Pressmeddelanden

Fjällräddarna och Sparbanken Nord samarbetar för ett säkrare Norrbotten

2016-03-17 09:37 CET
Norra Lapplands Fjällräddarförening har slutit ett tre-årigt samarbetsavtal med Sparban...

Lantbruksbarometern 2016: Yngre lantbrukare har störst framtidstro

Lantbruksbarometern 2016: Yngre lantbrukare har störst framtidstro

2016-03-17 09:00 CET
I årets Lantbruksbarometer märks att yngre lantbrukare har större framtidstro än sina ä...

Begränsande förslag hämmar tillväxt

2016-03-15 17:18 CET
Förslaget från utredaren med kvalificerade personaloptioner är bra för de allra minsta ...

Sparbanken Nord köper utsläppsrätter av PiteEnergi

Sparbanken Nord köper utsläppsrätter av PiteEnergi

2016-03-15 09:13 CET
Lokala aktörer samverkar för bättre miljö. Sparbanken Nord har köpt utsläppsrätter av P...

1,5 miljoner kronor till idrotten: Idrotten och Sparbanken Nord samarbetar för ett bättre Norrbotten

2016-03-10 08:21 CET
Norrbottens Idrottsförbund och Sparbanken Nord har tecknat ett samarbetsavtal, värt 1,5...

Internationellt forskningsprojekt undersöker hur skattelagstiftning motverkar jämställdhet

Internationellt forskningsprojekt undersöker hur skattelagstiftning motverkar jämställdhet

2016-03-09 14:33 CET
Skattelagar i olika delar världen är utformade på ett till synes neutralt sätt, och för...

Moretime Professional Services AB (publ): Fullständigt förslag inför extra bolagsstämma

Moretime Professional Services AB (publ): Fullständigt förslag inför extra bolagsstämma

2016-03-09 09:44 CET
​Moretime Professional Services AB (publ) har som tidigare meddelats kallat till extra ...

Remissyttrande - Fi2016/00380/S1 Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om skatteundandraganden KOM(2016) 26 slutlig

2016-03-08 08:30 CET
Inledningsvis önskar SVCA framföra att föreningen är positivt inställd till initiativ s...

Moretime Professional Services AB (publ): Styrelsens ordförande begär eget utträde

Moretime Professional Services AB (publ): Styrelsens ordförande begär eget utträde

2016-03-07 17:20 CET
​Styrelseordförande i Moretime Professional Services AB (publ) begärde idag eget utträd...

Cirkulärskrivelse med balansrapport per den 29 februari 2015 skickad till bolagets borgenärer

Cirkulärskrivelse med balansrapport per den 29 februari 2015 skickad till bolagets borgenärer

2016-03-04 15:30 CET
​Bolagets rekonstruktör, advokat Bill Kronqvist, har den 4 mars 2016 tillställt bolaget...