Pressmeddelanden

HaV delar ut nästan 60 miljoner kronor till miljöprojekt

2015-05-11 07:30 CEST Havs- och vattenmyndigheten 22 miljöprojekt runt om i landet får dela på nästan 60 miljoner kronor från Havs- och vattenmyndigheten, HaV. Pengarna går bland annat till ökat skydd av marina miljöer, återställning av flottleder och restaurering av havsvikar. - Dessa bidrag går enbart till konkreta miljöåtgärder, inte forsknings- eller kunskapsprojekt, säger Charlotta Stadig, utredare på HaV.

Delfin siktad från briggen Tre Kronor af Stockholm utanför Västervik

2015-05-10 00:45 CEST Initiativet Hållbara Hav och Briggen Tre Kronor Deltagarna i lördagens segling med Tre Kronor af Stockholm fick vara med om en mycket speciell upplevelse. Utanför Västervik slog en delfin följe med fartyget. Den dök upp strax norr om Idön och följde sedan Tre Kronor norrut till sydost om Äskeskär.

FUB delar ut hederspris till ICA:s tidigare koncernchef Kenneth Bengtsson

2015-05-09 22:22 CEST Riksförbundet FUB I samband med Riksförbundet FUB:s stämma har FUB tilldelat Kenneth Bengtsson årets hederspris. Priset får han för att haft modet att våga bryta fördomar genom att låta personer med utvecklingsstörning inte bara erbjudas arbete inom ICA utan också få ta plats i ICA:s marknadsföring. - Jag är jättehedrad över priset, det känns som om jag gjort ett avtryck, säger Kenneth Bengtsson.

Rosdahl tar över ordförandeklubban

2015-05-08 16:25 CEST Mälardalsrådet I dag valdes Torbjörn Rosdahl (M) till ny ordförande för Mälardalsrådet. Mandatet löper på två år och innebär en ledande roll i arbetet att driva storregionala utvecklingsfrågor i Stockholm-Mälarregionen.

Demoskops väljarbarometer för maj: Alliansen passerar de rödgröna

2015-05-08 11:58 CEST Demoskop AB Demoskops väljarbarometer för maj 2015 backar de rödgröna partierna för fjärde gången i rad sedan årsskiftet. De rödgröna partierna samlar nu 40,4 procent av väljarna (–0,9), vilket är den lägsta nivån sedan juli 2005. För allianspartierna noteras en uppgång på totalt 1 procentenhet, och partierna samlar nu tillsammans 41,5 procent, 1,1 procentenheter mer än de rödgröna.

MMS och Ipsos Connect MediaCell genomför ett omfattande metodtest som kan ge större TV-panel till samma kostnad

2015-05-08 10:55 CEST MMS Istället för dyra TV-mätare kanske det räcker med en vanlig surfplatta. Det skulle i så fall kunna mångdubblera TV-panelens storlek till samma kostnad. Därför har MMS och Ipsos Connect MediaCell inlett ett samarbete där metoden ska utvärderas under våren och sommaren.

Sweco bakom Sveriges första vårdbyggnad som miljöcertifieras med Guld

2015-05-08 08:18 CEST Sweco Dahlska huset i Falun har utsetts till Sveriges första vårdbyggnad som har miljöcertifierats med Guld enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad. Swecos arkitekter, som gestaltat byggnaden, har ställt höga krav på planlösning och materialval för att byggnaden ska få en sund inomhusmiljö och en effektiv energianvändning.

2015-05-08 07:52 CEST Äldrecentrum ”Nu har vi fått redskap att hantera våld i nära relationer inom omsorgen om äldre samt funktionsnedsatta.” Det konstaterar personalen inom omsorgen vid Region Gotland. Tack vare projektet FREDA har de utvecklat ny kunskap för att hjälpa våldsutsatta personer. Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har haft uppdraget att beskriva projektet och dess erfarenheter. De redovisas nu i två rapporter.

HaV:s riktlinjer för båtbottentvätt: Målet är att få bort de giftiga färgerna

2015-05-08 07:30 CEST Havs- och vattenmyndigheten Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är nu klar med sin översyn av riktlinjerna för båtbottentvätt av fritidsbåtar. Den nya versionen innehåller bland annat förtydliganden om när spolplatta med reningsanläggning behövs för att uppfylla miljökraven. - Målet med riktlinjerna är att minska och på sikt få bort användningen av giftig bottenfärg i våra hav och sjöar, säger Christer Larsson.

Stress orsakar idrottsskador

2015-05-08 07:00 CEST Högskolan i Halmstad Ett stort antal svenska elitidrottare skadar sig varje år, och skadorna kan i värsta fall ödelägga deras idrottskarriärer. I en färsk avhandling från Högskolan i Halmstad konstateras att idrottare som upplever mycket stress utsätts för en större risk att skada sig. Genom psykologisk träning, till exempel mindfulness, kan skador undvikas.