Pressmeddelanden

 Leaders in water and development gather in Stockholm to discuss world's water crises

2015-08-20 14:13 CEST Stockholm International Water Institute (SIWI) World leaders, water experts and development professionals will meet in Stockholm 23-28 August to seek solutions to the world’s several escalating water crises. With both World Water Week and Stockholm Water Prize celebrating their 25th jubilee, several special events and campaign finales will take place during the Week.

2015-08-20 11:14 CEST Sveriges geologiska undersökning, SGU Sveriges geologiska undersökning (SGU) utför i samverkan med Region Gotland och Länsstyrelsen Gotlands län helikopterburna mätningar på Gotland i september 2015. Undersökningarna görs för att kartlägga markförhållandena i fyra områden där grundvattentillgången bedöms vara extra intressant ur ett dricksvattenperspektiv.

Jernhusen tecknar ramavtal med WSP

2015-08-20 09:55 CEST WSP Jernhusen tecknar ramavtal med WSP om att utveckla fastighetsbeståndet. Uppdraget omfattar projektering och styrning av byggentreprenader samt analys och utredning inom flera teknikområden. Ramavtalet startade den 15 augusti.

Ny Fastighetschef på HSB Göteborg

2015-08-20 07:29 CEST HSB Göteborg HSB Göteborg förstärks med en helt ny tjänst. Kristian Isberg blir Fastighetschef med ansvar för att utveckla och utöka HSB Göteborgs hyresbestånd. Han kommer närmast från tjänsten som projektutvecklingschef på Egnahemsbolaget där han drivit frågor kring bostadsutveckling. -Vi är mycket nöjda med att lyckats knyta Kristian till oss, säger Lars Göran Andersson, vd för HSB Göteborg.

​Gymväskan en riktig bakteriehärd

2015-08-19 13:15 CEST Rentokil Initial En nyligen genomförd engelsk undersökning visar att över hälften av gymbesökarnas träningsväskor innehöll höga halter av bakterier. En av tre väskor hade kolibakterier på handtagen och den smutsigaste över sju gånger över gränsvärdet. Undersökningen är gjord av hygienföretaget Initial som arbetar för att förbättra hygienen på företag och i allmänna lokaler även i Sverige.

Bostadspriserna på väg upp! De steg måttligt under sommaren. Färre bostäder är till salu i dag på Bovision jämfört med maj

2015-08-19 12:57 CEST Bovision AB

2015-08-19 12:57 CEST Handikappförbunden Handikappförbunden menar att Socialförsäkringarnas syfte måste vara att trygga försörjningen på en god nivå även för de människor i vårt samhälle som aldrig kommer att kunna arbeta. Därför är Handikappförbunden mycket kritiska till att en stor grupp människor faktiskt utelämnas i utredningens förslag.

Ny webbsida om alkoholfakta i Norden

2015-08-19 12:51 CEST Nordens Välfärdscenter Hur mycket alkohol dricker vi i Norden? En hur stor andel av hushållsutgifterna lägger nordborna på drycker? Hur många dör av alkoholförgiftning årligen? Nordens Välfärdscenter har samlat nordisk alkoholstatistik på en och samma webbsida – Nordisk alkoholfakta

9 av 10 raderar inte data vid mobilbyte

2015-08-19 12:30 CEST Elgiganten Sverige Endast 7 procent av svenskarna tar professionell hjälp för att radera innehållet på sin surfplatta och mobiltelefon. Det visar en undersökning som YouGov gjort på uppdrag av Elgiganten. – För övriga finns en potentiell risk att personlig information hamnar i orätta händer, menar en säkerhetsexpert.

Aitellu's Insights Cloud takes big data analytics to next level

2015-08-19 11:05 CEST Aitellu Technologies AB Big Data Analytics company Aitellu Technologies releases its new platform - Insights Cloud. Since the release of AI ACT™ the purpose has been to simplify the listening to a variety of sources, reporting back anomalies and trends. Insights Cloud enables Aitellu customers to collaborate on insights identified from the constanlty growing amount of data in real time.