 2014 här. I år även i en digital version.

2014-01-14 11:17 CET Norstedts Juridik Den 135:e utgåvan av lagboken är på plats. Som vanligt med noga utvalt innehåll och uppdaterad med gällande lagar, förordningar och andra författningar. Men årets lagbok är extrautrustad. Under året kommer nämligen den första digitala versionen för mobila enheter.

2014-01-07 08:46 CET Grant Thornton Färska resultat från Grant Thornton visar att företagen i mogna ekonomier ser ut att driva tillväxt och efterfrågan under 2014, medan företagen i BRIC-länderna får ett mer utmanande år. Företagens optimism och tillväxtindikatorer har ökat väsentligt i G7 den senaste tiden, medan BRIC-ländernas optimism har fallit. Detta gör att balansen förändras i den globala ekonomin framöver.

Optimismen tillbaka hos svenska företagare

2014-01-07 08:41 CET Grant Thornton Revisions- och konsultföretaget Grant Thorntons undersökning av företagsledares uppfattning om det kommande året, visar att optimismen i Sverige återvänt, om än i ”lightversion”. Den svenska optimismökningen, jämfört med för ett år sedan, är den femte största i den globala undersökningen som genomförts i 45 länder.