Pressmeddelanden

79 procent fler bränder sker under sommarveckorna

2014-06-30 11:25 CEST Trygg-Hansa Mellan veckorna 27-33 anmäls 79 procent fler bränder jämfört med en genomsnittlig vecka under året. Detta visar ny skadestatistik från Trygg-Hansa. Två stora brandorsaker är grillning och eldning utomhus, där mänskliga faktorer som okunskap och för lite brandskydd ofta står bakom.

Charlotte Bengtsson blir ny vd för Skogforsk

2014-06-30 11:00 CEST Skogforsk Charlotte Bengtsson har utsetts till ny vd för Skogforsk. Charlotte Bengtsson kommer närmast från en tjänst som enhetschef på SP Trä och har en bred erfarenhet av ledarskap och forskning inom skogsnärings- och samhällsbyggnadsfrågor. Charlotte Bengtsson tillträder tjänsten den 1 januari 2015.

Skanska och Sweco föreslår en tätare Öresundsregion med fler fasta förbindelser

2014-06-30 10:30 CEST Sweco För att öka tillväxten, konkurrenskraften och livskvaliteten i Öresundsregionen fram till år 2070 behövs sex nya fasta förbindelser över Öresund, en halv miljon nya bostäder samt en kraftig utbyggnad av spårtrafiken. Det är några av förslagen i Skanskas och Swecos vision för Öresundsregionen 2070, som idag presenterades i Almedalen.

2014-06-30 09:51 CEST Formas - Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande På världskonferensen SB14 i Barcelona i oktober kommer 10 svenska byggnads- och stadsdelsprojekt att visas upp som exempel på det främsta Sverige har att erbjuda inom hållbart byggande. Det är Sweden Green Building Council, Formas och Boverket som låtit en jury, bestående av forskare och branschexperter, utse 10 vinnare från närmare 50 nomineringar.

Dags att importera den norska bostadspolitiken!

2014-06-30 09:00 CEST Veidekke i Sverige Veidekke lanserar idag en rapport baserad på fem principer för en ny bostadspolitik. Ett marknadsbaserat system med fler ägarlägenheter och stöd till ungdomar och ekonomiskt svaga hushåll ger fler bostäder.

2014-06-30 08:00 CEST Net 1 Tre av fyra svenskar anser att det är en rättighet att ha tillgång till bredband. Trots detta är stora delar av Sverige utan bredband och endast 16 % anser att regeringen gjort ett bra jobb. Yttrandefrihet och fri tillgång till medier för alla är förutsättningar för demokrati. Trots regeringens bredbandsmål riskerar drygt en miljon svenskar att få leva i ett digitalt utanförskap efter år 2020.

Initiativet Hållbara Hav och briggen Tre Kronor af Stockholm till Oxeölösund 9-11 juli

2014-06-30 07:30 CEST Briggen Tre Kronor/Initiativet Hållbara Hav Onsdag den 9 juli kommer briggen Tre Kronor af Stockholm till Oxelösund. Besöket är en del av Initiativet Hållbara Havs arbete för Östersjöns miljö. Under besöket visas utställningen "Etta med kök" som handlar om kemikalier, plaster och läkemedel som vi använder i vår vardag och som kan påverka både oss själva och Östersjön. Dessutom erbjuds Öppet Skepp samt segling i Oxelösunds vackra skärgård.

Clarion Collection Hotel Carlscrona är bäst på service

2014-06-30 07:30 CEST Clarion Collection För ett år sedan tillträdde Johanna Hellström som hotelldirektör på Clarion Collection Hotel Carlscrona och under det senaste året har hotellet gjort en otrolig utveckling av gästnöjdheten. Idag rankas hotellet som nummer #1 på service av alla Clarion Collection hotell i Norden och Baltikum.

2014-06-30 07:30 CEST Institutet för Framtidsstudier De privata arbetsförmedlingar som skulle ge arbetslösa mer individuellt anpassade tjänster och kortad arbetslöshetstid visar sig visa sämre resultat än Arbetsförmedlingens ordinarie verksamhet. Det visar en ny forskningsrapport från Institutet för Framtidsstudier.

Det här är vi mest oroliga för när vi köper begagnad bil.

2014-06-30 05:00 CEST Garantibil Att köpa eller sälja bil är bland de största affärerna vi genomför i livet. Det är också en affär förknippad med oro och osäkerhet där risken att bli lurad, antingen som köpare eller säljare, är stor. En omfattande SIFO-undersökning beställd av Garantibil visar vad vi är mest oroliga för när vi köper eller säljer begagnad bil.