Pressmeddelanden

Sparbanken Nord lanserar ny internetbank

Sparbanken Nord lanserar ny internetbank

2016-02-03 11:07 CET
Den 4 februari lanserar Swedbank och Sparbankerna en ny internetbank i betaversion, utv...

Magnusson på väg in i Mellanöstern

Magnusson på väg in i Mellanöstern

2016-02-02 08:00 CET
Magnusson expanderar internationellt och erbjuder nu även rådgivning till företag med i...

Utfallet i Moretime Professional Services AB:s (publ) förvärv av samtliga aktier i MDS Digital Solutions AB

Utfallet i Moretime Professional Services AB:s (publ) förvärv av samtliga aktier i MDS Digital Solutions AB

2016-01-28 10:42 CET
​Tiden för accept av Moretime Professional Services AB:s (publ) (”Moretime”) erbjudande...

Plana Juridiska AB har anlitats av ett större assistentbolag i Järfälla för att bistå i deras företagsrekonstruktion.

2016-01-27 14:41 CET
Plana Juridiska AB har anlitats av ett större assistentbolag i Järfälla för att bistå i...

Samarbets- och licensavtal med LegalWorks

Samarbets- och licensavtal med LegalWorks

2016-01-25 14:44 CET
​För att fokusera Moretimes resurser på verksamhet som stödjer Moretimes digitala strat...

Inställd nyemission

2016-01-25 09:56 CET
​Moretimes styrelse har beslutat att ställa in företrädesemissionen som offentliggjorde...

Plana Juridiska hjälper Husby företagare i hyrestvist

2016-01-21 08:49 CET
Plana Juridiska AB har anlitats av en lokal livsmedelshandlare i Husby för deras tvist ...

​​Kraftigt stigande priser på skogsmark 2015!

​​Kraftigt stigande priser på skogsmark 2015!

2016-01-21 06:00 CET
All time high i södra Sverige och bruten negativ pristrend i norra Norrlands inland.När...

Forskare söker ny form av skatt för att hindra onödiga konkurser

2016-01-19 11:37 CET
Det finns en risk att livskraftiga företag tvingas i konkurs. Orsaken är att styrelsele...

Nyemission och fortsatt implementering av den digitala strategin

Nyemission och fortsatt implementering av den digitala strategin

2016-01-15 12:04 CET
Sättet på vilket entreprenörer och företagare kan tillgodogöra sig tjänstekoncept komme...