Pressmeddelanden

2014 ännu ett rekordår för turismen i Malmö

2015-01-14 08:00 CET Malmö stad Antalet besökare till Malmö fortsätter öka, visar Malmö Turisms hotellstatistik för 2014. Beläggningsgraden på hotellrum låg i genomsnitt på 65 %, vilket är en förbättring på runt 5 % jämfört med 2013, ett år som i sin tur visade en ökning från 2012.

HaV vill få hjälp av allmänheten för att förstå problemen i Hanöbukten

2015-01-14 07:30 CET Havs- och vattenmyndigheten Finns det en koppling mellan miljöfarliga ämnen och hur fisken mår i Hanöbukten? Den frågan har Havs- och vattenmyndigheten, HaV, fått i uppdrag av regeringen att utreda under tre år. - En viktig del i det arbetet är att få in mer kunskap. Därför vill vi att exempelvis fiskare och boende i området bidrar med observationer, exempelvis döda och skadade fiskar, säger Fredrik Ljunghager

2015-01-14 05:00 CET Svenskt Kvalitetsindex

Pressinbjudan: Industri, energi och konkurrenskraft – heldagsseminarium i Stockholm 15 jan

2015-01-13 14:51 CET Energigas Sverige Tillgången och kostnaden för energi blir en allt mer avgörande faktor för svensk industri i den globala konkurrensen. Internationellt sker just nu stora förändringar på energimarknaden som får konsekvenser även för svenska företag. Välkommen till en heldag om industrins behov av olika energikällor, den internationella konkurrensen, industrins omställning mot 2050 och energigasernas roll.

Anna Sander blir FoI-ansvarig på WSP

2015-01-13 12:57 CET WSP Anna Sander rekryteras som ansvarig för forsknings-, utvecklings- och innovationsstrategier på WSP. Hon kommer också att delta i WSPs satsning på Uppsala, en viktig tillväxtmarknad. Anna är idag VD för IQ Samhällsbyggnad. Hon tillträder sin nya tjänst på WSP under våren 2015.

2015-01-13 11:39 CET Studentum AB

2015-01-13 11:06 CET Fortum Sverige AB Arbetet med att åtgärda strömavbrott efter stormen Egon fortsätter idag med oförminskad styrka. Om inget oförutsett inträffar räknar vi med att alla kunder ska få strömmen tillbaka innan natten.

2015-01-13 08:40 CET Tolpagorni Bisnode AB have assigned Tolpagorni Product Management AB to assist in further strengthening the product management function at Bisnode. A training program has been tailor made by Tolpagorni consultants after an initial assessment of the Bisnode product management function. The training is based on a combination of the ISPMA framework for international software product managers and best practise.

2015-01-13 07:00 CET Fiber Optic Valley SenseAir från Delsbo i samarbete med amerikanska RAE Systems är ett av de fyra tävlande teamen som gått vidare i Methane Detectors Challenge. En tävling som handlar om att ta fram den bästa tekniken för att upptäcka metanläckage och därmed minska skadlig inverkan på både människor och närmiljö. Miljöorganisationen EDF (Environmental Defense Fund) har utlyst en tävlingen.

Andra upplagan ute!

2015-01-12 18:05 CET ServiceScore Nu finns andra upplagan av Service - så mycket mer än ett leende ute. Systembolaget och Skatteverket, två av vinnarna av priset ServiceScore finns med som fallstudier i denna nya upplaga.