Pressmeddelanden

​​​​​​​​​Formas presenterar 160 miljöteknikprojekt

2015-09-30 14:19 CEST Formas – forskningsrådet för hållbar utveckling Är det bättre för miljön att producera den vanligaste plasten, polyeten, från biomassa istället för från olja? Kan man behandla svårläkta sår med spindeltråd som kopplats ihop med kroppens egna bakteriedödande enzymer och molekyler, och därmed undvika antibiotika? Om detta handlar några av de 160 Formasfinansierade miljöteknikprojekt som presenteras i en ny katalog från Formas.

Nya lösningar för att minska brottsligheten - inbjudan till seminarium i Trelleborg

2015-09-30 13:32 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige Tillsammans med kommunerna i Trelleborg, Vellinge och Skurup bjuder Stiftelsen Tryggare Sverige in till en gratis halvdagskonferens med fokus på nya lösningar för att minska brottsligheten.

Biogasproduktionen ökar men kortsiktig politik minskar investeringsviljan

2015-09-30 13:09 CEST Energigas Sverige Den svenska biogasproduktionen ökade med sex procent under 2014 visar färsk statistik. Produktionen uppgår till 1,8 TWh varav ca 60 % går till transportsektorn. Ökningstakten skulle kunna vara högre med mer långsiktiga besked från regeringen.

Boxholm i Östergötland är vinnaren i UCs och Företagarnas gemensamma tillväxtmätning, Årets Företagarkommun

2015-09-30 12:10 CEST UC AB

2015-09-30 11:50 CEST RFSL RFSL uppmärksammar idag ett banbrytande uttalande från tolv inflytelserika FN-organ som uppmanar till ett slut på det våld och den diskriminering som hbtq-personer utsätts för.

 Företagen i Fyrbodal är fortsatt optimistiska till konjunkturens utveckling

2015-09-30 11:21 CEST Västsvenska Handelskammaren Västsvensk konjunktur är fortsatt stark visar Handelskammarens konjunkturindikator. Den bilden bekräftas av de västsvenska företagen som också tror på en fortsatt god ekonomisk utveckling. Mest optimistiska är Göteborgsföretagen.

Försiktig optimism inför konjunkturens utveckling i Skaraborg

2015-09-30 11:12 CEST Västsvenska Handelskammaren Västsvensk konjunktur är fortsatt stark visar Handelskammarens konjunkturindikator. Den bilden bekräftas av de västsvenska företagen som också tror på en fortsatt god ekonomisk utveckling. Mest optimistiska är Göteborgsföretagen.

Fortsatt god framtidstro i Boråsregionen

2015-09-30 11:02 CEST Västsvenska Handelskammaren Västsvensk konjunktur är fortsatt stark visar Handelskammarens konjunkturindikator. Den bilden bekräftas av de västsvenska företagen som också tror på en fortsatt god ekonomisk utveckling. Mest optimistiska är Göteborgsföretagen.

Digital innovation enklare med forskning

2015-09-30 10:47 CEST Högskolan i Halmstad Digitaliseringen av exempelvis dagstidningar har på kort tid revolutionerat vårt samhälle. Men den digitala innovation som är nödvändig för denna utveckling är fortfarande en utmanande process. Nu belyser ny forskning från Högskolan i Halmstad hur dessa digitala innovationsprocesser går till och hur de bäst bör organiseras.

Fortsatt stark konjunktur och god framtidstro, särskilt bland företagen i Göteborgsregionen

2015-09-30 10:40 CEST Västsvenska Handelskammaren Västsvensk konjunktur är fortsatt stark visar Handelskammarens konjunkturindikator. Den bilden bekräftas av de västsvenska företagen som också tror på en fortsatt god ekonomisk utveckling. Mest optimistiska är Göteborgsföretagen.